Synkronisering i Windows Media Player: vanlige spørsmål


Her er svar på noen vanlige spørsmål om synkronisering av enheter i Windows Media Player.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du synkroniserer en enhet, se Konfigurere en enhet til å synkronisere i Windows Media Player.

Vis alle

Hvilke enheter kan jeg synkronisere til?

Du kan synkronisere til en lang rekke enheter, inkludert bærbare mediespillere, lagringskort og noen mobiltelefoner. Se dokumentasjonen som fulgte med enheten for å finne ut om du kan synkronisere til enheten din.

Hvilke filtyper kan jeg synkronisere?

Spilleren kan synkronisere de fleste lyd- og videofiler, og bilder i JPEG-format som er lagret på datamaskinen. Alle enheter støtter imidlertid ikke alle filtyper, så du må se i dokumentasjonen som fulgte med enheten for informasjon om hvilke filtyper som støttes. Du kan ikke synkronisere filer som strømmes.

Hvordan vet jeg hvilke filer som synkroniseres til enheten med automatisk synkronisering?

Spilleren synkroniserer som standard hele spillerbiblioteket hvis medieenheten har en lagringskapasitet på over 4 gigabyte (GB). Hvis spillerbiblioteket blir større over tid, kan det være at det til slutt ikke får plass på enheten lenger. Da prioriteres spillelistene i spillerbiblioteket, slik at favorittene dine synkroniseres først. Deretter fjernes filer med lavere prioritet fra enheten under synkronisering, for å gi plass til filer med høyere prioritet. (Filene blir værende i spillerbiblioteket.) Spilleren prioriterer spillelistene i følgende rekkefølge (det kan være at enkelte spillelister ikke kan brukes, hvis enheten ikke støtter avspilling eller visning av filtypene i spillelisten):

 1. Spillelister som du har opprettet

 2. Musikk som er automatisk klassifisert til 5 stjerner

 3. Musikk som er lagt til den siste måneden

 4. Musikk du har klassifisert til 4 eller 5 stjerner

 5. Musikk som er spilt av den siste måneden

 6. Bilder som er tatt den siste måneden

 7. Bilder som er klassifisert til 4 eller 5 stjerner

 8. TV som er lagt til den siste uken

 9. Video som er klassifisert til 4 eller 5 stjerner

 10. Musikk som spilles av oftest

 11. All musikk

 12. Alle bilder

 13. Alle videoer

Gjør følgende for å kontrollere hvilke filer som er inkludert i en spilleliste:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk kategorien Synkronisering, klikk Alternativer for synkroniseringBilde av knappen Alternativer for synkronisering, og klikk deretter Konfigurer synkronisering.
 3. I dialogboksen Enhetsinnstillinger klikker du en spilleliste for å se hvilke filer som synkroniseres som en del av spillelisten.

Obs!

Kan jeg kopiere en fil fra enheten til datamaskinen?

Ja. Hvis du har en enhet som støtter kopiering fra enheten til spillerbiblioteket (noen gang omtalt som "omvendt synkronisering"), kan du kopiere en fil fra enheten til datamaskinen. Hvis enheten gjenkjenner filene som nye, og du har et automatisk synkroniseringsforhold, kopieres filene automatisk til datamaskinen. Hvis du vil kopiere filene fra enheten manuelt, kobler du enheten til datamaskinen, og gjør følgende:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. I navigasjonsruten klikker du pilen ved siden av enheten, og deretter klikker du medietype i listen under enheten (for eksempel Musikk) for filen eller filene du vil kopiere.

  Alle mediefilene av valgt type på enheten vises i detaljruten.

 3. Dra filene du vil kopiere fra detaljruten til listeruten i kategorien Synkronisering, og deretter klikker du Kopier fra enhet.

Hva skjer hvis jeg sletter filer fra spillerbiblioteket eller fra enheten?

Hvis du sletter en fil som ligger i en synkroniseringsliste fra spillerbiblioteket eller datamaskinen, slettes også filen fra enheten og synkroniseringslisten neste gang du synkroniserer. Hvis du sletter filer fra enheten, synkroniseres ikke filene på nytt.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sletter filer fra enheten, se Hvordan forhindrer jeg at en fil synkroniseres til en enhet i Windows Media Player?

Kan jeg stoppe spilleren fra å starte synkronisering når jeg kobler til enheten?

Ja. Hvis enheten synkroniseres automatisk, startes synkroniseringen hver gang du kobler enheten til en datamaskin. Hvis du vil, kan du slå av denne funksjonen ved å gjøre følgende:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk kategorien Synkronisering, klikk Alternativer for synkroniseringBilde av knappen Alternativer for synkronisering, og klikk deretter Konfigurer synkronisering.
 3. I dialogboksen Enhetsinnstillinger fjerner du merket for alternativet Synkroniser denne enheten automatisk.

  Neste gang du kobler til enheten, må du synkronisere manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon om synkronisering manuelt, se Synkronisere manuelt i Windows Media Player.Trenger du mer hjelp?