Se en video om hvordan du bruker Filmminner til å konvertere videoer til korte filmer. (Hvis du vil vise bildetekster på ditt språk, trykker eller klikker du knappen Teksting for hørselshemmede Knappen Teksting for hørselshemmede.)

Filmminner hjelper deg med å konvertere videoer til korte filmer som du kan dele. Du kan trimme scener slik at du bare beholder favorittscenene dine, fremheve viktige øyeblikk med stilfulle bildetekster, og legge til musikk for å sette stemningen. Deretter kan du dele den ferdige filmen uten å gå ut av appen.

Denne appen er ment for å gjøre raske, morsomme endringer i korte videoer. De endelige filmene er maks. 60 sekunder. Hvis du har tenkt å utføre mer avanserte redigeringer eller arbeide med lengre videoer, kan du søke i Windows Store på PCen etter andre videoredigeringsapper, eller du kan laste ned Movie Maker. Vær oppmerksom på at Movie Maker ikke er tilgjengelig for Windows RT 8.1.

Vis alle

Hvordan installerer og åpner jeg Filmminner?

 1. Åpne Windows Store på startskjermen. Kontroller at du er koblet til Internett og logget på med en Microsoft-konto.

 2. Skriv inn Filmminner i søkeboksen i hjørnet øverst til høyre i Store.

 3. Trykk eller klikk Filmminner i resultatene.

 4. Trykk eller klikk Installer.

 5. Skyv opp fra midten av startskjermen, eller klikk Ned-pilen Pil som peker ned nær nedre venstre hjørne.
 6. Skriv inn Filmminer i søkefeltet.

 7. Trykk eller klikk Filmminner i resultatene.

Tips!

 • Hvis du vil åpne Filmminner på en raskere måte, kan du feste appen på startmenyen. I stedet for å trykke eller klikke Filmminner i forrige trinn, sveiper du nedover eller høyreklikker appen. Trykk eller klikk deretter Fest til Start. Når du vil åpne appen, kan du gå til startskjermen og trykke eller klikke Filmminner-flisen.

Hvordan fungerer Filmminner?

 1. Åpne Filmminner fra startskjermen.

 2. Velg en video eller spill inn en ny. Hvis du har videoer i Bilder-mappen, vises de på denne siden.

 3. Du kan gjøre følgende når du spiller inn en film:

  • Slette scener: Flytt håndtakene til stedet der du vil at filmen skal starte og stoppe. Ferdige filmer må ikke overskride 60 sekunder.

  • Legge til bildetekster og en tittel: Trykk eller klikk Bildetekst-knappen, skriv inn tekst, og trykk eller klikk deretter Ferdig. Du kan velge et ord eller uttrykk for å fremheve det og fryse det bildet.

  • Endre stilen på tittelen og bildetekstene: Trykk eller klikk Bildetekst-knappen, trykk eller klikk Stiler, og velg deretter stilen for filmen.

  • Legge til musikk: Trykk eller klikk Musikk, og velg deretter en sang.

 4. Trykk eller klikk Forhåndsvis. Mens du forhåndsviser filmen, ser du alle effektene og hører lydsporet.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Gjøre endringer: Trykk eller klikk Rediger, gjør endringene, og forhåndsvis deretter filmen på nytt.

  • Lagre filmen: Trykk eller klikk Lagre. Filmen er lagret i samme mappe som den opprinnelige videoen.

  • Publisere filmen eller sende den via e-post: Trykk eller klikk Del.

  • Starte en ny film: Sveip opp fra den nedre kanten eller høyreklikk, og trykk eller klikk deretter Ny film.

Hvor lang kan filmen være?

Originalvideoen kan være opptil 20 minutter. En ferdig film må være fra 1 til 60 sekunder.

Hvordan redigerer jeg lengden?

Ikke la den endelige filmen overskride 60 sekunder. Fjern eventuelt scener fra begynnelsen, midten eller slutten for å overholde grensen.

Slik trimmer du scener fra begynnelsen eller slutten

 • Flytt håndtakene på venstre og høyre kant på tidslinjen til de nye start- og sluttpunktene du vil bruke.

  Tidslinje med trimmehåndtak
  Musepekeren er rettet mot det venstre håndtaket.

Slik trimmer du scener fra midten

 1. Se etter sirkelen nedenfor Bildetekst-knappen. Denne sirkelen kalles spillehodet. Flytt spillehodet til slutten av en del du vil beholde.

 2. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis spillhodet er i en aktiv del, trykker eller klikker du Del opp.

  • Hvis spillhodet er utenfor en aktiv del, trykker eller klikker du Opprett del.

 4. Juster håndtakene etter behov.

Den endelige filmen inkluderer det som finnes i de aktive delene.

Slik slår du sammen deler

 • Dra håndtaket på slutten av én del forbi starten av neste del.

Hvordan endrer jeg stilen på eller teksten i tittelen og bildeteksten?

Slik endrer du stilen

 1. Trykk eller klikk Bildetekst-knappen

  Tidslinje med Bildetekst-knappen
  Musepekeren er rettet mot Bildetekst-knappen.
 2. Trykk eller klikk Stil. (Hvis stilen ikke vises, trykker eller klikker du Mer-knappen.) Den nye stilen tas i bruk for tittelen og bildetekstene i hele filmen, ikke bare den gjeldende bildeteksten.

 3. Trykk eller klikk Ferdig.

 4. Trykk eller klikk Forhåndsvis for å vise endringene.

Obs!

 • Skriften i enkelte stiler er ikke tilgjengelig på alle språk. I slike tilfeller brukes en annen skrift i stilen.

Slik redigerer eller fjerner du en tittel eller bildetekst

 1. Trykk eller klikk prikken i den bildeteksten Det vises en miniatyr av bildeteksten.

  Prikken i bildeteksten på en tidslinje
  Musepekeren er rettet mot prikken i bildeteksten.
 2. Trykk eller klikk miniatyren.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Rediger bildeteksten, og trykk eller klikk deretter Ferdig.

  • Fjern bildeteksten ved å trykke eller klikke Fjern bildetekst. (Hvis Fjern bildetekst-knappen ikke vises, trykker eller klikker du Mer-knappen.)

 4. Når du er klar til å vise endringene, trykker eller klikker du Forhåndsvis.

Hvordan legger jeg til musikk eller demper lyden?

Slik legger du til en sang

 1. Trykk eller klikk Musikk.

 2. (Valgfritt) Du kan hente sanger fra Filmminner ved å trykke eller klikke Last ned anbefalte sanger.

 3. Velg en av de anbefalte sangene, eller trykk eller klikk Velg en sang fra samlingen min og velg en av dine egne sanger.

 4. Når du vil høre musikken med filmen din, trykker eller klikker du Forhåndsvis.

Obs!

 • For øyeblikket finnes det ikke støtte for å endre hvor sangen starter.

Slik demper du videolyden

 1. Trykk eller klikk Musikk.

 2. Trykk eller klikk Demp lyd fra video.

 3. Trykk eller klikk i appen for å lukke musikkalternativene.

Hvordan ser jeg endringene mine?

Trykk eller klikk Forhåndsvis for å vise endringer. Deretter kan du se hvordan effektene ser ut for titlene og bildetekstene, og du kan høre musikken med filmen.

Hvis du vil endre noe mens du forhåndsviser filmen, trykker du Rediger, gjør endringene, og trykker eller klikker deretter Forhåndsvis på nytt.

Hvordan starter jeg en ny film?

Når du åpner appen, kan du:

 • Trykk eller klikk en video. Alternativene som vises her, er videoer i Bilder-mappen.

 • Trykke eller klikke Velg en video for å søke etter en eksisterende video.

 • Trykke eller klikke Spill inn en video for å spille inn en video med webkameraet.

Når du forhåndsviser en film, kan du sveipe opp fra den nedre kanten eller høyreklikke, og deretter trykker eller klikker du Ny film. Dermed kommer du til plasseringen der du kan velge en video eller spille inn en ny.

Hvordan avslutter jeg arbeidet med en video?

Du kan stoppe arbeidet med å gjøre endringer i videoen og starte en ny film. Sveip opp fra den nedre kanten eller høyreklikk, og trykk eller klikk deretter Avbryt film. Dermed kommer du til plasseringen der du kan velge en video eller spille inn en ny.

Hva er hurtigtastene?

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Tilbake

Hvis du vil

Hvis du redigerer, avbryter du filmen og går tilbake til hovedsiden

Hvis du forhåndsviser, går du tilbake til redigeringen

Trykk denne tasten

Enter

Hvis du vil

Aktivere det gjeldende elementet (på samme måte som å trykke eller klikke)

Trykk denne tasten

Esc

Hvis du vil

Slette all tekst i Bildetekst-feltet

Trykk denne tasten

Pil venstre

Hvis du vil

Når fokuset er på et håndtak eller en del, flyttes håndtaket eller delen tilbake

Trykk denne tasten

Pil høyre

Hvis du vil

Når fokuset er på et håndtak eller en del, flyttes håndtaket eller delen frem

Trykk denne tasten

Skift + pil venstre eller pil høyre

Hvis du vil

Flytte raskere tilbake eller frem

Trykk denne tasten
Windows-logotasten‌ Windows-logotasten+Z
Hvis du vil

Vise andre kommandoer som er tilgjengelige i appen