En strømstyringsplan er en samling maskinvare- og systeminnstillinger (som visning, hvilemodus osv.) som styrer hvordan PCen bruker strøm. Strømstyringsplanene som du kan bruke, avhenger av hvilken type PC du har.

PCer som støtter InstantGo

Med InstantGo kan PCen aktiveres direkte fra hvilemodus med oppdaterte apper og data. PCer som støtter InstantGo, omfatter alle Windows RT 8.1- og enkelte Windows 8.1-PCer. Du kan finne ut om PCen din støtter dette ved å sjekke informasjonen som fulgte med PCen, eller ved å gå til produsentens nettsted.

Vis alle

Hvilke strømstyringsplaner er tilgjengelige?

Den eneste strømplanen som Windows leverer for PCer med InstantGo er Balansert. Denne planen tilbyr full ytelse når du trenger det, og sparer strøm når du ikke trenger det. Du kan ytterligere tilpasse den etter dine behov, eller du kan opprette din egen plan (med Balansert som utgangspunkt). PC-produsenter formidler kanskje også flere strømstyringsplaner.

Kan jeg opprette en strømstyringsplan?

Ja. Du kan opprette og tilpasse dine egne strømstyringsplaner.

 1. Åpne Strømalternativer ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker mus, peke på øvre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Strømalternativer i søkeboksen og trykke eller klikke Strømalternativer.

 2. Trykk eller klikk Opprett en strømstyringsplan, og følg instruksjonene.

Kan jeg slette en strømstyringsplan?

De eneste strømstyringsplanene du kan slette, er planene du oppretter samt planene som formidles av PC-produsenten. Du kan ikke slette planen for Balansert eller planen du bruker.

Det kan også hende at du ikke har tilstrekkelige tillatelser til å slette en plan, fordi din systemansvarlige har begrenset tilgangen til planen.

Slette en strømplan

 1. Åpne Strømalternativer ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker mus, peke på øvre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Strømalternativer i søkeboksen og trykke eller klikke Strømalternativer.

 2. Hvis planen du vil slette, er merket, velger du en annen plan, og deretter trykker eller klikker du Endre planinnstillinger ved siden av planen.

 3. Trykk eller klikk Slett denne planen, og trykk eller klikk deretter OK.

Hvorfor kan jeg ikke endre strøminnstillinger?

Begrensninger iverksatt av systemansvarlig eller PCens maskinvarekonfigurasjon begrenser kanskje hvilke innstillinger du kan endre. Hvis PCen for eksempel er en del av et nettverk i en organisasjon, for eksempel en skole eller en virksomhet, kan det hende at systemansvarlig har deaktivert eller til og med fjernet enkelte innstillinger. Hvis det er tilfelle, spør du systemansvarlig om hjelp.

Hvis du er koblet til en PC som bruker Tilkobling til eksternt skrivebord, må du være logget på som administrator på den eksterne PCen for å endre strøminnstillingene.

Hva er rask oppstart?

Rask oppstart aktiveres som standard i Windows, og dette er en innstilling som gjør at PCen starter opp raskere etter å ha blitt slått av. Windows gjør dette ved å lagre systeminformasjonen til en fil under avslutning. Når du starter PCen på nytt, kan Windows bruke systeminformasjonen til å gjenoppta PCen i stedet for å starte den helt på nytt.

Obs! 

 • Innstillingen for rask oppstart gjelder ikke for en omstart. Du må slå av og deretter starte PCen på nytt for at rask oppstart skal tre i kraft.

Alle andre PCer

Her følger svar på noen vanlige spørsmål om strømplaner for alle andre PCer.

Vis alle

Hvilke strømstyringsplaner er tilgjengelige?

Windows inneholder følgende planer:

 • Balansert. Tilbyr full ytelse når du trenger det, og sparer strøm når du ikke trenger det. Dette er den beste strømstyringsplanen for de aller fleste.

 • Strømsparer. Sparer strøm ved å redusere PCens ytelse og skjermens lysstyrke. Hvis du bruker en bærbar PC, kan denne planen hjelpe med å få mest mulig ut av én batterilading.

 • Høy ytelse. Maksimerer skjermens lysstyrke og kan kanskje også øke PCens ytelse. Denne planen bruker mye mer energi, og dermed varer ikke batteriet til den bærbare PCen like lenge mellom hver lading.

  Obs!

  • Høy ytelse vises ikke på batterimåleren som standard. Hvis du vil aktivere Høy ytelse, åpner du På/av-alternativer ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller hvis du bruker en mus: peke mot høyre hjørne øverst på skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), angi På/av-alternativer i søkeboksen, trykke eller klikke Innstillinger og deretter trykke eller klikke På/av-alternativer. Trykk eller klikk Vis flere planer og velg Høy ytelse.

Hvis disse planene ikke passer for deg, kan du opprette din egen plan ved å bruke en av disse planene som utgangspunkt. PC-produsenter formidler kanskje også flere strømstyringsplaner.

Hvordan velger jeg en annen strømstyringsplan?

Hvis du bruker en bærbar PC, klikker du batteriikonet Batteriikon i systemstatusfeltet helt til høyre for oppgavelinjen, og deretter velger du én av på/av-planene – Balansert eller Strømsparer – som vises på batterimåleren som standard. PC-produsenter formidler kanskje også flere planer og kan kanskje tilpasse batterimåleren.
Batterimåler viser strømstyringsplaner
Batterimåler viser strømstyringsplaner

Hvis du ikke bruker en bærbar datamaskin, eller hvis du vil bruke en strømstyringsplan som ikke vises i batterimåleren, gjør du følgende:

 1. Åpne Strømalternativer ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker mus, peke på øvre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Strømalternativer i søkeboksen og trykke eller klikke Strømalternativer.

 2. Velg planen du vil bruke.

  Hvis strømstyringsplanen du vil bruke, ikke vises, trykker eller klikker du Vis flere planer.

Kan jeg opprette en strømstyringsplan?

Ja. Du kan opprette og tilpasse dine egne strømstyringsplaner.

 1. Åpne Strømalternativer ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker mus, peke på øvre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Strømalternativer i søkeboksen og trykke eller klikke Strømalternativer.

 2. Trykk eller klikk Opprett en strømstyringsplan, og følg instruksjonene.

Kan jeg endre standard strømstyringsplaner som vises i batterimåleren?

Windows velger hvilke to strømstyringsplaner som vises av måleren, men du kan ikke endre dem.

Endre strømstyringsplanene som vises av batterimåleren

 1. Åpne Strømalternativer ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker mus, peke på øvre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Strømalternativer i søkeboksen og trykke eller klikke Strømalternativer.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Trykk eller klikk Flere planer, og velg deretter en plan.

  • Opprett en ny strømstyringsplan. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se spørsmålet "Kan jeg opprette en strømstyringsplan?" i dette emnet.

  Som standard blir strømstyringsplanen du velger eller oppretter, den aktive planen, og den vises da av batterimåleren.

Kan jeg slette en strømstyringsplan?

De eneste strømstyringsplanene du kan slette, er planene du oppretter samt planene som formidles av PC-produsenten. Du kan ikke slette planene Balansert, Strømsparer eller Høy ytelse eller planen du bruker.

Det kan også hende at du ikke har tilstrekkelige tillatelser til å slette en plan, fordi din systemansvarlige har begrenset tilgangen til planen.

Slette en strømplan

 1. Åpne Strømalternativer ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker mus, peke på øvre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Strømalternativer i søkeboksen og trykke eller klikke Strømalternativer.

 2. Hvis planen du vil slette, er merket, velger du en annen plan, og deretter trykker eller klikker du Endre planinnstillinger ved siden av planen.

 3. Trykk eller klikk Slett denne planen, og trykk eller klikk deretter OK.

Hvorfor kan jeg ikke endre strøminnstillinger?

Begrensninger iverksatt av systemansvarlig eller PCens maskinvarekonfigurasjon begrenser kanskje hvilke innstillinger du kan endre. Hvis PCen for eksempel er en del av et nettverk i en organisasjon, for eksempel en skole eller en virksomhet, kan det hende at systemansvarlig har deaktivert eller til og med fjernet enkelte innstillinger. Hvis det er tilfelle, spør du systemansvarlig om hjelp.

Hvis du er koblet til en PC som bruker Tilkobling til eksternt skrivebord, må du være logget på som administrator på den eksterne PCen for å endre strøminnstillingene.

Hva er rask oppstart?

Rask oppstart aktiveres som standard i Windows, og dette er en innstilling som gjør at PCen starter opp raskere etter å ha blitt slått av. Windows gjør dette ved å lagre systeminformasjonen til en fil under avslutning. Når du starter PCen på nytt, kan Windows bruke systeminformasjonen til å gjenoppta PCen i stedet for å starte den helt på nytt.

Obs! 

 • Innstillingen for rask oppstart gjelder ikke for en omstart. Du må slå av og deretter starte PCen på nytt for at rask oppstart skal tre i kraft.
Trenger du mer hjelp?