Nettopplevelsen for Outlook.com vil bli forbedret, men passordet, påloggingen og dataene vil ikke bli endret.
Viktig!  Hvis kontoen din er oppgradert, kan det hende at informasjonen i denne artikkelen ikke lenger er gyldig. Gå til Velkommen til Outlook på nettet hvis du vil ha mer informasjon.

Kontaktlistehåndtering i Outlook.com

Hvor er kontaktene mine?

 1. Klikk pilen ved siden av Outlook.com-logoen øverst til venstre.

  Outlook.com-logo og pil
 2. Klikk Personer.

  Fliser for å åpne e-post, personer, kalender og OneDrive

Legge til en kontakt

Når du svarer på en e-postmelding som inneholder en e-postadresse du ikke har i kontaktlisten, blir du kanskje spurt om du vil legge den til. Du kan også legge til kontakter manuelt.

 1. Klikk Ny under Personer.

 2. Legg til kontaktinformasjon. Hvis du vil legge til flere e-postadresser, telefonnumre og så videre, klikker du ikonet Plussikon i den aktuelle delen.
 3. Klikk Lagre.

Legge til eller fjerne kontakter i favorittene dine

Favoritter vises i Personer øverst i kontaktlisten. Hvis du vil legge til eller fjerne kontakter blant favorittene, klikker du kontakten og klikker deretter Legg til i Favoritter eller Fjern fra Favoritter.

Redigere eller slette en kontakt

Klikk en kontakt i Personer, og klikk deretter Rediger eller Slett.

Obs!  Informasjon om individuelle kontakter fra sosiale nettverk kan ikke redigeres eller slettes. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til eller fjerner sosiale nettverk i Outlook.com-kontoen, kan du se Legge til venner fra sosiale nettverk.

Gjenopprette slettede kontakter

Hvis du sletter eller mister kontakter ved en feiltakelse, kan du gjenopprette dem. Se Gjenopprette slettede kontakter.

Rydde opp i dupliserte kontakter

Du kan kombinere dupliserte kontakter i én kontakt med all kontaktinformasjonen.

Bruke Rydd opp i kontakter

 1. I Personer klikker du Administrer, og deretter klikker du Rydd opp i kontakter.

 2. Fjern merket ved siden av hver kontakt du ikke vil ha i settet, i hvert kontaktsett.

 3. Gjenta trinn 2 for alle kontaktsett, og klikk deretter Rydd opp.

Søke og kombinere manuelt

 1. I Personer-søkefeltet skriver du inn navnet på kontakten du leter etter.

 2. Velg kontaktene du vil kombinere, i søkeresultatet, og klikk deretter Koble.

Angre en kombinert kontakt

Når en ny kombinert kontakt er opprettet, slettes de opprinnelige, dupliserte kontaktene. Hvis du ved et uhell kombinerer to eller flere kontakter som faktisk er ulike personer, kan du gjenopprette dem slik:

 1. Klikk Administrer i Personer, og klikk deretter Gjenopprett slettede kontakter.

 2. Velg de opprinnelige kontaktene du vil gjenopprette, og klikk deretter Gjenopprett.

 3. Klikk den uriktig kombinerte kontakten, klikk Slett og deretter Slett på nytt.

Arbeide med grupper

Grupper vises alfabetisk i kontaktlisten. Klikk en gruppe hvis du vil vise hvem som er i den.

Opprette en ny gruppe

 1. Klikk pilen ved siden av Ny, og klikk deretter Ny gruppe.

 2. Skriv inn et gruppenavn.

 3. Begynn å skrive inn et navn eller en e-postadresse under Legg til medlem. Når kontakten vises på listen, klikker du den.

 4. Klikk Lagre når du har lagt til alle medlemmene du vil ha.

Du kan også gjøre det på denne måten:

 1. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av hver kontakt du vil legge til i en ny gruppe.

 2. Klikk Grupper og deretter Ny gruppe.

 3. Skriv inn et gruppenavn, og klikk deretter Lagre.

Legge til medlemmer i en gruppe

 1. Klikk navnet på gruppen du vil legge til medlemmer i, og klikk deretter Rediger.

 2. Begynn å skrive inn et navn eller en e-postadresse under Legg til medlem. Når kontakten vises på listen, klikker du den.

 3. Klikk Lagre når du har lagt til alle de nye medlemmene du vil ha.

Du kan også gjøre det på denne måten:

 1. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av hver kontakt du vil legge til i gruppen.

 2. Klikk Grupper, velg gruppen der du vil legge dem til, og klikk deretter Bruk.

Fjerne medlemmer fra en gruppe

 1. Klikk navnet på gruppen du vil fjerne medlemmer fra, og klikk deretter Rediger.

 2. Klikk X under hvert medlem du vil fjerne, og klikk deretter Lagre.

Du kan også gjøre det på denne måten:

 1. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av hver kontakt du vil fjerne fra gruppen.

 2. Klikk Grupper, fjern merket ved siden av gruppen du vil fjerne dem fra, og klikk deretter Bruk.

  Obs! Hvis du fjerner en kontakt fra en gruppe, slettes den ikke fra kontaktlisten.

Slette en gruppe

 1. Klikk gruppen du vil slette.

 2. Klikk Slett og klikk deretter Slett en gang til.

  Obs!  Hvis du sletter en gruppe, slettes ikke kontaktene som var medlemmer i den.

Importere kontakter fra en annen e-postkonto eller e-postapp

Importere kontakter fra Google, Yahoo, en annen Outlook.com-konto, Outlook 2010, Outlook 2013 eller Windows Live Mail

 1. Klikk Start import under Importer kontakter i Personer.

 2. Klikk Outlook.com, Google, Yahoo!, Outlook 2010 og Outlook 2013 eller Windows Live Mail, og følg instruksjonene på skjermen.

Obs! 

 • Alternativet Outlook.com fungerer også for e-postadresser som slutter på @outlook.com, @hotmail.com, @live.com eller @msn.com.

Fra Outlook Express

Du kan laste opp e-posten og kontaktene fra Outlook Express til Outlook.com. Installer tillegget Mail Migration, og følg instruksjonene.

Fra en annen e-posttjeneste

 1. Logg på e-postkontoen du vil importere kontakter fra.

 2. Eksporter kontaktene til en CSV-fil, og lagre den på harddisken.

  Ulike e-posttjenester fungerer på ulike måter. Se e-postleverandørens kundestøttesider hvis du vil ha mer informasjon.

 3. Logg på Outlook.com -kontoen.

 4. Klikk Start import under Importer kontakter i Personer, og klikk deretter Andre e-posttjenester.

 5. Bla til filen du lagret i trinn 2, klikk Last opp, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Koble til kontaktene dine fra sosiale nettverk

Du kan ikke lenger koble Facebook-kontaktene dine til Outlook.com-kontoen din. Dette skyldes endringene Facebook har gjort i graf-API-en, og dette vil påvirke Microsoft-apper og -tjenester. Facebooks graf-API er verktøyet som vi bruker til å koble Microsoft-kontoen til Facebook. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontrollere Facebook Connect er ikke lenger tilgjengelig.

I tillegg til kontaktene du har lagt til eller importert, kan du konfigurere Personer slik at det vises informasjon fra kontaktlister i sosiale nettverk, for eksempel Twitter og LinkedIn, i tillegg til Google- og Yahoo-kontoene. Legg merke til at hvis du senere kobler fra kontoen, vises ikke lenger disse kontaktene i Outlook.com-kontaktlisten.

Klikk e-posttjenesten for det sosiale nettverket du vil koble til, under Legg til personer i kontaktlisten i Personer.

Obs!  Informasjon om individuelle kontakter fra sosiale nettverk kan ikke redigeres eller slettes i Outlook.com. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Legge til venner fra sosiale nettverk.

Hvis du får for mange fødselsdagspåminnelser fra de sosiale nettverkene, kan du se Deaktivere fødselsdagspåminnelser.

Kontakter som mangler på Personer-siden etter at du har fjernet en tilkoblet tjeneste

Hvis du nylig har fjernet en tilkoblet tjeneste fra Outlook.com-kontoen, for eksempel Google eller Twitter, fjernes også eventuelle kontakter som er knyttet til denne tjenesten, fra Personer-siden. Hvis du nylig har fjernet Facebook kontaktene dine, kan du ikke kan gjenopprette dem. Se Facebook Connect er ikke lenger tilgjengelig for mer informasjon. Hvis du vil gjenopprette de manglende kontaktene, må du koble tjenesten til Outlook.com-kontoen på nytt. Slik gjør du det:

 • Logg på https://account.live.com.

 • Klikk Beslektede kontoer, og klikk deretter Behandle andre kontoer.
  Beslektede kontoer
 • Klikk Legg til kontoer, og klikk deretter tjenesten du vil legge til.
  Siden Legg til kontoer
 • Du blir bedt om å logge på tredjepartstjenesten. Du får bekreftelse når tjenesten er lagt til.

 • Du får også en bekreftelse via e-post fra Microsoft.

 • Gå til https://people.live.com for å kontrollere om kontaktene fra tjenesten er lagt til i kontaktlisten.

Sende invitasjoner til å bli med i Skype-kontaktlisten

Inviter kontakter fra adresseboken til å bli med i Skype-kontaktlisten. Klikk Inviter under Personer vi fant på Skype.

Du finner mer informasjon under Snakke med venner og familie på Skype i Outlook.com.

Hvis du vil ha mer hjelp med å legge til og administrere kontakter og grupper, kan du kontakte kundestøtte.

Gå til Outlook.com

Trenger du mer hjelp?