Det er mange måter å skrive ut bilder på i Windows.

Windows Bildevisningsprogram er en skrivebordsapp som fungerer svært godt til å skrive ut bilder med. Du kan skrive ut et enkelt bilde (og velge mellom en rekke populære størrelser), eller du kan skrive ut flere bilder samtidig.

Du kan laste ned favorittappen din for bildevisning eller redigering fra Windows Store og skrive ut ved hjelp av Enheter-perlen.

Og du kan skrive ut ved hjelp av en rekke andre skrivebordsapper.

Vis alle

Slik skriver du ut ved hjelp av Windows Bildevisningsprogram

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Filutforsker i søkeboksen, trykk eller klikk deretter Filutforsker.

 3. Dobbelttrykk eller dobbeltklikk Bilder-mappen.

  Hvis bildene du vil skrive ut, er lagret andre steder enn i Bilder-mappen, går du til den aktuelle plasseringen i stedet.

 4. Hvis du vil skrive ut et enkelt bilde, trykker og holder eller høyreklikker du bildet du vil skrive ut, og deretter trykker eller klikker du Skriv ut.

  - eller -

  Hvis du vil skrive ut mer enn ett bilde, trykker og holder du nede Ctrl-tasten og trykker eller klikker hvert av bildene du vil skrive ut, og deretter trykker eller klikker du Skriv ut.

 5. I dialogboksen Skriv ut bilder velger du skriver, papirstørrelse, utskriftskvalitet, utskriftsstil og antall eksemplarer du vil skrive ut.

  Dialogboksen Skriv ut bilder
  Dialogboksen Skriv ut bilder i Windows Bildevisningsprogram
 6. Når du er fornøyd med valget, trykker eller klikker du Skriv ut.

Slik skriver du ut ved hjelp av Windows Store-apper

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn navnet på appen i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter appen for å åpne den.

 3. Velg eller åpne bildene du vil skrive ut.

 4. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Enheter.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Enheter.)

 5. Trykk eller klikk Skriv ut.

  Hvis appen du bruker, ikke har støtte for utskrift, vil du se meldingen Appen kan ikke skrive ut.

 6. Velg en skriver fra listen.

  Du vil se en forhåndsvisning av det du skal skrive ut, samt antallet eksemplarer og sideorienteringen i forhåndsvisningsruten.

  Hvis du ikke kan finne skriveren du vil bruke, kan du legge den til. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Installere en skriver.

 7. Trykk eller klikk Flere innstillinger for å se hva du kan gjøre ellers.

  Alternativene under Flere innstillinger varierer fra skriver til skriver, men du kan vanligvis endre papirtype, sideoppsett, utskriftsretning og andre utskriftsinnstillinger. De ulike alternativene du ser, gjøres tilgjengelig av skriverprodusenten.

 8. Når du er fornøyd med innstillingene, trykker eller klikker du Skriv ut.

Skrive ut ved hjelp av skrivebordsapper

Måten du skriver ut på bestemmes av den enkelte skrivebordsappen og varierer derfor fra app til app. Her er noen av de vanligste måtene å skrive ut fra skrivebordsapper på:

 • Se i Fil-menyen. Det er svært vanlig at utskriftsalternativer er plassert i appens Fil-meny.

 • Trykk Ctrl+P. Dette kan få frem utskriftsdialogboksen for appen.

 • Se etter et utskriftsikon eller en utskriftsknapp. Det er vanlig at approdusenter plasserer et utskriftsikon eller en utskriftsknapp et eller annet sted på skjermen. Disse er vanligvis plassert på verktøylinjen som finnes øverst eller nederst i appen.

Hvis ikke noen av disse måtene fungerer, slår du opp i appdokumentasjonen eller går til appnettstedet for hjelp og støtte for å lære hvordan du tar utskrift.
Trenger du mer hjelp?