Spille av en lyd- eller videofil: vanlige spørsmål


Her følger svar på noen vanlige spørsmål om avspilling av lyd- eller videofiler i Windows Media Player.

Vis alle

Hva kan jeg gjøre med lydproblemer, for eksempel ujevnheter, spraking eller lyder som spilles av for raskt eller sakte?

Hvis problemet påvirker alle eller de fleste av filene du spiller av (og ikke bare noen få bestemte filer), kan det hende at driveren for lydkortet (også kjent som lydkontrolleren eller lydenheten) er utdatert. Du kan se etter oppdateringer ved å gjøre følgende.

 1. Åpne Windows Update ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Update i søkeboksen, og klikk deretter Windows Update i resultatlisten.

 2. Klikk Se etter oppdateringer i venstre rute, og vent mens Windows ser etter de siste oppdateringene for datamaskinen.

 3. Hvis nye oppdateringer blir funnet, klikker du Installer oppdateringer. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

I noen tilfeller må du kanskje laste ned driverprogramvaren direkte fra webområdet til produsenten av datamaskinen eller lydkortet.

Hva kan jeg gjøre med videoproblemer som for eksempel at videoen har linjer, videoen flimrer eller er oppstykket osv.?

Hvis problemet påvirker alle eller de fleste videofilene du spiller av (og ikke bare noen få bestemte filer), kan det hende at driveren for skjermkortet (også kalt skjermadapter, grafikkadapter eller grafikkort) er utdatert. Se etter oppdatert driverprogramvare for skjermkortet og oppdateringer for Microsoft DirectX, ved å gjøre følgende.

 1. Åpne Windows Update ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Update i søkeboksen, og klikk deretter Windows Update i resultatlisten.

 2. Klikk Se etter oppdateringer i venstre rute, og vent mens Windows ser etter de siste oppdateringene for datamaskinen.

 3. Hvis nye oppdateringer blir funnet, klikker du Installer oppdateringer. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

I noen tilfeller må du kanskje laste ned driverprogramvaren direkte fra webområdet til produsenten av datamaskinen eller skjermkortet.

Hvis oppdatering av driverprogramvaren ikke løser problemet, prøv å redusere (eller deaktivere) maskinvareakselerasjon for skjermen ved å gjøre følgende.

 1. Åpne Skjermoppløsning ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel og deretter klikke Skjermoppløsning under Utseende og personalisering.

 2. Klikk Avanserte innstillinger, velg kategorien Feilsøking og klikk deretter Endre innstillinger.

  Legg merke til at noen skjermdrivere ikke tillater at du endrer innstillinger.

 3. Flytt glidebryteren for maskinvareakselerasjon mot Ingen for å redusere eller deaktivere maskinvareakselerasjon for skjermen.

Hvorfor viser Player en visualisering (eller en feilmelding) i stedet for videoen når jeg spiller av en videofil?

Videokodeken som kreves for å dekode og vise videoen, er kanskje ikke installert på datamaskinen.

Hvis du for eksempel prøver å spille av en fil som ble kodet med MPEG-2-videokodeken, og det ikke er installert en kompatibel MPEG-2-dekoder (også kalt en DVD-dekoder) på datamaskinen, kan du få en feilmelding eller støte på andre avspillingsproblemer.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du finner og laster ned kodeker, kan du se Kodeker: Vanlige spørsmål.

Hvordan gjør jeg Windows Media Player til standardspiller for en filtype?

Du kan gjøre Windows Media Player til standardspiller for en rekke filtyper (formater). Du må være logget på som administrator eller som medlem av gruppen Administratorer for å kunne endre hvilke filer spilleren spiller av automatisk.

 1. Åpne Standardprogrammer ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Standardprogrammer.

 2. Klikk Angi standardprogrammer.

 3. I Programmer-listen klikker du Windows Media Player, og deretter Velg standarder for dette programmet.

 4. Merk av for de filtypene du vil spille av i Windows Media Player som standard.

  Hvis du ikke vil at Windows Media Player skal spille av en spesiell fil som standard, går du tilbake til Angi standardprogrammer, og velger et annet program som standardspiller for den filtypen.

  Obs!  

  • Legg merke til at det ikke er sikkert spilleren kan spille av en fil, selv om du har angitt filtypen. Dette kan skje hvis filen bruker en kodek som ikke er installert på datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du finner og laster ned kodeker, kan du se Kodeker: Vanlige spørsmål.

  • Windows Media Player kan ikke konfigureres som standardspiller for alle filtypene som kan spilles av i Windows Media Player. Enkelte filtyper støttes ikke.

Hvorfor får jeg en feilmelding når jeg prøver å spille av datastrømmer fra visse servere?

Dette kan skje av flere forskjellige grunner.

 • Du eller serveren kan ha midlertidige problemer med nettverksforbindelsen.

 • Hvis du bruker datamaskinen din på jobben, kan det hende at nettverksansvarlig blokkerer visse typer datastrømmer.

 • Windows Media Player er kanskje ikke riktig konfigurert.

  Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer Player for direkteavspilling, kan du se Hvilke protokoller bruker Windows Media Player for direkteavspilling?

 • Serveren er kanskje ikke riktig konfigurert.

Hvorfor hender det at Windows Media Player ikke reagerer eller lukkes uventet?

Windows Media Player fungerer sammen med mange systemkomponenter, inkludert maskinvaredrivere, lyd- og videokodeker og DirectShow-filtre. Det er mulig at spilleren støter på problemer på grunn av en komponent som har feil eller er inkompatibel og kommer fra en annen leverandør enn Microsoft.

Spesielt anbefaler vi at du utviser forsiktighet når du installerer kodeker som for eksempel noen av de gratis kodekpakkene som er tilgjengelige på Internett og som hevder å omfatte kodeker fra en lang rekke selskaper eller organisasjoner. Enkelte komponenter i disse kodekpakkene er kjent for å ha inkompatibilitetsproblemer som kan forårsake alvorlige avspillingsproblemer i Windows Media Player og andre multimedieprogrammer, føre til skade på systemet og gjøre det vanskelig for Microsofts kundestøtte å diagnostisere og løse avspillingsproblemer.

Derfor fraråder vi på det sterkeste at du installerer denne typen kodekpakker, og vi anbefaler at du fjerner dem hvis du har installert dem og har problemer med spilleren. Vi anbefaler at du bare installerer kodeker, filtre eller plugin-moduler fra klarerte, godkjente kilder, for eksempel webområdet til den offisielle leverandøren. Selv da anbefaler vi at du utviser forsiktighet siden mange kodekleverandører tilbyr minimal kundestøtte.

Vi anbefaler også at du oppretter et systemgjenopprettingspunkt før du installerer noen digitale mediekomponenter. På denne måten kan du om nødvendig gå tilbake til den opprinnelige systemkonfigurasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer gjenopprettingspunkter, kan du se Hva er Systemgjenoppretting?

Hvis du vil ha mer informasjon om kodeker, kan du se Kodeker: Vanlige spørsmål.

Hvordan hindrer jeg at videoer automatisk spilles av i fullskjermmodus?

Vanligvis spiller Windows Media Player bare av videoer i fullskjermmodus når du klikker knappen Vis full skjermBilde av knappen Vis full skjerm eller trykker Alt+Enter Enkelte ganger kan imidlertid videoer automatisk bli avspilt i fullskjermmodus.

Dette skjer ofte hvis du bruker flere skjermer og skjermkortet ditt (også kalt videokort eller grafikkort) er konfigurert for å bruke klonemodus (en modus for flere skjermer som viser samme bilde på to eller flere skjermer). Du kan løse fullskjermproblemet ved å deaktivere klonemodus for én eller flere av skjermene dine.

Dette problemet kan noen ganger oppstå hvis grafikkortet er konfigurert for å bruke zoomemodus (en modus som lar deg forstørre en del av skjermen). Du kan kanskje løse fullskjerm-problemet ved å deaktivere zoomemodus.

Fremgangsmåten som kreves for å deaktivere klonemodus eller zoomemodus, varierer fra grafikkort til grafikkort og mellom de forskjellige driverversjonene for grafikkortet. Vi gir generelle instruksjoner. Hvis du ønsker instruksjoner for din spesielle maskinvarekonfigurasjon, går du til webområdet for produsenten av din datamaskin eller ditt grafikkort.

 1. Åpne Skjermoppløsning ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel og deretter klikke Skjermoppløsning under Utseende og personalisering.

 2. Klikk Avanserte innstillinger, se etter en innstilling for klonemodus eller zoomemodus i en av kategoriene (prøv å starte med en kategori med merke- eller modellnavnet på ditt grafikkort), og deaktiver deretter funksjonen.Trenger du mer hjelp?