Opprette et nettverk med hjemmedatamaskiner som kjører forskjellige versjoner av Windows


Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer fil- og skriverdeling på et hjemmenettverk med datamaskiner som kjører forskjellige versjoner av Windows.

Se denne videoen for å lære hvordan du oppretter et nettverk med hjemmedatamaskiner som kjører forskjellige versjoner av Windows (6.15)

Hvis alle datamaskiner på hjemmenettverket kjører Windows 7, oppretter du en hjemmegruppe

Den enkleste måten å sette opp fil- og skriverdeling på et hjemmenettverk er å opprette en hjemmegruppe. En hjemmegruppe kobler sammen datamaskiner på nettverket ditt slik at du kan dele bilder, musikk, videoer, dokumenter og skrivere. Du kan sikre en hjemmegruppe med et passord, og du bestemmer alltid hva du vil dele med gruppen. Hvis alle datamaskiner du vil koble sammen på nettverket kjører Windows 7, er den anbefalte metoden å opprette en hjemmegruppe.

Hjemmegruppe er tilgjengelig i alle utgaver av Windows 7. I Windows 7 Starter og Windows 7 Home Basic kan du bli medlem i en hjemmegruppe, men du kan ikke opprette en.

Når du har opprettet en hjemmegruppe, er du ferdig, og du kan hoppe over resten av artikkelen. Hvis du ikke er klar til å oppgradere alle datamaskinene dine til Windows 7, kan du likevel få nettverket til å fungere knirkefritt. Les de neste avsnittene for å lære hvordan du skal takle forskjellene mellom de ulike versjonene av Windows

Hvis nettverket inneholder datamaskiner som kjører forskjellige versjoner av Windows, legger du alle datamaskiner i samme arbeidsgruppe

La oss anta at du allerede har opprettet det fysiske nettverket. Hvis du ikke har det, se Hva trenger jeg for å opprette et hjemmenettverk?.

Når nettverket er opprettet, er det neste trinnet å finjustere det slik at alle datamaskinene kan "se" hverandre. Dette er nødvendig hvis du vil dele filer og skrivere.

Hvis datamaskiner som kjører Windows XP er en del av nettverket ditt, er det viktig å bruke samme arbeidsgruppe-navn for alle datamaskinene på nettverket ditt. Det gjør det mulig for datamaskiner som kjører forskjellige versjoner av Windows, å gjenkjenne og få tilgang til hverandre. Husk at standard arbeidsgruppenavn ikke er det samme i alle versjoner av Windows.

Slik finner eller endrer du arbeidsgruppenavnet på en datamaskin som kjører Windows XP

 1. Klikk Start, høyreklikk Min datamaskin og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk kategorien Datamaskinnavn under Systemegenskaper for å vise arbeidsgruppenavnet. Hvis du vil endre navnet, klikker du Endre og skriver inn et nytt navn for Datamaskinnavn. Deretter klikker du OK.

Slik finner du arbeidsgruppenavnet på en datamaskin som kjører Windows Vista eller Windows 7

 1. Åpne System ved å klikke StartBilde av startknappen, høyreklikke Datamaskin og deretter klikke Egenskaper.

 2. Arbeidsgruppenavnet vises under Innstillinger for datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppe.

Slik endrer du arbeidsgruppenavnet på en datamaskin som kjører Windows Vista eller Windows 7

 1. Åpne System ved å klikke StartBilde av startknappen, høyreklikke Datamaskin og deretter klikke Egenskaper.

 2. Klikk Endre innstillinger under Innstillinger for datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppe.

 3. Klikk Endre i kategorien Datamaskinnavn i Systemegenskaper.

 4. Skriv inn navnet på arbeidsgruppen du vil bruke, i Arbeidsgruppe i dialogboksen Endringer i datamaskinnavn/-domene,og klikk deretter OK. Du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt.

Bilde av System-vinduet
Arbeidsgruppenavnet vises i System-vinduet.

Angi nettverksplasseringen til Hjemme eller Arbeid

Kontroller deretter nettverksplasseringen på alle datamaskiner som kjører Windows Vista eller Windows 7. Nettverksplasseringen er en innstilling som gjør at Windows kan justere sikkerhetsinnstillinger og andre innstillinger automatisk basert på typen nettverk som datamaskinen er tilkoblet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Velge en nettverksplassering.

Det finnes fire nettverksplasseringer:

 • Hjemme. Datamaskinen er koblet til et nettverk som har et visst nivå av beskyttelse mot Internett (for eksempel en ruter og en brannmur) og består av kjente eller klarerte datamaskiner. De fleste hjemmenettverk havner i denne kategorien. Hjemmegruppe er tilgjengelig på alle nettverk med plasseringen Hjemmenettverk.

 • Arbeid. Datamaskinen er koblet til et nettverk som har et visst nivå av beskyttelse mot Internett (for eksempel en ruter og en brannmur) og består av kjente eller klarerte datamaskiner. De fleste små arbeidsnettverk havner i denne kategorien.

 • Offentlig: Datamaskinen er koblet til et nettverk som er tilgjengelig for allmenn bruk. Eksempler på offentlige nettverk er nettverk for offentlig Internett-tilgang som du finner på flyplasser, biblioteker og kafeer.

 • Domene: Datamaskinen er koblet til et nettverk som inneholder en Active Directory-domenekontroller. Et eksempel på et domenenettverk er et nettverk på en arbeidsplass. Denne nettverksplasseringen er ikke tilgjengelig som et alternativ og må angis av domeneadministrator.

For hjemmenettverket ditt kontrollerer du at typen nettverksplassering er Hjem. Slik kontrollerer du det:

 • Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, og klikk deretter Nettverks- og delingssenter.

Nettverksplasseringstypen vises nedenfor nettverksnavnet.

Bilde av Nettverks- og delingssenter
Typen nettverksplassering vises i Nettverks- og delingssenter

Hvis nettverkstypen din er offentlig, klikk Offentlig nettverk, og velg deretter nettverksplasseringen du ønsker.

Advarsel!  

 • Du bør bare endre et nettverk til Hjem eller Arbeid hvis det er et kjent og klarert nettverk, for eksempel i hjemmet ditt eller et lite arbeidsnettverk. Det kan medføre en sikkerhetsrisiko å endre et nettverk på et offentlig sted til Privat eller Jobb, fordi det lar andre personer på nettverket se datamaskinen din.

Kontrollere at brannmuren tillater fil- og skriverdeling

Hvis du bruker Windows-brannmur, kan du hoppe over dette avsnittet siden Windows-brannmur automatisk åpner de riktige portene for fil- og skriverdeling når du deler noe eller slår på nettverksgjenkjenning. (Hvis du vil ha mer informasjon om nettverksgjenkjenning, se Hva er nettverksgjenkjenning?) Hvis du bruker en annen brannmur, må du åpne disse portene selv, slik at datamaskinen kan finne andre datamaskiner og enheter som har filer eller skrivere som du vil dele.

For å finne andre datamaskiner som kjører Windows Vista eller Windows 7 må du åpne følgende porter:

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

For å finne andre datamaskiner som kjører tidligere versjoner av Windows, og for å bruke fil- og skriverdeling på en hvilken som helst versjon av Windows må du åpne følgende porter:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 5355

For å finne nettverksenheter må du åpne følgende porter:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Du må åpne følgende porter for å få Hjemmegruppe til å fungere riktig mellom datamaskiner som kjører Windows 7:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3540

 • TCP 3587

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Slå på flere alternativer for fil- og skriverdeling

Ved å endre nettverksplasseringen din til Hjem eller Arbeid vil nettverksgjenkjenning automatisk slås på. Du kan også slå på disse delingsalternativene individuelt:

 • Nettverksgjenkjenning

 • Fildeling (i Windows 7 aktiveres dette automatisk når du deler en fil eller mappe)

 • Deling av fellesmappe

Når du aktiverer disse alternativene, kan datamaskinen gjøre følgende:

 • Finne andre datamaskiner og enheter på hjemmenettverket ditt og gjøre det mulig for andre datamaskiner å finne datamaskinen din.

 • Del filene og mappene dens

 • Del dens fellesmapper.

Obs!

 • Passordbeskyttet deling er et spesielt alternativ som vi skal fortelle mer om nedenfor.

For å slå på nettverksgjenkjenning og deling av filer, skrivere og fellesmapper i Windows 7

 1. Åpne Avanserte innstillinger for deling ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, klikk Nettverks- og delingssenter og klikk deretter Endre avanserte innstillinger for deling i den venstre ruten.

 2. Klikk vinkeltegnet Bilde av vinkeltegn-ikonet for å utvide nettverksprofilen Hjem eller Arbeid.
 3. Bruk alternativene for å slå på nettverksgjenkjenning og fildeling.

 4. Under Deling av fellesmappe gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil dele fellesmappene dine slik at mennesker på andre datamaskiner på nettverket kan åpne filer i mappene, men ikke opprette eller endre filer, klikk Slå deling på slik at alle med nettverkstilgang kan åpne filer.

  • Hvis du vil dele fellesmappene dine slik at mennesker på andre datamaskiner på nettverket kan åpne filer i mappene, opprette filer eller endre filer, klikk Slå deling på slik at alle med nettverkstilgang kan åpne, endre og opprette filer.

   Klikk Lagre endringer. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

For å slå på nettverksgjenkjenning, deling av filer, deling av fellesmappe og deling av skrivere i Windows Vista

 1. Åpne Nettverks- og delingssenter i Kontrollpanel

 2. Under Deling og gjenkjenning klikker du på vinkeltegnet Bilde av vinkeltegn-ikonet ved siden av Fildeling for å utvide avsnittet. Klikk Aktiver fildeling. Klikk deretter Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.
 3. Klikk vinkeltegnet Bilde av vinkeltegnet ved siden av Deling av fellesmappe for å utvide avsnittet. Gjør deretter ett av følgende:
  • Hvis du vil dele Fellesmappen slik at mennesker på andre datamaskiner på nettverket kan åpne filer men ikke opprette eller endre filer, klikk Slå deling på slik at alle med nettverkstilgang kan åpne filer. Klikk deretter Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse. Dette er standardinnstillingen.

  • Hvis du vil dele Fellesmappen slik at mennesker på andre datamaskiner på nettverket kan åpne filer og samtidig opprette eller endre filer, klikk Slå deling på slik at alle med nettverkstilgang kan åpne, endre og opprette filer. Klikk deretter Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 4. Klikk vinkeltegnet Bilde av vinkeltegnet ved siden av Skriverdeling for å utvide avsnittet. Klikk Aktiver skriverdeling. Klikk deretter på Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

Vurder å bruke passordbeskyttet deling

Passordbeskyttet deling er en sikrere metode for deling av filer og mapper på et nettverk, og det er aktivert som standard. Når passordbeskyttet deling er aktivert, får ikke andre personer tilgang til delte mapper på andre datamaskiner, inkludert fellesmappene, med mindre de har et brukernavn og et passord på datamaskinen med de delte mappene. De vil bli bedt om å skrive inn brukernavn og passord ved tilgang til delte mapper.

For raskere tilgang kan du kan ha like brukerkontoer på alle datamaskinene dine. Dina vil for eksempel bruke passordbeskyttet deling for å dele filer og skrivere på en sikrere måte mellom de to datamaskinene sine. På datamaskin A har hun brukerkontoen "Dina22" og passordet "Fly43$." Hvis hun konfigurerer samme brukerkonto og passordkombinasjon på datamaskin B, får hun raskere tilgang til delte filer på datamaskin B. Hvis Dina skifter passord på en av disse datamaskinene, må hun foreta samme endring på den andre datamaskinen.

Aktivere passordbeskyttet deling i Windows 7

 1. Åpne Avanserte innstillinger for deling ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, klikk Nettverks- og delingssenter og klikk deretter Endre avanserte innstillinger for deling i den venstre ruten.

 2. Klikk vinkeltegnet Bilde av vinkeltegn-ikonet for å utvide nettverksprofilen Hjem eller Arbeid.
 3. Under Passordbeskyttet deling, klikk Aktiver passordbeskyttet deling. Klikk deretter Lagre endringer. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

Aktivere passordbeskyttet deling i Windows Vista

 1. Åpne Nettverks- og delingssenter i Kontrollpanel.

 2. Under Deling og gjenkjenning klikker du på vinkeltegnet Bilde av vinkeltegn-ikonet ved siden av Passordbeskyttet deling for å utvide avsnittet. Klikk Aktiver passordbeskyttet deling. Klikk deretter Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

Slik deler du en fil eller mappe

I en hvilken som helst versjon av Windows kan du høyreklikke en fil eller mappe, klikke Del og deretter velge personene eller gruppene du vil dele med. Du kan også tilordne tillatelser slik at disse personene kan eller ikke kan gjøre endringer i filen eller mappen du deler. Hvis du vil ha mer informasjon, se Dele filer med andre.

Bruke nettverkskartet

Nettverkskartet i Nettverks- og delingssenter er en grafisk visning av datamaskiner og enheter på nettverket ditt. Den viser hvordan de er koblet sammen, og eventuelle problemområder. Dette kan være nyttig ved feilsøking. Før en datamaskin som kjører Windows XP, kan gjenkjennes og vises på nettverkskartet, må du kanskje installere LLTD-protokollen (Link Layer Topology Discovery) på den aktuelle datamaskinen. Se Nettverkskartet viser ikke datamaskiner som kjører Windows XP på Microsofts webside for mer informasjon.

Hvis LLTD-protokollen er installert og datamaskiner som kjører Windows XP likevel ikke vises på nettverkskartet, kan det hende at brannmurinnstillinger hindrer Windows i å gjenkjenne den. Kontroller brannmurinnstillingene og forsikre deg om at fil- og skriverdeling er aktivert. Hvis du bruker Windows brannmur og vil vite hvordan du gjør dette, åpner du Hjelp og støtte og søker etter "Aktivere fil- og skriverdeling." Åpne Hjelp-emnet, og bla ned til slutten. Hvis du bruker en annen brannmur, ser du i informasjonen som fulgte med brannmuren.

Artikkel-ID: MSW700032Trenger du mer hjelp?