Spille inn TV-programmer i Windows Media Center


Med Windows Media Center kan du spille inn direktesendte TV-programmer og filmer direkte på datamaskinen. Du kan til og med planlegge en innspilling for forhånd eller spille inn nye episoder av favoritt-TV-serien din automatisk.

Bilde av alternativet for tv-opptak i Windows Media Center
Få tilgang til innspilte TV-programmer i Media Center

Du trenger to ting for å kunne ta opp TV-programmer i Media Center:

 • En TV-mottaker (en enhet som kan kobles til datamaskinen via et internt utvidelsesspor eller en ekstern utvidelsesport).

 • En TV-signalkilde (for eksempel fra en TV-antenne eller en stikkontakt for kabel-TV).

Hvis du vil endre alternativene for opptak, for eksempel opptakskvaliteten eller plasseringen av lagrede innspilte TV-programmer, kan du se Angi innspillingsalternativer i Windows Media Center.

Det er to hovedmåter å styre Media Center på: med mus og tastatur, eller med en Media Center-fjernkontroll. Fremgangsmåten nedenfor beskriver muse- og tastaturmetoden ved hjelp av avspillingskontrollene som vises når du beveger musen.

Bilde av avspillingskontroller i Windows Media Center
Avspillingskontrollene ved bruk av en mus for å kontrollere Media Center
Vis alle

Slik tar du opp et direktesendt TV-program eller en film:

Du kan ta opp et TV-program eller en film som sendes nå. Når du gjør dette, blir programmet tatt opp fra det øyeblikket du begynner å ta opp. Hvis programmet du ser på, for eksempel er halvferdig før du starter opptaket av det, vil ikke opptaket ta med den første halvdelen.

 1. Klikk Start-knappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til TV, og deretter klikker du Live TV.

 3. Når et program blir sendt, beveger du musen slik at avspillingskontrollene vises, og deretter klikker du Spill innBilde av Spill inn-knappen.

Obs! 

 • Hvis du ikke ser Spill inn-knappen, kan det hende at Media Center-vinduet er for lite. I så fall øker du størrelsen på vinduet eller går til fullskjermmodus ved å klikke Maksimer-knappen Bilde av maksimeringsknappen i hjørnet oppe til høyre.

Slik planlegger du opptak ved hjelp av TV-guiden:

Du kan raskt planlegge opptak mens du blar gjennom TV-guiden for kommende TV-programmer og filmer. Hvis du vil lære hvordan du konfigurerer TV-guiden, kan du se delen i Komme i gang med Windows Media Center som heter Konfigurere mottakere, TV-signal og TV-guide.

 1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til TV, og deretter klikker du TV-guide.

 2. Høyreklikk programmet du vil ta opp, og klikk deretter Spill inn for å planlegge et opptak av programmet.

Slik planlegger du opptak ved hjelp av søk:

Du kan søke i Media Center for å finne et TV-program eller en film du vil ta opp.

 1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til TV og klikker deretter Søk.

 2. Høyreklikk kategorien du vil søke etter ( for eksempel tittel), og følg deretter instruksjonene for å starte søket.

 3. Klikk TV-programmet eller filmen du vil ta opp, på siden med søkeresultater, og klikk deretter Spill inn for å planlegge et opptak av programmet.

Slik tar du opp en TV-serie:

I stedet for planlegge opptak av favoritt-TV-programmet ditt hver uke, kan du automatisere prosessen ved å planlegge opptak av en hel serie.

 1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til TV, og deretter klikker du TV-guide.

 2. Finn TV-serien du vil ta opp, klikk den, og klikk deretter Spill inn serie.

Tips! 

 • Hvis du bruker en Media Center-fjernkontroll til å bla gjennom TV-guiden, kan du trykke SPILL INN-knappen for å planlegge et serieopptak raskt.

Slik spiller du av et innspilt TV-program:

 1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til TV, klikker TV-opptak, klikker programmet du vil se på, og klikker deretter Spill av eller Fortsett.

 2. Hvis du vil kontrollere avspillingen av et innspilt TV-program, beveger du musen for å vise avspillingskontrollene, og deretter gjør du ett av følgende:

  • Klikk Pause  Bilde av Pause-knappen for å stanse programmet midlertidig. Du vil se en tidsromlinje som viser hvor mye tid som har gått av opptaket. Når du er klar til å fortsette programmet der du avsluttet, klikker du Spill avBilde av Spill av-knappen.
  • Flytt glidebryteren som vises over avspillingskontrollene, til et annet punkt hvis du vil begynne å se fra dette punktet i det innspilte programmet.

  • Klikk Hopp bakoverBilde av Hopp bakover-knappen eller Spol tilbake for å se på noe på nytt, og klikk Spol fremover eller Hopp fremoverBilde av Hopp fremover-knappen for å gå videre i programmet.
  • Klikk Øk volumBilde av knappen for å øke volumet eller Reduser volumBilde av knappen for å redusere volumet for å øke eller redusere volumet, og klikk DempBilde av Demp-knappen for å slå lyden på eller av.
 3. Når du er ferdig med å se på det innspilte programmet, beveger du musen og klikker deretter StoppBilde av Stopp-knappen.

Slik planlegger du opptak basert på kanal og tidspunkt:

Du kan konfigurere Media Center til å ta opp automatisk på en bestemt kanal på et bestemt tidspunkt.

 1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til TV, og deretter klikker du TV-opptak.

 2. Klikk Legg til innspilling, og klikk deretter Kanal og tidspunkt.

 3. I Kanal skriver du inn kanalen du vil spille inn.

 4. Under Hyppighet klikker du Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller Minus-knappenBilde av Minus-knappen for å angi hvor ofte du vil ta opp fra kanalen.
 5. Hvis du valgte Spill inn en gang for Hyppighet, klikker du i Dato og klikker Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller Minus-knappenBilde av Minus-knappen for å angi opptaksdatoen.
 6. I Starttidspunkt skriver du inn tidspunktet du vil at opptaket skal starte.

 7. I Sluttidspunkt skriver du inn tidspunktet du vil at opptaket skal stoppe.

 8. Under Behold klikker du Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller Minus-knappenBilde av Minus-knappen for å angi hvor lenge du vil beholde det innspilte programmet.
 9. Klikk Spill inn.

Obs! 

 • Du kan endre tittelen på et planlagt opptak basert på kanalen og tidspunktet. Hvis du vil gjøre dette, går du til oppstartsskjermbildet for Windows Media Center, ruller til TV, klikker TV-opptak, klikker Legg til innspilling, klikker Kanal og tidspunkt og klikker deretter Endre tittel. Deretter følger du instruksjonene.

Slik planlegger du opptak basert på nøkkelord:

Du kan konfigurere Media Center til å ta opp TV-programmer og filmer automatisk, basert på nøkkelord som er tilknyttet et program. Dette inkluderer en skuespillers navn, regissørens navn eller til og med et ord som vises i tittelen. Når et TV-program eller en film som passer til nøkkelordene du angav, senere sendes, blir programmet automatisk tatt opp.

 1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til TV, og deretter klikker du TV-opptak.

 2. Klikk Legg til innspilling, klikk Ønskeliste eller nøkkelord, og klikk deretter en kategori, avhengig av nøkkelordet du vil bruke for opptak (for eksempel Skuespiller).

 3. Skriv inn nøkkelordet for opptaket, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk det tilsvarende nøkkelordet du ser etter, i søkeresultatet for å ta opp programmer basert på dette nøkkelordet.

  • Under Legg til på ønskeliste klikker du knappen Spill inn alle programmer med for å ta opp basert på ordet du skrev inn. Dette kan være nyttig hvis du ikke fant nøkkelordet du lette etter, i søkeresultatet, men du vil spille inn fremtidige programmer basert på dette nøkkelordet.

  • Hvis du klikket kategorien Generelt nøkkelord i trinn 2, klikker du Lagre for å ta opp programmer basert på dette nøkkelordet.

 4. Klikk Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller Minus-knappenBilde av Minus-knappen i de forskjellige kategoriene for å endre innstillingene som skal brukes for det egendefinerte opptaket, klikk Spill inn, og klikk deretter OK.

Slik legger du til eller fjerner mapper som Windows Media Center leter etter innspilte TV-programmer i:

Du kan endre mapper der Media Center ser etter innspilte TV-programmer. Hvis filene skal gjenkjennes av denne versjonen av Media Center, må de være Windows TV-filer (WTV) eller filer for TV-program innspilt med Microsoft-programvare (DVR-MS).

 1. I oppstartsskjermbildet i Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker og klikker deretter Mediebiblioteker.

 2. Følg fremgangsmåten for å legge til eller fjerne plasseringene der Media Center vil søke etter innspilte TV-programmer.

Obs! 

 • Du kan se på innspilte TV-filer fra flere plasseringer, men Media Center vil bare ta opp på plasseringen som er angitt i Lagring av opptak.

Merknader

 • Når du tar opp et TV-program eller en film, lagres opptaket på harddisken som en Windows TV-fil med filtypen WTV.

 • En analog eller digital TV-mottaker kreves for å spille av og ta opp direktesendte TV-programmer i Windows Media Center. Hvis datamaskinen ikke ble levert med en TV-mottaker, kan du kanskje legge til en TV-mottaker selv. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i en TV-mottaker, kan du se Få hjelp til TV-mottakeren eller kontakte produsenten av datamaskinen.

Artikkel-ID: MSW700049Trenger du mer hjelp?