Tidligere filversjoner: vanlige spørsmål


Her finner du svar på enkelte vanlige spørsmål om tidligere versjoner av filer og mapper.

Vis alle

Hva er tidligere versjoner?

Tidligere versjoner er enten kopier av filer og mapper opprettet av Windows Sikkerhetskopiering eller kopier av filer og mapper som Windows automatisk lagrer som en del av gjenopprettingspunkt. Du kan bruke tidligere versjoner til å gjenopprette filer eller mapper du har endret eller slettet ved et uhell, eller som har blitt skadet. Avhengig av fil- eller mappetypen kan du åpne, lagre på en annen plassering eller gjenopprette en tidligere versjon.

Hvordan opprettes tidligere versjoner?

Tidligere versjoner lagres automatisk som en del av et gjenopprettingspunkt. Hvis Systembeskyttelse er aktivert, oppretter Windows automatisk tidligere versjoner av filer og mapper som har blitt endret siden forrige gjenopprettingspunkt ble opprettet. Gjenopprettingspunkter opprettes vanligvis én gang per dag. Hvis harddisken er partisjonert, eller hvis du har flere enn én harddisk på datamaskinen, må du aktivere Systembeskyttelse på de andre partisjonene eller harddiskene. Tidligere versjoner opprettes også av Windows Sikkerhetskopiering når du sikkerhetskopierer filene dine.

Obs!

 • Hvis du endrer en fil flere ganger i løpet av en dag, lagres bare den versjonen som gjelder når gjenopprettingspunktet opprettes.

Slik aktiverer du Systembeskyttelse

Systembeskyttelse er automatisk aktivert for den stasjonen Windows er installert på. Du kan slå den på for andre stasjoner ved å bruke følgende fremgangsmåte.

 1. Åpne System ved å klikke StartBilde av startknappen, høyreklikke Datamaskin og deretter klikke Egenskaper.

 2. Klikk Systembeskyttelse i venstre rute. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 3. Klikk stasjonen, og klikk deretter Konfigurer.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du skal være i stand til å gjenopprette systeminnstillingene og tidligere versjoner av filer, må du klikke Gjenopprett systeminnstillingene og tidligere versjoner av filer.

  • Hvis du skal være i stand til å gjenopprette tidligere versjoner av filer, må du klikke Gjenopprett bare tidligere versjoner av filer.

 5. Klikk OK.

Slik deaktiverer du Systembeskyttelse

Hvis du ikke vil at Windows skal beholde tidligere versjoner av filer, kan du deaktivere Systembeskyttelse. Når du deaktiverer Systembeskyttelse, deaktiverer du også muligheten til å gjenopprette datamaskinens systemfiler ved hjelp av Systemgjenoppretting.

 1. Åpne System ved å klikke StartBilde av startknappen, høyreklikke Datamaskin og deretter klikke Egenskaper.

 2. Klikk Systembeskyttelse i venstre rute. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 3. Klikk stasjonen, og klikk deretter Konfigurer.

 4. Klikk Slå av systembeskyttelse, og klikk deretter OK.

Hvordan ser eller gjenoppretter jeg tidligere versjoner av en fil eller mappe?

 1. Høyreklikk filen eller mappen, og klikk deretter Gjenopprett tidligere versjoner.

  En liste over tilgjengelige tidligere versjoner av filen eller mappen vises. Listen inkluderer filer som er lagret i en sikkerhetskopi (hvis du bruker Windows Sikkerhetskopiering for å sikkerhetskopiere filene dine), samt gjenopprettingspunkt.

  Merk

  • For å gjenopprette en tidligere versjon av en fil eller en mappe som er inkludert i et bibliotek, høyreklikker du filen eller mappen i plasseringen den er lagret istedenfor i biblioteket. Hvis du for eksempel vil gjenopprette en tidligere versjon av et bilde som er inkludert i biblioteket Bilder, men som er lagret i mappen Mine bilder, høyreklikker du mappen Mine bilder og klikker deretter Gjenopprett tidligere versjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om biblioteker, se Inkluder mapper i bibliotek.

  Bilde av kategorien Tidligere versjoner
  Kategorien Tidligere versjoner, der enkelte tidligere versjoner av filer vises
 2. Før du gjenoppretter en tidligere versjon av en fil eller en mappe, velger du den tidligere versjonen og klikker Åpne for å se den og forsikre deg om at det er den versjonen du ønsker.

  Merk

  • Du kan ikke åpne eller kopiere tidligere versjoner av filer som ble opprettet av Windows Sikkerhetskopiering, men du kan gjenopprette dem.

 3. For å gjenopprette en tidligere versjon, velger du den tidligere versjonen og klikker Gjenopprett.

  Advarsel!  

  • Filen eller mappen erstatter gjeldende versjon på datamaskinen, og erstatningen kan ikke angres.

  Merk

  • Hvis Gjenopprett-knappen ikke er tilgjengelig, kan du ikke gjenopprette en tidligere versjon av filen eller mappen til den opprinnelige plasseringen. Du kan kanskje åpne den eller lagre den på en annen plassering.

Hva er forskjellen på å gjenopprette tidligere versjoner fra gjenopprettingspunkt og å gjenopprette tidigere versjoner fra en sikkerhetskopi?

Når du gjenoppretter en tidligere versjon fra et gjenopprettingspunkt, er filen allerede lagret på datamaskinen. Du trenger ikke å gjøre noe i tillegg. Hvis du vil gjenopprette en tidligere versjon av en fil eller en mappe fra en sikkerhetskopi, velger du den tidligere versjonen og klikker Gjenopprett. Windows åpner veiviseren for Gjenopprett filer, og du følger trinnene i veiviseren. Stasjonen eller mediet som sikkerhetskopien er lagret på må være tilgjengelig for at du skal kunne gjenopprette elementer fra en sikkerhetskopi.

Hvorfor finner jeg ikke tidligere versjoner av enkelte filer?

Det finnes flere mulige grunner:

 • Filen har ikke blitt endret. Tidligere versjoner er kun tilgjengelig for filer som har blitt endret.

 • Et gjenopprettingspunkt eller en sikkerhetskopi har ikke blitt opprettet siden filen ble endret.

 • Systembeskyttelse er muligens deaktivert for stasjonen filene er lagret på. Hvis Systembeskyttelse ikke er aktivert, kan ikke tidligere versjoner opprettes i Windows.

  Slik aktiverer du Systembeskyttelse:

  1. Åpne System ved å klikke StartBilde av startknappen, høyreklikke Datamaskin og deretter klikke Egenskaper.

  2. Klikk Systembeskyttelse i venstre rute. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  3. Klikk stasjonen, og klikk deretter Konfigurer.

  4. Klikk Gjenopprett systeminnstillinger og tidligere versjoner av filer, og klikk deretter OK.

 • Hvis datamaskinen er på et arbeidsnettverk, kan det hende at systemansvarlig har deaktivert muligheten til å bruke tidligere versjoner.

 • Filen eller mappen kreves for at Windows skal fungere riktig. Eksempler på dette inkluderer systemmappen (mappen der Windows er installert) og filene i systemmappen, som vanligvis er C:\Windows. I Windows finnes det en måte for å gjenopprette systemfiler ved hjelp av Systemgjenoppretting. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenoppretting av systemfiler, se Systemgjenoppretting: vanlige spørsmål.

Kan jeg gjenopprette en fil eller mappe som har blitt slettet eller fått nytt navn?

Hvis du sletter eller endrer navnet på en fil eller mappe ved et uhell, kan du gjenopprette en tidligere versjon av filen eller mappen, men du må kjenne til plasseringen der filen eller mappen var lagret. Gjør følgende for å gjenopprette en fil eller mappe som har blitt slettet eller fått nytt navn:

 1. Åpne Datamaskin ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Datamaskin.

 2. Naviger til mappen som pleide å inneholde filen eller mappen, høyreklikk den og klikk Gjenopprett tidligere versjoner.

  Hvis mappen var på øverste nivå på en stasjon, for eksempel C:\, høyreklikker du stasjonen og klikker Gjenopprett tidligere versjoner.

 3. Dobbeltklikk en tidligere versjon av mappen som inneholder filen eller mappen du vil gjenopprette. (Hvis for eksempel en fil ble slettet i dag, velger du en versjon av mappen fra i går som inneholder filen.)

 4. Dra filen eller mappen du vil gjenopprette til en annen plassering, for eksempel til skrivebordet eller en annen mappe.

  Versjonen av filen eller mappen lagres på plasseringen du valgte.

Tips!

 • Hvis du ikke husker filen eller mappens navn eller plassering, kan du søke etter dette ved å skrive inn en del av navnet i søkeboksen i mappen Datamaskin.Trenger du mer hjelp?