Spille av lyd- eller videofiler


Du kan bruke Windows Media Player til å spille av filer fra digitale medier som finnes i spillerbiblioteket, på datamaskinen eller i en nettverksmappe, eller på et webområde.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker spilleren til å spille en CD eller DVD, se Spill av en CD eller DVD i Windows Media Player. Hvis du vil ha mer informasjon om Player-biblioteket, se Komme i gang med Windows Media Player.

Vis alle

Slik spiller du av en fil fra spillerbiblioteket

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Gå til spillerbiblioteket, og bla eller søk deg frem til elementet som du vil spille.

 3. Gjør ett av følgende for å spille av en fil i spillerbiblioteket:

  • Dobbeltklikk på en fil i detaljruten når du vil spille den av.

  • Klikk kategorien Spill av, og dra så et element fra detaljruten til listeruten.

   Du kan flytte enkeltelementer (for eksempel en eller flere sanger) eller samlinger av elementer (for eksempel ett eller flere album, en eller flere artister, sjangere, år eller klassifiseringer) til listeruten. Hvis du drar en gruppe elementer til listeruten, begynner det første elementet å spilles av.

   Hvis det allerede finnes elementer i listeruten, kan du fjerne innholdet ved å klikke Tøm liste.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner elementer i Player-biblioteket, se Finne elementer i Windows Media Player-biblioteket.

Slik flytter du til et bestemt punkt i filen

 • Hvis du vil flytte til et bestemt punkt i filen, begynner du å spille av filene i spillerbiblioteket, og så flytter du glidebryteren SøkBilde av glidebryteren Søk til punktet der du vil at filen skal avspilles. Glidebryteren er utilgjengelig for visse filer.

Slik spiller du av en fil som ikke finnes i spillerbiblioteket

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Gjør ett av følgende for å spille av en fil som ikke er inkludert i spillerbiblioteket:

  • Gå til spillerbiblioteket, klikk kategorien Spill av, og dra filen fra en hvilket som helst plassering til listeruten.

  • Dra filen til en mappen som kontrolleres av spilleren.

   Dra for eksempel en sangfil fra Internett til en mappen som er inkludert i musikkbiblioteket. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til elementer i Player-biblioteket, se Legge til elementer i Windows Media Player-biblioteket.

Hvis du fremdeles har problemer med å spille av en lydfil, kan du prøve å bruke feilsøking for avspilling av lyd til å finne og løse vanlige problemer automatisk.

Åpne feilsøking for Avspilling av lyd ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv feilsøking i søkeboksen, og klikk deretter Feilsøking. Klikk Feilsøk lydavspilling under Maskinvare.Trenger du mer hjelp?