Med Eksternt skrivebord-appen fra Windows Store kan du sitte ved én PC og koble til en annen PC et annet sted (den eksterne PCen). Du kan for eksempel sitte ved hjemme-PCen og koble til arbeids-PCen og bruke alle appene, filene og nettverksressursene, som om du satt rett foran arbeids-PCen.

Vis alle

Hvordan kobler jeg til en annen PC ved hjelp av Eksternt skrivebord-appen?

Disse instruksjonene gjelder for konfigurasjon av en PC med Windows 8.1. Hvis du må konfigurere en PC med Windows 7 eller Windows Vista, kan du se Koble til en annen datamaskin ved hjelp av Tilkobling til eksternt skrivebord. Bruk rullegardinmenyen ved siden av tittelen hvis du vil vise en annen versjon.

Slik konfigurerer du den eksterne PCen

 1. Gå til den eksterne PCen.

 2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Søk (eller pek på øvre høyre hjørne av skjermen hvis du bruker en mus, flytt musepekeren nedover, og klikk deretter Søk), skriv inn tillat ekstern i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Tillat ekstern tilgang til datamaskinen. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

 3. Kontroller at det er merket av for Tillat eksterne tilkoblinger til denne datamaskinen under Eksternt skrivebord i dialogboksen Systemegenskaper. Hvis du vil ha mer informasjon om disse alternativene, kan du se "Hvilke typer tilkoblinger for Eksternt skrivebord bør jeg tillate?" i dette emnet.

 4. Trykk eller klikk fanen Velg brukere, og trykk eller klikk Legg til i dialogboksen Eksternt skrivebord-brukere.

 5. Gjør ett av følgende i dialogboksen Velg brukere eller grupper:

  • Hvis du vil velge søkeplassering, trykker eller klikker du Plasseringer, og deretter velger du plasseringen du vil søke på.

  • I Angi objektnavnene som skal velges skriver du inn navnet eller brukernavnet til personen du vil legge til, og deretter trykker eller klikker du OK. Navnet blir lagt til i listen over personer du kan koble til med PCen.

 6. Pass på at du vet det fullstendige navnet på denne PCen. Du må skrive det inn i Eksternt skrivebord-appen når du vil koble deg til denne PCen eksternt. Slik finner du PCens fullstendige navn:

  1. Åpne System ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, bevege musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn System i søkeboksen, og trykke eller klikke System.

  2. Du finner det fullstendige PC-navnet under Datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppeinnstillinger.

 7. Deaktiver hvile- og dvalemodus på den eksterne PCen. Du må kontrollere at Aldri er angitt for innstillingene for hvile- og dvalemodus, siden du ikke kan koble til en PC som er i hvile- eller dvalemodus. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Strømstyringsplaner: vanlige spørsmål.

Slik kobler du til en ekstern PC fra Eksternt skrivebord-appen

 1. Åpne Eksternt skrivebord på den lokale PCen. (Hvis du ikke finner appen, kan du installere den fra den Windows Store.)

 2. Skriv inn det fullstendige navnet på den eksterne PCen, og trykk eller klikk deretter Koble til.

Obs!

Hvilke PCer kan jeg koble til ved hjelp av Eksternt skrivebord-appen?

Du kan bruke en PC som kjører Windows 8, Windows RT, Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 for å opprette en tilkobling. Du kan imidlertid bare koble til PCer som kjører disse Windows-operativsystemene:

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

Hvorfor kan jeg ikke koble til en ekstern PC?

Her er noen mulige løsninger på vanlige problemer du kan støte på når du skal koble til en ekstern PC. Hvis disse løsningene ikke fungerer, kan du søke etter mer hjelp på nettstedet for Microsoft Community .

 • Kan ikke finne den eksterne PCen. Hvis du ser denne feilen, tar du kontakt med systemansvarlig på den eksterne PCen for å kontrollere at du har riktig PC-navn, og deretter kontrollerer du at du har angitt riktig navn. Hvis du fremdeles ikke kan koble til, skriver du inn IP-adressen på den eksterne PCen i stedet for PC-navnet.

 • Det er et problem med nettverket. Kontroller at:

  • ruteren er slått på (bare hjemmenettverk).

  • Ethernet-kabelen er koblet til nettverkskortet (bare kabelbaserte nettverk).

  • trådløsbryteren på PCen er slått på (bare bærbare datamaskiner i trådløse nettverk).

  • nettverkskortet fungerer riktig.

  Hvis problemet vedvarer, kontakter du personen som konfigurerte nettverket.

 • Porten for Eksternt skrivebord kan være blokkert av en brannmur på den lokale PCen eller en ekstern PC. Hvis du vil tillate Eksternt skrivebord via Windows-brannmur, gjør du følgende på begge PCene:

  1. Åpne Windows-brannmur ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn brannmur i søkeboksen, trykke eller klikke Innstillinger og deretter trykke eller klikke Windows-brannmur.

  2. Trykk eller klikk Slipp en app eller funksjon gjennom Windows-brannmuren .

  3. Trykk eller klikk Endre innstillinger. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

  4. Merk av for Eksternt skrivebord under Tillatte apper og funksjoner, og trykk eller klikk deretter OK.

  Hvis du bruker en annen brannmur, kontrollerer du at porten for Eksternt skrivebord (vanligvis 3389) er åpen.

 • Eksterne tilkoblinger er kanskje ikke tillatt på den eksterne PCen. Hvis du skal rette opp dette, kan du se Hvordan kobler jeg til en annen PC med Eksternt skrivebord-appen? i dette emnet.

 • Den eksterne PCen tillater kanskje at bare PCer som er har nettverksnivågodkjenning aktivert, kobles til. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Hvilke typer tilkoblinger for Eksternt skrivebord bør jeg tillate?" i dette emnet.

 • Den eksterne PCen er kanskje slått av. Du kan ikke koble til en PC som er slått av, eller er i hvile- eller dvalemodus. Derfor må du kontrollere at innstillingene for hvile- eller dvalemodus på den eksterne PCen er satt til Aldri hvis den eksterne PCen støtter dvalemodus. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Strømplaner: vanlige spørsmål.

Obs!

 • Hvis du kan se påloggingsskjermbildet på den eksterne PCen, men du kan ikke logge på, kan det hende at du ikke er blitt lagt til i brukergruppen for eksternt skrivebord eller en hvilken som helst gruppe med administratorrettigheter på den eksterne PCen. Be systemansvarlig om å gjøre dette for deg.

Hvordan endrer jeg innstillingene for Eksternt skrivebord?

Du kan endre ulike innstillinger for den eksterne tilkoblingen for eksterne enheter som skrivere, utklippstavler og lydenheter, og du kan endre hastigheten for berøringspekeren.

Slik endrer du innstillinger for alle eksterne PCer

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Tilkoblingsinnstillinger.

Slik endrer du innstillinger for en bestemt ekstern PC

 1. På appens startskjerm sveiper du over eller høyreklikker miniatyren av PCen du vil bruke.

 2. Trykk eller klikk Rediger, og deaktiver deretter Bruk de samme innstillingene for alle eksterne PCer.

 3. Endre innstillingene du vil ha.

Hvordan åpner jeg startskjermen, perlene eller berøringstastaturet på en ekstern PC?

Det finnes et par metoder for å vise den eksterne PCens appkommandoer i Eksternt skrivebord-appen, som er stedet der ikoner for startskjermen, perlene og berøringstastaturet befinner seg.

 • Høyreklikk øverst på skjermen

 • Sveip inn fra øvre eller nedre kant (mens den eksterne økten er i fullskjermmodus)

 • Trykk eller klikk tilkoblingslinjen

 • Trykk Windows-logotasten Windows-logotasten +Z

Hvilke typer tilkoblinger til eksternt skrivebord bør jeg tillate?

Før du eller noen andre kan koble til en ekstern PC, må du velge riktig tilkoblingsinnstilling på den eksterne PCen. Hvis du vil endre de eksterne innstillingene, følger du disse trinnene:

 1. Åpne System ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, bevege musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn System i søkeboksen, og trykke eller klikke System.

 2. Klikk Eksterne innstillinger. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

Det er to alternativer for eksterne innstillinger:

 • Ikke tillat eksterne tilkoblinger til denne datamaskinen. Dette hindrer at noen kan koble seg til PCen din eksternt.

 • Tillat eksterne tilkoblinger til denne datamaskinen. Dette tillater eksterne tilkoblinger på PCen.

  Hvis du vet at personer som kobler til PCen din, kjører Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1 på sin PC, merker du av for Tillat tilkoblinger fra datamaskiner som kjører Eksternt skrivebord med godkjenning på nettverksnivå (anbefales) . Disse versjonene av Windows bruker nettverksnivågodkjenning, som er en godkjenningsmetode som fullføres før du oppretter en fullstendig tilkobling, og påloggingsskjermbildet vises. Dette kan bidra til å beskytte den eksterne PCen mot hackere og skadelig programvare.

Kan jeg bruke Eksternt skrivebord-appen på flere skjermer?

Nei. Du kan ikke se én ekstern økt på flere skjermer, og startskjermen og apper fra Windows Store (for eksempel Eksternt skrivebord-appen) kan bare åpnes på én skjerm om gangen. Derfor kan du ikke vise mer enn én økt om gangen. Hvis du vil koble til mer enn én PC og vise PCene samtidig på flere skjermer, eller hvis du vil ha flere eksterne vinduer åpne på én skjerm, vil du kanskje bruke Eksternt skrivebord-appen på skrivebordet.

Trenger du mer hjelp?