Unngå at barn bruker bestemte programmer


Hvis datamaskinen er tilkoblet et domene, er ikke sperrefunksjonene tilgjengelige.

Du kan bruke sperrefunksjonene til å bestemme hvilke programmer barna dine kan bruke. Hvis du for eksempel bruker et program for å holde rede på økonomien, kan du forhindre at barna åpner det og ser på den økonomiske informasjonen.

Hvis du vil se en video, se Bilde av en Spill av-knappVideo: Using Parental Controls.
  1. Åpne Sperrefunksjoner ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel og deretter klikke Konfigurer sperrefunksjoner for alle brukere under Brukerkontoer og familiesikkerhet. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  2. Klikk navnet på personen du vil forhindre fra å bruke bestemte programmer.

  3. Klikk På, fremtving gjeldende innstillinger under Sperrefunksjoner.

  4. Klikk Blokker bestemte programmer.

  5. Klikk Navn på personen kan bare bruke de programmene jeg gir tillatelse for.

  6. Merk programmene du vil tillate. Hvis det ønskede programmet ikke vises i listen, klikker du Bla gjennom for å søke etter programmet.

Tips!

  • Pass på at du velger alle programmene du vil at barna skal kunne kjøre. Sperrefunksjonene blokkerer alle programmer som ikke er valgt i listen.