Behandle innspilte TV-programmer i Windows Media Center: vanlige spørsmål


Når du har riktig konfigurasjon, kan du bruke Windows Media Center til å se på og spille inn direktesendt TV på datamaskinen din. Hvis du vil ha mer informasjon, se Ta opp TV-programmer i Windows Media Center.

Dersom du har problemer med å spille inn TV-programmer, se Hvorfor viste ikke min TV innspilling i Windows Media Center?

Her er svar på noen vanlige spørsmål om behandling av innspilte TV-programmer i Media Center.

Vis alle

Hvordan endrer jeg innstillingene for innspilling av TV-programmer?

Du kan endre forskjellige innstillinger for innspilling av TV-programmer i Media Center, som for eksempel innspillingskvaliteten på programmene og hvilken stasjon de skal lagres på.

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet i Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker, klikker Lagring av opptak og deretter gjør du ett av følgende:

  • For å stille hvilken stasjon du vil at Media Center skal spille inn TV-programmene på. Spill inn på stasjon, klikk Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller MinusBilde av Minus-knappen-knappen på den valgte stasjonen. Du kan spille inn TV-programmer til en harddisk på datamaskinen din, eller direkte til en ekstern harddisk. PlussBilde av Pluss-knappen og MinusBilde av Minus-knappen-knappene er utilgjengelige hvis det bare finnes ett lagringssted tilgjengelig.
  • Konfigurer den maksimale diskplassen for innspilt TV ved å klikke Maksimalgrense for TV,klikk Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller MinusBilde av Minus-knappen-knappen for å endre mengden. Tilgjengelig plassområde avhenger av størrelsen på den harddisken du velger under Spill inn på stasjon.
  • Hvis du vil konfigurere innspillingskvaliteten for alle fremtidige innspillinger, går du under Innspillingskvalitet, og klikker Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller MinusknappenBilde av Minus-knappen for å velge en innstilling. Kvalitetsinnstillingen påvirker total tilgjengelig innspillingstid på den valgte harddisken. Hvis du for eksempel velger God kvalitet, kan du spille inn mange flere TV-programmer enn hvis du velger Beste kvalitet.
  Bilde av skjermbildet for Lagring av opptak
  En visuell fremstilling av harddiskplassen endrer seg hver gang du endrer en av disse tre innstillingene.

Obs!

 • HDTV-programmer i Windows Media Center kan bare spilles inn med høyeste kvalitetsinnstillinger slik at de beholder bilde- og lydkvaliteten. Filstørrelsen på et HDTV-program er derfor større enn filstørrelsen på et vanlig program med Beste kvalitet.

Hvilken metode er best for å slette innspilte TV-programmer?

Det er avhengig av hvor mye tilgjengelig harddiskplass du har. Som standard sletter Media Center programmer automatisk for å lage plass på harddisken for nye innspillinger. Du kan endre innstillingene for automatisk sletting av programmer, eller du kan slette TV-programmer manuelt.

Slik endrer du generelle innstillinger for automatisk sletting av innspilte TV-programmer:

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet i Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker, og deretter klikker du Standardverdier for innspilling.

 3. Under Behold, klikk Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller MinusknappenBilde av Minus-knappen for å velge ett av de følgende alternativene:
  • Velg Til diskplass trenges for å slette programmer automatisk når grensen for harddiskplass er nådd. Hvis du vil øke denne grensen, se "Hvordan endrer jeg innstillingene for innspilling av TV-programmer?" ovenfor.

  • Velg I 1 uke for å slette programmer automatisk en uke etter de er spilt inn.

  • Velg Til jeg ser for å slette programmer automatisk etter at du har sett på dem.

  • Velg Til jeg sletter for å aldri slette programmer automatisk.

 4. Klikk Lagre.

Obs!

 • Til diskplass trenges er standardinnstillingen. Hvis du endrer denne innstillingen og deretter går tom for plass på harddisken, vil planlagte programmer ikke spilles inn.

Slik overstyrer du generelle innstillinger for et bestemt program:

Du kan overstyre generelle innstillinger for et bestemt program. Hvis du for eksempel ønsker at Media Center skal slette de fleste programmene når det er lite diskplass, men det er ett program som du ikke vil slette, kan du endre alternativene for det bestemte programmet.

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til TV, og deretter klikker du TV-opptak.

 3. Klikk det innspilte TV-programmet du vil endre, gå til Handlinger (øverst på skjermen), klikk Behold til, og velg deretter en innstilling for å overstyre generelle innstillinger for bare dette programmet.

Slik sletter du et TV-program manuelt:

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til TV, og deretter klikker du TV-opptak.

 3. Klikk programmet du vil slette, klikk Slett og klikk deretter Ja.

Hva skjer med programmer som spilles inn som en del av en TV-serie?

Det avhenger av de generelle innstillingene for automatisk sletting av innspilte TV-programmer (se "Hvilken metode er best for å slette innspilte TV-programmer?" ovenfor), samt innstillingene for en bestemt serie.

Slik endrer du innstillingene for innspilling av en serie:

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til TV, klikker TV-opptak, klikker Vis planlagte, og deretter klikker du Serie.

 3. Klikk en serie fra listen til høyre, og klikk deretter Serieinnstillinger. (Hvis du ikke har noen planlagte serieinnspillinger, vil listen være tom.)

 4. Under Behold, klikk Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller MinusknappenBilde av Minus-knappen for å velge en generell innstilling for automatisk sletting av programmer i denne serien.
 5. Under Behold til, klikk Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller MinusknappenBilde av Minus-knappen for å velge maksimalt antall programmer du vil beholde på en gang.
 6. Klikk Lagre.

Obs!

 • Når du endrer innstillingene for en bestemt serie, bruker Media Center disse innstillingene sammen med dine generelle innstillinger for å avgjøre når et program skal slettes automatisk.

Hvordan avbryter jeg innspilling av en serie?

Slik avbryter du innspilling av en serie:

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til TV, klikker TV-opptak, klikker Vis planlagte, og deretter klikker du Serie.

 3. Klikk en serie fra listen til høyre, klikk Avbryt serie, og klikk deretter Ja. (Hvis du ikke har noen planlagte serieinnspillinger, vil listen være tom.)

Hva er kopibeskyttelse og hvordan påvirker det meg?

Enkelte digitale mediefiler er beskyttet med mediebruksrettigheter for å forhindre ulovlig distribusjon. Rettighetene spesifiserer hvordan du kan bruke filen, for eksempel om du kan synkronisere filen til en bærbar enhet eller spille den av på en annen datamaskin. Vilkårene i rettighetene spesifiseres av personen eller selskapet som utga filen eller av TV-selskapet som utga innholdet. Media Center kan ikke spille beskyttede filer hvis du ikke har lastet ned rettigheter til innholdet.

Det er flere måter å skaffe mediebruksrettigheter på, men den mest vanlige måten er å laste dem ned fra innholdsleverandører. Innholdsleverandøren kan utstede rettigheter når du laster ned filen. Hvis du spiller av en fil som du ikke har rettigheter for, prøver Media Center å hente dem automatisk eller vil be deg om å hente dem.

I tillegg er det noe TV-innhold som kan være merket som beskyttet av TV-innholdets eier, kringkasteren eller innehaveren. Vilkårene for innholdsbeskyttelse spesifiseres av innholdsleverandøren og sendes med TV-programmet. Hvis du spiller inn programmet, lagres vilkårene for innholdsbeskyttelsen sammen med den innspilte TV-filen og aktiveres under avspilling.

Enkelte programmer eller deler av et innspilt program kan være begrenset til å bare spille av på den datamaskinen de ble spilt inn på. Hvis du prøver å spille av en innspilt TV-fil på en annen datamaskin, får du beskjed om at innholdet er begrenset og at du ikke kan spille den av.

I tillegg er det noen beskyttede mediefiler eller deler av filer som har mediebruksrettigheter som utløper etter en bestemt tidsperiode. Hvis du prøver å få tilgang til mediefilen etter at rettighetene har utløpt, får du beskjed om at mediefilen ikke lenger er tilgjengelig.Trenger du mer hjelp?