Omadressere en mappe til en ny plassering


Du kan endre plasseringen av mapper i din personlige mappe (for eksempel Mine dokumenter og Mine bilder) ved å omadressere dem. Hvis du for eksempel har mange filer i Mine dokumenter-mappen, kan det hende du vil lagre filene på en annen harddisk eller på et nettverk for å frigjøre plass på den primære harddisken.

Når du omadresserer en mappe til en ny plassering, kan du endre hvor mappen, samt filene i mappen, lagres. Du får imidlertid fremdeles tilgang til mappen på samme måte som du gjorde før du omadresserte den.

Tips!

 • I stedet for å omadressere en mappe, kan det hende du vil inkludere en mappe i ett av bibliotekene dine. Hvis du for eksempel har mange bilder, kan du lagre disse bildene på en annen plassering enn på den primære harddisken, og deretter inkludere den plasseringen i Bilde-biblioteket. Hvis du vil ha mer informasjon, se Inkluder mapper i bibliotek.

Bilde av kategorien Plassering
Kategorien Plassering i mappens dialogboks Egenskaper

Slik omadresserer du en mappe til en ny plassering

 1. Klikk StartBilde av startknappen, og klikk deretter brukernavnet ditt.
 2. Høyreklikk mappen du vil omadressere, og klikk deretter Egenskaper.

 3. Klikk kategorien Plassering og deretter Flytt.

 4. Bla til plasseringen du vil omadressere mappen til. Du kan velge en annen plassering på denne datamaskinen, en annen harddisk som er koblet til denne datamaskinen eller en annen datamaskin på nettverket. Du kan finne en nettverksplassering ved å skrive to omvendte skråstreker (\\) i adresselinjen etterfulgt av navnet på plasseringen du vil omadressere mappen til (for eksempel \\minlaptop), og deretter trykke Enter.

 5. Klikk mappen du vil lagre filene i, klikk Velg mappe, og klikk deretter OK.

 6. I dialogboksen som vises, klikker du Ja for å flytte alle filene til den nye plasseringen.

Slik gjenoppretter du en mappe til den opprinnelige plasseringen:

 1. Klikk StartBilde av startknappen, og klikk deretter brukernavnet ditt.
 2. Høyreklikk mappen du omadresserte tidligere og som du vil gjenopprette til den opprinnelige plasseringen, og klikk deretter Egenskaper.

 3. Klikk kategorien Plassering, klikk Bruk standard, og klikk deretter OK.

 4. Klikk Ja for å gjenopprette den opprinnelige mappen og klikk deretter Ja en gang til for å flytte alle filene tilbake til den opprinnelig mappen.

Obs!

 • Hvis du ikke ser kategorien Plassering i mappens Egenskaper-dialogboks, kan mappen ikke omadresseres. Hvis du ser kategorien Plassering men du kan ikke redigere mappebanen, har du ikke tillatelse til å omadressere mappen. Hvis du vil ha mer informasjon tillatelser, kan du se Hva er tillatelser?Trenger du mer hjelp?