Microsofts tjenesteavtale

Oppdatert 11. juni 2014
Trer i kraft 31. juli 2014

Takk for at du valgte Microsoft!

Dette er en avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller, avhengig av hvor du bor, et av selskapets tilknyttede selskaper, som angitt i del 12) som beskriver rettighetene dine til å bruke programvaren og tjenestene angitt i del 1.1. Vi har uttrykt enkelte av vilkårene i denne avtalen i et spørsmål-og-svar-format. Du bør lese gjennom hele Avtalen fordi alle vilkårene er viktige, og sammen danner de en juridisk Avtale som gjelder for deg når du har godtatt det. I tillegg finnes det dokumenter og retningslinjer som vi har koblinger til i denne Avtalen, og du bør lese disse også.

1. Omfanget av avtalen, godtakelse og endringer

1.1. Hvilke tjenester dekkes av denne Avtalen? Outlook.com (tidligere Hotmail), OneDrive (tidligere SkyDrive), Microsoft-konto, Microsoft Tryggere for familien, Windows Fotogalleri, Windows Movie Maker, Windows Live Mail, Windows Live Writer (disse tjenestene kalles samlet "Windows-tjenester"), Office.com, Microsoft Office 365 Home Premium, Microsoft Office 365 University og andre Microsoft Office-varemerkede tjenester med kobling til denne Avtalen via en tilleggsavtale ("Office-tjenestene"), Bing og MSN er de primære tjenestene som dekkes av denne avtalen. Disse tjenestene, annen programvare og andre nettsteder og tjenester med kobling til denne Avtalen refereres samlet til som "Tjenestene".

1.2. Hvilke vilkår må jeg overholde når jeg bruker Tjenestene? Vi har som målsetting å lage et tryggere miljø. Ved bruk av Tjenestene krever vi derfor at brukere må overholde disse vilkårene ("denne Avtalen"). Du må ikke bruke Tjenestene på en måte som krenker rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, forsettlig skade på person eller enhet.

1.3. Hvordan godtar jeg denne Avtalen? Microsoft kommer med et tilbud til deg ved å gi muligheten til å abonnere på og/eller bestille Tjenestene. Du må godta disse vilkårene og betingelsene via valg før du kan bruke Tjenestene, og de utgjør en gyldig avtale mellom deg og Microsoft. Ved å bruke eller få tilgang til Tjenestene, eller ved å godta disse vilkårene der valget er tilgjengelig for deg i brukergrensesnittet, bekrefter du at du godtar å overholde denne Avtalen, uten at du foretar endringer i den. Hvis du ikke samtykker, kan du ikke bruke Tjenestene.

1.4. Kan Microsoft endre denne Avtalen etter at jeg har godtatt den? Ja. Vi vil informere deg hvis vi har til hensikt å endre Avtalen. Vi kan endre vilkårene for Avtalen hvis: (i) det er nødvendig på grunn av gjeldende lovgivning, men ikke begrenset til, en endring av en slik lov; (ii) det er nødvendig på grunn av et råd og/eller en ordre basert på gjeldende lovgivning; (iii) likhetsforholdet mellom tjeneste og vederlag er ubalansert; (iv) det er nødvendig fra et teknisk synspunkt; (v) det er nødvendig for å sikre driften av Tjenestene eller (vi) vilkårene vil bli endret til fordel for brukeren. Vi vil informere deg om den tiltenkte endringen før den trer i kraft, enten via brukergrensesnittet, i en e-postmelding eller på annen rimelig måte. Vi vil gi deg muligheten til å avslutte Tjenestene minst 30 dager før endringen trer i kraft. Dersom du ikke avslutter Tjenestene innen varslingsperioden (i samsvar med fremgangsmåten i del 4.3), godtar du endringen av denne Avtalen. Vi vil også uttrykkelig poengtere dette når vi informerer deg om den tiltenkte endringen av Avtalen.

1.5. Hvilke typer endringer i Tjenestene kan jeg forvente? Vi arbeider hele tiden med å gjøre Tjenestene bedre for å forbedre eller oppdatere funksjonene, innføre nye funksjoner eller tilpasse Tjenestene, og med hensyn til dette kan vi endre Tjenestene når som helst, inkludert, men ikke begrenset til, hvis avtalene våre med tredjeparter innebærer at vi ikke lenger kan gjøre materialet deres tilgjengelig, hvis det ikke lenger er mulig å tilby materialet, hvis det skjer teknologiske fremskritt, eller hvis tilbakemeldinger fra kunder tilsier at en endring er nødvendig. Når det gjelder betalte Tjenester, vil vi varsle deg på forhånd angående vesentlige endringer i Tjenestene. Vi kan lansere Tjenestene eller funksjonene deres i en betaversjon som kanskje ikke fungerer på riktig måte eller på samme måte som i den endelige versjonen. Vi varsler deg også på forhånd hvis en endring av Tjenestene vil føre til at du mister Innholdet ditt (som definert senere). Du har rett til å avslutte Tjenestene når som helst i samsvar med fremgangsmåten i del 4.3.

1.6. Hvor gammel må jeg være for å bruke Tjenestene? Ved å bruke Tjenestene, erklærer du at du enten har nådd myndighetsalder der du bor, eller at du har et gyldig samtykke fra forelder eller verge om å være bundet av vilkårene i denne Avtalen. Hvis du ikke vet om du har nådd myndighetsalder der du bor, eller ikke forstår innholdet i denne delen, må du ikke opprette en konto før du har bedt en forelder eller foresatt om hjelp. Hvis du er forelder til eller foresatt for en mindreårig som oppretter en konto, godtar du denne Avtalen på vegne av den mindreårige, og du er ansvarlig for all bruk av kontoene eller Tjenestene, inkludert kjøp, uavhengig av om den mindreåriges konto er åpen nå eller opprettes senere.

2. Microsoft-konto

2.1. Hva er en Microsoft-konto? Microsoft-konto er en tjeneste der du kan logge på produkter, nettsteder og tjenester fra Microsoft og utvalgte Microsoft-partnere. Hvis du vil ha tilgang til Windows-tjenestene og Office-tjenestene, må du være pålogget en Microsoft-konto. Når du oppretter en Microsoft-konto, ber vi deg om å oppgi et brukernavn og et passord, bestemte demografiske opplysninger (land, fødselsdato, kjønn, postnummer) og sikkerhetsinformasjon, for eksempel en alternativ e-postadresse eller et telefonnummer. E-postadressen eller brukernavnet som du bruker til å opprette en Microsoft-konto, vil være unikt for deg så lenge Microsoft-kontoen er aktiv. Hvis Microsoft-kontoen skulle avsluttes av enten deg eller Microsoft i henhold til vilkårene i denne Avtalen, blir kanskje e-postadressen eller brukernavnet resirkulert i systemet og tilordnet en annen bruker. Eksisterende Microsoft-kontoholdere må kanskje oppgi sikkerhetsinformasjonen for å kunne fortsette å bruke sin Microsoft-konto. For å få tilgang til og administrere Microsoft-kontoen og sikkerhetsinformasjonen kan du gå til nettsiden for sikkerhetsinformasjon (https://account.live.com/proofs/Manage). Se gjennom Personvernerklæringene (som definert nedenfor) for å forstå hvordan Microsoft samler inn og bruker informasjonen som er tilknyttet Microsoft-kontoen din. Du er ansvarlig for at kontoopplysningene og passordet holdes konfidensielle. Du kan bruke Microsoft-kontoen til å få tilgang til andre produkter, nettsteder eller tjenester fra Microsoft (som Windows, Xbox-tjenester og Windows Phone). Hvis du gjør det, kan vilkårene og betingelsene for disse produktene, nettstedene eller tjenestene, herunder de respektive personvernerklæringene, også gjelde bruk av dette produktet, nettstedet eller denne tjenesten, hvis de avviker fra denne Avtalen. Du må logge deg på Microsoft-kontoen jevnlig, minst én gang hvert år, for å holde tjenestene tilknyttet Microsoft-kontoen aktive, med mindre noe annet er angitt i et tilbud for en betalt del av Tjenestene. Hvis du ikke logger på i løpet av denne perioden, lukker vi kontoen din (som betyr at du ikke har tilgang til Windows-tjenestene, Office-tjenestene, Innhold lagret i kontoen din og eventuelle andre produkter eller tjenester som bruker Microsoft-konto). Hvis Tjenestene dine avsluttes, sletter vi informasjonen eller Innhold (som definert nedenfor) som er tilknyttet Microsoft-kontoen, eller kobler det fra deg eller Microsoft-kontoen din, med mindre vi er juridisk forpliktet til å beholde det.

2.2. Hva om jeg ikke får tilgang til Microsoft-kontoen? Hvis du har glemt passordet eller på en annen måte ikke får tilgang til Microsoft-kontoen, kan du gjenopprette Microsoft-kontoen ved å gå til nettsiden Tilbakestille passordet (https://account.live.com/password/reset). Vi vil hjelpe deg å gjenopprette Microsoft-kontoen, men vi gir ingen garantier for at Microsoft-kontoen eller Innholdet ditt kan gjenopprettes.

2.3. Hva om jeg har skaffet meg Microsoft-kontoen fra andre enn Microsoft? Microsoft tillater ikke at brukere overfører Microsoft-kontoer. I enkelte tilfeller gir vi deg imidlertid tillatelse til å skaffe deg en Microsoft-konto via en tredjepart, for eksempel en skole, en virksomhet, eller en Internett-leverandør (ISP) eller administratoren av et administrert domene (http://www.domains.live.com). I slike tilfeller kan denne tredjeparten ha tilleggsrettigheter over Microsoft-kontoen din, for eksempel muligheten til å tilbakestille passordet, vise kontobruken eller profildataene, lese eller oppbevare Innhold (som definert senere) i kontoen eller oppheve eller avslutte Microsoft-kontoen din. I disse tilfellene er du underlagt denne Avtalen og eventuelle tilleggsvilkår for bruk fra denne tredjeparten, som skal gjøres tilgjengelige for deg av en slik tredjepart. Microsoft har ikke noe ansvar i forbindelse med tilleggsvilkårene til tredjeparter. Hvis du er administratoren av det administrerte domenet, er du ansvarlig for all aktivitet som finner sted i kontoene på det administrerte domenet som er forårsaket av grov uaktsomhet eller utelatelse fra din side.

3. Innhold

3.1. Hvem eier Innholdet som jeg plasserer på tjenestene? Det gjør du. Noen Tjenester lar deg kommunisere med andre og dele eller lagre ulike typer filer, for eksempel bilder, dokumenter, musikk og videoer. Innholdet i det du kommuniserer, og filene dine er ditt "Innhold", og, med unntak av materialet vi lisensierer til deg som kan innlemmes i ditt eget Innhold (for eksempel utklipp), påberoper vi oss ikke eierskap over Innholdet du plasserer på Tjenestene. Det anbefales på det sterkeste at du sikkerhetskopierer Innholdet jevnlig.

3.2. Hvem har tilgang til Innholdet mitt? Du har innledende kontroll over hvem som kan få tilgang til Innholdet ditt. Hvis du imidlertid deler Innhold på offentlige steder i Tjenestene via funksjoner som tillater offentlig deling av Innhold, eller på delte områder som er tilgjengelige for andre du har valgt, aksepterer du uttrykkelig at alle du har delt Innhold med, kan gratis bruke, reprodusere, distribuere, vise, overføre, lagre og kommunisere Innholdet bare i forbindelse med Tjenestene eller andre produkter eller tjenester fra Microsoft eller Microsofts lisensinnehavere. Hvis du ikke vil at andre skal ha denne muligheten, må du ikke bruke Tjenestene til å dele Innholdet. Du fremholder og garanterer at så lenge denne Avtalen varer, har du (og vil du ha) alle nødvendige rettigheter for Innholdet du laster opp eller deler på Tjenestene, og at bruken av Innholdet, i henhold til dette avsnittet, ikke innebærer brudd på noen lover eller tredjeparters rettigheter.

3.3. Hva gjør Microsoft med innholdet mitt? Hvis du overfører eller laster opp Innhold til Tjenestene, gir du Microsoft verdensomspennende rettigheter til å bruke Innholdet kostnadsfritt som nødvendig: til å tilby deg Tjenestene (som kan omfatte å endre størrelsen, formen eller formatet på Innholdet for å kunne lagre eller vise det på en bedre måte), beskytte deg og forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Microsoft bruker og beskytter Innholdet som angitt i Personvernerklæringen (som definert i del 5).

3.4. Hvilke typer annonser brukes av Tjenestene? Noen av Tjenestene våre finansieres gjennom annonsering. Kontroller for hvordan Microsoft tilpasser annonsering er tilgjengelig på nettstedet for ditt personvern og tilpassede annonser fra Microsoft (http://choice.microsoft.com). Vi bruker ikke det du sier i e-poster, chatter, videosamtaler eller på telefonsvarer til å gi deg målrettede annonser. Vi bruker ikke dokumentene eller bildene dine eller andre personlige filer til å gi deg målrettede annonser. Våre retningslinjer for annonsering dekkes utfyllende i Personvernerklæringen.

3.5. Hva slags Innhold eller handlinger er ikke tillatt? For å beskytte kundene og Tjenestene har vi opprettet Regler for god oppførsel som regulerer din bruk av Tjenestene. Innhold eller handlinger som bryter denne Avtalen er ikke tillatt.

  1. i. Ikke bruk Tjenestene til å gjøre noe ulovlig.

  2. ii. Ikke delta i noen aktiviteter som utnytter, skader eller truer med å skade barn.

  3. iii. Ikke send søppelpost eller bruk kontoen til å hjelpe andre med å sende søppelpost. Søppelpost er uønskede masse-e-poster, -innlegg eller -direktemeldinger.

  4. iv. Ikke vis upassende bilder offentlig (f.eks. bilder av nakenhet, bestialitet, pornografi).

  5. v. Ikke delta i aktiviteter som er uekte eller villedende (f.eks. be om penger under falske forutsetninger eller utgi deg for å være noen andre).

  6. vi. Ikke delta i aktiviteter som er skadelige for Tjenestene eller andre (f.eks. virus, spionering, hatefulle ytringer, oppfordring til vold mot andre).

  7. vii. Ikke krenk andres rettigheter (f.eks. ved å dele musikk som er beskyttet av opphavsrettigheter, videreselge eller på annen måte distribuere Bing-kart, bilder og annet Innhold).

  8. viii. Ikke delta i aktiviteter som krenker andres personvern.

I mange tilfeller varsles Microsoft om brudd på reglene for god oppførsel gjennom klager fra kunder, men vi bruker også automatisert teknologi for å avdekke barnepornografi eller støtende oppførsel som kan skade systemet, kundene eller andre. Ved en eventuell undersøkelse av slike saker, går Microsoft eller Microsofts agenter gjennom Innholdet for å løse problemet. Dette kommer i tillegg til bruken som er beskrevet i denne Avtalen og Personvernerklæringene.

3.6. Kan Microsoft fjerne mitt Innhold fra Tjenestene? Ja. Vi forbeholder oss retten til å nekte Innhold eller fjerne det fra Tjenestene når vi mener at det krenker gjeldende lovgivning eller denne Avtalen eller hvis det overskrider grensene for lagring eller filstørrelse. Hvis Innholdet du oppbevarer på Tjenestene er lovlig og i tråd med denne Avtalen, beskyttet av lover om opphavsrett og du er autorisert til å bruke Innholdet, vil vi gi deg muligheten til å hente Innholdet. Dette skal ikke gjelde hvis Innhold fjernes fra våre servere fordi Microsoft-kontoen din forble inaktiv i tidsrommet nevnt i del 2.1. Vi kan også blokkere levering av kommunikasjon (for eksempel e-post eller direktemeldinger) til eller fra Tjenestene som en del av våre tiltak for å beskytte Tjenestene eller våre kunder eller på annen måte sikre at vilkårene i Avtalen overholdes.

4. Avbrytelse av tjenester

4.1. Hva skjer hvis jeg ikke overholder denne Avtalen? Hvis du forsettlig bryter denne Avtalen og fortsetter å bryte den aktuelle forpliktelsen etter at du har fått varsel om å stoppe forsømmelsen innenfor en passende og rimelig tidsramme, kan vi iverksette tiltak mot deg, inkludert (men ikke begrenset til) å be deg om å avstå fra enkelte aktiviteter, fjerne Innholdet ditt fra Tjenestene, oppheve eller avbryte tilgangen din til Tjenestene, deaktivere Microsoft-kontoen din og/eller rapportere slik aktivitet til de gjeldende myndighetene. Denne bestemmelsen påvirker ikke Microsofts tilleggsrettigheter til å avslutte avtalen umiddelbart av en gyldig grunn. Dette gjelder også hvis du bryter en viktig forpliktelse i Avtalen. Viktige forpliktelser omfatter alle forpliktelser som må fullføres for å utføre denne Avtalen på riktig måte, som muliggjør at målene til Avtalen nås og der brukerne generelt kan anta at disse forpliktelsene vil bli fullført i henhold til meningen til og innholdet i Avtalen. Fjerning av Innhold eller avbryting av Tjenestene innebærer sletting eller frakobling av informasjon og Innhold som er tilknyttet Microsoft-kontoen din. Informasjon og Innhold vil bli slettet eller frakoblet og slik gjort uopprettelig, og vi anbefaler derfor på det sterkeste at du jevnlig sikkerhetskopierer informasjon og Innhold du oppbevarer på tjenestene.

4.2. Er det andre måter jeg kan miste tilgang til Tjenestene på? Ja. Hvis du ikke logger deg på Microsoft-kontoen (enten via Outlook.com, OneDrive eller en annen tjeneste som bruker Microsoft-konto) minst én gang hvert år (se del 2.1), eller hvis Microsoft slutter å tilby deg deler av Tjenestene, i samsvar med del 1.5. I slike tilfeller slettes dataene permanent fra den delen av Tjenestene, eller de kobles fra deg og Microsoft-kontoen din, med mindre vi er juridisk forpliktet til å beholde dem. Hvis vi avbryter en betalt Tjeneste, gir vi deg en forholdsmessig refusjon av det innbetalte beløpet som tilsvarer den gjenværende delen av abonnementsperioden etter avbruddet. Hvis du registrerer deg for en betalt del av Tjenestene, og ikke betaler beløpet innen betalingsfristen, kan vi oppheve eller avbryte Tjenesten (se del 9.11 for å få mer informasjon).

4.3. Hvordan kan jeg avbryte Tjenestene? Du kan avbryte Tjenestene som er tilknyttet Microsoft-kontoen din, når som helst og av hvilken som helst grunn ved å gå til kontonettsiden (https://account.live.com/closeaccount.aspx). Hvis du vil avbryte en betalt Tjeneste, kan du se del 9.10. Hvis du avbryter Tjenestene, vil den raskeste metoden for å slette Innholdet på Tjenestene være å fjerne det manuelt fra de ulike komponentene i Tjenestene (for eksempel slette e-posten din manuelt). Selv om Innhold som du har slettet, eller som er tilknyttet en lukket konto, ikke er tilgjengelig for deg, må du imidlertid merke deg at det slettede innholdet kan bli liggende i systemene våre en periode mens vi gjennomfører arbeidet med å fjerne det, og du samtykker med dette uttrykkelig i denne typen nødvendige databehandling. Ytterligere informasjon om Microsofts praksis vedrørende lagring av opplysninger finner du i Personvernerklæringene.

4.4. Hva skjer hvis Tjenestene mine avbrytes? Hvis Tjenestene dine avbrytes (enten av deg eller oss), opphører retten din til å bruke Tjenestene umiddelbart, og lisensen til å bruke vår programvare avsluttes. Du må da avinstallere programvaren, eller vi kan deaktivere den. Hvis Microsoft-kontoen avbrytes (enten av deg eller oss), opphører retten din til å bruke Microsoft-kontoen umiddelbart. Hvis Tjenestene dine avsluttes, sletter vi informasjon eller Innhold (som definert ovenfor) som er tilknyttet Microsoft-kontoen din, eller kobler det fra deg eller Microsoft-kontoen din, med mindre vi er juridisk forpliktet til å beholde det. Vi er ikke forpliktet til å gi Innhold tilbake til deg. Det anbefales derfor at du sikkerhetskopierer Innholdet jevnlig.

5. Personvern

Ditt personvern er viktig for oss. Personvernerklæringen for Windows-tjenestene (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=253457), personvernerklæringen for Bing (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686), personvernerklæringen for MSN (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248688) og personvernerklæringen for Office-tjenestene (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=327851) (samlet “Personvernerklæringene”) beskriver hvordan vi bruker og beskytter Innholdet ditt og eventuell informasjon vi samler inn om deg. Disse er viktige, og du bør lese dem nøye. Denne Avtalen innarbeider Personvernerklæringene ved henvisning. Ved å bruke Tjenestene eller godta disse vilkårene samtykker du i at Microsoft kan samle inn, bruke og fremlegge Innholdet ditt og opplysningene dine slik det er beskrevet i Personvernerklæringene.

6. Forstyrrelser og sikkerhetskopiering av tjenester

Vi bestreber oss på å holde Tjenestene i gang. Imidlertid vil alle nettbaserte tjenester fra tid til annen oppleve forstyrrelser og nedetid. Du bør jevnlig sikkerhetskopiere Innholdet du oppbevarer på Tjenestene. En plan for jevnlig sikkerhetskopiering, og etterfølgelse av den, kan hindre tap av Innhold. Vi gjør vårt ytterste for å gi deg detaljerte opplysninger om tjenestestatus på tjenestestatusnettstedet (http://status.live.com).

7. Programvare

7.1. Hvilke vilkår gjelder for programvaren som er en del av Tjenestene? Med mindre det medfølger en separat lisensavtale, er all programvare som vi tilbyr deg som en del av Tjenestene, underlagt vilkårene i denne Avtalen. Programvaren blir lisensiert, ikke solgt, og Microsoft forbeholder seg alle rettigheter til programvaren som ikke er uttrykkelig tildelt av Microsoft i henhold til lisensvilkårene. Hvis denne Avtalen gjelder for nettstedet du viser, blir alle skript eller all kode fra tredjeparter som er koblet til eller referert fra dette nettstedet, lisensiert til deg av tredjeparter som eier slik kode, ikke av Microsoft.

7.2. Hvordan kan jeg bruke programvaren som er del av Tjenestene? Vi gir deg rett til å installere og bruke én kopi av programvaren per enhet på verdensbasis for bruk av bare én person om gangen som del av din bruk av Tjenestene, men bare hvis du overholder alle andre vilkår i denne Avtalen.

7.3. Er det noe jeg ikke kan gjøre med programvaren eller Tjenestene? Ja. I tillegg til de andre begrensningene i denne Avtalen, kan du ikke omgå noen av de teknologiske beskyttelsestiltakene i eller forbindelse med programvaren eller Tjenestene eller demontere, dekompilere eller foreta reversutvikling av programvare eller andre aspekter av Tjenestene som er inkludert i eller tilgjengelig via Tjenestene, med mindre og bare i den grad dette er tillatt i ufravikelig lovgivning; separere komponenter av programvaren eller Tjenestene for bruk på ulike enheter; publisere, kopiere, leie, lease eller låne ut programvaren eller Tjenestene eller overføre programvaren, eventuelle programvarelisenser eller rettigheter til å få tilgang til eller bruke Tjenestene. Du har ikke rett til å bruke noen av Tjenestene på en uautorisert måte som kan forstyrre andres bruk av dem eller få tilgang til eventuelle tjenester, data, kontoer eller nettverk. Du har ikke rett til å gi uautoriserte programmer fra tredjeparter tilgang til Tjenestene.

7.4. Hvordan oppdateres programvaren? Vi kan automatisk sjekke din versjon av programvaren, som er nødvendig for å tilby Tjenestene. Vi kan også automatisk laste ned til datamaskinen, kostnadsfritt for deg, oppdateringer for programvaren for å oppdatere, forbedre og videreutvikle Tjenestene. Du kan bli bedt om å godta slike oppdateringer underlagt disse vilkårene, med mindre ytterligere eller andre vilkår medfølger oppdateringene. Hvis du godtar, vil disse andre vilkårene gjelde for den oppdaterte programvaren, og hvis du ikke godtar de andre vilkårene som gjelder for oppdateringene, kan du ikke bruke eller motta oppdateringene. Hvis du ikke blir bedt om å godta ytterligere eller andre vilkår for å motta en oppdatering, dekkes oppdateringen av denne Avtalen. Microsoft er ikke forpliktet til å gjøre oppdateringer tilgjengelige, og garanterer ikke at vi vil støtte den versjonen av systemet du har lisensiert programvaren for.

8. Tilleggsvilkår for Office-tjenester, MSN og Bing

8.1. Medieelementer og maler for Office-tjenester. Hvis du bruker Office-tjenester, har du kanskje tilgang til mediebilder, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, videoklipp, maler og andre typer materiale ("medieelementer") som følger med programvaren som er tilgjengelig på Office.com eller som del av tjenestene som er tilknyttet programvaren. Microsoft gir deg lisens til å kopiere, distribuere, gjennomføre og vise medieelementer som følger med Office-tjenestene i prosjekter og dokumenter, men du har ikke rett til å (i) selge, lisensiere eller distribuere kopier av medieelementene separat eller som et produkt hvis den primære verdien av produktet er medieelementene; (ii) gi kundene dine rettigheter til å viderelisensiere eller videredistribuere medieelementene; (iii) lisensiere eller distribuere til kommersielle formål medieelementer som viser til identifiserbare fysiske personer, myndigheter, logoer, varemerker eller symboler, eller bruke slike typer bilder på en måte som gir inntrykk av en anbefaling av eller en tilknytning til ditt produkt, din juridiske person eller din aktivitet eller (iv) lage obskøne eller skandaløse verk ved hjelp av medieelementene. Andre medieelementer, som er tilgjengelige på andre nettsteder via noen Office-tjenester, reguleres av vilkårene på disse nettstedene.

8.2. Bing- og MSN-materialer. Artiklene, bildene, videoene, tredjepartsmaterialet og den integrerbare videospilleren som er tilgjengelige på Bing og MSN, er bare for ikke-kommersiell og personlig bruk, og, med mindre det står noe annet andre steder i denne Avtalen, eller Microsoft gir uttrykkelig tillatelse, kan ikke lastes ned, kopieres, publiseres, lånes ut, leases, leies eller distribueres på nytt uten godkjennelse fra rettighetsholderne, med mindre og bare i den grad det er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende opphavsrettslover. Dette materialet blir lisensiert, ikke solgt, og Microsoft eller andre rettighetshavere forbeholder seg alle rettigheter til materialet som ikke er uttrykkelig gitt av Microsoft i henhold til lisensvilkårene, uansett om det skjer gjennom implikasjon, innsigelsesavskjæring eller på annen måte. Tredjeparter kan velge å gjøre ytterligere materiale eller tjenester tilgjengelig for salg eller lisens i Bing eller MSN. Microsoft er ikke ansvarlig for slikt materiale eller slike tjenester. Du kan ikke bruke den integrerbare videospilleren på nettsteder som har som hovedformål å vise reklame eller innkassere abonnementsinntekter, eller som er i direkte konkurranse med Bing eller MSN, med mindre du først får vår uttrykkelige, skriftlige forhåndstillatelse. Du er vitende om at bruken av den integrerte videospilleren kan føre til at det påløper ytterligere kostnader, gebyrer og royalties til tredjeparter, herunder offentlige honorarer som kommer til anvendelse i ditt land eller område.

8.3. Bing-kartbilder i fugleperspektiv. Når det gjelder Bing-kart, kan du ikke bruke bildene i fugleperspektiv av USA, Canada, Mexico, New Zealand, Australia eller Japan i offentlig sammenheng uten en egen skriftlig godkjennelse fra oss.

9. Følgende vilkår gjelder for deg hvis du betaler Microsoft

9.1. Kostnader. Hvis det er en kostnad i forbindelse med en del av Tjenestene, godtar du å betale denne kostnaden. Prisen angitt for Tjenestene omfatter ikke alle gjeldende avgifter og valutakursoppgjør, med mindre annet er angitt.

9.2. Din faktureringskonto. Ved betaling for en Tjeneste blir du bedt om å angi en betalingsmåte når du registrerer deg for Tjenesten. Du får tilgang til og kan gjøre endringer i faktureringskontoopplysningene og betalingsmåten på nettstedet Betalings- og kontoadministrasjon (https://commerce.microsoft.com). Du godtar å holde faktureringskontoinformasjonen oppdatert til enhver tid. I tillegg godtar du å gi Microsoft tillatelse til å bruke all oppdatert kontoinformasjon i forbindelse med din betalingsmåte levert av din bank eller gjeldende betalingsnettverk. Hvis du ber oss stoppe å bruke din betalingsmåte, og du ikke kan gi en alternativ betalingsmåte etter vårt varsel om å gjøre dette innen en passende tidsramme, kan vi midlertidig oppheve eller avbryte din betalte Tjeneste av en gyldig årsak. Din forespørsel til oss vil ikke ha innvirkning på belastninger vi legger inn på betalingskontoen din før vi med rimelighet vil kunne gjøre noe med endringene i din faktureringskontoinformasjon.

9.3. Fakturering. Ved å gi Microsoft en betalingsmåte (i) erklærer du at du er autorisert til å bruke betalingsmåten du har oppgitt, og at all betalingsinformasjon du oppgir, er riktig og nøyaktig; (ii) autoriserer du Microsoft til å belaste deg for Tjenestene ved hjelp av betalingsmåten; og (iii) du autoriserer at Microsoft kan belaste deg for enhver betalt funksjon av Tjenestene du velger å registrere deg for eller bestiller, så lenge denne Avtalen gjelder. Fakturering av tjenesteavgiftene mot betalingsmåten kan skje etter avtale, inkludert: (a) på kjøpstidspunktet; (b) kort tid etter kjøp eller (c) ved regelmessig abonnementsbaserte Tjenester. Underlagt ditt samtykke, kan fakturering også skje på forhånd. Vi kan også belaste deg opptil beløpet du har godkjent, og varsle deg på forhånd om forskjellen ved abonnementsbaserte Tjenester. Vi fakturerer deg kanskje for flere enn én av de tidligere og gjeldende faktureringsperiodene samlet.

9.4. Automatisk fornyelse. Forutsatt at automatiske fornyelser er tillatt i ditt land, område eller delstat, vil vi informere deg om at Tjenesten vil fornyes automatisk enten når du registrerer deg for Tjenesten eller før Tjenesten fornyes automatisk. Når vi har informert deg om at Tjenestene vil bli fornyet automatisk, kan vi fornye Tjenestene automatisk og belaste deg for den da gjeldende prisen for fornyelsesperioden. Vi vil også minne deg på at vi vil fakturere din valgte betalingsmåte for fornyelsen av Tjenestene, og vil gi deg instruksjoner om hvordan du kan avbryte Tjenesten. Vi vil belaste deg den da gjeldende prisen for fornyelsesperioden, med mindre du har varslet oss om at du ønsker å avbryte Avtalen minst én måned før den utløper eller ved utløpet til enhver fornyelsesperiode, eller i henhold til hvordan vi kan ha fortalt deg hvordan du kan avbryte.

9.5. Elektronisk kontoutskrift og feil. Vi vil gi deg en elektronisk fakturaoversikt på nettstedet Betalings- og kontoadministrasjon (https://commerce.microsoft.com), der du kan vise og skrive ut oversikten. Du er forpliktet til å kontrollere faktureringsoversikten på nettet jevnlig, og minst én gang i måneden. Dette er den eneste kontoutskriften vi sender deg. Det er ditt ansvar å skrive ut eller lagre en kopi av hver elektroniske oversikt, og å ta vare på en slik kopi. Hvis vi gjør en feil på fakturaen din, korrigerer vi den umiddelbart etter at du har gitt oss beskjed og vi har undersøkt saken. Du må gi oss beskjed innen 120 dager etter at en tydelig feil første gang dukket opp på fakturaen. Hvis du ikke gir oss beskjed innen dette tidspunktet, fraskriver vi oss alt ansvar som følge av en slik feil forårsaket av simpel uaktsomhet. Videre vil vi ikke være nødt til å rette opp feilen eller gi en refusjon. Hvis Microsoft i andre tilfeller har identifisert en faktureringsfeil, vil vi informere deg og sørge for at feilen rettes opp innen rimelighetens tid.

9.6. Venteperiode eller angrerett. Hvis du ber om Tjenester fra oss, har du rett til en avbrytelsesperiode eller "venteperiode" på 15 dager fra tidspunktet Tjenestene begynner. Du kan avbryte Tjenestene som angitt i del 9.10. Se del 9.9 for Microsofts retningslinjer for refusjon.

9.7. Tilbud om prøveperiode. Hvis du deltar i et prøveperiodetilbud, må du avbryte Tjenestene ved utgangen av prøveperioden for å unngå at nye gebyrer skal påløpe, med mindre du blir varslet om noe annet av oss. Tjenestene kan avbrytes som angitt i del 9.10. Hvis du ikke avbryter Tjenestene, og vi har fortalt deg at Tjenestene vil konvertere til et betalt abonnement på slutten av prøveperioden, og vi har informert deg om de gjeldende avgiftene og andre eventuelle gjeldende vilkår, gir du oss rett til å belaste din betalingsmåte den da gjeldende prisen for Tjenestene.

9.8. Prisendringer. Hvis en bestemt tidsperiode og pris gjelder for Tjenestetilbudet, vil denne prisen gjelde til den aktuelle tilbudsperioden er over. Du må godta eventuelle nye tilbud og priser hvis du vil fortsette Tjenestene. Hvis Tjenestene er periodebasert (for eksempel månedlig), uten noen bestemt varighet, og ikke er et prøvetilbud, kan vi endre prisen på Tjenestene med opptil 5 prosent per år hvis vi informerer deg minst 30 dager før endringen trer i kraft. Du har anledning til å avbryte Tjenestene før prisen endres. Når vi varsler deg om prisendringen, vil vi også informere deg om at den nye prisen vil tre i kraft hvis du ikke avbryter Tjenestene. Når perioden er over, og gitt at du ikke har avbrutt Tjenestene i henhold til vår informasjon, vil vi belaste deg for bruken av Tjenestene til ny pris. Hvis du ikke aksepterer prisendringen, må du avbryte og stoppe bruk av Tjenestene før den nye prisendringen blir gjort gjeldende. Hvis du avbestiller, vil Tjenestene opphøre ved utløpet av den gjeldende Tjenesteperioden, eller hvis vi fakturerer kontoen din jevnlig, ved utløpet av perioden da du avbestilte tjenesten.

9.9. Retningslinjer for refusjon. Kostnader kan vanligvis ikke refunderes, med mindre refusjonen er basert på en vanlig kansellering eller kansellering av en gyldig årsak eller virkemåte eller utelatelse som Microsoft er ansvarlig for, inkludert hvis Tjenestene ikke leveres som forutsatt. Hvis du har rett til en venteperiode i henhold til del 9.6, vil du få utbetalt erstatning innen rimelig tid for beløp som faktisk er betalt.

9.10. Opphør av bruk av Tjenestene. Du har rett til når som helst å opphøre bruk av Tjenestene, med eller uten grunn. Gå til nettstedet Betalings- og kontoadministrasjon (https://commerce.microsoft.com) for å få flere opplysninger og instruksjoner om hvordan du opphører bruken av Tjenestene. Du bør referere til tilbudet som beskriver Tjenestene siden (i) du kan være forpliktet til å betale alle omkostninger som har blitt belastet din faktureringskonto for Tjenestene før avbrytelsesdatoen eller (ii) du kan miste tilgang til Microsoft-kontoen når du avbryter bruken av Tjenestene.

9.11. Forsinkede betalinger. I tilfelle forsinkede betalinger må du betale for rimelige kostnader vi pådrar oss ved innsamling av forfalte beløp, inkludert advokatsalærer og andre rettslige honorarer og kostnader, der det tillates av gjeldende lover og bestemmelser. Vi kan midlertidig oppheve eller avbryte Tjenestene hvis du ikke betaler hele beløpet innen betalingsfristen etter at vi har sendt deg en påminnelse – med trussel om midlertidig oppheving og/eller avbryting av Tjenestene – om å betale innen passende tid. Du kan unngå midlertidig oppheving aller avbrytelse hvis du betaler det nødvendige beløpet innen tidsfristen som er angitt i påminnelsen. En annen prosedyre vil gjelde hvis det manglende beløpet er marginalt. Manglende beløp under 2 prosent av den totale fakturaverdien vil alltid bli ansett som marginale. Midlertidig oppheving eller avbryting av Tjenestene på grunn av manglende betaling kan føre til tap av tilgang til Microsoft-kontoen din.

9.12. Betalinger til deg. Hvis vi skylder deg en betaling, godtar du å gi oss, i tide og nøyaktig, all informasjon vi trenger for å kunne betale deg. Du er ansvarlig for eventuelle avgifter og kostnader du pådrar deg som følge av denne betalingen til deg. Hvis du mottar en betaling feilaktig, forbeholder vi oss retten til å reversere denne eller be om retur av betalingen, og du samtykker i å samarbeide med oss i slike tilfeller.

9.13. Tjenester for tilgang til Internett og andre kostnader. Du er ansvarlig for å betale utgiftene som Internett- eller Wi-Fi-leverandøren krever. Disse gebyrene kommer i tillegg til gebyrene du betaler til oss for Tjenestene. Hvis du får tilgang til Tjenestene via trådløse enheter (for eksempel mobiltelefoner eller nettbrett), kan trådløsleverandøren kreve gebyrer for varsler, nettlesing, meldinger og andre tjenester som krever bruk av trådløse datatjenester. Hør med leverandøren for å kontrollere om det finnes noen slike gebyrer som gjelder for deg. Du er ene og alene ansvarlig for eventuelle kostnader du pådrar deg for å få tilgang til Tjenestene via en eventuell trådløs tjeneste eller annen kommunikasjonstjeneste.

10. VI GIR INGEN YTTERLIGERE GARANTIER

MED UNNTAK AV TILFELLER DER VI HAR SKJULT FEIL I DÅRLIG TRO, ELLER FEIL HAR GJORT AT DET ER UMULIG Å BRUKE TJENESTENE, TILBYR VI TJENESTENE "SOM DE ER", "MED ALLE FEIL" OG "SLIK DE ER TILGJENGELIGE". VI GARANTERER IKKE FOR NØYAKTIGHETEN ELLER PUNKTLIGHETEN AV INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIG FRA TJENESTENE. DU ERKJENNER AT DATA- OG TELEKOMMUNIKASJONSSYSTEMER IKKE ER FEILFRIE OG AT PERIODER MED NEDETID KAN FOREKOMME FRA TID TIL ANNEN. VI GARANTERER IKKE AT PLATTFORMEN VIL FUNGERE UAVBRUTT, TIDSRIKTIG, SIKKERT ELLER FEILFRITT, ELLER AT TAP AV DATA IKKE VIL FOREKOMME. VI OG VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER, FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER GIR INGEN UTTRYKKELIGE GARANTIER, BEGRENSEDE RETTIGHETER ELLER BESTEMMELSER. DU HAR ALLE GARANTIER SOM ER FORUTSETT AV LOVGIVNINGEN, MEN VI GIR INGEN ANDRE GARANTIER. VI FRASKRIVER OSS ALLE UNDERFORSTÅTTE ELLER STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILT FORMÅL, RIMELIG INNSATS, KRENKELSE AV EIENDOMSRETT OG TILFREDSSTILLENDE KVALITET I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOV.

11. Ansvarsbegrensning

11.1. Microsoft skal ikke være ansvarlig for noe Innhold, inkludert koblinger til nettsteder til tredjeparter, og aktiviteter levert av brukere. Slikt Innhold og slike aktiviteter er ikke gjeldende for Microsoft, og de representerer heller ikke Microsofts meninger.

11.2. Microsoft skal bare være ansvarlig for simpel uaktsomhet for Microsoft, dets stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter hvis materielle forpliktelser i Avtalen er krenket. Viktige forpliktelser omfatter alle forpliktelser som må fullføres for å utføre denne Avtalen på riktig måte, som muliggjør at målene til Avtalen nås og der brukerne generelt kan anta at disse forpliktelsene vil bli fullført i henhold til meningen til og innholdet i Avtalen.

11.3. Microsoft, Microsofts stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter skal ikke ha ansvar for uforutsett skade, atypisk skade og/eller økonomisk tap med hensyn til eventuell indirekte skade, inkludert tapt fortjeneste, med mindre Microsofts stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter i det minste har handlet med grov uaktsomhet.

11.4. Ethvert lovbestemt objektivt ansvar for Microsoft, inkludert, men ikke begrenset til, ansvar under loven om produktansvar og lovbestemt ansvar for brudd på garanti, skal ikke berøres av ansvarsbegrensningen. Det samme skal gjelde for ansvaret til Microsoft, dets stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter ved uaktsom skade på liv, legeme eller helsen til en person.

11.5. Ingen andre kontraktsmessige og juridiske krav, bortsett fra dem som er dekket av leddene 11.1 til 11.4 i denne del 11, kan følge av denne Avtalen og/eller bruken av tjenestene, bortsett fra eventuelt kontraktsmessig og/eller juridisk ansvar til Microsoft for død og/eller personskade som ikke tidligere er dekket i denne del 11.

12. Microsoft-avtalepart, verneting og gjeldende lov – Europa

Hvis du bor i (eller driver virksomhet med hovedkontor i) Europa og bruker kostnadsfrie deler av Tjenestene (for eksempel Bing og MSN), inngår du en kontrakt med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Lovene i delstaten Washington, USA regulerer alle krav knyttet til kostnadsfrie Tjenester, uten at dette går utover obligatoriske lovbestemmelser som gjelder i landet vi retter Tjenestene mot. Hvis du har betalt for å bruke en del av Tjenestene (for eksempel annonsefri Outlook.com eller Office-tjenestene) inngår du kontrakt med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Lovgivningen i landet som Tjenestene er rettet mot regulerer alle krav som har å gjøre med betalte Tjenester, herunder krav om forbrukerbeskyttelse.

13. Nettsteder til tredjeparter

Du kan kanskje få tilgang til nettsteder eller tjenester fra tredjeparter som ikke er kontrollert eller publisert av Microsoft, via Tjenestene. Microsoft er ikke ansvarlig for tredjeparters nettsteder, tjenester eller materiale som er tilgjengelig via Tjenestene. Du er alene ansvarlig for dine samhandlinger med eventuell tredjepart (herunder annonsører). Din bruk av nettsteder eller tjenester fra tredjeparter kan være underlagt vilkårene og betingelsene til denne tredjeparten.

14. Digital rettighetsadministrasjon

Hvis du får tilgang til materiale som er beskyttet med digital rettighetsadministrasjon (DRM), kan DRM-programvaren automatisk be om mediebruksrettigheter fra en rettighetsserver på Internett og laste ned og installere DRM-oppdateringer, slik at du kan spille av innholdet.

15. Microsoft .NET Framework-programvare

Programvaren kan inneholde Microsoft .NET Framework-programvare. Denne programvaren er en del av Windows. Lisensvilkårene for Windows gjelder din bruk av .NET Framework-programvaren.

16. Fortsatt gyldighet

Del 6, 9 (for kostnader som er pådratt før slutten av denne Avtalen), 10, 11, 12, 19, og dem som ifølge sine vilkår gjelder etter den avslutter, vil fortsatt gjelde etter eventuelle avbrytelser av Avtalen.

17. Tildeling og overføring

Vi kan tildele, overføre eller på annen måte overdra våre rettigheter og forpliktelser under denne Avtalen, helt eller delvis, så lenge en slik tildeling ikke er ugunstig for deg, når som helst uten varsel på forhånd.

18. Merknader

Denne kontrakten er i elektronisk form. Vi kan sende deg, i elektronisk form, informasjon om Tjenestene, tilleggsinformasjon og informasjon som loven krever at vi sender til deg. Vi kan levere nødvendig informasjon til deg via e-post til adressen du oppgav da du registrerte deg for Tjenestene eller ved å gå til et Microsoft-nettsted vi identifiserer. Vi anbefaler at du overvåker og opprettholder e-postadressen du har angitt. Hvis du ikke samtykker i å motta meldinger elektronisk, må du opphøre bruken av Tjenestene. Du kan sende Microsoft meldinger som angitt i kundestøtte for Tjenestene, som angitt i del 22.

19. Kontraktstolkning

Dette er den fullstendige Avtalen mellom deg og Microsoft som gjelder for din bruk av Tjenestene. Den erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Microsoft om din bruk av Tjenestene. Denne Avtalens inndelingstitler er bare ment som referanse, og har ingen rettsvirkning. Separate vilkår eller tilleggsvilkår kan gjelde når du bruker eller betaler for andre Microsoft-tjenester enn dem som er regulert av denne Avtalen.

20. Ingen tredjepartsmottakere

Denne Avtalen er utelukkende til fordel for deg og oss. Den skal ikke tilgodese en annen person, med unntak av tillatte etterfølgere og overdragelsesmottakere.

21. Skrifttypekomponenter

Du kan bruke skrifttypene til å vise og skrive ut materiale bare mens du bruker Tjenestene. Du kan ikke omgå eventuelle innebyggingsbegrensninger i skrifttypene.

22. Kundestøtte

Kundestøtte for Windows-tjenestene kan fås via Microsoft Community (http://answers.microsoft.com) og Windows-nettstedet (http://windows.microsoft.com). Kundestøtte for MSN Internet Access kan fås på MSN Support (https://support.msn.com). Kundestøtte via e-post for Bing og Bing-klienter kan fås på kundestøtten for Bing (https://support.discoverbing.com). Eventuelle klager i forbindelse med utførelsen av denne Avtalen kan sendes til nettstedene angitt i denne klausulen. Begrenset kundestøtte for Office 365 Home Premium og Office 365 University kan fås på kundestøtten for Office (http://office.com/support) (hjelp/fremgangsmåter) og på kundestøtten for Microsoft (http://support.microsoft.com/ph/13615) (teknisk støtte).

23. Eksportrestriksjoner

Microsofts gratis programvare og tjenester er underlagt eksport- og teknologilovgivningen til USA og andre jurisdiksjoner, og du godtar at du må overholde alle slike gjeldende lover eller regler som gjelder for programvaren og/eller tjenestene. Det kreves tillatelse fra de amerikanske myndigheter om å overføre denne gratisprogramvaren og disse gratistjenestene til myndigheter som land som USA har innført eksportforbud mot eller enkelte utelukkede parter. Gå til nettstedet U.S. Department of Treasury (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx) hvis du vil ha mer informasjon. I tillegg er betalte tjenester underlagt USAs eksportlover og -regler, som du må overholde. Disse lovene inkluderer begrensninger i forhold til bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Ytterligere informasjon finner du på nettstedet Exporting Microsoft Products (http://www.microsoft.com/exporting).

MERKNADER

Merknader og fremgangsmåter ved krav som gjelder krenkelse av immaterielle rettigheter. Microsoft respekterer tredjeparters immaterielle rettigheter. Hvis du har krav som gjelder krenkelse av immaterielle rettigheter, herunder krenkelse av opphavsrett, anbefaler vi at du sender et slikt krav til Microsofts oppnevnte agent. Du finner detaljer og kontaktinformasjon under Meldinger og prosedyre ved krav som gjelder krenkelse av opphavsrett (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm). Microsoft bruker fremgangsmåten som er beskrevet i Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), ved meldinger om krenkelse av opphavsrett. Når forholdene tilsier det, kan Microsoft i tillegg deaktivere eller avslutte kontoer til brukere av Microsoft-tjenester som står bak gjentatte krenkelser.

Microsoft bruker fremgangsmåten som er beskrevet i Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), ved meldinger om krenkelse av opphavsrett. Når forholdene tilsier det, kan Microsoft i tillegg deaktivere eller avslutte kontoer til brukere av Microsoft-tjenester som står bak gjentatte krenkelser.

Merknader og fremgangsmåter i forbindelse med åndsverksrettigheter i annonsering. Informasjon omkring immaterielle rettigheter i forbindelse med vårt annonseringsnettverk finner du i våre retningslinjer for immaterielle rettigheter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207).

Meddelelser om opphavsrett og varemerke. Alle deler i Tjenestene er Opphavsrett © 2013 Microsoft Corporation og/eller dets leverandører, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Med enerett. Vi eller våre leverandører eier alle eierrettigheter, opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til Tjenestene og deres innhold. Microsoft og navnene, logoene og ikonene til alle Microsoft-produkter, -programvare og -tjenester, kan være varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) i USA og/eller andre land. Navnene på eksisterende selskaper og produkter kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i denne Avtalen, tilhører oss. Noe programvare som brukes på bestemte servere for Microsoft-nettsteder, er delvis basert på arbeidet til Independent JPEG Group. Copyright © 1991–1996 Thomas G. Lane. Med enerett. "gnuplot"-programvare som brukes på bestemte servere for Microsoft-nettsteder, er opphavsrett © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Med enerett.

Aksjekurser og indeksdata (inklusive indeksverdier). © 2013 Morningstar, Inc. Med enerett. Informasjonen som finnes heri: (1) eies av Morningstar og/eller dets innholdsleverandører, (2) kan ikke kopieres eller distribueres, og (3) det gis ingen garantier om at informasjonen er nøyaktig, fullstendig eller gitt til rett tid. Verken Morningstar eller dets innholdsleverandører er ansvarlig for eventuelle skader eller tap som oppstår som følge av bruk av denne informasjonen. Fortidige resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.

Du kan ikke bruke noen av Dow Jones-indekseneSM, indeksdataene eller Dow Jones-varemerkene i forbindelse med utstedelse, opprettelse, støtte, handel, markedsføring eller promotering av noen finansinstrumenter eller investeringsprodukter (for eksempel derivater, strukturerte produkter, investeringsfond, valutafond, investeringsporteføljer osv., der pris, avkastning og/eller ytelse til instrumentet eller investeringsproduktet er basert på, relatert til eller ment å spore noen av indeksene eller en fullmakt for en av indeksene) uten en skriftlig avtale med Dow Jones.

Finansmerknad. Microsoft er ikke en megler/aksjehandler eller registrert investeringsrådgiver i henhold til den føderale verdipapirlovgivningen i USA eller andre jurisdiksjoner og gir ikke enkeltpersoner råd om tilrådeligheten av å investere i, kjøpe eller selge verdipapirer eller andre finansprodukter eller -tjenester. Ingenting i Tjenestene er et tilbud eller anmodning om å kjøpe eller selge verdipapirer av noe slag. Verken Microsoft eller dets lisensgivere av aksjekurser eller indeksdata bifaller eller anbefaler bestemte finansprodukter eller -tjenester. Ingenting i Tjenestene har til hensikt å være profesjonell rådgiving, herunder, men ikke begrenset til, investerings- og skatterådgivning.

Varsel om standardene H.264/AVC, MPEG-4 Visual og VC-1 Video. Programvaren kan inneholde H.264/AVC, MPEG-4 Visual og/eller VC-1-kodekteknologi som kan være lisensiert av MPEG LA, L.L.C. Denne teknologien er et format for datakomprimering av videoinformasjon. MPEG LA, L.L.C. krever følgende varsel:

DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT UNDER H.264/AVC-, MPEG-4 VISUAL- OG VC-1-PATENTPORTEFØLJELISENSENE FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER, FOR Å (A) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDENE ("VIDEOSTANDARDER") OG/ELLER (B) DEKODE H.264/AVC-, MPEG-4 VISUAL- OG VC-1-VIDEO SOM BLE KODET AV EN FORBRUKER SOM DREV MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER BLE ERVERVET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT FOR Å LEVERE SLIK VIDEO. INGEN AV LISENSENE GJELDER FOR NOE ANNET PRODUKT, UTEN HENSYN TIL OM SLIKE PRODUKTER FØLGER MED DENNE PROGRAMVAREN I ÉN ENKELT VARE. DET ER IKKE GITT ELLER FORUTSATT NOEN LISENS FOR ANNET BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON FÅR DU HOS MPEG LA, L.L.C. SE NETTSTEDET FOR MPEG LA (http://www.mpegla.com).

Denne merknaden verken begrenser eller hindrer at programvare som blir levert i henhold til denne Avtalen, brukes til normale, interne forretningsformål som ikke omfatter (i) videredistribusjon av programvaren til tredjeparter, eller (ii) opprettelse av materiale med teknologi som er i samsvar med VIDEOSTANDARDENE, for distribusjon til tredjeparter.

Arkivert Microsofts tjenesteavtale

Oppdatert 27. august 2012
Gjelder fra 19. oktober 2012

Takk for at du valgte Microsoft!

Dette er en avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av Microsofts tilknyttede selskaper, avhengig av hvor du bor) som beskriver dine rettigheter til å bruke den programvaren og de tjenestene som er angitt i del 1.1. Vi har uttrykt enkelte av vilkårene i denne avtalen i et spørsmål-og-svar-format. Du bør lese gjennom hele avtalen fordi alle vilkårene er viktige, og sammen danner de et juridisk dokument som gjelder for deg når du har godtatt det. I tillegg finnes det dokumenter og retningslinjer som vi har koblinger til i denne avtalen, og vi oppfordrer deg til å lese disse også.

1. Omfanget av avtalen, godtakelse og endringer

1.1. Hvilke tjenester dekkes av denne avtalen? Denne avtalen gjelder Microsoft Hotmail, Microsoft SkyDrive, Microsoft-kontoen, Windows Live Messenger, Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker, Microsoft Mail Desktop, Windows Live Writer (samlet kalt "Microsofts varemerkede tjenester"), Bing, MSN, Office.com og annen programvare, andre webområder eller tjenester med koblinger til denne avtalen (samlet kalt "Tjenestene").

1.2. Hvilke vilkår må jeg overholde når jeg bruker tjenestene? Vårt mål er å skape et tryggere og sikrere miljø, og derfor krever vi at når brukere benytter tjenestene, må de overholde de disse vilkårene, Microsofts retningslinjer for søppelpost (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) og Microsoft Regler for god oppførsel (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), som inngår i denne avtalen ved denne henvisningen ("avtalen"). Du må ikke bruke disse tjenestene på en måte som krenker rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, overlagt skade på person eller enhet.

1.3. Hvordan godtar jeg denne avtalen? Microsoft kommer med et tilbud til deg ved å gi deg muligheten til å abonnere på og/eller bestille tjenestene. Du må spesifikt velge å godta disse vilkårene før du kan bruke tjenestene, og de utgjør en gyldig avtale mellom deg og Microsoft. Ved å bruke eller få tilgang til tjenestene, eller ved å godta disse vilkårene der valget er tilgjengelig for deg i brukergrensesnittet, bekrefter du at du godtar å overholde denne avtalen, uten at du foretar endringer i den. Dersom du ikke godtar, kan du ikke bruke tjenestene.

1.4. Kan Microsoft endre disse vilkårene etter at jeg har godtatt dem? Ja. Vi vil informere deg hvis vi har til hensikt å endre denne avtalen. Vi kan endre vilkårene for denne avtalen hvis: (i) det er nødvendig på grunn av gjeldende lovgivning, men ikke begrenset til, en endring av en slik lov; (ii) det er nødvendig på grunn av et råd og/eller en ordre basert på gjeldende lovgivning; (iii) likhetsforholdet mellom tjeneste og vederlag er ubalanse; (iv) det er nødvendig fra et teknisk synspunkt; (v) det er nødvendig for å sikre driften av tjenestene eller (vi) vilkårene vil bli endret til fordel for brukeren. Vi vil informere deg om den tiltenkte endringen før den trer i kraft, enten via brukergrensesnittet, i en e-postmelding eller på annen rimelig måte. Vi vil gi deg muligheten til å annullere tjenestene minst 30 dager før endringen trer i kraft. Dersom du ikke annullerer tjenestene innen varslingsperioden, godtar du endringen av denne avtalen. Vi vil også uttrykkelig poengtere dette når vi informerer deg om den tiltenkte endringen av denne avtalen.

1.5. Hvilke typer endringer i tjenestene kan jeg forvente? Vi arbeider hele tiden med å forbedre tjenestene, slik at vi kan forbedre eller oppdatere funksjonene, innføre nye funksjoner eller tilpasse tjenestene, og kan når som helst endre tjenestene eller slette funksjoner. Når det gjelder betalte tjenester, vil vi varsle deg på forhånd angående vesentlige endringer i tjenestene. Du kan når som helst annullere tjenestene. Vi kan utgi tjenestene eller funksjoner i tjenestene i betaversjon, som kanskje ikke fungerer på riktig måte eller på samme måte som i den endelige versjonen.

2. Microsoft-konto

2.1. Hva er en Microsoft-konto? Hvis du vil ha tilgang til deler av tjenestene, for eksempel Microsofts varemerkede tjenester, trenger du en Microsoft-konto. Microsoft-kontoen, tidligere kalt Windows Live-ID, er legitimasjonen du vil bruke til å godkjenne med nettverket. Hvis du vil opprette en Microsoft-konto, må du oppgi et brukernavn og et passord, visse demografiske opplysninger og “kontobeviser”, for eksempel en alternativ e-postadresse eller et telefonnummer. Eksisterende Microsoft-kontoholdere må kanskje oppgi “kontobeviser” for å kunne fortsette å bruke sin Microsoft-konto. Du er også ansvarlig for å holde kontoopplysningene og passordet hemmelig. Du kan bruke Microsoft-kontoen til å få tilgang til andre Microsoft-produkter, -websider eller -tjenester (som Windows, Xbox LIVE og Windows Phone); men betingelsene og vilkårene for disse produktene, websidene eller tjenestene, dersom de er forskjellige fra denne avtalen, kan også gjelde for din bruk av produktet, websiden eller tjenesten. Microsofts varemerkede tjenester krever at du logger deg på Microsoft-kontoen jevnlig, minst én gang hver 270. dag, for å holde den delen av tjenestene som gjelder Microsofts varemerkede tjenester aktiv, med mindre noe annet er angitt i et tilbud for en betalt del av tjenestene. Hvis du ikke logger deg på i denne perioden, kan vi avslutte tilgangen din til Microsofts varemerkede tjenester. Hvis Microsofts varemerkede tjenester avsluttes fordi du ikke logger deg på, kan dataene dine slettes permanent fra våre servere.

2.2. Hva om jeg ikke får tilgang til min Microsoft-konto? Hvis du har glemt passordet eller på annen måte ikke får tilgang til Microsoft-kontoen, kan du gjenopprette Microsoft-kontoen ved å gå til websiden Tilbakestille passordet (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Microsoft gir ingen garantier for at Microsoft-kontoen din vil bli gjenopprettet, eller at innholdet ditt (som definert senere) vil bli beskyttet.

2.3. Hva om jeg har skaffet meg Microsoft-kontoen fra andre enn Microsoft? I enkelte tilfeller gir vi deg tillatelse til å skaffe deg Microsoft-kontoen via en tredjepart, for eksempel en skole, et firma, en Internett-leverandør eller administratoren av et administrert domene (http://www.domains.live.com). I slike tilfeller kan denne tredjeparten ha tilleggsrettigheter over din Microsoft-konto, for eksempel muligheten til å tilbakestille passordet, vise kontobruken eller profildataene, lese eller oppbevare innhold i kontoen eller oppheve eller annullere Microsoft-kontoen. I slike tilfeller er du underlagt denne avtalen og eventuelle tilleggsvilkår for bruk fra denne tredjeparten, som skal gjøres tilgjengelige for deg av en slik tredjepart. Microsoft har ikke noe ansvar i forbindelse med tredjeparters tilleggsvilkår for bruk. Hvis du er administratoren av det administrerte domenet, er du ansvarlig for all aktivitet som finner sted i kontoene på det administrerte domenet som er forårsaket av grov uaktsomhet eller utelatelse fra din side.

3. Innhold

3.1. Hvem eier det materialet/innholdet som jeg plasserer i tjenestene? Innhold omfatter alt du laster opp til, lagrer på eller overfører via tjenestene, for eksempel data, dokumenter, bilder, video, musikk, e-post og direktemeldinger ("innhold"). Med unntak av materialet vi lisensierer til deg som kan innlemmes i ditt eget innhold (for eksempel utklipp), påberoper vi oss ikke eierskap for innholdet du oppgir på tjenestene. Ditt innhold forblir ditt innhold, og du er ansvarlig for det. Det anbefales på det sterkeste at du sikkerhetskopierer innholdet jevnlig. Vi verken kontrollerer, verifiserer, betaler for eller samtykker i innholdet som du og andre gjør tilgjengelig på tjenestene.

3.2. Hvem har tilgang til innholdet mitt? Du har innledende kontroll over hvem som kan få tilgang til innholdet ditt. Hvis du deler innhold på offentlige steder i tjenestene eller på delte områder (som er tilgjengelige for andre) du har valgt, aksepterer du uttrykkelig at alle du har delt innhold med, helt gratis kan bruke, reprodusere, distribuere, vise, overføre, lagre og kommunisere innholdet, men bare i tilknytning til tjenestene eller andre produkter eller tjenester fra Microsoft eller Microsofts lisensinnehavere, produkter og tjenester. Hvis du ikke vil at andre skal ha denne muligheten, må du ikke bruke tjenestene til å dele innholdet. Hvis du bruker eller deler innhold på tjenestene på en måte som krenker andres opphavsrettigheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter eller personvern, bryter du denne avtalen. Du fremholder og garanterer at så lenge denne avtalen varer, har du (og vil du ha) alle nødvendige rettigheter for innholdet du laster opp eller deler på tjenestene, og at bruken av innholdet, i henhold til dette avsnittet, ikke innebærer brudd på noen lover eller tredjeparters rettigheter.

3.3. Hva gjør Microsoft med innholdet mitt? Når du laster opp innholdet til tjenestene, samtykker du i at det kan brukes, endres, tilpasses, lagres, reproduseres, distribueres og vises i den grad det er nødvendig for å beskytte deg og tilby, beskytte og forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. For eksempel kan vi fra tid til annen bruke automatiserte måter å isolere informasjon på fra e-poster, samtaler eller bilder for å oppdage og beskytte mot spam og ondsinnet programvare eller for å forbedre tjenestene med nye funksjoner som gjør dem enklere å bruke. Når Microsoft behandler innholdet ditt, er vi opptatt av å bevare ditt personvern.

3.4. Hva slags innhold er ikke tillatt? Innhold som krenker denne avtalen, som omfatter Microsofts retningslinjer for søppelpost (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) og Microsofts regler for god oppførsel (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), eller lokale lover, er ikke tillatt på tjenestene. Microsoft forbeholder seg retten til å gå igjennom innholdet for å sikre at denne avtalen overholdes. Microsoft kan blokkere eller på annen måte forhindre levering av alle typer e-post, direktemeldinger eller annen kommunikasjon til eller fra tjenestene som en del av vårt arbeid for å beskytte tjenestene, beskytte våre kunder eller på annen måte sikre at denne avtalen overholdes.

3.5. Kan Microsoft fjerne mitt innhold fra tjenestene? Ja. Vi forbeholder oss retten til å nekte innhold eller fjerne det fra tjenestene når vi mener at det krenker gjeldende lovgivning eller denne avtalen eller hvis det overskrider grensene for lagring eller filstørrelse. Vi kan avslå å publisere innhold, og vi kan fjerne innhold fra tjenesten av hvilken som helst grunn eller uten grunn. Hvis innholdet du oppbevarer på tjenestene er lovlig og i tråd med denne avtalen, beskyttet av lover om opphavsrett og du er autorisert til å bruke innholdet, vil vi gi deg muligheten til å hente innholdet. Dette skal ikke gjelde hvis innhold fjernes fra våre servere fordi din Microsoft-konto forble inaktiv i tidsrommet som er nevnt i del 2.2.

4. Annullering av tjenester

4.1. Hva skjer hvis jeg ikke overholder disse vilkårene? Hvis du bryter denne avtalen, og fortsetter å bryte den aktuelle forpliktelsen etter at du har fått varsel om å stoppe forsømmelsen innenfor en passende og rimelig tidsramme, kan vi gå til sak mot deg, inkludert (men ikke begrenset til) å fjerne innholdet ditt fra tjenestene, oppheve din tilgang til tjenestene, be deg om å avstå fra enkelte aktiviteter, annullere tjenestene dine og/eller rapportere slik aktivitet til de gjeldende myndighetene. Denne bestemmelsen påvirker ikke Microsofts tilleggsrettigheter til å avslutte avtalen umiddelbart av en gyldig grunn. Dette gjelder også hvis du bryter en viktig forpliktelse i denne avtalen. Viktige forpliktelser omfatter alle forpliktelser som må fullføres for å utføre denne avtalen på riktig måte, som muliggjør at målene til denne avtalen nås og der brukerne generelt kan anta at disse forpliktelsene vil bli fullført i henhold til meningen til og innholdet i denne avtalen. Fjerning av innhold og annullering av tjenestene vil antyde slettingen av data. Data vil bli slettet og uopprettelige, og vi anbefaler derfor på det sterkeste at du jevnlig sikkerhetskopierer data og innhold du oppbevarer på tjenestene.

4.2. Er det andre måter jeg kan miste tilgang til tjenestene på? Ja. Deler av tjenestene (nærmere bestemt Microsofts varemerkede tjenester) krever at du logger deg på din Microsoft-konto minst én gang hver 270. dag (se del 2.2). I tillegg er det årsaker til hvorfor Microsoft kan stoppe tilgang til deler av tjenestene, inkludert (men ikke begrenset til) at det ikke lenger er mulig for å oss å levere den, teknologien går fremover, kundenes tilbakemelding indikerer at det er nødvendig med en endring eller det oppstår eksterne problemer som gjør det uforsvarlig eller upraktisk å fortsette. I et slikt tilfelle blir dataene dine permanent slettet fra denne delen av tjenestene. Hvis vi kansellerer en betalt tjeneste fullstendig uten grunn, gir vi deg en forholdsmessig refusjon av det innbetalte beløpet som tilsvarer den gjenværende delen av abonnementsperioden etter kanselleringen. Hvis du registrerer deg for en betalt del av tjenestene, og ikke betaler beløpet innen betalingsfristen, kan vi oppheve eller avslutte tjenesten (se del 9.11 for å få mer informasjon).

4.3. Hvordan kan jeg avslutte tjenestene? Du kan avslutte tjenestene når som helst og uansett grunn. Det kan du gjøre ved å gå til ditt Kontonettsted (https://account.live.com) og følge avslutningsprosessen for kontoen ved denne koblingen. Hvis du vil kansellere en betalt tjeneste, kan du se del 9.10. Hvis du avslutter tjenestene, vil den raskeste metoden for å eliminere innholdet på tjenestene, være å fjerne det manuelt fra de ulike komponentene i tjenestene (for eksempel slette e-posten din manuelt). Vær imidlertid oppmerksom på at selv om innhold du har slettet eller som er tilknyttet en avsluttet konto ikke er tilgjengelig for deg, kan det fremdeles ligge på våre systemer over tid.

4.4. Hva skjer hvis tjenestene mine kanselleres eller avsluttes? Hvis tjenestene dine kanselleres eller avsluttes (enten av deg eller oss), opphører retten din til å bruke tjenestene umiddelbart, og lisensen til å bruke vår programvare avsluttes. Du må da avinstallere programvaren, eller vi kan deaktivere den. Dersom Microsoft-kontoen kanselleres eller avsluttes (enten av deg eller oss), vil din rett til å bruke Microsoft -kontoen umiddelbart opphøre. Hvis tjenestene dine kanselleres eller avsluttes, kan vi slette innholdet ditt fra våre servere permanent, og vi er ikke forpliktet til å returnere innhold til deg. Det anbefales derfor at du sikkerhetskopierer innholdet jevnlig.

5. Personvern

5.1. Samler Microsoft inn mine personopplysninger? Ditt personvern er viktig for oss. Vi bruker bestemte opplysninger som vi samler inn fra deg, til å drifte og yte tjenestene. I tillegg kan vi, som del av tjenestene, automatisk laste opp informasjon om maskinen din, din bruk av tjenestene og tjenestenes ytelse. Les Microsoft elektronisk personvernerklæring (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) for å finne ut hvordan vi bruker og beskytter din informasjon.

5.2. Bruker tjenestene informasjonskapsler? Ja, tjenestene bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som plasseres på en enhet av en webserver. Informasjonskapsler inneholder tekst som bare kan leses av en webserver i det domenet som utstedte informasjonskapselen. Hvis for eksempel Bing.com utsteder en informasjonskapsel, kan bare webserverne på Bing.com lese av den. Tjenestene bruker informasjonskapsler av ulike årsaker, blant annet til å lagre dine preferanser og innstillinger, tilpasse innhold for deg og analysere hvordan personer bruker tjenestene slik at vi kan forbedre dem. Vi bruker også informasjonskapsler som del av påloggingsprosessen for Microsoft-kontoen, og også for nettbasert annonsering (inkludert atferdsrettet annonsering). Hvis du vil lære hvordan du blokkerer, styrer og sletter informasjonskapsler, blant annet hvordan du velger bort atferdsannonsering fra Microsoft, kan du lese delen "Bruk av informasjonskapsler" i Personvernerklæringen (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74170). Ved å bruke disse tjenestene, godtar du at vi kan plassere informasjonskapsler på enheten i den grad det er tillatt av dine tilpassede innstillinger.

5.3. Vil Microsoft dele mine personopplysninger med noen utenfor Microsoft? Du aksepterer og godtar uttrykkelig at Microsoft kan få tilgang til, dele/videresende eller ta vare på opplysninger som er tilknyttet din bruk av tjenestene, inkludert (men ikke begrenset til) dine personopplysninger og ditt innhold, eller opplysninger som Microsoft erverver om deg via din bruk av tjenestene (for eksempel Internet Protocol-adresse eller annen tredjepartsinformasjon) når Microsoft i god tro antar at dette er nødvendig: (a) for å overholde alle bestemmelser eller svare på juridiske prosesser fra rettskraftige myndigheter; (b) for å håndheve denne avtalen eller beskytte rettighetene eller eiendommen til Microsoft eller våre kunder eller (c) for å forhindre tap av liv eller fare for liv og helse.

5.4. Hvordan svarer Microsoft på juridiske prosesser? På samme måte som andre leverandører av Internett-tjenester, får Microsoft juridiske krav og forespørsler fra politimyndigheter, offentlige instanser og private parter når det gjelder materiale som lagret på våre nettverk. Denne informasjonen kan gjelde angivelige kriminelle eller sivile saker, og etterspørres vanligvis i samsvar med de normale juridiske prosessene i det landet eller på stedet der handlingen fant sted. Microsoft kan være forpliktet til å overholde forespørsler om dine opplysninger eller ditt innhold som en del av slike undersøkelser eller juridiske prosesser.

6. Forstyrrelser og sikkerhetskopiering av tjenester

Vi bestreber oss på å holde tjenestene i gang. Imidlertid vil alle nettbaserte tjenester fra tid til annen oppleve forstyrrelser og nedetid. Du bør jevnlig sikkerhetskopiere innholdet du oppbevarer på tjenestene. En plan for jevnlig sikkerhetskopiering, og etterfølgelse av den, kan hindre tap av innhold.

7. Programvare

7.1. Hvilke vilkår gjelder for programvaren som er en del av tjenestene? Hvis du bruker eller mottar programvare fra oss som del av tjenestene, styres bruken av denne av ett av to sett med lisensvilkår ("lisensvilkårene"): Hvis du får en separat lisensavtale for programvaren, og du godtar disse vilkårene, vil lisensvilkårene som vises, gjelde utelukkende for programvaren. Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du ikke bruke eller motta programvaren. Hvis du ikke får en separat lisensavtale, vil vilkårene i denne avtalen gjelde eksklusivt. Programvaren blir lisensiert, ikke solgt, og Microsoft forbeholder seg alle rettigheter til programvaren som ikke er uttrykkelig tildelt av Microsoft i henhold til lisensvilkårene. Hvis denne avtalen gjelder for webområdet du viser, blir alle skripter eller all kode fra tredjeparter som er koblet til eller referert fra dette webområdet, lisensiert til deg av tredjeparter som eier slik kode, ikke av Microsoft.

7.2. Hvordan kan jeg bruke programvaren som er del av tjenestene? Vi gir deg rett til å installere og bruke én kopi programvaren per enhet for bruk av bare én person om gangen som del av din bruk av tjenestene, men bare hvis du overholder alle andre vilkår i denne avtalen.

7.3. Er det noe jeg ikke kan gjøre med programvaren eller tjenestene? Ja. I tillegg til de andre begrensningene i denne avtalen, kan du ikke: omgå noen av de teknologiske beskyttelsestiltakene i eller forbindelse med programvaren eller tjenestene eller demontere, dekompilere eller foreta reversutvikling av programvare eller andre aspekter av tjenestene som er inkludert i eller tilgjengelig via tjenestene, med mindre og bare i den grad dette er tillatt i ufravikelig lovgivning; separate komponenter av programvaren eller tjenestene for bruk på ulike enheter; publisere, kopiere, leie, lease eller låne ut programvaren eller tjenestene eller overføre programvaren, eventuelle programvarelisenser eller rettigheter i forbindelse med tjenestene, med mindre det uttrykkelig tillates i henhold til denne avtalen. Du har ikke rett til å bruke noen tjenestene på en uautorisert måte som kan forstyrre andres bruk av dem eller få tilgang til noen tjeneste, data, konto eller nettverk. Du har ikke rett til å gi uautoriserte programmer fra tredjeparter tilgang til tjenestene.

7.4. Hvordan oppdateres programvaren? Vi har rett til automatisk å kontrollere din versjon av programvaren. Vi kan også automatisk laste ned til datamaskinen, kostnadsfritt for deg, oppdateringer for programvaren for å oppdatere, forbedre og videre utvikle tjenestene. Du sier deg enig i å godta slike oppdateringer underlagt disse vilkårene, med mindre andre vilkår medfølger oppdateringene. Hvis dette er tilfelle, vil de andre vilkårene gjelde for den oppdaterte programvaren, og hvis du ikke godtar de andre vilkårene som gjelder for oppdateringene, kan du ikke bruke eller motta oppdateringene. Microsoft er ikke forpliktet til å gjøre oppdateringer tilgjengelige, og garanterer ikke at vi vil støtte den versjonen av systemet du har lisensiert programvaren for.

8. Tilleggsvilkår for Office.com, MSN og Bing

8.1. Medieelementer og maler for Office.com og Office Web App. Hvis du bruker Microsoft Office.com eller Microsoft, har du kanskje tilgang til mediebilder, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, videoklipp, maler og andre typer innhold ("medieelementer") som følger med programvaren som er tilgjengelig på Office.com eller som del av en tjeneste som er tilknyttet programvaren. Du kan kopiere og bruke medieelementene i prosjekter og dokumenter. Du har ikke rett til å (i) selge, lisensiere eller distribuere kopier av medieelementene separat eller som et produkt hvis den primære verdien av produktet er medieelementene; (ii) gi kundene dine rettigheter til å viderelisensiere eller videredistribuere medieelementene; (iii) lisensiere eller distribuere til kommersielle formål medieelementer som viser til identifiserbare fysiske personer, myndigheter, logoer, varemerker eller symboler, eller bruke slike typer bilder på en måte som gir inntrykk av en anbefaling av eller en tilknytning til ditt produkt, din juridiske person eller din aktivitet eller (iv) lage obskøne verk ved hjelp av medieelementene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se websiden for Bruk av Microsofts opphavsrettslige beskyttede materiale (http://www.microsoft.com/permission).

8.2. MSN Video. Videoene og den integrerbare videospilleren på MSN Video er bare til ikke-kommersiell, personlig bruk, og hvis ikke annet er angitt et annet sted i denne avtalen, kan det ikke lastes ned, kopieres eller videredistribueres uten tillatelse fra rettighetshaverne. Du kan ikke bruke den integrerbare videospilleren på webområder som har som hovedformål å vise reklame eller innkassere abonnementsinntekter eller som er i direkte konkurranse med MSN Video, med mindre du først får vår uttrykkelige, skriftlige forhåndstillatelse. Du godtar at bruken av den integrerte videospilleren kan føre til at det påløper ytterligere kostnader, gebyrer og royalties til tredjeparter, herunder offentlige honorarer som kommer til anvendelse i ditt land eller område.

8.3. Bings taleaktiverte søk. Hvis du bruker den taleaktiverte søkefunksjonen i Bing-programmet, godtar du uttrykkelig at Microsoft kan ta opp og samle inn stemmedataene. Vår bruk av dine stemmedata vil kun bli brukt til å levere Bing-tjenesten til deg og forbedre Microsofts produkter og tjenester for talegjenkjenning.

8.4. Plassering og m.bing.com. Hvis du har plassering aktivert på enheten din når du bruker m.bing.com, samtykker du i at Microsoft kan innhente og bruke din plassering i samsvar med Microsoft elektronisk personvernerklæring (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457). Vi kan bruke informasjon om din plassering til å oppgi og forbedre søke- og kartresultater.

9. Følgende vilkår gjelder for deg hvis du betaler Microsoft

9.1. Kostnader. Hvis det er en kostnad i forbindelse med en del av tjenestene, godtar du å betale denne kostnaden. Prisen angitt for tjenestene omfatter alle gjeldende avgifter og valutakursoppgjør, med mindre annet er angitt.

9.2. Din faktureringskonto. Ved betaling for en tjeneste blir du bedt om å angi en betalingsmåte når du registrerer deg for denne tjenesten. Du får tilgang til og kan gjøre endringer i faktureringskontoinformasjonen og betalingsmåten på webområdet Betalings- og kontoadministrasjon (https://billing.microsoft.com). Du godtar å holde faktureringskontoinformasjonen oppdatert til enhver tid. I tillegg godtar du å gi Microsoft tillatelse til å bruke all oppdatert kontoinformasjon i forbindelse med din betalingsmåte levert av din bank eller gjeldende betalingsnettverk. Dersom du ber oss stoppe å bruke din betalingsmåte, og du ikke kan gi en alternativ betalingsmåte etter vårt varsel om å gjøre dette innen en passende tidsramme, kan vi kansellere din betalingstjeneste av en gyldig årsak. Din forespørsel til oss vil ikke ha innvirkning på belastninger vi legger inn på betalingskontoen din før vi med rimelighet vil kunne gjøre noe med endringene i din faktureringskontoinformasjon.

9.3. Fakturering. Ved å gi Microsoft en betalingsmåte (i) erklærer du at du er autorisert til å bruke betalingsmåten du har oppgitt, og at all betalingsinformasjon du oppgir er riktig og nøyaktig; (ii) autoriserer du Microsoft til å belaste deg for tjenestene ved hjelp av betalingsmåten og (iii) autoriserer du Microsoft til å belaste deg for enhver betalt funksjon av tjenestene du velger å registrere deg for eller bruke, så lenge denne avtalen gjelder. Fakturering av tjenesteavgiftene mot betalingsmåten kan skje etter avtale, inkludert: (a) på kjøpstidspunktet; (b) kort tid etter kjøp eller (c) regelmessig ved abonnement. Underlagt ditt samtykke, kan fakturering også skje på forhånd. Vi kan også belaste deg opptil beløpet du har godkjent, og varsle deg på forhånd om forskjellen ved abonnement. Vi fakturerer deg kanskje for flere enn én av de tidligere og gjeldende faktureringsperiodene samlet.

9.4. Automatisk fornyelse. Forutsatt at automatiske fornyelser er tillatt i ditt land, område eller delstat, vil vi informere deg om at tjenesten vil fornyes automatisk enten når du registrerer deg for tjenesten eller før tjenesten fornyes automatisk. Når vi har informert deg om at tjenestene vil bli fornyet automatisk, kan det hende at vi fornyer tjenestene og belaster deg den da gjeldende prisen for fornyelsesperioden. Vi vil også minne deg på at vi vil fakturere din valgte betalingsmåte for fornyelsen av tjenestene, og vil gi deg instruksjoner om hvordan du kan kansellere tjenesten. Vi vil belaste deg den da gjeldende prisen for fornyelsesperioden, med mindre du har varslet oss om at du ønsker å kansellere avtalen minst én måned før den utløper eller ved utløpet til enhver fornyelsesperiode, eller i henhold til hvordan vi kan ha fortalt deg hvordan du kan kansellere.

9.5. Elektronisk kontoutskrift og feil. Vi vil gi deg en elektronisk fakturaoversikt på webområdet Betalings- og kontoadministrasjon (https://billing.microsoft.com), der du kan vise og skrive ut oversikten. Du er forpliktet til å kontrollere den elektroniske fakturaoversikten jevnlig, og minst én gang i måneden. Dette er den eneste kontoutskriften vi sender deg. Det er ditt ansvar å skrive ut eller lagre en kopi av hver elektroniske oversikt, og å ta vare på en slik kopi. Hvis vi gjør en feil på fakturaen din, korrigerer vi den umiddelbart etter at du har gitt oss beskjed og vi har undersøkt saken. Du må gi oss beskjed innen 120 dager etter at en tydelig feil første gang dukket opp på fakturaen. Hvis du ikke gir oss beskjed innen dette tidspunktet, fraskriver vi oss alt ansvar som følge av enhver feil forårsaket av simpel uaktsomhet; videre vil vi ikke være nødt til å rette opp feilen eller gi en refusjon. Dersom Microsoft i andre tilfeller har funnet en faktureringsfeil, vil vi informere deg og sørge for at feilen rettes opp innen rimelig tid.

9.6. Venteperiode. Når du ber om tjenester fra oss, har du rett til en kansellerings- eller "venteperiode" på femten dager med mindre vi begynner å levere tjenestene umiddelbart. Hvis det er tilfelle, har du ikke rett til en kansellerings- eller venteperiode. Du kan kansellere tjenestene som angitt i del 9.10. Se del 9.9 for Microsofts retningslinjer for refusjon.

9.7. Prøveperiodetilbud. Hvis du deltar i et prøveperiodetilbud, må du avbryte tjenestene ved utgangen av prøveperioden for å unngå nye avgiftsbelastninger, med mindre du blir varslet om noe annet av oss. Tjenestene kan kanselleres som angitt i del 9.10. Hvis du ikke kansellerer tjenestene, og vi har fortalt deg at tjenestene vil konvertere til et betalt abonnement på slutten av prøveperioden, og vi har informert deg om de gjeldende avgiftene og andre eventuelle gjeldende vilkår, gir du oss rett til å belaste din betalingsmåte de da gjeldende prisen for tjenestene.

9.8. Prisendringer. Hvis en bestemt tidsperiode og pris gjelder for tjenestetilbudet, vil denne prisen gjelde til den aktuelle tilbudsperioden er over. Du må godta de nye tilbudene og prisene hvis du vil fortsette å bruke tjenestene. Hvis tjenestene er periodebasert (for eksempel månedlig), uten noen bestemt varighet, og ikke er et prøvetilbud, kan vi endre prisen på tjenestene med opptil 5 prosent per år hvis vi informerer deg minst 30 dager før endringen trer i kraft. Du har muligheten til å annullere tjenestene før prisendringene. Når vi varsler deg om prisendringen, vil vi også informere deg om at den nye prisen vil tre i kraft hvis du ikke kansellerer tjenestene. Når perioden er over, og gitt at du ikke kansellerte tjenestene i henhold til vår informasjon, vil vi belaste deg for bruken av tjenestene til ny pris. Dersom du ikke aksepterer prisendringen, må du kansellere og stoppe bruk av tjenestene før den nye prisendringen blir gjort gjeldende. Hvis du kansellerer, vil tjenestene avslutte ved utløpet av gjeldende tjenesteperiode, eller hvis vi fakturerer kontoen din jevnlig, ved utløpet av perioden da du avbrøt tjenesten.

9.9. Retningslinjer for refusjon. Kostnader kan vanligvis ikke refunderes, med mindre refusjonen er basert på en vanlig kansellering eller kansellering av en gyldig årsak eller virkemåte eller utelatelse som Microsoft er ansvarlig for, også dersom tjenestene ikke leveres effektivt. Hvis du har rett til en venteperiode i henhold til del 9.6, vil du få utbetalt erstatning, innen rimelig tid, for beløp som faktisk er betalt.

9.10. Opphør av bruk av tjenestene. Du har rett til når som helst å opphøre bruk av tjenestene, med eller uten grunn. Gå til webområdet Betalings- og kontoadministrasjon (https://billing.microsoft.com) for å få flere opplysninger og instruksjoner om hvordan du opphører bruken av tjenestene. Du bør referere til tilbudet som beskriver tjenestene siden (i) du kan være forpliktet til å betale alle omkostninger som har blitt belastet din faktureringskonto for tjenestene før kanselleringsdatoen eller (ii) du kan miste tilgang til Microsoft-kontoen når du opphører bruken av tjenestene.

9.11. For sen betaling. Du må betale for rimelige kostnader vi pådrar oss ved innsamling av forfalte beløp, inkludert advokatsalærer og andre rettslige honorarer og kostnader, der det tillates av gjeldende lover og bestemmelser. Vi kan midlertidig oppheve eller kansellere tjenestene hvis du ikke betaler hele beløpet innen betalingsfristen etter at vi har sendt deg en påminnelse – med trussel om midlertidig oppheving og/eller opphør av tjenestene – om å betale innen passende tid. Du kan unngå midlertidig oppheving aller kansellering hvis du betaler det nødvendige beløpet innen tidsfristen som er angitt i påminnelsen. En annen prosedyre vil gjelde hvis det manglende beløpet er marginalt. Manglende beløp under 2 prosent av den totale fakturaverdien vil alltid bli ansett som marginale. Midlertidig oppheving eller kansellering av tjenestene på grunn av manglende betaling kan føre til tap av tilgangen til din Microsoft-konto.

9.12. Betalinger til deg. Hvis vi skylder deg en betaling, godtar du å gi oss, i tide og nøyaktig, all informasjon vi trenger for å kunne betale deg. Du har ansvaret for eventuelle skatter og avgifter som påløper som et resultat av denne utbetalingen til deg. Hvis du mottar en betaling feilaktig, forbeholder vi oss retten til å reversere denne eller be om retur av betalingen, og du samtykker i å samarbeide med oss i slike tilfeller.

9.13. Tjenester for tilgang til Internett og andre kostnader. Hvis tjenestene ikke omfatter tilgang til Internett, har du ansvaret for å betale utgiftene som Internett-leverandøren krever. Disse utgiftene kommer i tillegg til utgiftene du betaler oss for tjenestene. Hvis du får tilgang til tjenestene via trådløse enheter (for eksempel mobiltelefoner og bærbare datamaskiner), kan trådløsleverandøren kreve betaling for varsler, nettlesing, meldingstjenester og andre tjenester som krever bruken av trådløse datatjenester. Kontakt leverandøren for å kontrollere om slike gebyrer kan gjelde for deg. Du er ene og alene ansvarlig for eventuelle kostnader du pådrar deg for å få tilgang til tjenestene via en eventuell trådløs tjeneste eller annen kommunikasjonstjeneste.

10. VI GIR INGEN YTTERLIGERE GARANTIER

VI TILBYR TJENESTENE "SOM DE ER", "MED ALLE FEIL" OG "SLIK DE ER TILGJENGELIGE". VI GIR INGEN GARANTIER OM NØYAKTIGHET ELLER AKTUALITET FOR INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIG VIA TJENESTENE. DU ERKJENNER AT DATA- OG TELEKOMMUNIKASJONSSYSTEMER IKKE ER FEILFRIE OG AT PERIODER MED NEDETID KAN FOREKOMME FRA TID TIL ANNEN. VI GARANTERER IKKE AT PLATTFORMEN VIL FUNGERE UAVBRUTT, TIDSRIKTIG, SIKKERT ELLER FEILFRITT, ELLER AT TAP AV DATA IKKE VIL FOREKOMME. VI OG VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER, FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER GIR INGEN UTTRYKKELIGE GARANTIER ELLER BESTEMMELSER. DU HAR ALLE GARANTIER SOM ER FORUTSETT AV LOVGIVNINGEN, MEN VI GIR INGEN ANDRE GARANTIER. VI FRASKRIVER OSS ALLE UNDERFORSTÅTTE ELLER STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILT FORMÅL, KRAV TIL SÆRSKILT INNSATS OG KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.

11. Ansvarsbegrensning

11.1. Microsoft skal ikke være ansvarlig for noe innhold, inkludert koblinger til webområder til tredjeparter, og aktiviteter levert av brukere. Slikt innhold og slike aktiviteter er ikke gjeldende for Microsoft, og de representerer heller ikke Microsofts synspunkter.

11.2. Microsoft skal bare være ansvarlig for simpel uaktsomhet for Microsoft, Microsofts stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter hvis materielle forpliktelser i avtalen er krenket. Viktige forpliktelser omfatter alle forpliktelser som må fullføres for å utføre denne avtalen på riktig måte, som muliggjør at målene til denne avtalen nås, og der brukerne generelt kan anta at disse forpliktelsene vil bli fullført i henhold til meningen til og innholdet i denne avtalen.

11.3. Microsoft, Microsofts stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter skal ikke ha ansvar for uforutsett skade, atypisk skade og/eller økonomisk tap med hensyn til eventuell indirekte skade, inkludert tapt fortjeneste, med mindre Microsofts stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter i det minste har handlet med grov uaktsomhet.

11.4. Ethvert lovbestemt ansvar uten feil fra Microsoft, inkludert, men ikke begrenset til ansvar under loven om produktansvar og lovbestemt ansvar for brudd på garanti, skal ikke berøres av ansvarsbegrensningen. Det samme skal gjelde for ansvaret til Microsoft, dets stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter ved uaktsom skade på en persons liv, legeme eller helse.

11.5. Ingen andre kontraktsmessige og juridiske krav, bortsett fra dem som er dekket av leddene 11.1 til 11.4 i denne del 11, kan følge av denne avtalen og/eller bruken av tjenestene, bortsett fra eventuelt kontraktsmessig og/eller juridisk ansvar til Microsoft for død og/eller personskade som ikke tidligere er dekket i denne del 11.

12. Microsofts oppdragsgiver

12.1 Europa. Hvis du bor i (eller driver virksomhet med hovedkontor i) Europa, inngår du en kontrakt med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg, og lovene i Luxembourg regulerer tolkningen av denne kontrakten og gjelder ved krav knyttet til kontraktsbrudd, uten hensyn til prinsipper om rettskonflikt, med mindre du bor i eller driver virksomhet med hovedkvarter i Spania. I så fall vil lovgivningen i Spania regulere tolkningen av denne avtalen. Alle andre krav, inkludert krav i forbindelse med forbrukerrettigheter, konkurranselovgivningen og erstatningsrettslige regler, er underlagt lovgivningen i landet som tjenestene er rettet mot. Hva gjelder jurisdiksjon, kan du og Microsoft velge landet vi retter tjenestene mot, for alle tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen, eller du kan alternativt velge den ansvarlige rettsinstansen i Luxembourg.

12.2. USA.Hvis du bor i (eller har en bedrift med hovedkvarter i) USA, inngår du kontrakt med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Lovene i delstaten der du bor, styrer tolkningen av denne kontrakten, krav om brudd på den og alle andre krav (inkludert forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkuranse og krav om erstatning), uavhengig av prinsipper for lovkollisjoner. Du og vi vedtar herved ugjenkallelig at de føderale eller statlige domstolene i King County, Washington, USA skal ha eksklusiv domsmyndighet til å behandle og avgjøre enhver tvist som måtte oppstå fra eller i forbindelse med denne avtalen eller tjenestene som behandles i retten (ikke domstol for voldgift eller småskader).

12.3. Nord- eller Sør-Amerika utenfor USA. Hvis du bor i (eller har en bedrift med hovedkvarter i) Nord- eller Sør-Amerika utenfor USA, inngår du kontrakt med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Loven til delstaten Washington styrer tolkningen av denne kontrakten og gjelder for krav om brudd på den, uavhengig av valg av lovprinsipper. Alle andre krav, inkludert krav i forbindelse med forbrukerrettigheter, konkurranselovgivningen og erstatningsrettslige regler, er underlagt lovgivningen i landet som tjenestene er rettet mot.

12.4. Midtøsten eller Afrika. Hvis du bor i (eller din virksomhet har hovedkontor i) Midtøsten eller Afrika, inngår du en kontrakt med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg, og lovene i Luxembourg regulerer tolkningen av denne kontrakten og gjelder ved krav knyttet til kontraktsbrudd, uten hensyn til prinsipper om rettskonflikt. Alle andre krav, inkludert krav i forbindelse med forbrukerrettigheter, konkurranselovgivningen og erstatningsrettslige regler, er underlagt lovgivningen i landet som tjenestene er rettet mot. Du og vi vedtar herved ugjenkallelig at domstolene i Luxembourg skal ha eksklusiv domsmyndighet til å behandle og avgjøre enhver tvist som måtte oppstå fra eller i forbindelse med denne avtalen.

12.5. Asia eller Stillehavsområdet, med mindre ditt land spesifikt blir tatt frem. Hvis du bor i (eller har en bedrift med hovedkvarter i) Asia eller Sør-Stillehavet, inngår du kontrakt med Microsoft Regional Sales Corp., en bedrift som er organisert under lovene til delstaten Nevada, USA med en filial i Singapore, som har sitt hovedkvarter i 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968, og loven til delstaten Washington styrer denne avtalen, uavhengig av konflikt mellom lovprinsipper. Enhver tvist som oppstår som en følge av eller i tilknytning til denne avtalen, inkludert eventuelle spørsmål om avtalens eksistens, gyldighet eller opphør, skal henvises til og løses ved voldgift i Singapore i henhold til voldgiftsreglene for Singapore International Arbitration Centre (SIAC), hvis regler skal anses å være innlemmet i denne klausulen ved referanse. Voldgiftsretten skal bestå av en voldgiftsdommer som skal utpekes av formannen for SIAC. Språket for voldgiften skal være engelsk. Voldgiftsavgjørelsen skal være endelig, bindende og uangripelig, og kan benyttes som grunnlag for dom i alle land og regioner.

12.6. Japan. Hvis du bor i (eller din virksomhet har hovedkontor i) Japan, inngår du en kontrakt med Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Lovene i Japan regulerer tolkningen av denne avtalen og saker som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med den. Du og vi gir ugjenkallelig samtykke til Tokyo District Court som eneste jurisdiksjon og verneting for alle tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen.

12.7. Kina. Hvis du bor i (eller din virksomhet har hovedkontor i) Kina, inngår du en kontrakt med Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC for din bruk av MSN, Bing, or Windows Live Messenger; kinesisk lovgivning regulerer denne avtalen siden den gjelder din bruk av tjenestene under denne avtalen drevet av Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited. For din bruk av MSN, Bing eller Windows Live Messenger under denne avtalen vil enhver tvist som oppstår som en følge av eller i tilknytning til denne avtalen, inkludert eventuelle spørsmål om avtalens eksistens, gyldighet eller opphør av denne avtalen, henvises til og løses ved voldgift i Hong Kong under beskyttelse av Hong Kong International Arbitration Centre ("HKIAC"), i henhold til UNCITRALs voldgiftsregler, som anses å være innlemmet i denne klausulen ved referanse. For slik voldgift vil det være en voldgiftsdommer, som skal utnevnes av HKIAC, i henhold til UNCITRALs voldgiftsregler. Språket for voldgiften skal være engelsk. Voldgiftsavgjørelsen skal være endelig, bindende og uangripelig, og kan benyttes som grunnlag for dom i Kina eller andre steder. For din bruk av alle andre tjenester under denne avtalen , inngår du kontrakt med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Når det gjelder disse tjenestene styrer loven til delstaten Washington denne avtalen uavhengig av konflikt mellom lovprinsipper. De føderale og delstatlige domstolene i King County, Washington, USA skal ha ikke-eksklusiv domsmyndighet.

12.8. Sør-Korea. Hvis du bor i (eller din virksomhet har hovedkontor i) Sør-Korea, inngår du en kontrakt med Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea, og lovgivningen i Sør-Korea gjelder for denne avtalen. Du og vi gir ugjenkallelig samtykke til Seoul District Court som eneste jurisdiksjon og verneting for alle tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen.

12.9. Taiwan. Hvis du bor i (eller din virksomhet har hovedkontor i) Taiwan, inngår du en kontrakt med Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110, og lovene i Taiwan regulerer denne avtalen. Du og vi vedtar herved ugjenkallelig at Taipei District Court som førsteinstans skal ha domsmyndighet til å behandle og avgjøre enhver tvist som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med denne avtalen.

13. Webområder til tredjeparter

Du kan kanskje få tilgang til webområder eller tjenester fra tredjeparter som ikke er kontrollert eller publisert av Microsoft. Microsoft har ikke ansvaret for webområder, tjenester eller innhold fra tredjeparter som kan fås via tjenestene. Du er ene og alene ansvarlig for relasjonene til tredjeparter (inkludert annonsører). Din bruk av webområder eller tjenester fra tredjeparter kan være underlagt vilkårene og betingelsene til denne tredjeparten.

14. DRM

Hvis du får tilgang til innhold som er beskyttet med Microsoft-administrasjon av digitale rettigheter (DRM), kan programvaren automatisk be om mediebruksrettigheter fra en rettighetsserver på Internett og laste ned og installere DRM-oppdateringer, slik at du kan spille av innholdet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se DRM-informasjonen i Microsoft Personvernerklæringen for Silverlight (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857).

15. Microsoft .NET Framework-programvare

Programvaren kan inneholde Microsoft .NET Framework-programvare. Denne programvaren er en del av Windows. Lisensvilkårene for Windows gjelder din bruk av .NET Framework-programvaren.

16. Fortsatt gyldighet

Delene 6, 9 (for kostnader som er pådratt før slutten av denne avtalen), 10, 11, 12, 19 og de som i følge sine vilkår gjelder etter at den avslutter, vil fortsatt gjelde etter avtalens opphør eller kansellering.

17. Tildeling og overføring

Vi kan tildele, overføre eller på annen måte anvende våre rettigheter og forpliktelser under denne kontrakten, helt eller delvis, så lenge en slik tildeling ikke er ugunstig for deg, når som helst uten varsel på forhånd.

18. Merknader

Denne kontrakten er i elektronisk form. Vi kan sende deg, i elektronisk form, informasjon om tjenestene, tilleggsinformasjon og informasjon som loven krever at vi sender til deg. Vi kan levere nødvendig informasjon til deg via e-post til adressen du oppgav da du registrerte deg for tjenestene, eller ved at du går til et Microsoft-webområde vi identifiserer. Vi anbefaler at du overvåker og opprettholder e-postadressen du har angitt. Hvis du ikke samtykker i å motta meldinger elektronisk, må du opphøre bruken av tjenestene. Du kan underrette Microsoft som angitt i kundestøtte for tjenestene, som angitt i del 22.

19. Kontraktfortolkning

Dette er den fullstendige avtalen mellom deg og Microsoft i henhold til din bruk av tjenestene. Den erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Microsoft i henhold til din bruk av tjenestene. Avtalens inndelingstitler er bare ment som referanse, og har ingen rettsvirkning. Separate vilkår eller tilleggsvilkår kan gjelde når du bruker eller betaler for andre Microsoft-tjenester enn dem som er regulert av denne avtalen. Alle deler i denne avtalen gjelder i den grad ikke annet følger av ufravikelig lov. Hvis en domstol finner at vi ikke kan håndheve en del av denne avtalen som skrevet, kan vi bytte ut disse vilkårene med lignende vilkår slik at de kan håndheves under gjeldende lovgivning, men resten av denne avtalen vil ikke endres.

20. Ingen begunstigelse av tredjeparter

Denne avtalen er utelukkende til begunstigelse for deg og oss. Den skal ikke tilgodese en annen person, med unntak av tillatte etterfølgere og overdragelsesmottakere.

21. Skriftkomponenter

Du kan bruke skrifttypene til å vise og skrive ut innhold bare mens du bruker tjenestene. Du kan ikke omgå eventuelle innebyggingsbegrensninger i skrifttypene.

22. Kundestøtte

Kundestøtte for Microsoft-merkede tjenester er tilgjengelig via Microsoft Svar (http://answers.microsoft.com) og Windows-websiden (http://windows.microsoft.com). Kundestøtte for MSN Internet Access er tilgjengelig på MSN Support (https://support.msn.com). Kundestøtte via e-post for Bing og Bing-klienten er tilgjengelig på Bing Support (https://support.discoverbing.com). Eventuelle klager i forbindelse med utførelsen av denne avtalen kan sendes til webområdene angitt i denne klausulen.

23. Eksportrestriksjoner

Microsofts gratis programvare og tjenester er underlagt eksport- og teknologilovgivningen til USA og andre jurisdiksjoner, og du godtar at du må overholde alle slike gjeldende lover eller regler som gjelder for programvaren og/eller tjenestene. Det kreves tillatelse fra de amerikanske myndigheter om å overføre denne gratisprogramvaren og disse gratistjenestene til myndigheter som land som USA har innført eksportforbud mot eller enkelte utelukkede parter. Se webområdet U.S. Department of Treasury (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206) for mer informasjon. I tillegg er betalte tjenester underlagt USAs eksportlover og -regler, som du må overholde. Slike lover inkluderer restriksjoner for destinasjoner, sluttbrukere og sluttbruk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se webområdet Exporting Microsoft Products (Eksportere produkter; http://www.microsoft.com/exporting).

MERKNADER

Meddelelser og fremgangsmåte ved fremlegging av krav ved brudd på opphavsrett. Meddelelser vedrørende krav ved brudd på opphavsrett sendes til Microsofts utnevnte representant. FORESPØRSLER SOM IKKE ER RELEVANTE FOR FØLGENDE PROSEDYRE, VIL IKKE FÅ SVAR For detaljer og kontaktinformasjon ser du Varsel og prosedyre for å fremsette krav om brudd på opphavsrett (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Merknader og fremgangsmåter i forbindelse med åndsverksrettigheter i annonsering på sponsede områder. Du bør lese igjennom Intellectual Property Guidelines (Retningslinjer for opphavsrettigheter til åndsverk; http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) i forbindelse med åndsrettigheter på vårt annonseringsnettverk.

Meddelelser om opphavsrett og varemerke. Alt innhold i tjenestene er Copyright © 2012 Microsoft Corporation og/eller leverandørene, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Alle rettigheter forbeholdes. Vi eller leverandørene våre eier tittel, opphavsrett og andre åndsverkrettigheter for tjenestene og innholdet. Microsoft og navnene, logoene og ikonene til alle Microsoft-produkter, -programvare og -tjenester kan enten være varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) i USA og/eller andre land. Navnene på eksisterende selskaper og produkter kan være varemerker tilhørende sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i denne avtalen, forbeholdes. Noe programvare som brukes på bestemte Microsoft-webområdeservere, er delvis basert på arbeidet til den uavhengige JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Alle rettigheter forbeholdes. "gnuplot"-programvare som brukes på enkelte Microsoft-webområdeservere, er opphavsrettslig beskyttet (copyright © 1986–1993) av Thomas Williams og Colin Kelley. Alle rettigheter forbeholdes.

Aksjekurser og indeksdata (inklusive indeksverdier). All informasjon som er gitt av Interactive Data Corporation ("IDC") og dets tilknyttede selskaper ("IDC Information"), og som er inkludert i tjenesten, eies av eller lisensieres til IDC og dets tilknyttede selskaper. Du har tillatelse til å lagre, manipulere, analysere, formatere på nytt, skrive ut og vise informasjonen fra IDC kun til personlig bruk. Du kan ikke publisere, overføre på nytt, videredistribuere eller på annen måte reprodusere noen IDC-informasjon i noe som helst format til andre. Du skal heller ikke bruke informasjon fra IDC i eller i forbindelse med noen virksomhet eller noe kommersielt foretak, inkludert, men ikke begrenset til, verdipapir-, investerings-, regnskaps-, bank- og medieforetak samt juridiske foretak. Før det gjennomføres en verdipapirhandel med basis i informasjonen fra IDC, anbefales det at du tar kontakt med din megler eller finansielle kontaktperson for å få verifisert prisinformasjonen. Verken IDC eller dets tilknyttede selskaper eller deres lisensgivere er ansvarlig overfor noen bruker eller noen andre for eventuelle avbrudd, unøyaktigheter, forsinkelser, feil eller utelatelser, uansett årsak, i informasjonen fra IDC, eller for noen skader (verken direkte, indirekte, følgeskader, strafferettslige eller typiske) som er forårsaket av dette. Vilkårene i denne delen gjenspeiler Microsofts avtale med IDC og tilknyttede selskaper, og du godtar at denne delen (ikke andre deler av denne avtalen) skal gjelde for IDC-informasjonen dersom det skulle oppstå en konflikt eller manglende overholdelse med et annet vilkår i denne avtalen.

Du har ikke rett til å bruke noen av Dow Jones-indekseneSM, indeksdataene eller Dow Jones' varemerker i forbindelse med utstedelse, opprettelse, støtte, handel, markedsføring eller promotering av noen finansinstrumenter eller investeringsprodukter (for eksempel derivater, strukturerte produkter, investeringsfond, valutafond eller investeringsporteføljer osv. der pris, avkastning og/eller ytelse til instrumentet eller investeringsproduktet er basert på, relatert til eller ment å spore noen av indeksene eller en fullmakt for en av indeksene) uten en skriftlig avtale med Dow Jones.

Finansmerknad. Microsoft er ikke en megler/forhandler eller registrert investeringsrådgiver ifølge føderale verdipapirlovgivning i USA eller lover i andre jurisdiksjoner, og gir ikke råd til individer vedrørende tilrådeligheten av å investere i, kjøpe eller selge verdipapirer eller andre finansprodukter eller -tjenester. Ingenting i tjenestene er et tilbud eller anmodning om å kjøpe eller selge verdipapirer av noe slag. Verken Microsoft eller dets lisensgivere av aksjekurser eller indeksdata bifaller eller anbefaler bestemte finansprodukter eller -tjenester. Ingenting i tjenestene har til hensikt å være profesjonell rådgiving, herunder, men ikke begrenset til, investerings- og skatterådgivning.

Merknad om H.264/AVC Visual Standard og VC-1 Video Standard. Programvaren kan innholde dekodingsteknologiene H.264/MPEG-4 AVC og/eller VC-1. MPEG LA, L.L.C. krever følgende varsel:

DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT UNDER AVC- OG VC-1-PATENTPORTEFØLJELISENSENE FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER FOR Å (A) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDENE ("VIDEOSTANDARDER") OG/ELLER (B) DEKODE AVC- OG VC-1-VIDEO SOM BLE KODET AV EN FORBRUKER SOM DREV MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET, OG/ELLER BLE ERVERVET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT FOR Å LEVERE SLIK VIDEO. INGEN AV LISENSENE GJELDER FOR NOE ANNET PRODUKT, UTEN HENSYN TIL OM SLIKE PRODUKTER FØLGER MED DENNE PROGRAMVAREN I ÉN ENKELT VARE. DET ER IKKE GITT ELLER FORUTSATT NOEN LISENS FOR ANNET BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON FÅR DU HOS MPEG LA, L.L.C. SE MPEG LA-WEBSIDEN (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Merknaden i denne delen er gitt i informasjonsøyemed og vil verken begrense eller hindrer bruken av programvaren som tilbys under denne avtalen, til vanlig forretningsmessig bruk som er personlig for bedriften, og som ikke omfatter (i) videreformidling av programvaren til tredjeparter eller (ii) opprettelse av innhold med Video Standards-kompatible teknologier for distribusjon til tredjeparter.