Skrive ut til Microsoft XPS-dokumentskriver


XPS-dokumentskriver lar deg opprette XPS-filer med et hvilket som helst program som du kan skrive ut fra i Windows. Skriv ut til XPS-dokumentskriveren når du ønsker å opprette, sende, deler eller publisere dokumenter som du ikke vil at andre skal modifisere, eller når du ønsker å skrive ut et dokument eller vise det på Internett nøyaktig som det vises på din egen skjerm. Det kan også være lurt å opprette et XPS-dokument for filer som inneholder grafikk eller illustrasjon som ellers vil kunne vises annerledes på trykk enn i elektronisk format, eller vises ulikt på datamaskiner med forskjellige skjermer.

XPS-dokumenter er også enkle å dele, siden du kan vise dem på en hvilken som helst datamaskin med XPS-visningsprogrammet installert. Datamaskinen trenger ikke å ha de samme programmene som du brukte for å opprette de originale dokumentene. For mer informasjon om XPS-dokumenter, se XPS-dokumenter: vanlige spørsmål eller besøk webomårdet Microsoft XML Paper Specification.

Skrive ut til XPS-dokumentskriver

  1. Åpne dokumentet eller filen du ønsker å skrive ut til XPS-format, og klikk deretter Skriv ut. I de fleste programmene vil du kunne velge skriv ut fra Fil-menyen.

  2. Velg Microsoft XPS-dokumentskriver i dialogboksen Skriv ut.

  3. Hvis du skal vise dokumentet med XPS-visningsprogrammet etter at det er skrevet ut, klikker du Innstillinger, velger kategorien XPS-dokumenter, kontrollerer at det er merket av for Åpne XPS-filer automatisk ved hjelp av XPS-visningsprogrammet og klikker deretter OK.

  4. Klikk Skriv ut for å skrive ut dokumentet eller filen.

  5. Når du blir spurt, skriver du inn et filnavn og blar frem til plasseringen der du ønsker å lagre XPS-filen. Klikk Lagre. Windows lagrer XPS-filer i Dokumenter-mappen som standard.

Etter å ha skrevet ut til XPS-format, kan du vise et XPS-dokument ved å bla deg frem og åpne det. Du kan skrive ut et papireksemplar, dele XPS-dokumentet eller sende det til en kommersiell skriver eller andre på den måten du selv foretrekker.

Tips!

  • Hvis du vil forebygge sikkerhetsproblemer, kan du legge ved en digital signatur til XPS-dokumentet før du sender eller deler det. Den digitale signaturen identifiserer hvem som opprettet XPS-dokumentet. Hvis dokumentet har blitt modifisert etter at det ble signert digitalt, vil det vises en advarsel. Du kan også bestemme hvem som kan vise dokumentet, og for hvor lenge ved hjelp av tillatelser før du deler dokumentet.Trenger du mer hjelp?