Microsofts tjenesteavtale

Oppdatert 11. juni 2014
Gjelder fra og med 31. juli 2014

Vi holder på med å oppdatere bruksvilkårene våre. De nye vilkårene trer i kraft den 1. august 2015. Du kan se de nye vilkårene her.

Takk for at du valgte Microsoft.

Dette er en avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller, avhengig av hvor du bor, et av Microsoft Corporations datterselskaper, som spesifisert i del 12) og beskriver rettighetene du har når det gjelder bruk av programvaren og tjenestene som er angitt i del 1.1. Av praktiske årsaker har vi skrevet noen av vilkårene i denne avtalen i et spørsmål-og-svar-format. Du bør lese gjennom hele avtalen, ettersom alle vilkårene er viktige og de sammen utgjør en juridisk avtale som, når du har godtatt den, gjelder for deg. I tillegg finnes det dokumenter og retningslinjer som vi lenker til i denne avtalen, og du bør også lese gjennom disse.

1. Omfanget av avtalen, aksept og endringer

1.1. Hvilke tjenester omfattes av denne avtalen? Outlook.com (tidligere Hotmail), OneDrive (tidligere SkyDrive), Microsoft-kontoen, Microsoft Tryggere for familien, Windows Fotogalleri, Windows Movie Maker, Windows Live E-post, Windows Live Writer (disse tjenestene kalles samlet «Windows-tjenestene»), Office.com, Microsoft Office 365 Home Premium, Microsoft Office 365 University og andre tjenester i Microsoft Office-serien som lenker til denne avtalen via en ekstraavtale («Office-tjenestene»), Bing og MSN er hovedtjenestene som omfattes av denne avtalen. Vi omtaler disse tjenestene, samt andre programmer, webområder og tjenester som lenker til denne avtalen, kollektivt som «tjenestene».

1.2. Hvilke vilkår må jeg overholde når jeg bruker tjenestene? Målet vårt er å skape et tryggere og sikrere miljø, og vi krever derfor at brukerne våre overholder disse vilkårene («denne avtalen») når de bruker tjenestene. Du må ikke bruke tjenestene på en måte som krenker andres rettigheter, deriblant, men ikke begrenset til, til med viten og vilje skade fysiske eller juridiske personer.

1.3. Hvordan godtar jeg denne avtalen? Microsoft gir deg et tilbud ved å gi deg muligheten til å abonnere på og/eller bestille tjenestene. Du må aktivt samtykke i disse betingelsene og vilkårene før du kan bruke tjenestene, og de utgjør en gyldig avtale mellom deg og Microsoft. Hvis du bruker eller åpner tjenestene, eller hvis du samtykker i disse vilkårene når du får et valg om dette i brukergrensesnittet, bekrefter du at du samtykker i å handle i samsvar med denne avtalen – uten å endre den. Hvis du ikke samtykker, kan du ikke bruke tjenestene.

1.4. Kan Microsoft endre denne avtalen etter at jeg har godtatt den? Ja. Vi vil informere deg hvis vi har til hensikt å endre denne avtalen. Vi kan komme til å endre vilkårene i avtalen hvis: (i) det er nødvendig på grunn av gjeldende lovgivning, deriblant, men ikke begrenset til, eventuelle endringer i slik lovgivning, (ii) det er nødvendig på grunn av råd og/eller ordre med opphav i gjeldende lovgivning, (iii) ekvivalensforholdet mellom tjenesten og vurderingen ikke er i overensstemmelse, (iv) det er nødvendig fra et teknisk ståsted, (v) det er nødvendig for å sikre driften av tjenestene eller (vi) vilkårene blir endret til fordel for brukeren. Vi vil informere deg om den tiltenkte endringen før den trer i kraft, enten via brukergrensesnittet, i en e-postmelding eller på annen rimelig måte. Vi gir deg muligheten til å kansellere tjenestene minst 30 dager før endringen trer i kraft. Hvis du ikke kansellerer tjenestene innen varslingsperioden (i samsvar med fremgangsmåten i del 4.3), anses du å ha godtatt endringene i denne avtalen. Vi vil også uttrykkelig poengtere dette når vi informerer deg om tiltenkte endringer i avtalen.

1.5. Hva slags endringer i tjenestene kan jeg forvente? Vi jobber hele tiden med å forbedre tjenestene – ved å forbedre eller oppdatere funksjonaliteten, innføre nye funksjoner eller tilpasse tjenestene – og vi kan når som helst endre tjenestene eller fjerne funksjoner for å oppnå dette. Dette inkluderer uten begrensning tilfeller der avtaler vi har med tredjeparter, ikke lenger tillater oss å tilgjengeliggjøre deres materialer, der det ikke lenger er mulig for oss å tilby tjenestene, der det er kommet teknologiske nyvinninger, eller der tilbakemelding fra kunder indikerer at det er nødvendig med en endring. For betalte tjenester varsler vi deg før viktige endringer i tjenestene implementeres. Vi kan komme til å lansere tjenestene eller funksjonene til tjenestene i betaversjoner, og det kan hende at disse ikke fungerer på riktig måte eller på samme måte som den endelige versjonen. Vi vil også varsle deg på forhånd hvis en endring i tjenestene fører til at du mister innholdet ditt (defineres senere). Du kan når som helst kansellere tjenestene i samsvar med prosessen som er beskrevet i del 4.3.

1.6. Hvor gammel må jeg være for å bruke tjenestene? Ved å bruke tjenestene erklærer du at du enten har nådd myndighetsalderen der du bor, eller at du har gyldig samtykke fra foreldre eller foresatte til å være bundet av vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke vet om du har nådd myndighetsalderen der du bor, eller hvis du ikke forstår dette avsnittet, må du ikke opprette en konto før du har bedt en forelder eller foresatt om hjelp. Hvis du er en forelder eller foresatt for en mindreårig som oppretter en konto, godtar du denne avtalen på vegne av den mindreårige, og du forstår at du er ansvarlig for all bruk av kontoene eller tjenestene, inkludert kjøp, uavhengig av om den mindreåriges konto er åpen nå eller om den opprettes på et senere tidspunkt.

2. Microsoft-kontoer

2.1. Hva er en Microsoft-konto? En Microsoft-konto er en tjeneste du kan bruke til å logge på produkter, webområder og tjenester fra Microsoft og utvalgte Microsoft-partnere. Du må være logget på med en Microsoft-konto for å få tilgang til Windows- og Office-tjenestene. Når du oppretter en Microsoft-konto, blir du bedt om å oppgi brukernavn og passord, visse demografiske opplysninger (land, fødselsdato, kjønn, postnummer) og sikkerhetsinformasjon, for eksempel en alternativ e-postadresse eller et telefonnummer. E-postadressen eller brukernavnet du bruker til å opprette Microsoft-kontoen din, vil bare brukes for deg så lenge Microsoft-kontoen din er aktiv. Hvis Microsoft-kontoen din avsluttes av enten deg eller Microsoft i henhold til vilkårene i denne avtalen, kan e-postadressen eller brukernavnet tilbakeføres i systemet vårt og tilordnes en annen bruker. Personer som allerede har en Microsoft-konto, må kanskje oppgi sikkerhetsinformasjon for å kunne fortsette å bruke Microsoft-kontoene sine. Hvis du vil se og administrere Microsoft-kontoen og sikkerhetsinformasjonen din, kan du gå til webområdet for sikkerhetsinformasjon (https://account.live.com/proofs/Manage). Du bør lese gjennom personvernerklæringene (som er beskrevet nedenfor) for å forstå hvordan Microsoft samler inn og bruker informasjonen som er knyttet til Microsoft-kontoen din. Du er selv ansvarlig for at kontoopplysningene og passordet ditt holdes konfidensielt. Du kan bruke Microsoft-kontoen din for å få tilgang til andre produkter, webområder og tjenester fra Microsoft (for eksempel Windows, Xbox-tjenestene og Windows Phone). Hvis du gjør det, kan vilkårene og betingelsene for slike produkter, webområder eller tjenester, deriblant de respektive personvernerklæringene, hvis de avviker fra denne avtalen, også gjelde for bruken av disse produktene, webområdene eller tjenestene. Du må logge på Microsoft-kontoen din med jevne mellomrom – minst én gang i året – for å holde tjenestene som er knyttet til Microsoft-kontoen din, aktive – med mindre noe annet er angitt i et tilbud for en betalt del av tjenestene. Hvis du ikke logger på i denne perioden, avslutter vi kontoen din (noe som betyr at du har ikke tilgang til Windows-tjenestene, Office-tjenestene, innhold som er lagret i kontoen din, og eventuelle andre produkter eller tjenester som bruker Microsoft-kontoer). Hvis tjenestene dine kanselleres, vil vi enten slette informasjonen eller innholdet (som defineres nedenfor) som er tilknyttet Microsoft-kontoen din, eller på annen måte fjerne tilknytningen til deg og Microsoft-kontoen din, såfremt relevant lovgivning ikke krever at vi beholder denne informasjonen eller dette innholdet.

2.2. Hva gjør jeg hvis jeg ikke får tilgang til Microsoft-kontoen min? Hvis du har glemt passordet eller av en annen grunn ikke får tilgang til Microsoft-kontoen din, kan du gjenopprette Microsoft-kontoen ved å gå til webområdet for tilbakestilling av passord (https://account.live.com/password/reset). Vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe deg med å gjenopprette Microsoft-kontoen din, men vi kan ikke garantere at verken Microsoft-kontoen eller innholdet ditt kan gjenopprettes.

2.3. Hva gjør jeg hvis jeg har fått Microsoft-kontoen min fra noen andre enn Microsoft? Microsoft tillater ikke at brukere overfører Microsoft-kontoene sine til andre, men i enkelte tilfeller tillater vi at du får en Microsoft-konto gjennom en tredjepart, for eksempel en skole, en bedrift, en ISP (Internett-tjenesteleverandør) eller administratoren for et administrert domene (http://www.domains.live.com). I slike tilfeller kan det hende at den aktuelle tredjeparten har ytterligere rettigheter til Microsoft-kontoen din, for eksempel muligheten til å tilbakestille passordet, se kontobruken eller profilinformasjonen din, lese og lagre innhold (som defineres senere) på kontoen din eller avbryte eller kansellere Microsoft-kontoen din. I slike tilfeller er du underlagt både denne avtalen og eventuelle ytterligere vilkår fra den aktuelle tredjeparten. Disse bør du i så fall opplyses om av tredjeparten. Microsoft har ingen form for ansvar forbundet med ytterligere bruksvilkår fra en eventuell tredjepart. Hvis du er administratoren for det administrerte domenet, er du ansvarlig for all aktivitet som foregår på kontoene på det administrerte domenet, og som er forårsaket av at du handler uaktsomt eller unngår å foreta deg noe.

3. Innhold

3.1. Hvem eier innhold jeg legger på tjenestene? Du. Noen tjenester gir deg muligheten til å kommunisere med andre og dele eller lagre ulike typer filer, for eksempel bilder, dokumenter, musikk og video. Innholdet i meldingene og filene dine er ditt «innhold», og, med unntak av for materiale vi lisensierer til deg og som kan innlemmes i ditt eget innhold (for eksempel utklipp), påberoper vi oss ikke eierskap over innhold du legger på tjenestene. Ditt innhold forblir ditt innhold, og det er du som er ansvarlig for det. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar regelmessig sikkerhetskopier av innholdet ditt.

3.2. Hvem har tilgang til innholdet mitt? I utgangspunktet er det du som har kontrollen over hvem som får tilgang til innholdet ditt. Hvis du imidlertid deler innhold på offentlige tjenesteområder via funksjoner som tillater offentlig deling av innhold, eller på delte områder som er tilgjengelig for andre du har valgt, godtar du uttrykkelig at alle du har delt innholdet med, kostnadsfritt kan bruke, reprodusere, distribuere, vise, overføre, lagre og formidle innholdet, men utelukkende i tilknytning til tjenestene og andre produkter og tjenester fra Microsoft eller Microsofts lisensinnehavere. Hvis du ikke vil at andre skal ha denne muligheten, må du ikke bruke tjenestene til å dele innholdet ditt. Du erklærer og garanterer at så lenge denne avtalen varer, besitter du (og kommer til å besitte) alle nødvendige rettigheter for innhold du laster opp eller deler på tjenestene, og at bruken av innholdet ikke krenker noen lover eller tredjeparters rettigheter, som drøftet i dette avsnittet.

3.3. Hva gjør Microsoft med innholdet mitt? Hvis du overfører eller laster opp innhold til tjenestene, gir du Microsoft globale rettigheter til kostnadsfritt å bruke innhold etter behov: for å tilgjengeliggjøre tjenestene for deg (dette omfatter blant annet å endre størrelse, form og format på innholdet ditt for å kunne lagre eller vise det på en bedre måte), for å beskytte deg og for å forbedre Microsofts produkter og tjenester. Microsoft bruker og beskytter innholdet som beskrevet i personvernerklæringen (som defineres i del 5).

3.4. Hva slags typer annonsering brukes av tjenestene? Noen av tjenestene våre finansieres av annonsering. Du finner kontroller for hvordan Microsoft tilpasser annonseringen, på webområdet Personvern og personlig tilpassede annonser fra Microsoft (http://choice.microsoft.com). Vi bruker ikke det du sier i e-poster, chatter, videosamtaler eller talemeldinger, til å sende deg reklame. Vi bruker ikke dokumentene eller bildene dine eller andre personlige filer til å sende deg reklame. Retningslinjene våre for annonsering er grundig beskrevet i personvernerklæringen.

3.5. Hva slags innhold og handlinger er ikke tillatt? Vi har fastsatt disse reglene for god oppførsel for å beskytte kundene våre og tjenestene. Disse reglene omhandler bruken av tjenestene, og innhold eller handlinger som ikke er i overensstemmelse med denne avtalen, er ikke tillatt.

  1. i. Ikke bruk tjenestene til å gjøre noe ulovlig.

  2. ii. Ikke delta i eventuelle aktiviteter som utnytter, skader eller truer med å skade barn.

  3. iii. Ikke send søppelpost eller bruk kontoen din til å hjelpe andre med å sende søppelpost. Søppelpost er uønsket e-post, innlegg eller direktemeldinger som sendes til mange samtidig.

  4. iv. Ikke vis upassende bilder offentlig (f.eks. nakenhet, bestialitet, pornografi).

  5. v. Ikke delta i uekte eller villedende aktiviteter (f.eks. forsøk på å be om penger under falske forutsetninger eller ved å utgi deg for å være en annen person).

  6. vi. Ikke delta i aktiviteter som er skadelige for tjenestene eller andre (f.eks. virus, forfølging, hatefulle ytringer, oppfordring til vold mot andre).

  7. vii. Ikke krenk andres rettigheter (f.eks. ved uautorisert deling av opphavsrettsbeskyttet musikk, videresalg eller annen distribusjonen av kart, bilder og annet innhold fra Bing).

  8. viii. Ikke delta i aktiviteter som krenker andres personvern.

I mange tilfeller varsles Microsoft om brudd på reglene for god oppførsel gjennom klager fra kunder, men vi bruker også automatisert teknologi for å oppdage barnepornografi eller støtende adferd som kan skade systemet, kundene eller andre. Når slike saker undersøkes, går Microsoft eller representanter for Microsoft gjennom innholdet for å løse problemet. Dette kommer i tillegg til bruken som er beskrevet i denne avtalen og personvernerklæringene.

3.6. Kan Microsoft fjerne innholdet mitt fra tjenestene? Ja. Vi forbeholder oss retten til når som helst å avvise innhold eller fjerne det fra tjenestene hvis vi mener at det ikke er i overensstemmelse med gjeldende lovgivning eller denne avtalen, eller hvis det overskrider grensene for lagring eller filstørrelse. Hvis innholdet du lagrer på tjenestene, er lovlig og i tråd med denne avtalen, det er beskyttet av lover om opphavsrett og du er autorisert til å bruke det, gir vi deg muligheten til å hente ut innholdet igjen. Dette skal ikke gjelde hvis innhold fjernes fra serverne våre fordi Microsoft-kontoen din var inaktiv i tidsrommet som er beskrevet i del 2.1. Vi kan også sperre for levering av kommunikasjon (for eksempel e-poster og direktemeldinger) til eller fra tjenestene som en del av tiltakene vi bruker for å beskytte tjenestene eller kundene våre, eller på annen måte håndheve vilkårene i denne avtalen.

4. Kansellering av tjenestene

4.1. Hva skjer hvis jeg ikke overholder denne avtalen? Hvis du med viten og vilje bryter denne avtalen og du fortsetter å bryte relevante forpliktelser etter å ha mottatt et varsel om å stoppe bruddet innen en passende og rimelig tidsramme, kan vi iverksette tiltak mot deg. Slike tiltak omfatter (men er ikke begrenset til) å be deg om å avstå fra visse aktiviteter, fjerne innholdet ditt fra tjenestene, avbryte eller kansellere tilgangen du har til tjenestene, deaktivere Microsoft-kontoen din og/eller sende informasjon om slik aktivitet til relevante myndigheter. Denne bestemmelsen påvirker ikke Microsofts øvrige juridiske rettigheter til umiddelbart å kansellere denne avtalen hvis det foreligger en gyldig årsak. Dette gjelder også hvis du bryter en viktig forpliktelse i avtalen. Viktige forpliktelser omfatter alle forpliktelser som må oppfylles for å overholde denne avtalen på riktig måte, som gjør det mulig å nå målene i denne avtalen, og der brukerne generelt sett kan anta at forpliktelsene vil oppfylles i samsvar med meningen til og innholdet i denne avtalen. Fjerning av innhold eller kansellering av tjenestene innebærer at informasjon og innhold som er tilknyttet Microsoft-kontoen din, blir slettet, eller at tilknytningen blir fjernet. Informasjon og innhold blir slettet eller tilkoblingen blir fjernet, og på den måten blir informasjonen og innholdet gjort uopprettelig. Vi anbefaler derfor at du tar regelmessige sikkerhetskopier av informasjon og innhold du oppbevarer på tjenestene.

4.2. finnes det andre måter jeg kan miste tilgangen til tjenestene på? Ja. Hvis du ikke logger på Microsoft-kontoen din (enten via Outlook.com, OneDrive eller andre tjenester som bruker Microsoft-kontoer) minst én gang hvert år (se del 2.1), eller hvis Microsoft slutter å tilby deler av tjenestene, i henhold til del 1.5. I slike tilfeller blir dataene dine slettet permanent fra den aktuelle delen av tjenestene, eller tilknytningen til deg og Microsoft-kontoen din blir fjernet, såfremt gjeldende lovgivning ikke krever at vi beholder den. Hvis vi kansellerer en betalt tjeneste, refunderer vi deg den andelen av innbetalinger som svarer til den delen av tjenesten som gjenstår rett før kanselleringen. Hvis du registrerer deg for en betalt del av tjenestene og ikke betaler i tide, kan vi komme til å avbryte eller kansellere tilgangen din til tjenesten (se del 9.11 for mer informasjon).

4.3. Hvordan kan jeg kansellere tjenestene? Du kan når som helst og av en hvilken som helst årsak kansellere tjenestene som er tilknyttet Microsoft-kontoen din, ved å gå til kontowebområdet (https://account.live.com/closeaccount.aspx). Hvis du vil kansellere en betalt tjeneste, bør du se del 9.10. Hvis du kansellerer tjenestene dine, er den raskeste måten å slette innholdet på tjenestene på, å fjerne det manuelt fra de ulike tjenestekomponentene (for eksempel ved å slette e-post manuelt). Vær imidlertid oppmerksom på at selv om innhold du har slettet, eller som er tilknyttet en avsluttet konto, ikke er tilgjengelig for deg, kan det i en periode bli liggende på systemene våre mens vi utfører arbeidet med å fjerne slettet innhold fra systemene våre, og du samtykker herved uttrykkelig i denne typen nødvendig databehandling. Du finner mer informasjon om Microsofts praksis vedrørende oppbevaring av data i personvernerklæringene.

4.4. Hva skjer hvis tjenestene mine kanselleres? Hvis tjenestene dine kanselleres (enten av deg eller oss), opphører retten din til å bruke tjenestene umiddelbart, og lisensen til å bruke programvaren vår avsluttes. Du må da avinstallere programvaren, eller alternativt kan vi deaktivere den. Hvis Microsoft-kontoen din kanselleres (enten av deg eller oss), opphører retten din til å bruke Microsoft-kontoen umiddelbart.Hvis tjenestene dine kanselleres, vil vi enten slette informasjon eller innhold (som definert ovenfor) som er tilknyttet Microsoft-kontoen din, eller fjerne tilknytningen til deg og Microsoft-kontoen din, såfremt gjeldende lovgivning ikke krever at vi oppbevarer den. Vi er på ingen måte forpliktet til å returnere innhold til deg. Vi anbefaler derfor at du tar regelmessige sikkerhetskopier av innholdet ditt.

5. Personvern

Ditt personvern er viktig for oss. Personvernerklæringen for Windows-tjenestene (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=253457), personvernerklæringen for Bing (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686), personvernerklæringen for MSN (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248688) og personvernerklæringen for Office-tjenestene (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=327851) (samlet kalt «personvernerklæringene») beskriver hvordan vi bruker og beskytter innholdet ditt samt eventuell informasjon vi samler inn om deg. De er viktige, så du bør lese dem nøye. Denne avtalen inkorporerer personvernerklæringene ved å vise til dem. Ved å bruke tjenestene eller godta disse vilkårene samtykker du i at Microsoft kan samle inn, bruke og utlevere innhold og informasjon fra deg, som beskrevet i personvernerklæringene.

6. Tjenesteavbrudd og sikkerhetskopiering

Vi jobber hardt for å holde tjenestene i gang til enhver tid. Alle elektroniske tjenester vil imidlertid fra tid til annen ha forstyrrelser og nedetid. Du bør regelmessig sikkerhetskopiere innholdet du lagrer på tjenestene. Hvis du har en plan for regelmessig sikkerhetskopiering og du følger den, kan du sørge for at du unngår å miste innholdet ditt. Vi prøver å gi en detaljert tjenestestatus på webområdet Tjenestestatus (http://status.live.com).

7. Programvare

7.1. Hvilke vilkår gjelder for programvaren som er en del av tjenestene? Med mindre det medfølger en egen lisensavtale, er all programvare vi tilbyr deg som en del av tjenestene, underlagt vilkårene i denne avtalen. Programvaren er lisensiert, ikke solgt, og Microsoft forbeholder seg alle rettigheter til programvaren som ikke er uttrykkelig gitt av Microsoft i henhold til lisensvilkårene. Hvis denne avtalen gjelder for webområdet du ser på, er eventuelle tredjepartsskript eller -kode som det er lenket til eller henvist til fra dette webområdet, lisensiert av tredjeparten som eier denne koden, og ikke av Microsoft.

7.2. Hvordan kan jeg bruke programvaren som leveres som en del av tjenestene? Som en del av bruken av tjenestene gir vi deg rett til å installere og bruke ett eksemplar av programvaren per enhet på verdensbasis, og denne skal bare brukes av én person om gangen. Dette gjelder imidlertid bare hvis du overholder alle andre vilkår i denne avtalen.

7.3. Er det noe jeg ikke kan gjøre med programvaren eller tjenestene? Ja. Foruten de andre begrensningene i denne avtalen, kan du ikke omgå eller gå rundt eventuelle teknologiske beskyttelsestiltak i eller relatert til programvaren eller tjenestene. Du kan heller ikke ta fra hverandre, dekompilere eller foreta omvendt utvikling på programvare eller andre aspekter av tjenestene som er inkludert i eller tilgjengelig via tjenestene, med mindre dette er uttrykkelig tillatt av relevant lov om opphavsrett, og i så fall bare i den grad det er tillatt. Du kan heller ikke skille komponentene i programvaren eller tjenestene for å bruke dem på forskjellige enheter, publisere, kopiere, leie ut, lease eller låne bort programvaren eller tjenestene eller overføre programvaren, programvarelisensene eller andre rettigheter for tilgang til eller bruk av tjenestene. Du kan ikke bruke tjenestene på en uautorisert måte som kan forstyrre andres bruk av dem, eller skaffe deg tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk. Du kan ikke aktivere tilgang til tjenestene via uautoriserte programmer fra tredjepart.

7.4. Hvordan oppdateres programvaren? Vi kan automatisk sjekke hvilken versjon av programvaren du har, noe som er nødvendig for å levere tjenestene. Vi kan også automatisk og kostnadsfritt laste ned oppdateringer av programvaren til datamaskinen din. Dette gjøres for å oppdatere, forbedre og videreutvikle tjenestene. Du kan bli bedt om å godta slike oppdateringer i henhold til disse vilkårene, med mindre ytterligere eller andre vilkår følger med oppdateringene. Hvis du godtar, vil de andre vilkårene gjelde for den oppdaterte programvaren, og hvis du ikke godtar de andre vilkårene som gjelder for oppdateringene, kan du ikke bruke eller motta oppdateringene. Hvis du blir bedt om å godta ytterligere eller andre vilkår for å motta en oppdatering, dekkes oppdateringen av denne avtalen. Microsoft er ikke forpliktet til å gjøre oppdateringer tilgjengelige og garanterer ikke at vi vil støtte den versjonen av systemet du har lisensiert programvaren for.

8. Tilleggsvilkår for Office-tjenester, MSN og Bing

8.1. Medieelementer og maler i Office-tjenestene. Hvis du bruker Office-tjenestene, har du kanskje tilgang til mediebilder, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, videoklipp, maler og andre typer materiale («Medieelementer») som følger med programvaren som er tilgjengelig på Office.com eller som en del av tjenestene som er tilknyttet programvaren. Microsoft gir deg lisens til å kopiere, distribuere, bruke og vise medieelementer som leveres med Office-tjenestene, i prosjekter og dokumenter. Du kan imidlertid ikke (i) selge, lisensiere eller distribuere kopier av medieelementene alene eller som produkter hvis den primære verdien av produktet er medieelementene, (ii) gi kundene dine rettigheter til viderelisensiering eller distribuering av medieelementene, (iii) lisensiere eller distribuere medieelementer der enkeltpersoner, myndigheter, logoer, varemerker eller emblemer kan identifiseres, for kommersielle formål, og slike medieelementene kan heller ikke brukes på en måte som kan gi inntrykk av en godkjenning eller tilknytning til produktet, enheten eller aktiviteten, eller (iv) lage støtende eller skandaløse produkter ved hjelp av medieelementene. Andre medieelementer som er tilgjengelige på andre webområder via enkelte Office-tjenester, reguleres av vilkårene på de aktuelle webområdene.

8.2. Bing- og MSN-materiale. Artikler, bilder, videoer, tredjepartsmateriale og den innebygde videospilleren som er tilgjengelig på Bing og MSN, er bare for ikke-kommersiell og personlig bruk og kan, med mindre noe annet er erklært et annet sted i denne avtalen eller uttrykkelig tillatt av Microsoft, ikke lastes ned, kopieres, publiseres, leies ut, leases, lånes bort eller videredistribueres uten først å ha innhentet autorisasjon fra rettighetsinnehaveren, såfremt dette ikke er tillatt ved relevant lovgivning om opphavsrett, og i så fall bare i den utstrekningen loven tillater det. Dette materialet er lisensiert, ikke solgt, og Microsoft eller andre rettighetsinnehavere forbeholder seg alle rettigheter til materialet som ikke uttrykkelig gis av Microsoft i henhold til lisensvilkårene, enten ved insinuasjon, passivitetsvirkning eller på annen måte. Tredjeparter kan velge å gjøre ytterligere materialer eller tjenester tilgjengelige for salg eller lisensiering innad i Bing eller MSN. Microsoft er ikke ansvarlig for slikt materiale eller slike tjenester. Du kan ikke bruke den innebygde videospilleren på webområder som har som hovedformål å vise annonser eller samle inn abonnementsinntekter, eller som konkurrerer direkte med Bing eller MSN, med mindre du først innhenter uttrykkelig, skriftlig samtykke fra oss. Du erkjenner at bruken av den innebygde videospilleren kan resultere i ekstra kostnader, gebyrer og royalty-kostnader til tredjepart. Dette inkluderer aktuelle royalty-kostnader for offentlige opptredener som gjelder i landet eller området du holder til i.

8.3. Bilder fra fugleperspektiv i Bing-kart. Du kan ikke bruke bilder fra fugleperspektiv i Bing-kart til statlig bruk hvis bildene er fra USA, Canada, Mexico, New Zealand, Australia eller Japan, hvis du ikke først har innhentet egen skriftlig godkjennelse fra oss.

9. Hvis du betaler Microsoft, gjelder følgende vilkår for deg

9.1. Kostnader. Hvis det finnes en kostnad tilknyttet en del av tjenestene, samtykker du i å betale den aktuelle kostnaden. Prisen som er oppgitt for tjenestene, inkluderer alle relevante avgifter og vekslingsgebyrer, med mindre noe annet er oppgitt.

9.2. Faktureringskontoen din. Du blir spurt om å oppgi en betalingsmetode når du registrerer deg for en tjeneste, slik at du kan betale eventuelle kostnader for den aktuelle tjenesten. Du kan se og endre informasjonen om faktureringskontoen og betalingsmetoden din på webområdet for betalings- og kontoadministrasjon (https://commerce.microsoft.com). Du godtar å holde informasjonen om faktureringskontoen din oppdatert til enhver tid. I tillegg samtykker du i å gi Microsoft tillatelse til å bruke eventuell oppdatert kontoinformasjon i forbindelse med betalingsmetoden din, der slik informasjon tilgjengeliggjøres av banken din eller det aktuelle betalingsnettverket.. Hvis du ber oss om å avslutte bruken av betalingsmetoden din og du ikke oppgir en annen betalingsmetode etter å ha mottatt varsel om å gjøre dette innen en rimelig tidsramme, utgjør dette en god grunn til midlertidig å avbryte eller å kansellere den betalte tjenesten. Varsler du gir oss, vil ikke ha innvirkning på kostnader vi sender faktureringskontoen din før det er rimelig at vi kunne handle i samsvar med endringene du har gjort i informasjonen om faktureringskontoen din.

9.3. Fakturering. Ved å oppgi en betalingsmetode til Microsoft (i) erklærer du at du er autorisert til å bruke betalingsmetoden du oppga, og at all betalingsinformasjon du oppgir, er korrekt og nøyaktig, (ii) autoriserer du at Microsoft kan belaste deg for tjenestene ved å bruke betalingsmetoden din og (iii) autoriserer du at Microsoft kan belaste deg for eventuelle betalte funksjoner i tjenestene du velger å registrere deg for eller bestille mens denne avtalen gjelder. Fakturering av tjenestekostnader til betalingsmetoden din kan utføres som avtalt, deriblant: (a) på kjøpstidspunktet, (b) kort tid etter kjøpet eller (c) på gjentakende basis for abonnementstjenester. Fakturering kan også gjøres på forhånd. Dette er imidlertid underlagt godkjenning fra deg. Vi kan også belaste deg for opptil det beløpet du har godkjent, og vi varsler deg på forhånd om forskjeller i abonnementer. Vi kan komme til å fakturere deg for mer enn én av foregående og gjeldende faktureringsperioder samlet.

9.4. Automatisk fornyelse. Forutsatt at automatiske fornyelser er tillatt i landet eller området du bor i, vil vi informere deg, enten når du registrerer deg for tjenesten eller før tjenesten automatisk fornyes, om at tjenesten vil bli automatisk fornyet. Når vi har informert deg om at tjenestene vil bli automatisk fornyet, kan vi fornye tjenestene automatisk og belaste deg den da gjeldende prisen for fornyelsesperioden. Vi vil også minne deg om at vi belaster den betalingsmetoden du har valgt for fornyelse av tjenester, og vi vil gi deg instruksjoner om hvordan du kan kansellere tjenesten. Vi belaster deg for den da gjeldende prisen for fornyelsesperioden, med mindre du har varslet oss om at du vil kansellere denne avtalen minst én måned før utløpsdatoen av enten avtalen eller eventuelle fornyelsesperioder, eller på annen måte i henhold til hvordan vi har fortalt deg at du kan kansellere tjenesten.

9.5. Elektroniske kontoutdrag og feil. Vi gir deg en nettbasert faktureringsoversikt på webområdet for fakturerings- og kontoadministrasjon (https://commerce.microsoft.com), der du kan se og skrive ut kontoutdragene dine. Du forplikter deg til å sjekke den nettbaserte faktureringsoversikten regelmessig – minst én gang i måneden. Dette er de eneste kontoutdragene vi tilbyr. Du har selv ansvaret for å skrive ut eller lagre kopier av de ulike elektroniske kontoutdragene og å oppbevare slike kopier. Hvis vi gjør en feil på fakturaen din, korrigerer vi den umiddelbart når du varsler oss om det og vi har undersøkt saken. Du må gi oss beskjed innen 120 dager etter at en åpenbar feil dukket opp på fakturaen din for første gang. Hvis du ikke gir oss beskjed i løpet av denne tidsperioden, fraskriver vi oss alt ansvar samt erstatningskrav som har opphav i slike feil som skyldes lett uaktsomhet. I tillegg vil vi i slike tilfeller ikke være pålagt å korrigere feilen eller refundere beløpet. I alle andre tilfeller vil vi, hvis Microsoft identifiserer faktureringsfeil, informere deg om forholdet og handle for å korrigere det så fort som mulig.

9.6. Venteperiode eller uttaksrett. Når du forespør tjenester fra oss, har du rett til en kanselleringsperiode eller «Venteperiode» på 15 dager fra tidspunktet tjenestene begynner. Du kan kansellere tjenestene som beskrevet i del 9.10. Du finner informasjon om Microsofts refusjonsretningslinjer i del 9.9.

9.7. Tilbud om prøveperioder. Hvis du har tatt utbytte av et tilbud om en prøveperiode, må du kansellere tjenestene ved utgangen av prøveperioden for å unngå at det påløper nye kostnader, med mindre vi varsler deg om noe annet. Tjenestene kan kanselleres som beskrevet i del 9.10. Hvis du ikke kansellerer tjenestene, vi har varslet deg om at tjenestene vil bli konvertert til et betalt abonnement ved slutten av prøveperioden og vi har informert deg om de gjeldende prisene og eventuelle andre gjeldende vilkår, gir du oss autorisasjon til å belaste betalingsmetoden du har valgt, med den da gjeldende prisen for tjenestene.

9.8. Prisendringer. Hvis en bestemt tidsperiode og pris gjelder for tilbudet for tjenesten, vil denne prisen gjelde til tilbudsperioden er avsluttet. Du må godta eventuelle nye tilbud og priser hvis du vil fortsette å bruke tjenestene. Hvis tjenestene er periodebasert (for eksempel månedlig) uten noen bestemt varighet, og dette ikke er et prøvetilbud, kan vi endre prisen på tjenestene med opptil 5 prosent per år hvis vi informerer deg om det minst 30 dager før endringen trer i kraft. Du har muligheten til å kansellere tjenestene før prisen endres. Når vi varsler deg om prisendringen, vil vi også informere deg om at den nye prisen vil tre i kraft hvis du ikke kansellerer tjenestene. Når perioden er over, og forutsatt at du ikke har kansellert tjenestene som følge av informasjonen, belaster vi deg for bruken av tjenestene med den nye prisen. Hvis du ikke aksepterer prisendringen, må du kansellere og stoppe bruken av tjenestene før prisendringen trer i kraft. Hvis du kansellerer tjenestene, avsluttes tilgangen din ved slutten av den gjeldende tjenesteperioden, eller, hvis vi periodisk fakturerer kontoen din, på slutten av perioden du kansellerte dem i.

9.9. Retningslinjer for refusjon. Generelt sett refunderes ikke kostnader med mindre refusjonen skyldes en ordinær kansellasjon eller en kansellasjon med god grunn eller klanderverdig adferd eller utelatelse fra Microsofts side. Dette inkluderer tilfeller der tjenestene ikke leveres som forutsatt. Hvis du har rett til en venteperiode i henhold til del 9.6, blir du refundert eventuelle beløp du allerede har betalt, innen rimelig tid.

9.10. Kansellering av tjenestene. Du kan når som helst, med eller uten grunn, kansellere tjenestene. Du finner ytterligere opplysninger og instruksjoner om hvordan du kansellerer tjenestene, på webområdet for fakturerings- og kontoadministrasjon (https://commerce.microsoft.com). Du bør sjekke tilbudet som beskriver tjenestene, ettersom (i) du kan være forpliktet til å betale alle kostnader som er belastet faktureringskontoen din for tjenestene før kanselleringsdatoen, eller (ii) du kan miste tilgang til Microsoft-kontoen din når du kansellerer tjenestene.

9.11. Sen betaling. Ved sen betaling må du betale for rimelige kostnader vi pådrar oss ved innkreving av forfalte beløp, inkludert advokatsalærer og andre rettslige honorarer og kostnader, i den grad det tillates av gjeldende lover og bestemmelser. Vi kan midlertidig avbryte eller kansellere tjenestene hvis du ikke betaler hele beløpet på betalingsfristen etter at vi har sendt deg en påminnelse – med varsel om midlertidig avbryting og/eller kansellering av tjenestene – om å betale innen passende tid. Du kan unngå midlertidig avbryting eller kansellering ved å betale det nødvendige beløpet innen tidsfristen som er angitt i påminnelsen. En annen prosedyre vil gjelde hvis det manglende beløpet er marginalt. Manglende beløp på under 2 prosent av den totale fakturaverdien vil alltid bli ansett som marginale. Midlertidig avbryting eller kansellering av tjenestene som følge av manglende betaling kan føre til at du mister tilgangen til Microsoft-kontoen din.

9.12. Betalinger til deg. Hvis vi skylder deg en betaling, godtar du å gi oss betimelig og nøyaktig informasjon vi trenger for å sende deg den aktuelle betalingen. Du er ansvarlig for eventuelle avgifter og kostnader du pådrar deg som følge av denne betalingen. Hvis du mottar en betaling ved en feiltakelse, kan vi reversere den eller be om at den returneres, og du samtykker i å samarbeide med oss når vi forsøker å gjøre dette.

9.13. Internett-tilgang til tjenester og andre kostnader. Du er selv ansvarlig for å betale gebyrene du blir pålagt av leverandøren du bruker til Internett-tilgang eller Wi-Fi. Slike kostnader kommer i tillegg til det du betaler oss for tjenestene. Hvis du bruker trådløse enheter (for eksempel telefoner og nettbrett) til å bruke tjenestene, kan det hende at leverandøren du bruker til trådløs nettilgang, krever gebyrer for varsler, nettlesing, meldinger og andre tjenester som krever bruk av tilkobling og trådløse datatjenester. Hør med leverandøren for å sjekke om det finnes noen slike gebyrer som gjelder for deg. Du er ene og alene ansvarlig for eventuelle kostnader du pådrar deg i forbindelse med tilgang til tjenestene via en eventuell trådløs tjeneste eller annen kommunikasjonstjeneste.

10. VI GIR INGEN YTTERLIGERE GARANTIER

MED UNNTAK AV I TILFELLER DER VI HAR SKJULT DEFEKTER I OND TRO, ELLER DEFEKTER HAR GJORT DET UMULIG Å BRUKE TJENESTENE, TILBYR VI DISSE TJENESTENE «SOM DE ER», «MED ALLE FEIL» OG «ETTER TILGJENGELIGHET». VI GARANTERER IKKE FOR NØYAKTIGHETEN ELLER BETIMELIGHETEN AV INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIG FRA TJENESTENE. DU ERKJENNER OG SAMTYKKER I AT DATAMASKINER OG TELEKOMMUNIKASJONSSYSTEMER IKKE ER FEILFRIE, OG AT PERIODER MED NEDETID FRA TID TIL ANNEN KAN FOREKOMME. VI KAN IKKE GARANTERE AT TJENESTENE VIL VÆRE AVBRUDDSFRIE, BETIMELIGE, SIKRE ELLER FEILFRIE. VI OG VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER, FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER GIR INGEN UTTRYKTE GARANTIER ELLER BETINGELSER. DU HAR ALLE GARANTIER SOM ER BESTEMT VED LOV, MEN VI GIR INGEN ANDRE GARANTIER. VI FRASKRIVER OSS ALLE UNDERFORSTÅTTE ELLER STILLTIENDE GARANTIER, DERIBLANT GARANTIER OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL, RIMELIG INNSATS OG OVERHOLDELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER.

11. Ansvarsbegrensning

11.1. Microsoft skal ikke kunne holdes ansvarlig for noe innhold, deriblant koblinger til webområder fra tredjepart, og aktiviteter som tilgjengeliggjøres av brukere. Slikt innhold og slike aktiviteter kan ikke tilskrives Microsoft, og de representerer heller ikke Microsoft's meninger.

11.2. Microsoft skal bare kunne holdes ansvarlig for lett uaktsomhet hos Microsoft og Microsofts stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter hvis viktige forpliktelser i avtalen ikke overholdes. Viktige forpliktelser omfatter alle forpliktelser som må oppfylles, som gjør det mulig for Microsoft å nå målene med denne avtalen, og der brukerne generelt sett kan anta at forpliktelsene skal oppfylles i henhold til meningen til og innholdet i denne avtalen.

11.3. Microsoft og Microsofts stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle uforutsette skader, atypiske skader og/eller økonomiske tap med hensyn til eventuelle indirekte skader, deriblant tapt fortjeneste, med mindre Microsoft eller Microsofts stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter minst har handlet med grov uaktsomhet.

11.4. Eventuelt lovbestemt objektivt ansvar for Microsoft, deriblant, uten begrensning, ansvar under loven om produktansvar og lovbestemt ansvar for brudd på garantier, skal ikke berøres av ansvarsbegrensningen. Det samme skal gjelde for ansvaret Microsoft og Microsofts stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter har ved uaktsom skade på enkeltpersoners liv, legeme eller helse.

11.5. Ingen andre kontraktsmessige og juridiske krav, utover de som er beskrevet i punktene 11.1 til 11.4 i del 11, kan følge av denne avtalen og/eller bruken av tjenestene, bortsett fra eventuelt kontraktsmessig og/eller juridisk ansvar Microsoft har når det gjelder død og/eller personskade som ikke tidligere er dekket i del 11.

12. Microsoft, avtalepart, verneting og gjeldende lov – Europa

Hvis du bor i (eller, for bedrifter, har hovedkontor i) Europa og bruker kostnadsfrie deler av tjenestene (deriblant Bing og MSN), har du en kontrakt med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Lovene i delstaten Washington i USA styrer alle krav som er relatert til kostnadsfrie tjenester, uten at dette får betydning for obligatoriske lovbestemmelser som gjelder i landet tjenestene våre markedsføres mot. Hvis du har betalt for å bruke en del av tjenestene (for eksempel annonsefri Outlook.com eller Office-tjenestene), har du en kontrakt med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Lovgivningen i landet som tjenestene markedsføres mot, regulerer alle krav knyttet til betalte tjenester, inkludert krav relatert til forbrukerbeskyttelse.

13. Webområder fra tredjepart

Det kan hende at du får tilgang til webområder eller tjenester fra tredjepart som ikke er kontrollert eller publisert av Microsoft, via tjenestene. Microsoft er ikke ansvarlig for webområder, tjenester eller materiale fra tredjepart som er tilgjengelig via tjenestene. Du er ene og alene ansvarlig for all handel med tredjeparter (herunder annonsører). Bruk av webområder eller tjenester fra tredjepart kan være underlagt den aktuelle tredjepartens vilkår og betingelser.

14. Administrasjon av digitale rettigheter (DRM)

Hvis du bruker materiale som er beskyttet med DRM (Administrasjon av digitale rettigheter), kan det hende at DRM-programvaren automatisk ber om mediebruksrettigheter fra en rettighetsserver på Internett, og at den laster ned og installerer DRM-oppdateringer, slik at du kan spille av materialet.

15. Microsoft .NET Framework-programvare

Programvaren kan inneholde Microsoft .NET Framework-programvare. Denne programvaren er en del av Windows. Lisensvilkårene for Windows gjelder også for bruken av .NET Framework-programvaren.

16. Fortsatt gyldighet

Delene 6, 9 (for kostnader som er pådratt før slutten av denne avtalen), 10, 11, 12, 19 og de som ifølge sine vilkår gjelder etter at avtalen opphører, vil fortsatt være gjeldende etter eventuell kansellering av denne avtalen.

17. Tilordning og overføring

Vi kan når som helst og uten varsel komme til å tilordne, overføre, eller på annen måte overdra våre rettigheter og forpliktelser under denne avtalen, helt eller delvis, til andre så lenge slik tilordning ikke er ugunstig for deg.

18. Merknader

Denne kontrakten er i elektronisk format. Vi kan komme til å sende deg – i elektronisk format – informasjon om tjenestene, tilleggsinformasjon og informasjon som loven krever oss å tilgjengeliggjøre. Vi kan komme til å sende deg nødvendig informasjon på e-post til den adressen du oppga da du registrerte deg for tjenestene, eller ved å vise til et Microsoft-webområde vi spesifiserer. Vi anbefaler at du følger med på og beholder den e-postadressen du har oppgitt. Hvis du ikke samtykker i å motta meldinger elektronisk, må du slutte å bruke tjenestene. Du kan varsle Microsoft som beskrevet i kundestøtten for tjenestene (som angitt i del 22).

19. Kontraktstolkning

Dette er hele avtalen mellom deg og Microsoft hva gjelder din bruk av tjenestene. Den erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Microsoft hva gjelder din bruk av tjenestene. Denne avtalens inndelingstitler er bare ment som referanser og har ingen juridisk virkning. Det kan gjelde separate eller andre vilkår når du bruker eller betaler for andre Microsoft-tjenester enn dem som er underlagt denne avtalen.

20. Ingen innvirkning på tredjepart

Denne avtalen gjelder utelukkende mellom deg og oss. Den har ingen virkning for andre personer, med unntak av tillatte etterfølgere og stedfortredere.

21. Skrifttypekomponenter

Du kan bruke skrifttypene til å vise og skrive ut materiale bare mens du bruker tjenestene. Du kan ikke omgå eventuelle innebyggingsbegrensninger i skrifttypene.

22. Kundestøtte

Kundestøtte for Windows-tjenestene er tilgjengelig via Microsoft-fellesskapet (http://answers.microsoft.com) og Windows-webområdet (http://windows.microsoft.com). Kundestøtte for MSN Internet Access er tilgjengelig på webområdet for MSN-kundestøtte (https://support.msn.com). Kundestøtte på e-post for Bing og Bing-klienter er tilgjengelig på webområdet for Bing-kundestøtte (https://support.discoverbing.com). Eventuelle klager i forbindelse med håndhevelsen av denne avtalen, skal sendes til webområdene som er oppgitt i denne klausulen. Begrenset kundestøtte for Office 365 Home Premium og Office 365 University er tilgjengelig på webområdet for Office-kundestøtte (http://office.com/support) (hjelp/fremgangsmåter) og på webområdet for Microsoft-kundestøtte (http://support.microsoft.com/ph/13615) (teknisk støtte).

23. Eksportbegrensninger

Microsofts gratis programvare og tjenester er underlagt USAs og andre jurisdiksjoners lover om eksport og teknologi, og du godtar å overholde alle slike relevante lover og regler som gjelder for programvaren og/eller tjenestene. Du må innhente tillatelse fra amerikanske myndigheter for å kunne overføre disse gratisprogrammene og -tjenestene til myndigheter i land det er innført eksportforbud for, samt enkelte utelukkede parter. Du finner mer informasjon på webområdet til U.S. Department of Treasury (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). I tillegg er betalte tjenester underlagt USAs eksportlover og -regler, og du må også overholde disse. Disse lovene omfatter restriksjoner på bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Du finner mer informasjon på webområdet for eksport av Microsoft-produkter (http://www.microsoft.com/exporting).

MERKNADER

Merknader og fremgangsmåter for å fremsette krav i forbindelse med krenkelse av immaterielle rettigheter. Microsoft respekterer tredjeparters immaterielle rettigheter. Hvis du ønsker å fremsette krav som gjelder krenkelse av immaterielle rettigheter, herunder krenkelse av opphavsrett, anbefaler vi at du sender slike krav til Microsofts utpekte representant. Du finner detaljer og kontaktinformasjon på webområdet med merknader og prosedyre for fremsetting av krav i forbindelse med krenkelse av opphavsrett (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm). Microsoft bruker fremgangsmåten som er angitt i Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) for å svare på meldinger om krenkelse av opphavsrett. Når forholdene tilsier det, kan Microsoft også deaktivere eller avslutte kontoer til brukere av Microsoft-tjenester som gjentatte ganger krenker andres opphavsrett.

Microsoft bruker fremgangsmåten som er angitt i Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) for å svare på meldinger om krenkelse av opphavsrett. Når forholdene tilsier det, kan Microsoft også deaktivere eller avslutte kontoer til brukere av Microsoft-tjenester som gjentatte ganger krenker andres opphavsrett.

Merknader og fremgangsmåter i forbindelse med åndsverksrettigheter i annonsering. Du bør lese gjennom retningslinjene våre for immaterielle rettigheter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207). Du finner der informasjon om immaterielle rettigheter i forbindelse med annonseringsnettverket vårt.

Meldinger om opphavsrett og varemerker. Alle deler av tjenestene er merket med Copyright © 2013 Microsoft Corporation og/eller Microsofts leverandører, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Med enerett. Vi eller leverandørene våre eier tittelen, opphavsrettighetene og andre immaterielle rettigheter for tjenestene og innholdet. Microsoft og navnene, logoene og ikonene til alt av produkter, programvare og tjenester fra Microsoft kan være enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) i USA og/eller andre land. Navnene på faktiske bedrifter og produkter kan være varemerker som tilhører de respektive eierne av slike bedrifter og produkter. Microsoft forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i denne avtalen. Viss programvare som brukes i enkelte av Microsofts webområdeservere, er delvis basert på arbeidet til Independent JPEG Group. Copyright © 1991–1996 Thomas G. Lane. Med enerett. «gnuplot»-programvaren, som brukes i enkelte av Microsofts serverwebområder, er merket med Copyright © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Med enerett.

Aksjekurser og Indeksdata (inklusive indeksverdier). © 2013 Morningstar, Inc. Med enerett. Informasjonen som finnes heri: (1) er eid av Morningstar og/eller Morningstars innholdsleverandører, (2) kan ikke kopieres eller distribueres og (3) er ikke garantert å være nøyaktig, fullstendig eller gitt til rett tid. Verken Morningstar eller Morningstars innholdsleverandører er ansvarlig for eventuelle skader eller tap som oppstår som følge av bruk av denne informasjonen. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.

Du kan ikke bruke noen av Dow Jones-indekseneSM, indeksdata eller Dow Jones-merkene i forbindelse med utstedelse, opprettelse, sponsing, handel, markedsføring eller kampanjer for finansinstrumenter eller investeringsprodukter (for eksempel derivater, strukturerte produkter, investeringsfond, valutahandlingsfond, investeringsporteføljer osv., der prisen, avkastningen og/eller ytelsen til instrumentet eller investeringsproduktet er basert på, eller relatert til eller tiltenkt å spore noen av indeksene eller en proxy for noen av indeksene) uten en egen skriftlig avtale med Dow Jones.

Finansmerknad. Microsoft er ikke en megler/aksjehandler eller registrert investeringsrådgiver i henhold til USAs føderale verdipapirlovgivning for andre jurisdiksjoner og gir ikke enkeltpersoner råd om tilrådeligheten av å investere i, kjøpe eller selge verdipapirer eller andre finansprodukter eller -tjenester. Ingenting i tjenestene er et tilbud eller anmodning om å kjøpe eller selge noen form for verdipapirer. Verken Microsoft eller Microsofts lisensinnehavere for aksjekurser eller indeksdata støtter eller anbefaler bestemte finansprodukter eller -tjenester. Ingenting i tjenestene er ment å være profesjonell rådgiving, deriblant, men ikke begrenset til, investerings- og skatterådgivning.

Merknad om standardene H.264/AVC, MPEG-4 Visual og VC-1 Video. Programvaren kan inneholde H.264/AVC-, MPEG-4 Visual- og/eller VC-1-kodekteknologi som kan være lisensiert av MPEG LA, L.L.C. Denne teknologien er et format for datakomprimering av videoinformasjon. MPEG LA, L.L.C. krever denne merknaden:

DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT UNDER H.264/AVC-, MPEG-4 VISUAL- OG VC-1-PATENTPORTEFØLJELISENSER FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK DER EN FORBRUKER KAN (A) KODE VIDEO I STANDARDENE («VIDEOSTANDARDENE») OG/ELLER (B) DEKODE H.264/AVC-, MPEG-4 VISUAL- OG VC-1-VIDEO SOM ER KODET AV EN FORBRUKER GJENNOM PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET, OG/ELLER SOM BLE ANSKAFFET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å LEVERE SLIK VIDEO. INGEN AV LISENSENE GJELDER FOR NOE ANNET PRODUKT, UANSETT OM SLIKE PRODUKTER ER INKLUDERT SAMMEN MED DENNE PROGRAMVAREN SOM ÉN ENKELT VARE. INGEN LISENS GIS ELLER SKAL VÆRE ANTATT GITT FOR ANNET BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON KAN ANSKAFFES FRA MPEG LA, L.L.C. SE NETTSTEDET FOR MPEG LA (http://www.mpegla.com).

Kun for klargjøringsformål: Denne merknaden skal ikke begrense eller hindre bruk av programvaren som tilgjengeliggjøres under denne avtalen, for normale forretningsformål som er personlige for den aktuelle bedriften. Dette omfatter ikke (i) videredistribusjon av programvaren til tredjeparter eller (ii) opprettelse av materiale med VIDEOSTANDARD-kompatibel teknologi med formål om distribusjon til tredjeparter.

Arkivert Microsofts tjenesteavtale

Oppdatert 27. august 2012
Gjelder fra 19. oktober 2012

Takk for at du valgte Microsoft!

Dette er en avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av Microsofts tilknyttede selskaper, avhengig av hvor du bor) som beskriver dine rettigheter til å bruke den programvaren og de tjenestene som er angitt i del 1.1. Vi har uttrykt enkelte av vilkårene i denne avtalen i et spørsmål-og-svar-format. Du bør lese gjennom hele avtalen fordi alle vilkårene er viktige, og sammen danner de et juridisk dokument som gjelder for deg når du har godtatt det. I tillegg finnes det dokumenter og retningslinjer som vi har koblinger til i denne avtalen, og vi oppfordrer deg til å lese disse også.

1. Omfanget av avtalen, godtakelse og endringer

1.1. Hvilke tjenester dekkes av denne avtalen? Denne avtalen gjelder Microsoft Hotmail, Microsoft SkyDrive, Microsoft-kontoen, Windows Live Messenger, Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker, Microsoft Mail Desktop, Windows Live Writer (samlet kalt "Microsofts varemerkede tjenester"), Bing, MSN, Office.com og annen programvare, andre webområder eller tjenester med koblinger til denne avtalen (samlet kalt "Tjenestene").

1.2. Hvilke vilkår må jeg overholde når jeg bruker tjenestene? Vårt mål er å skape et tryggere og sikrere miljø, og derfor krever vi at når brukere benytter tjenestene, må de overholde de disse vilkårene, Microsofts retningslinjer for søppelpost (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) og Microsoft Regler for god oppførsel (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), som inngår i denne avtalen ved denne henvisningen ("avtalen"). Du må ikke bruke disse tjenestene på en måte som krenker rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, overlagt skade på person eller enhet.

1.3. Hvordan godtar jeg denne avtalen? Microsoft kommer med et tilbud til deg ved å gi deg muligheten til å abonnere på og/eller bestille tjenestene. Du må spesifikt velge å godta disse vilkårene før du kan bruke tjenestene, og de utgjør en gyldig avtale mellom deg og Microsoft. Ved å bruke eller få tilgang til tjenestene, eller ved å godta disse vilkårene der valget er tilgjengelig for deg i brukergrensesnittet, bekrefter du at du godtar å overholde denne avtalen, uten at du foretar endringer i den. Dersom du ikke godtar, kan du ikke bruke tjenestene.

1.4. Kan Microsoft endre disse vilkårene etter at jeg har godtatt dem? Ja. Vi vil informere deg hvis vi har til hensikt å endre denne avtalen. Vi kan endre vilkårene for denne avtalen hvis: (i) det er nødvendig på grunn av gjeldende lovgivning, men ikke begrenset til, en endring av en slik lov; (ii) det er nødvendig på grunn av et råd og/eller en ordre basert på gjeldende lovgivning; (iii) likhetsforholdet mellom tjeneste og vederlag er ubalanse; (iv) det er nødvendig fra et teknisk synspunkt; (v) det er nødvendig for å sikre driften av tjenestene eller (vi) vilkårene vil bli endret til fordel for brukeren. Vi vil informere deg om den tiltenkte endringen før den trer i kraft, enten via brukergrensesnittet, i en e-postmelding eller på annen rimelig måte. Vi vil gi deg muligheten til å annullere tjenestene minst 30 dager før endringen trer i kraft. Dersom du ikke annullerer tjenestene innen varslingsperioden, godtar du endringen av denne avtalen. Vi vil også uttrykkelig poengtere dette når vi informerer deg om den tiltenkte endringen av denne avtalen.

1.5. Hvilke typer endringer i tjenestene kan jeg forvente? Vi arbeider hele tiden med å forbedre tjenestene, slik at vi kan forbedre eller oppdatere funksjonene, innføre nye funksjoner eller tilpasse tjenestene, og kan når som helst endre tjenestene eller slette funksjoner. Når det gjelder betalte tjenester, vil vi varsle deg på forhånd angående vesentlige endringer i tjenestene. Du kan når som helst annullere tjenestene. Vi kan utgi tjenestene eller funksjoner i tjenestene i betaversjon, som kanskje ikke fungerer på riktig måte eller på samme måte som i den endelige versjonen.

2. Microsoft-konto

2.1. Hva er en Microsoft-konto? Hvis du vil ha tilgang til deler av tjenestene, for eksempel Microsofts varemerkede tjenester, trenger du en Microsoft-konto. Microsoft-kontoen, tidligere kalt Windows Live-ID, er legitimasjonen du vil bruke til å godkjenne med nettverket. Hvis du vil opprette en Microsoft-konto, må du oppgi et brukernavn og et passord, visse demografiske opplysninger og “kontobeviser”, for eksempel en alternativ e-postadresse eller et telefonnummer. Eksisterende Microsoft-kontoholdere må kanskje oppgi “kontobeviser” for å kunne fortsette å bruke sin Microsoft-konto. Du er også ansvarlig for å holde kontoopplysningene og passordet hemmelig. Du kan bruke Microsoft-kontoen til å få tilgang til andre Microsoft-produkter, -websider eller -tjenester (som Windows, Xbox LIVE og Windows Phone); men betingelsene og vilkårene for disse produktene, websidene eller tjenestene, dersom de er forskjellige fra denne avtalen, kan også gjelde for din bruk av produktet, websiden eller tjenesten. Microsofts varemerkede tjenester krever at du logger deg på Microsoft-kontoen jevnlig, minst én gang hver 270. dag, for å holde den delen av tjenestene som gjelder Microsofts varemerkede tjenester aktiv, med mindre noe annet er angitt i et tilbud for en betalt del av tjenestene. Hvis du ikke logger deg på i denne perioden, kan vi avslutte tilgangen din til Microsofts varemerkede tjenester. Hvis Microsofts varemerkede tjenester avsluttes fordi du ikke logger deg på, kan dataene dine slettes permanent fra våre servere.

2.2. Hva om jeg ikke får tilgang til min Microsoft-konto? Hvis du har glemt passordet eller på annen måte ikke får tilgang til Microsoft-kontoen, kan du gjenopprette Microsoft-kontoen ved å gå til websiden Tilbakestille passordet (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Microsoft gir ingen garantier for at Microsoft-kontoen din vil bli gjenopprettet, eller at innholdet ditt (som definert senere) vil bli beskyttet.

2.3. Hva om jeg har skaffet meg Microsoft-kontoen fra andre enn Microsoft? I enkelte tilfeller gir vi deg tillatelse til å skaffe deg Microsoft-kontoen via en tredjepart, for eksempel en skole, et firma, en Internett-leverandør eller administratoren av et administrert domene (http://www.domains.live.com). I slike tilfeller kan denne tredjeparten ha tilleggsrettigheter over din Microsoft-konto, for eksempel muligheten til å tilbakestille passordet, vise kontobruken eller profildataene, lese eller oppbevare innhold i kontoen eller oppheve eller annullere Microsoft-kontoen. I slike tilfeller er du underlagt denne avtalen og eventuelle tilleggsvilkår for bruk fra denne tredjeparten, som skal gjøres tilgjengelige for deg av en slik tredjepart. Microsoft har ikke noe ansvar i forbindelse med tredjeparters tilleggsvilkår for bruk. Hvis du er administratoren av det administrerte domenet, er du ansvarlig for all aktivitet som finner sted i kontoene på det administrerte domenet som er forårsaket av grov uaktsomhet eller utelatelse fra din side.

3. Innhold

3.1. Hvem eier det materialet/innholdet som jeg plasserer i tjenestene? Innhold omfatter alt du laster opp til, lagrer på eller overfører via tjenestene, for eksempel data, dokumenter, bilder, video, musikk, e-post og direktemeldinger ("innhold"). Med unntak av materialet vi lisensierer til deg som kan innlemmes i ditt eget innhold (for eksempel utklipp), påberoper vi oss ikke eierskap for innholdet du oppgir på tjenestene. Ditt innhold forblir ditt innhold, og du er ansvarlig for det. Det anbefales på det sterkeste at du sikkerhetskopierer innholdet jevnlig. Vi verken kontrollerer, verifiserer, betaler for eller samtykker i innholdet som du og andre gjør tilgjengelig på tjenestene.

3.2. Hvem har tilgang til innholdet mitt? Du har innledende kontroll over hvem som kan få tilgang til innholdet ditt. Hvis du deler innhold på offentlige steder i tjenestene eller på delte områder (som er tilgjengelige for andre) du har valgt, aksepterer du uttrykkelig at alle du har delt innhold med, helt gratis kan bruke, reprodusere, distribuere, vise, overføre, lagre og kommunisere innholdet, men bare i tilknytning til tjenestene eller andre produkter eller tjenester fra Microsoft eller Microsofts lisensinnehavere, produkter og tjenester. Hvis du ikke vil at andre skal ha denne muligheten, må du ikke bruke tjenestene til å dele innholdet. Hvis du bruker eller deler innhold på tjenestene på en måte som krenker andres opphavsrettigheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter eller personvern, bryter du denne avtalen. Du fremholder og garanterer at så lenge denne avtalen varer, har du (og vil du ha) alle nødvendige rettigheter for innholdet du laster opp eller deler på tjenestene, og at bruken av innholdet, i henhold til dette avsnittet, ikke innebærer brudd på noen lover eller tredjeparters rettigheter.

3.3. Hva gjør Microsoft med innholdet mitt? Når du laster opp innholdet til tjenestene, samtykker du i at det kan brukes, endres, tilpasses, lagres, reproduseres, distribueres og vises i den grad det er nødvendig for å beskytte deg og tilby, beskytte og forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. For eksempel kan vi fra tid til annen bruke automatiserte måter å isolere informasjon på fra e-poster, samtaler eller bilder for å oppdage og beskytte mot spam og ondsinnet programvare eller for å forbedre tjenestene med nye funksjoner som gjør dem enklere å bruke. Når Microsoft behandler innholdet ditt, er vi opptatt av å bevare ditt personvern.

3.4. Hva slags innhold er ikke tillatt? Innhold som krenker denne avtalen, som omfatter Microsofts retningslinjer for søppelpost (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) og Microsofts regler for god oppførsel (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), eller lokale lover, er ikke tillatt på tjenestene. Microsoft forbeholder seg retten til å gå igjennom innholdet for å sikre at denne avtalen overholdes. Microsoft kan blokkere eller på annen måte forhindre levering av alle typer e-post, direktemeldinger eller annen kommunikasjon til eller fra tjenestene som en del av vårt arbeid for å beskytte tjenestene, beskytte våre kunder eller på annen måte sikre at denne avtalen overholdes.

3.5. Kan Microsoft fjerne mitt innhold fra tjenestene? Ja. Vi forbeholder oss retten til å nekte innhold eller fjerne det fra tjenestene når vi mener at det krenker gjeldende lovgivning eller denne avtalen eller hvis det overskrider grensene for lagring eller filstørrelse. Vi kan avslå å publisere innhold, og vi kan fjerne innhold fra tjenesten av hvilken som helst grunn eller uten grunn. Hvis innholdet du oppbevarer på tjenestene er lovlig og i tråd med denne avtalen, beskyttet av lover om opphavsrett og du er autorisert til å bruke innholdet, vil vi gi deg muligheten til å hente innholdet. Dette skal ikke gjelde hvis innhold fjernes fra våre servere fordi din Microsoft-konto forble inaktiv i tidsrommet som er nevnt i del 2.2.

4. Annullering av tjenester

4.1. Hva skjer hvis jeg ikke overholder disse vilkårene? Hvis du bryter denne avtalen, og fortsetter å bryte den aktuelle forpliktelsen etter at du har fått varsel om å stoppe forsømmelsen innenfor en passende og rimelig tidsramme, kan vi gå til sak mot deg, inkludert (men ikke begrenset til) å fjerne innholdet ditt fra tjenestene, oppheve din tilgang til tjenestene, be deg om å avstå fra enkelte aktiviteter, annullere tjenestene dine og/eller rapportere slik aktivitet til de gjeldende myndighetene. Denne bestemmelsen påvirker ikke Microsofts tilleggsrettigheter til å avslutte avtalen umiddelbart av en gyldig grunn. Dette gjelder også hvis du bryter en viktig forpliktelse i denne avtalen. Viktige forpliktelser omfatter alle forpliktelser som må fullføres for å utføre denne avtalen på riktig måte, som muliggjør at målene til denne avtalen nås og der brukerne generelt kan anta at disse forpliktelsene vil bli fullført i henhold til meningen til og innholdet i denne avtalen. Fjerning av innhold og annullering av tjenestene vil antyde slettingen av data. Data vil bli slettet og uopprettelige, og vi anbefaler derfor på det sterkeste at du jevnlig sikkerhetskopierer data og innhold du oppbevarer på tjenestene.

4.2. Er det andre måter jeg kan miste tilgang til tjenestene på? Ja. Deler av tjenestene (nærmere bestemt Microsofts varemerkede tjenester) krever at du logger deg på din Microsoft-konto minst én gang hver 270. dag (se del 2.2). I tillegg er det årsaker til hvorfor Microsoft kan stoppe tilgang til deler av tjenestene, inkludert (men ikke begrenset til) at det ikke lenger er mulig for å oss å levere den, teknologien går fremover, kundenes tilbakemelding indikerer at det er nødvendig med en endring eller det oppstår eksterne problemer som gjør det uforsvarlig eller upraktisk å fortsette. I et slikt tilfelle blir dataene dine permanent slettet fra denne delen av tjenestene. Hvis vi kansellerer en betalt tjeneste fullstendig uten grunn, gir vi deg en forholdsmessig refusjon av det innbetalte beløpet som tilsvarer den gjenværende delen av abonnementsperioden etter kanselleringen. Hvis du registrerer deg for en betalt del av tjenestene, og ikke betaler beløpet innen betalingsfristen, kan vi oppheve eller avslutte tjenesten (se del 9.11 for å få mer informasjon).

4.3. Hvordan kan jeg avslutte tjenestene? Du kan avslutte tjenestene når som helst og uansett grunn. Det kan du gjøre ved å gå til ditt Kontonettsted (https://account.live.com) og følge avslutningsprosessen for kontoen ved denne koblingen. Hvis du vil kansellere en betalt tjeneste, kan du se del 9.10. Hvis du avslutter tjenestene, vil den raskeste metoden for å eliminere innholdet på tjenestene, være å fjerne det manuelt fra de ulike komponentene i tjenestene (for eksempel slette e-posten din manuelt). Vær imidlertid oppmerksom på at selv om innhold du har slettet eller som er tilknyttet en avsluttet konto ikke er tilgjengelig for deg, kan det fremdeles ligge på våre systemer over tid.

4.4. Hva skjer hvis tjenestene mine kanselleres eller avsluttes? Hvis tjenestene dine kanselleres eller avsluttes (enten av deg eller oss), opphører retten din til å bruke tjenestene umiddelbart, og lisensen til å bruke vår programvare avsluttes. Du må da avinstallere programvaren, eller vi kan deaktivere den. Dersom Microsoft-kontoen kanselleres eller avsluttes (enten av deg eller oss), vil din rett til å bruke Microsoft -kontoen umiddelbart opphøre. Hvis tjenestene dine kanselleres eller avsluttes, kan vi slette innholdet ditt fra våre servere permanent, og vi er ikke forpliktet til å returnere innhold til deg. Det anbefales derfor at du sikkerhetskopierer innholdet jevnlig.

5. Personvern

5.1. Samler Microsoft inn mine personopplysninger? Ditt personvern er viktig for oss. Vi bruker bestemte opplysninger som vi samler inn fra deg, til å drifte og yte tjenestene. I tillegg kan vi, som del av tjenestene, automatisk laste opp informasjon om maskinen din, din bruk av tjenestene og tjenestenes ytelse. Les Microsoft elektronisk personvernerklæring (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) for å finne ut hvordan vi bruker og beskytter din informasjon.

5.2. Bruker tjenestene informasjonskapsler? Ja, tjenestene bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som plasseres på en enhet av en webserver. Informasjonskapsler inneholder tekst som bare kan leses av en webserver i det domenet som utstedte informasjonskapselen. Hvis for eksempel Bing.com utsteder en informasjonskapsel, kan bare webserverne på Bing.com lese av den. Tjenestene bruker informasjonskapsler av ulike årsaker, blant annet til å lagre dine preferanser og innstillinger, tilpasse innhold for deg og analysere hvordan personer bruker tjenestene slik at vi kan forbedre dem. Vi bruker også informasjonskapsler som del av påloggingsprosessen for Microsoft-kontoen, og også for nettbasert annonsering (inkludert atferdsrettet annonsering). Hvis du vil lære hvordan du blokkerer, styrer og sletter informasjonskapsler, blant annet hvordan du velger bort atferdsannonsering fra Microsoft, kan du lese delen "Bruk av informasjonskapsler" i Personvernerklæringen (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74170). Ved å bruke disse tjenestene, godtar du at vi kan plassere informasjonskapsler på enheten i den grad det er tillatt av dine tilpassede innstillinger.

5.3. Vil Microsoft dele mine personopplysninger med noen utenfor Microsoft? Du aksepterer og godtar uttrykkelig at Microsoft kan få tilgang til, dele/videresende eller ta vare på opplysninger som er tilknyttet din bruk av tjenestene, inkludert (men ikke begrenset til) dine personopplysninger og ditt innhold, eller opplysninger som Microsoft erverver om deg via din bruk av tjenestene (for eksempel Internet Protocol-adresse eller annen tredjepartsinformasjon) når Microsoft i god tro antar at dette er nødvendig: (a) for å overholde alle bestemmelser eller svare på juridiske prosesser fra rettskraftige myndigheter; (b) for å håndheve denne avtalen eller beskytte rettighetene eller eiendommen til Microsoft eller våre kunder eller (c) for å forhindre tap av liv eller fare for liv og helse.

5.4. Hvordan svarer Microsoft på juridiske prosesser? På samme måte som andre leverandører av Internett-tjenester, får Microsoft juridiske krav og forespørsler fra politimyndigheter, offentlige instanser og private parter når det gjelder materiale som lagret på våre nettverk. Denne informasjonen kan gjelde angivelige kriminelle eller sivile saker, og etterspørres vanligvis i samsvar med de normale juridiske prosessene i det landet eller på stedet der handlingen fant sted. Microsoft kan være forpliktet til å overholde forespørsler om dine opplysninger eller ditt innhold som en del av slike undersøkelser eller juridiske prosesser.

6. Forstyrrelser og sikkerhetskopiering av tjenester

Vi bestreber oss på å holde tjenestene i gang. Imidlertid vil alle nettbaserte tjenester fra tid til annen oppleve forstyrrelser og nedetid. Du bør jevnlig sikkerhetskopiere innholdet du oppbevarer på tjenestene. En plan for jevnlig sikkerhetskopiering, og etterfølgelse av den, kan hindre tap av innhold.

7. Programvare

7.1. Hvilke vilkår gjelder for programvaren som er en del av tjenestene? Hvis du bruker eller mottar programvare fra oss som del av tjenestene, styres bruken av denne av ett av to sett med lisensvilkår ("lisensvilkårene"): Hvis du får en separat lisensavtale for programvaren, og du godtar disse vilkårene, vil lisensvilkårene som vises, gjelde utelukkende for programvaren. Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du ikke bruke eller motta programvaren. Hvis du ikke får en separat lisensavtale, vil vilkårene i denne avtalen gjelde eksklusivt. Programvaren blir lisensiert, ikke solgt, og Microsoft forbeholder seg alle rettigheter til programvaren som ikke er uttrykkelig tildelt av Microsoft i henhold til lisensvilkårene. Hvis denne avtalen gjelder for webområdet du viser, blir alle skripter eller all kode fra tredjeparter som er koblet til eller referert fra dette webområdet, lisensiert til deg av tredjeparter som eier slik kode, ikke av Microsoft.

7.2. Hvordan kan jeg bruke programvaren som er del av tjenestene? Vi gir deg rett til å installere og bruke én kopi programvaren per enhet for bruk av bare én person om gangen som del av din bruk av tjenestene, men bare hvis du overholder alle andre vilkår i denne avtalen.

7.3. Er det noe jeg ikke kan gjøre med programvaren eller tjenestene? Ja. I tillegg til de andre begrensningene i denne avtalen, kan du ikke: omgå noen av de teknologiske beskyttelsestiltakene i eller forbindelse med programvaren eller tjenestene eller demontere, dekompilere eller foreta reversutvikling av programvare eller andre aspekter av tjenestene som er inkludert i eller tilgjengelig via tjenestene, med mindre og bare i den grad dette er tillatt i ufravikelig lovgivning; separate komponenter av programvaren eller tjenestene for bruk på ulike enheter; publisere, kopiere, leie, lease eller låne ut programvaren eller tjenestene eller overføre programvaren, eventuelle programvarelisenser eller rettigheter i forbindelse med tjenestene, med mindre det uttrykkelig tillates i henhold til denne avtalen. Du har ikke rett til å bruke noen tjenestene på en uautorisert måte som kan forstyrre andres bruk av dem eller få tilgang til noen tjeneste, data, konto eller nettverk. Du har ikke rett til å gi uautoriserte programmer fra tredjeparter tilgang til tjenestene.

7.4. Hvordan oppdateres programvaren? Vi har rett til automatisk å kontrollere din versjon av programvaren. Vi kan også automatisk laste ned til datamaskinen, kostnadsfritt for deg, oppdateringer for programvaren for å oppdatere, forbedre og videre utvikle tjenestene. Du sier deg enig i å godta slike oppdateringer underlagt disse vilkårene, med mindre andre vilkår medfølger oppdateringene. Hvis dette er tilfelle, vil de andre vilkårene gjelde for den oppdaterte programvaren, og hvis du ikke godtar de andre vilkårene som gjelder for oppdateringene, kan du ikke bruke eller motta oppdateringene. Microsoft er ikke forpliktet til å gjøre oppdateringer tilgjengelige, og garanterer ikke at vi vil støtte den versjonen av systemet du har lisensiert programvaren for.

8. Tilleggsvilkår for Office.com, MSN og Bing

8.1. Medieelementer og maler for Office.com og Office Web App. Hvis du bruker Microsoft Office.com eller Microsoft, har du kanskje tilgang til mediebilder, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, videoklipp, maler og andre typer innhold ("medieelementer") som følger med programvaren som er tilgjengelig på Office.com eller som del av en tjeneste som er tilknyttet programvaren. Du kan kopiere og bruke medieelementene i prosjekter og dokumenter. Du har ikke rett til å (i) selge, lisensiere eller distribuere kopier av medieelementene separat eller som et produkt hvis den primære verdien av produktet er medieelementene; (ii) gi kundene dine rettigheter til å viderelisensiere eller videredistribuere medieelementene; (iii) lisensiere eller distribuere til kommersielle formål medieelementer som viser til identifiserbare fysiske personer, myndigheter, logoer, varemerker eller symboler, eller bruke slike typer bilder på en måte som gir inntrykk av en anbefaling av eller en tilknytning til ditt produkt, din juridiske person eller din aktivitet eller (iv) lage obskøne verk ved hjelp av medieelementene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se websiden for Bruk av Microsofts opphavsrettslige beskyttede materiale (http://www.microsoft.com/permission).

8.2. MSN Video. Videoene og den integrerbare videospilleren på MSN Video er bare til ikke-kommersiell, personlig bruk, og hvis ikke annet er angitt et annet sted i denne avtalen, kan det ikke lastes ned, kopieres eller videredistribueres uten tillatelse fra rettighetshaverne. Du kan ikke bruke den integrerbare videospilleren på webområder som har som hovedformål å vise reklame eller innkassere abonnementsinntekter eller som er i direkte konkurranse med MSN Video, med mindre du først får vår uttrykkelige, skriftlige forhåndstillatelse. Du godtar at bruken av den integrerte videospilleren kan føre til at det påløper ytterligere kostnader, gebyrer og royalties til tredjeparter, herunder offentlige honorarer som kommer til anvendelse i ditt land eller område.

8.3. Bings taleaktiverte søk. Hvis du bruker den taleaktiverte søkefunksjonen i Bing-programmet, godtar du uttrykkelig at Microsoft kan ta opp og samle inn stemmedataene. Vår bruk av dine stemmedata vil kun bli brukt til å levere Bing-tjenesten til deg og forbedre Microsofts produkter og tjenester for talegjenkjenning.

8.4. Plassering og m.bing.com. Hvis du har plassering aktivert på enheten din når du bruker m.bing.com, samtykker du i at Microsoft kan innhente og bruke din plassering i samsvar med Microsoft elektronisk personvernerklæring (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457). Vi kan bruke informasjon om din plassering til å oppgi og forbedre søke- og kartresultater.

9. Følgende vilkår gjelder for deg hvis du betaler Microsoft

9.1. Kostnader. Hvis det er en kostnad i forbindelse med en del av tjenestene, godtar du å betale denne kostnaden. Prisen angitt for tjenestene omfatter alle gjeldende avgifter og valutakursoppgjør, med mindre annet er angitt.

9.2. Din faktureringskonto. Ved betaling for en tjeneste blir du bedt om å angi en betalingsmåte når du registrerer deg for denne tjenesten. Du får tilgang til og kan gjøre endringer i faktureringskontoinformasjonen og betalingsmåten på webområdet Betalings- og kontoadministrasjon (https://billing.microsoft.com). Du godtar å holde faktureringskontoinformasjonen oppdatert til enhver tid. I tillegg godtar du å gi Microsoft tillatelse til å bruke all oppdatert kontoinformasjon i forbindelse med din betalingsmåte levert av din bank eller gjeldende betalingsnettverk. Dersom du ber oss stoppe å bruke din betalingsmåte, og du ikke kan gi en alternativ betalingsmåte etter vårt varsel om å gjøre dette innen en passende tidsramme, kan vi kansellere din betalingstjeneste av en gyldig årsak. Din forespørsel til oss vil ikke ha innvirkning på belastninger vi legger inn på betalingskontoen din før vi med rimelighet vil kunne gjøre noe med endringene i din faktureringskontoinformasjon.

9.3. Fakturering. Ved å gi Microsoft en betalingsmåte (i) erklærer du at du er autorisert til å bruke betalingsmåten du har oppgitt, og at all betalingsinformasjon du oppgir er riktig og nøyaktig; (ii) autoriserer du Microsoft til å belaste deg for tjenestene ved hjelp av betalingsmåten og (iii) autoriserer du Microsoft til å belaste deg for enhver betalt funksjon av tjenestene du velger å registrere deg for eller bruke, så lenge denne avtalen gjelder. Fakturering av tjenesteavgiftene mot betalingsmåten kan skje etter avtale, inkludert: (a) på kjøpstidspunktet; (b) kort tid etter kjøp eller (c) regelmessig ved abonnement. Underlagt ditt samtykke, kan fakturering også skje på forhånd. Vi kan også belaste deg opptil beløpet du har godkjent, og varsle deg på forhånd om forskjellen ved abonnement. Vi fakturerer deg kanskje for flere enn én av de tidligere og gjeldende faktureringsperiodene samlet.

9.4. Automatisk fornyelse. Forutsatt at automatiske fornyelser er tillatt i ditt land, område eller delstat, vil vi informere deg om at tjenesten vil fornyes automatisk enten når du registrerer deg for tjenesten eller før tjenesten fornyes automatisk. Når vi har informert deg om at tjenestene vil bli fornyet automatisk, kan det hende at vi fornyer tjenestene og belaster deg den da gjeldende prisen for fornyelsesperioden. Vi vil også minne deg på at vi vil fakturere din valgte betalingsmåte for fornyelsen av tjenestene, og vil gi deg instruksjoner om hvordan du kan kansellere tjenesten. Vi vil belaste deg den da gjeldende prisen for fornyelsesperioden, med mindre du har varslet oss om at du ønsker å kansellere avtalen minst én måned før den utløper eller ved utløpet til enhver fornyelsesperiode, eller i henhold til hvordan vi kan ha fortalt deg hvordan du kan kansellere.

9.5. Elektronisk kontoutskrift og feil. Vi vil gi deg en elektronisk fakturaoversikt på webområdet Betalings- og kontoadministrasjon (https://billing.microsoft.com), der du kan vise og skrive ut oversikten. Du er forpliktet til å kontrollere den elektroniske fakturaoversikten jevnlig, og minst én gang i måneden. Dette er den eneste kontoutskriften vi sender deg. Det er ditt ansvar å skrive ut eller lagre en kopi av hver elektroniske oversikt, og å ta vare på en slik kopi. Hvis vi gjør en feil på fakturaen din, korrigerer vi den umiddelbart etter at du har gitt oss beskjed og vi har undersøkt saken. Du må gi oss beskjed innen 120 dager etter at en tydelig feil første gang dukket opp på fakturaen. Hvis du ikke gir oss beskjed innen dette tidspunktet, fraskriver vi oss alt ansvar som følge av enhver feil forårsaket av simpel uaktsomhet; videre vil vi ikke være nødt til å rette opp feilen eller gi en refusjon. Dersom Microsoft i andre tilfeller har funnet en faktureringsfeil, vil vi informere deg og sørge for at feilen rettes opp innen rimelig tid.

9.6. Venteperiode. Når du ber om tjenester fra oss, har du rett til en kansellerings- eller "venteperiode" på femten dager med mindre vi begynner å levere tjenestene umiddelbart. Hvis det er tilfelle, har du ikke rett til en kansellerings- eller venteperiode. Du kan kansellere tjenestene som angitt i del 9.10. Se del 9.9 for Microsofts retningslinjer for refusjon.

9.7. Prøveperiodetilbud. Hvis du deltar i et prøveperiodetilbud, må du avbryte tjenestene ved utgangen av prøveperioden for å unngå nye avgiftsbelastninger, med mindre du blir varslet om noe annet av oss. Tjenestene kan kanselleres som angitt i del 9.10. Hvis du ikke kansellerer tjenestene, og vi har fortalt deg at tjenestene vil konvertere til et betalt abonnement på slutten av prøveperioden, og vi har informert deg om de gjeldende avgiftene og andre eventuelle gjeldende vilkår, gir du oss rett til å belaste din betalingsmåte de da gjeldende prisen for tjenestene.

9.8. Prisendringer. Hvis en bestemt tidsperiode og pris gjelder for tjenestetilbudet, vil denne prisen gjelde til den aktuelle tilbudsperioden er over. Du må godta de nye tilbudene og prisene hvis du vil fortsette å bruke tjenestene. Hvis tjenestene er periodebasert (for eksempel månedlig), uten noen bestemt varighet, og ikke er et prøvetilbud, kan vi endre prisen på tjenestene med opptil 5 prosent per år hvis vi informerer deg minst 30 dager før endringen trer i kraft. Du har muligheten til å annullere tjenestene før prisendringene. Når vi varsler deg om prisendringen, vil vi også informere deg om at den nye prisen vil tre i kraft hvis du ikke kansellerer tjenestene. Når perioden er over, og gitt at du ikke kansellerte tjenestene i henhold til vår informasjon, vil vi belaste deg for bruken av tjenestene til ny pris. Dersom du ikke aksepterer prisendringen, må du kansellere og stoppe bruk av tjenestene før den nye prisendringen blir gjort gjeldende. Hvis du kansellerer, vil tjenestene avslutte ved utløpet av gjeldende tjenesteperiode, eller hvis vi fakturerer kontoen din jevnlig, ved utløpet av perioden da du avbrøt tjenesten.

9.9. Retningslinjer for refusjon. Kostnader kan vanligvis ikke refunderes, med mindre refusjonen er basert på en vanlig kansellering eller kansellering av en gyldig årsak eller virkemåte eller utelatelse som Microsoft er ansvarlig for, også dersom tjenestene ikke leveres effektivt. Hvis du har rett til en venteperiode i henhold til del 9.6, vil du få utbetalt erstatning, innen rimelig tid, for beløp som faktisk er betalt.

9.10. Opphør av bruk av tjenestene. Du har rett til når som helst å opphøre bruk av tjenestene, med eller uten grunn. Gå til webområdet Betalings- og kontoadministrasjon (https://billing.microsoft.com) for å få flere opplysninger og instruksjoner om hvordan du opphører bruken av tjenestene. Du bør referere til tilbudet som beskriver tjenestene siden (i) du kan være forpliktet til å betale alle omkostninger som har blitt belastet din faktureringskonto for tjenestene før kanselleringsdatoen eller (ii) du kan miste tilgang til Microsoft-kontoen når du opphører bruken av tjenestene.

9.11. For sen betaling. Du må betale for rimelige kostnader vi pådrar oss ved innsamling av forfalte beløp, inkludert advokatsalærer og andre rettslige honorarer og kostnader, der det tillates av gjeldende lover og bestemmelser. Vi kan midlertidig oppheve eller kansellere tjenestene hvis du ikke betaler hele beløpet innen betalingsfristen etter at vi har sendt deg en påminnelse – med trussel om midlertidig oppheving og/eller opphør av tjenestene – om å betale innen passende tid. Du kan unngå midlertidig oppheving aller kansellering hvis du betaler det nødvendige beløpet innen tidsfristen som er angitt i påminnelsen. En annen prosedyre vil gjelde hvis det manglende beløpet er marginalt. Manglende beløp under 2 prosent av den totale fakturaverdien vil alltid bli ansett som marginale. Midlertidig oppheving eller kansellering av tjenestene på grunn av manglende betaling kan føre til tap av tilgangen til din Microsoft-konto.

9.12. Betalinger til deg. Hvis vi skylder deg en betaling, godtar du å gi oss, i tide og nøyaktig, all informasjon vi trenger for å kunne betale deg. Du har ansvaret for eventuelle skatter og avgifter som påløper som et resultat av denne utbetalingen til deg. Hvis du mottar en betaling feilaktig, forbeholder vi oss retten til å reversere denne eller be om retur av betalingen, og du samtykker i å samarbeide med oss i slike tilfeller.

9.13. Tjenester for tilgang til Internett og andre kostnader. Hvis tjenestene ikke omfatter tilgang til Internett, har du ansvaret for å betale utgiftene som Internett-leverandøren krever. Disse utgiftene kommer i tillegg til utgiftene du betaler oss for tjenestene. Hvis du får tilgang til tjenestene via trådløse enheter (for eksempel mobiltelefoner og bærbare datamaskiner), kan trådløsleverandøren kreve betaling for varsler, nettlesing, meldingstjenester og andre tjenester som krever bruken av trådløse datatjenester. Kontakt leverandøren for å kontrollere om slike gebyrer kan gjelde for deg. Du er ene og alene ansvarlig for eventuelle kostnader du pådrar deg for å få tilgang til tjenestene via en eventuell trådløs tjeneste eller annen kommunikasjonstjeneste.

10. VI GIR INGEN YTTERLIGERE GARANTIER

VI TILBYR TJENESTENE "SOM DE ER", "MED ALLE FEIL" OG "SLIK DE ER TILGJENGELIGE". VI GIR INGEN GARANTIER OM NØYAKTIGHET ELLER AKTUALITET FOR INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIG VIA TJENESTENE. DU ERKJENNER AT DATA- OG TELEKOMMUNIKASJONSSYSTEMER IKKE ER FEILFRIE OG AT PERIODER MED NEDETID KAN FOREKOMME FRA TID TIL ANNEN. VI GARANTERER IKKE AT PLATTFORMEN VIL FUNGERE UAVBRUTT, TIDSRIKTIG, SIKKERT ELLER FEILFRITT, ELLER AT TAP AV DATA IKKE VIL FOREKOMME. VI OG VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER, FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER GIR INGEN UTTRYKKELIGE GARANTIER ELLER BESTEMMELSER. DU HAR ALLE GARANTIER SOM ER FORUTSETT AV LOVGIVNINGEN, MEN VI GIR INGEN ANDRE GARANTIER. VI FRASKRIVER OSS ALLE UNDERFORSTÅTTE ELLER STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILT FORMÅL, KRAV TIL SÆRSKILT INNSATS OG KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.

11. Ansvarsbegrensning

11.1. Microsoft skal ikke være ansvarlig for noe innhold, inkludert koblinger til webområder til tredjeparter, og aktiviteter levert av brukere. Slikt innhold og slike aktiviteter er ikke gjeldende for Microsoft, og de representerer heller ikke Microsofts synspunkter.

11.2. Microsoft skal bare være ansvarlig for simpel uaktsomhet for Microsoft, Microsofts stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter hvis materielle forpliktelser i avtalen er krenket. Viktige forpliktelser omfatter alle forpliktelser som må fullføres for å utføre denne avtalen på riktig måte, som muliggjør at målene til denne avtalen nås, og der brukerne generelt kan anta at disse forpliktelsene vil bli fullført i henhold til meningen til og innholdet i denne avtalen.

11.3. Microsoft, Microsofts stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter skal ikke ha ansvar for uforutsett skade, atypisk skade og/eller økonomisk tap med hensyn til eventuell indirekte skade, inkludert tapt fortjeneste, med mindre Microsofts stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter i det minste har handlet med grov uaktsomhet.

11.4. Ethvert lovbestemt ansvar uten feil fra Microsoft, inkludert, men ikke begrenset til ansvar under loven om produktansvar og lovbestemt ansvar for brudd på garanti, skal ikke berøres av ansvarsbegrensningen. Det samme skal gjelde for ansvaret til Microsoft, dets stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter ved uaktsom skade på en persons liv, legeme eller helse.

11.5. Ingen andre kontraktsmessige og juridiske krav, bortsett fra dem som er dekket av leddene 11.1 til 11.4 i denne del 11, kan følge av denne avtalen og/eller bruken av tjenestene, bortsett fra eventuelt kontraktsmessig og/eller juridisk ansvar til Microsoft for død og/eller personskade som ikke tidligere er dekket i denne del 11.

12. Microsofts oppdragsgiver

12.1 Europa. Hvis du bor i (eller driver virksomhet med hovedkontor i) Europa, inngår du en kontrakt med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg, og lovene i Luxembourg regulerer tolkningen av denne kontrakten og gjelder ved krav knyttet til kontraktsbrudd, uten hensyn til prinsipper om rettskonflikt, med mindre du bor i eller driver virksomhet med hovedkvarter i Spania. I så fall vil lovgivningen i Spania regulere tolkningen av denne avtalen. Alle andre krav, inkludert krav i forbindelse med forbrukerrettigheter, konkurranselovgivningen og erstatningsrettslige regler, er underlagt lovgivningen i landet som tjenestene er rettet mot. Hva gjelder jurisdiksjon, kan du og Microsoft velge landet vi retter tjenestene mot, for alle tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen, eller du kan alternativt velge den ansvarlige rettsinstansen i Luxembourg.

12.2. USA.Hvis du bor i (eller har en bedrift med hovedkvarter i) USA, inngår du kontrakt med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Lovene i delstaten der du bor, styrer tolkningen av denne kontrakten, krav om brudd på den og alle andre krav (inkludert forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkuranse og krav om erstatning), uavhengig av prinsipper for lovkollisjoner. Du og vi vedtar herved ugjenkallelig at de føderale eller statlige domstolene i King County, Washington, USA skal ha eksklusiv domsmyndighet til å behandle og avgjøre enhver tvist som måtte oppstå fra eller i forbindelse med denne avtalen eller tjenestene som behandles i retten (ikke domstol for voldgift eller småskader).

12.3. Nord- eller Sør-Amerika utenfor USA. Hvis du bor i (eller har en bedrift med hovedkvarter i) Nord- eller Sør-Amerika utenfor USA, inngår du kontrakt med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Loven til delstaten Washington styrer tolkningen av denne kontrakten og gjelder for krav om brudd på den, uavhengig av valg av lovprinsipper. Alle andre krav, inkludert krav i forbindelse med forbrukerrettigheter, konkurranselovgivningen og erstatningsrettslige regler, er underlagt lovgivningen i landet som tjenestene er rettet mot.

12.4. Midtøsten eller Afrika. Hvis du bor i (eller din virksomhet har hovedkontor i) Midtøsten eller Afrika, inngår du en kontrakt med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg, og lovene i Luxembourg regulerer tolkningen av denne kontrakten og gjelder ved krav knyttet til kontraktsbrudd, uten hensyn til prinsipper om rettskonflikt. Alle andre krav, inkludert krav i forbindelse med forbrukerrettigheter, konkurranselovgivningen og erstatningsrettslige regler, er underlagt lovgivningen i landet som tjenestene er rettet mot. Du og vi vedtar herved ugjenkallelig at domstolene i Luxembourg skal ha eksklusiv domsmyndighet til å behandle og avgjøre enhver tvist som måtte oppstå fra eller i forbindelse med denne avtalen.

12.5. Asia eller Stillehavsområdet, med mindre ditt land spesifikt blir tatt frem. Hvis du bor i (eller har en bedrift med hovedkvarter i) Asia eller Sør-Stillehavet, inngår du kontrakt med Microsoft Regional Sales Corp., en bedrift som er organisert under lovene til delstaten Nevada, USA med en filial i Singapore, som har sitt hovedkvarter i 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968, og loven til delstaten Washington styrer denne avtalen, uavhengig av konflikt mellom lovprinsipper. Enhver tvist som oppstår som en følge av eller i tilknytning til denne avtalen, inkludert eventuelle spørsmål om avtalens eksistens, gyldighet eller opphør, skal henvises til og løses ved voldgift i Singapore i henhold til voldgiftsreglene for Singapore International Arbitration Centre (SIAC), hvis regler skal anses å være innlemmet i denne klausulen ved referanse. Voldgiftsretten skal bestå av en voldgiftsdommer som skal utpekes av formannen for SIAC. Språket for voldgiften skal være engelsk. Voldgiftsavgjørelsen skal være endelig, bindende og uangripelig, og kan benyttes som grunnlag for dom i alle land og regioner.

12.6. Japan. Hvis du bor i (eller din virksomhet har hovedkontor i) Japan, inngår du en kontrakt med Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Lovene i Japan regulerer tolkningen av denne avtalen og saker som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med den. Du og vi gir ugjenkallelig samtykke til Tokyo District Court som eneste jurisdiksjon og verneting for alle tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen.

12.7. Kina. Hvis du bor i (eller din virksomhet har hovedkontor i) Kina, inngår du en kontrakt med Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC for din bruk av MSN, Bing, or Windows Live Messenger; kinesisk lovgivning regulerer denne avtalen siden den gjelder din bruk av tjenestene under denne avtalen drevet av Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited. For din bruk av MSN, Bing eller Windows Live Messenger under denne avtalen vil enhver tvist som oppstår som en følge av eller i tilknytning til denne avtalen, inkludert eventuelle spørsmål om avtalens eksistens, gyldighet eller opphør av denne avtalen, henvises til og løses ved voldgift i Hong Kong under beskyttelse av Hong Kong International Arbitration Centre ("HKIAC"), i henhold til UNCITRALs voldgiftsregler, som anses å være innlemmet i denne klausulen ved referanse. For slik voldgift vil det være en voldgiftsdommer, som skal utnevnes av HKIAC, i henhold til UNCITRALs voldgiftsregler. Språket for voldgiften skal være engelsk. Voldgiftsavgjørelsen skal være endelig, bindende og uangripelig, og kan benyttes som grunnlag for dom i Kina eller andre steder. For din bruk av alle andre tjenester under denne avtalen , inngår du kontrakt med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Når det gjelder disse tjenestene styrer loven til delstaten Washington denne avtalen uavhengig av konflikt mellom lovprinsipper. De føderale og delstatlige domstolene i King County, Washington, USA skal ha ikke-eksklusiv domsmyndighet.

12.8. Sør-Korea. Hvis du bor i (eller din virksomhet har hovedkontor i) Sør-Korea, inngår du en kontrakt med Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea, og lovgivningen i Sør-Korea gjelder for denne avtalen. Du og vi gir ugjenkallelig samtykke til Seoul District Court som eneste jurisdiksjon og verneting for alle tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen.

12.9. Taiwan. Hvis du bor i (eller din virksomhet har hovedkontor i) Taiwan, inngår du en kontrakt med Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110, og lovene i Taiwan regulerer denne avtalen. Du og vi vedtar herved ugjenkallelig at Taipei District Court som førsteinstans skal ha domsmyndighet til å behandle og avgjøre enhver tvist som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med denne avtalen.

13. Webområder til tredjeparter

Du kan kanskje få tilgang til webområder eller tjenester fra tredjeparter som ikke er kontrollert eller publisert av Microsoft. Microsoft har ikke ansvaret for webområder, tjenester eller innhold fra tredjeparter som kan fås via tjenestene. Du er ene og alene ansvarlig for relasjonene til tredjeparter (inkludert annonsører). Din bruk av webområder eller tjenester fra tredjeparter kan være underlagt vilkårene og betingelsene til denne tredjeparten.

14. DRM

Hvis du får tilgang til innhold som er beskyttet med Microsoft-administrasjon av digitale rettigheter (DRM), kan programvaren automatisk be om mediebruksrettigheter fra en rettighetsserver på Internett og laste ned og installere DRM-oppdateringer, slik at du kan spille av innholdet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se DRM-informasjonen i Microsoft Personvernerklæringen for Silverlight (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857).

15. Microsoft .NET Framework-programvare

Programvaren kan inneholde Microsoft .NET Framework-programvare. Denne programvaren er en del av Windows. Lisensvilkårene for Windows gjelder din bruk av .NET Framework-programvaren.

16. Fortsatt gyldighet

Delene 6, 9 (for kostnader som er pådratt før slutten av denne avtalen), 10, 11, 12, 19 og de som i følge sine vilkår gjelder etter at den avslutter, vil fortsatt gjelde etter avtalens opphør eller kansellering.

17. Tildeling og overføring

Vi kan tildele, overføre eller på annen måte anvende våre rettigheter og forpliktelser under denne kontrakten, helt eller delvis, så lenge en slik tildeling ikke er ugunstig for deg, når som helst uten varsel på forhånd.

18. Merknader

Denne kontrakten er i elektronisk form. Vi kan sende deg, i elektronisk form, informasjon om tjenestene, tilleggsinformasjon og informasjon som loven krever at vi sender til deg. Vi kan levere nødvendig informasjon til deg via e-post til adressen du oppgav da du registrerte deg for tjenestene, eller ved at du går til et Microsoft-webområde vi identifiserer. Vi anbefaler at du overvåker og opprettholder e-postadressen du har angitt. Hvis du ikke samtykker i å motta meldinger elektronisk, må du opphøre bruken av tjenestene. Du kan underrette Microsoft som angitt i kundestøtte for tjenestene, som angitt i del 22.

19. Kontraktfortolkning

Dette er den fullstendige avtalen mellom deg og Microsoft i henhold til din bruk av tjenestene. Den erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Microsoft i henhold til din bruk av tjenestene. Avtalens inndelingstitler er bare ment som referanse, og har ingen rettsvirkning. Separate vilkår eller tilleggsvilkår kan gjelde når du bruker eller betaler for andre Microsoft-tjenester enn dem som er regulert av denne avtalen. Alle deler i denne avtalen gjelder i den grad ikke annet følger av ufravikelig lov. Hvis en domstol finner at vi ikke kan håndheve en del av denne avtalen som skrevet, kan vi bytte ut disse vilkårene med lignende vilkår slik at de kan håndheves under gjeldende lovgivning, men resten av denne avtalen vil ikke endres.

20. Ingen begunstigelse av tredjeparter

Denne avtalen er utelukkende til begunstigelse for deg og oss. Den skal ikke tilgodese en annen person, med unntak av tillatte etterfølgere og overdragelsesmottakere.

21. Skriftkomponenter

Du kan bruke skrifttypene til å vise og skrive ut innhold bare mens du bruker tjenestene. Du kan ikke omgå eventuelle innebyggingsbegrensninger i skrifttypene.

22. Kundestøtte

Kundestøtte for Microsoft-merkede tjenester er tilgjengelig via Microsoft Svar (http://answers.microsoft.com) og Windows-websiden (http://windows.microsoft.com). Kundestøtte for MSN Internet Access er tilgjengelig på MSN Support (https://support.msn.com). Kundestøtte via e-post for Bing og Bing-klienten er tilgjengelig på Bing Support (https://support.discoverbing.com). Eventuelle klager i forbindelse med utførelsen av denne avtalen kan sendes til webområdene angitt i denne klausulen.

23. Eksportrestriksjoner

Microsofts gratis programvare og tjenester er underlagt eksport- og teknologilovgivningen til USA og andre jurisdiksjoner, og du godtar at du må overholde alle slike gjeldende lover eller regler som gjelder for programvaren og/eller tjenestene. Det kreves tillatelse fra de amerikanske myndigheter om å overføre denne gratisprogramvaren og disse gratistjenestene til myndigheter som land som USA har innført eksportforbud mot eller enkelte utelukkede parter. Se webområdet U.S. Department of Treasury (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206) for mer informasjon. I tillegg er betalte tjenester underlagt USAs eksportlover og -regler, som du må overholde. Slike lover inkluderer restriksjoner for destinasjoner, sluttbrukere og sluttbruk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se webområdet Exporting Microsoft Products (Eksportere produkter; http://www.microsoft.com/exporting).

MERKNADER

Meddelelser og fremgangsmåte ved fremlegging av krav ved brudd på opphavsrett. Meddelelser vedrørende krav ved brudd på opphavsrett sendes til Microsofts utnevnte representant. FORESPØRSLER SOM IKKE ER RELEVANTE FOR FØLGENDE PROSEDYRE, VIL IKKE FÅ SVAR For detaljer og kontaktinformasjon ser du Varsel og prosedyre for å fremsette krav om brudd på opphavsrett (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Merknader og fremgangsmåter i forbindelse med åndsverksrettigheter i annonsering på sponsede områder. Du bør lese igjennom Intellectual Property Guidelines (Retningslinjer for opphavsrettigheter til åndsverk; http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) i forbindelse med åndsrettigheter på vårt annonseringsnettverk.

Meddelelser om opphavsrett og varemerke. Alt innhold i tjenestene er Copyright © 2012 Microsoft Corporation og/eller leverandørene, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Alle rettigheter forbeholdes. Vi eller leverandørene våre eier tittel, opphavsrett og andre åndsverkrettigheter for tjenestene og innholdet. Microsoft og navnene, logoene og ikonene til alle Microsoft-produkter, -programvare og -tjenester kan enten være varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) i USA og/eller andre land. Navnene på eksisterende selskaper og produkter kan være varemerker tilhørende sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i denne avtalen, forbeholdes. Noe programvare som brukes på bestemte Microsoft-webområdeservere, er delvis basert på arbeidet til den uavhengige JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Alle rettigheter forbeholdes. "gnuplot"-programvare som brukes på enkelte Microsoft-webområdeservere, er opphavsrettslig beskyttet (copyright © 1986–1993) av Thomas Williams og Colin Kelley. Alle rettigheter forbeholdes.

Aksjekurser og indeksdata (inklusive indeksverdier). All informasjon som er gitt av Interactive Data Corporation ("IDC") og dets tilknyttede selskaper ("IDC Information"), og som er inkludert i tjenesten, eies av eller lisensieres til IDC og dets tilknyttede selskaper. Du har tillatelse til å lagre, manipulere, analysere, formatere på nytt, skrive ut og vise informasjonen fra IDC kun til personlig bruk. Du kan ikke publisere, overføre på nytt, videredistribuere eller på annen måte reprodusere noen IDC-informasjon i noe som helst format til andre. Du skal heller ikke bruke informasjon fra IDC i eller i forbindelse med noen virksomhet eller noe kommersielt foretak, inkludert, men ikke begrenset til, verdipapir-, investerings-, regnskaps-, bank- og medieforetak samt juridiske foretak. Før det gjennomføres en verdipapirhandel med basis i informasjonen fra IDC, anbefales det at du tar kontakt med din megler eller finansielle kontaktperson for å få verifisert prisinformasjonen. Verken IDC eller dets tilknyttede selskaper eller deres lisensgivere er ansvarlig overfor noen bruker eller noen andre for eventuelle avbrudd, unøyaktigheter, forsinkelser, feil eller utelatelser, uansett årsak, i informasjonen fra IDC, eller for noen skader (verken direkte, indirekte, følgeskader, strafferettslige eller typiske) som er forårsaket av dette. Vilkårene i denne delen gjenspeiler Microsofts avtale med IDC og tilknyttede selskaper, og du godtar at denne delen (ikke andre deler av denne avtalen) skal gjelde for IDC-informasjonen dersom det skulle oppstå en konflikt eller manglende overholdelse med et annet vilkår i denne avtalen.

Du har ikke rett til å bruke noen av Dow Jones-indekseneSM, indeksdataene eller Dow Jones' varemerker i forbindelse med utstedelse, opprettelse, støtte, handel, markedsføring eller promotering av noen finansinstrumenter eller investeringsprodukter (for eksempel derivater, strukturerte produkter, investeringsfond, valutafond eller investeringsporteføljer osv. der pris, avkastning og/eller ytelse til instrumentet eller investeringsproduktet er basert på, relatert til eller ment å spore noen av indeksene eller en fullmakt for en av indeksene) uten en skriftlig avtale med Dow Jones.

Finansmerknad. Microsoft er ikke en megler/forhandler eller registrert investeringsrådgiver ifølge føderale verdipapirlovgivning i USA eller lover i andre jurisdiksjoner, og gir ikke råd til individer vedrørende tilrådeligheten av å investere i, kjøpe eller selge verdipapirer eller andre finansprodukter eller -tjenester. Ingenting i tjenestene er et tilbud eller anmodning om å kjøpe eller selge verdipapirer av noe slag. Verken Microsoft eller dets lisensgivere av aksjekurser eller indeksdata bifaller eller anbefaler bestemte finansprodukter eller -tjenester. Ingenting i tjenestene har til hensikt å være profesjonell rådgiving, herunder, men ikke begrenset til, investerings- og skatterådgivning.

Merknad om H.264/AVC Visual Standard og VC-1 Video Standard. Programvaren kan innholde dekodingsteknologiene H.264/MPEG-4 AVC og/eller VC-1. MPEG LA, L.L.C. krever følgende varsel:

DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT UNDER AVC- OG VC-1-PATENTPORTEFØLJELISENSENE FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER FOR Å (A) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDENE ("VIDEOSTANDARDER") OG/ELLER (B) DEKODE AVC- OG VC-1-VIDEO SOM BLE KODET AV EN FORBRUKER SOM DREV MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET, OG/ELLER BLE ERVERVET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT FOR Å LEVERE SLIK VIDEO. INGEN AV LISENSENE GJELDER FOR NOE ANNET PRODUKT, UTEN HENSYN TIL OM SLIKE PRODUKTER FØLGER MED DENNE PROGRAMVAREN I ÉN ENKELT VARE. DET ER IKKE GITT ELLER FORUTSATT NOEN LISENS FOR ANNET BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON FÅR DU HOS MPEG LA, L.L.C. SE MPEG LA-WEBSIDEN (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Merknaden i denne delen er gitt i informasjonsøyemed og vil verken begrense eller hindrer bruken av programvaren som tilbys under denne avtalen, til vanlig forretningsmessig bruk som er personlig for bedriften, og som ikke omfatter (i) videreformidling av programvaren til tredjeparter eller (ii) opprettelse av innhold med Video Standards-kompatible teknologier for distribusjon til tredjeparter.