Legge til og redigere lyd i Movie Maker

Få den ferdige filmen til å virke forseggjort og profesjonell ved å legge til et lydspor og bruke redigeringsverktøyene i Movie Maker til å justere volumet, tone musikken inn eller ut og mye mer.

Slik legger du til musikk:

 1. Klikk Legg til musikk i Legg til-gruppen i kategorien Hjem.

 2. Klikk musikkfilen du vil bruke, og klikk deretter Åpne.

Slik toner du musikken inn eller ut:

 1. Klikk musikken du vil tone inn og/eller ut.

 2. Gjør ett eller begge av følgende i Lyd-gruppen i kategorien Alternativer under Musikkverktøy:

  • Hvis musikken skal tone inn, klikker du Ton inn-listen, og klikker deretter hastigheten som musikken skal tone inn med.

  • Hvis musikken skal tone ut, klikker du Ton ut-listen, og klikker deretter hastigheten som musikken skal tone ut med.

Slik endrer du start- eller sluttpunkt for musikken:

 1. Klikk musikken.

 2. Dra avspillingsindikatoren i dreieboken til posisjonen i musikken der du vil at den skal begynne eller slutte å spille av i filmen. Gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil angi et nytt startpunkt for at musikken skal begynne å spille ved det gjeldende punktet, klikker du Angi startpunkt i Redigering-gruppen i kategorien Alternativer under Musikkverktøy.

  • Hvis du vil angi et nytt sluttpunkt for at musikken skal slutte å spille ved det gjeldende punktet, klikker du Angi sluttpunkt i Redigering-gruppen i kategorien Alternativer under Musikkverktøy.

Slik endrer du lydvolumet for et musikkelement:

 1. Klikk musikken.

 2. Klikk Musikkvolum i Lyd-gruppen i kategorien Alternativer under Musikkverktøy, og flytt deretter glidebryteren til venstre for å senke volumet eller til høyre for å øke det.

Slik endrer du volumet for lyden i en video:

 1. Klikk videoen.

 2. Klikk Videovolum i Lyd-gruppen i kategorien Rediger under Videoverktøy, og flytt deretter glidebryteren til venstre for å senke volumet eller til høyre for å øke det.

Trenger du mer hjelp?