Spille av CDer eller DVD-er i Windows Media Center


I Windows Media Center kan du spille av lyd-CDer og DVD-filmer. Du kan også spille av data-CDer og DVD-er (plater som inneholder digitale mediefiler, for eksempel MP3-, WMV- og JPEG-filer).

Du får mest ut av avspilling av CDer og DVD-er i Media Center ved hjelp av en Media Center-fjernkontroll. Kontroller at den typen Media Center-fjernkontroll du bruker, er kompatibel med datamaskinen.

Bilde av alternativet Spill av DVD i Windows Media Center
Spille av en DVD i Media Center

Hvis du vil vite hvordan datamaskinen håndterer multimedieinnhold når en CD eller DVD settes inn i datamaskinen, kan du se Endre innstillinger for Autokjør.

Vis alle

Slik spiller du av en DVD:

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. Hvis Media Center ikke er i fullskjermmodus, kan du klikke MaksimeringsknappenBilde av Maksimeringsknappen.
 3. Sett inn DVDen inn i DVD-stasjonen på datamaskinen

 4. Hvis hovedmenyen på DVDen ikke vises automatisk, går du til Filmer i oppstartsskjermbildet for Media Center, og deretter klikker du Spill av DVD.

 5. Klikk den aktuelle knappen (dette er vanligvis en Spill av-knapp) på DVD-menyen for å spille av DVDen.

 6. Når DVDen spilles av, kan du bevege musen for å vise avspillingskontrollene. Her er noe av det du kan gjøre med disse kontrollene:

  • Klikk Hopp fremover-knappen Bilde av Hopp fremover-knappen for å hoppe til det neste kapitlet på DVDen.
  • Klikk Hopp bakover-knappen Bilde av Hopp bakover-knappen for å gå tilbake til det forrige kapitlet på DVDen.
  • Klikk Pause-knappen Bilde av Pauseknappen, og klikk deretter Spol fremover-knappen en gang for å se DVDen i sakte film. (Klikk Spol fremover-knappen igjen for å se DVDen i rask hastighet.)
  • Klikk Stopp-knappen‌ Bilde av Stopp-knappen for å stanse avspillingen av DVDen.

Slik endrer du innstillingene for DVD-avspilling:

 1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger og klikker deretter DVD.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil endre standard språkinnstillinger, klikker du Språk.

  • Hvis du vil endre de grunnleggende lydinnstillingene, klikker du Lyd.

  • Hvis du vil endre når teksting skal vises, klikker du Teksting.

  • Hvis du vil endre hvordan noen av knappene på en Media Center-fjernkontroll fungerer, klikker du Alternativer for fjernkontroll.

Slik spiller du av en lyd-CD:

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. Hvis Media Center ikke er i fullskjermmodus, kan du klikke MaksimeringsknappenBilde av Maksimeringsknappen.
 3. Sett en lyd-CD inn i CD-stasjonen på datamaskinen.

 4. Hvis CD-en ikke begynner å spille automatisk, går du til Windows oppstartsskjermbildet for Media Center, går til Musikk, klikker Musikkbilbliotek, klikk Albums, klikker CD-en du satte inn, og deretter klikker Spill av album.

 5. Her er noe av det du kan gjøre mens CD-en spilles av:

  • Beveg musen for å vise avspillingskontrollene, og klikk deretter Hopp fremover-knappen‌ Bilde av Hopp fremover-knappen for å spille av det neste sporet på CD-en.
  • Beveg musen for å vise avspillingskontrollene, og klikk deretter Hopp bakover-knappen‌ Bilde av Hopp bakover-knappen for å gå til begynnelsen av sporet som spilles av.
  • Klikk Vis sanglisten for å vise alle sporene på CD-en.

  • Klikk Effekter for å se en visualisering mens musikken spilles av.

  • Klikk Play Pictures for å starte en lysbildevisning av bildene dine sammen med musikken.

  • Klikk Tilfeldig rekkefølge for å spille av sporene på CD-en i vilkårlig rekkefølge.

  • Klikk Gjenta for å spille av CD-en om og om igjen.

  • Beveg musen for å vises avspillingskontrollene, og klikk deretter Stopp-knappen‌ Bilde av Stopp-knappen for å stanse avspillingen av CD-en.

Slik spiller du av mediefiler fra en data-CD eller -DVD eller flyttbar enhet

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. Hvis Media Center ikke er i fullskjermmodus, kan du klikke MaksimeringsknappenBilde av Maksimeringsknappen.
 3. Gjør ett av følgende:

  • Sett inn CD-en eller DVDen som inneholder mediefiler (for eksempel MP3-filer), i CD- eller DVD-stasjonen på datamaskinen.

  • Koble den flyttbare enheten (som f.eks en USB-flash-enhet) inn i USB-porten på datamaskinen.

 4. Under Hva vil du gjøre? klikker du Spill av musikk.

Obs!  

 • Blu-ray-formatet støttes ikke i Media Center. Hvis du vil spille av en Blu-ray-plate, må du bruke et program som ikke er fra Microsoft som støtter avspilling av Blu-ray og en enhet som kan lese Blu-ray-plater.

 • Når du spiller av data-CDer og DVD-er i Media Center, må du kontrollere at lyd- eller videofiltypene støttes. Hvis du vil se hvilke filtyper som fungerer, kan du se Filtyper som støttes av Windows Media Center.Trenger du mer hjelp?