Med Tilkobling til eksternt skrivebord kan du sitte ved én PC og koble til en annen PC som er plassert et annet sted (den eksterne PCen). Du kan for eksempel sitte ved hjemme-PCen og koble til arbeids-PCen og bruke alle appene, filene og nettverksressursene, som om du satt rett foran arbeids-PCen.

Vis alle

Hvordan kobler jeg til en annen PC med Tilkobling til eksternt skrivebord?

 1. Konfigurer den eksterne PCen slik at den tillater eksterne tilkoblinger.

  1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
   (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

  2. Skriv inn eksternt skrivebord i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Velg brukere som kan bruke eksternt skrivebord. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

  3. Velg knappen Tillat eksterne tilkoblinger til denne datamaskinen i dialogboksen Systemegenskaper under Eksternt skrivebord.

  4. Trykk eller klikk kategorien Velg brukere, og i dialogboksen Eksternt skrivebord-brukere trykker eller klikker du Legg til.

  5. Gjør ett av følgende i dialogboksen Velg brukere eller grupper:

   1. Hvis du vil velge søkeplassering, trykker eller klikker du Plasseringer og velger deretter plasseringen du vil søke på.

   2. I Angi objektnavnene som skal velges skriver du inn navnet eller brukernavnet til personen du vil legge til, og deretter trykker eller klikker du OK. Navnet blir lagt til i listen over personer du kan koble til med PCen.

 2. Hvis du vil koble til en ekstern PC, må du i tillegg kjenne til det fullstendige PC-navnet.

  1. Åpne System ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, bevege musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn System i søkeboksen, og trykke eller klikke System.

  2. Du finner det fullstendige PC-navnet under Datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppeinnstillinger.

 3. Videre må du kontrollere at innstillingene for hvile- og dvalemodus er angitt til Aldri siden du ikke kan koble til en PC som står i hvile- eller dvalemodus. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Strømplaner: vanlige spørsmål

 4. Til slutt skriver du inn hele navnet på den eksterne PCen i Tilkobling til eksternt skriverbord på den lokale PCen.

Obs! 

 • Du kan bare tillate eksterne tilkoblinger til PCer hvis du kjører bestemte Windows-operativsystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den følgende delen Hvilke PCer kan jeg koble til med Tilkobling til eksternt skrivebord?

Hvilke PCer kan jeg koble til med Tilkobling til eksternt skrivebord?

Du kan bruke en PC som kjører en hvilken som helst versjon av Windows XP, Windows Vista og Windows 7, eller en PC som kjører Windows 8, Windows RT, Windows 8.1 eller Windows RT 8.1, for å opprette en tilkobling. Den eksterne PCen må imidlertid kjøre én av disse Windows-operativsystemene:

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

Hvordan kobler jeg til en arbeids-PC?

Du kan koble til en arbeids-PC fra en annen arbeids-PC eller hjemme-PCen. Bare én person kan logge på en PC om gangen. Hvis noen andre bruker arbeids-PCen, blir de logget av automatisk hvis du logger på. Windows-brannmuren åpner automatisk den nødvendige porten når du starter en ekstern tilkobling. Hvis du bruker en annen brannmur, må du kontrollere at porten for Eksternt skrivebord (vanligvis 3389) er åpen.

Koble til fra en arbeids-PC til en annen arbeids-PC

 1. Åpne Tilkobling til eksternt skrivebord ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn mstsc i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke mstsc.

 2. Skriv inn navnet på arbeids-PCen du vil koble til, og klikk deretter Koble til. (Du kan også skrive inn IP-adressen i stedet for navnet på PCen)

Koble til fra en hjemme-PC til en arbeids-PC

Hvis du vil koble til en arbeids-PC fra en hjemme-PC, må du koble til firmanettverket ditt. Du kan gjøre dette på én av to måter (hvis du ikke er sikker på hvilken du skal bruke, snakker du med systemansvarlig):

 • VPN (virtuelt privat nettverk). VPNer kobler PCer til store nettverk (vanligvis firmanettverk) via Internett. Spør IT-administratoren etter navnet på VPN-serveren før du begynner.

  1. Åpne veiviseren for tilkobling til Internett ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Nettverks- og delingssenter i søkeboksen, trykke eller klikke Innstillinger og deretter trykke eller klikke Nettverks- og delingssenter. Trykk eller klikk Konfigurer en ny tilkobling eller et nytt nettverk, og trykk eller klikk deretter Koble til en arbeidsplass.

  2. Følg instruksjonene på skjermen.

  3. Åpne Tilkobling til eksternt skrivebord ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn mstsc i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke mstsc.

  4. Skriv inn navnet på arbeids-PCen du vil koble til, og klikk deretter Koble til. (Du kan også skrive inn IP-adressen i stedet for navnet på PCen.)

 • ES-gatewayserver (gatewayserver for Eksternt skrivebord). En ES-gatewayserver hjelper folk med å koble til arbeids-PCer i et firmanettverk fra en hvilken som helst PC med Internett-tilkobling, selv om de to nettverkene bruker forskjellige protokoller. Vær oppmerksom på at systemansvarlig kanskje ikke tillater endringer i innstillinger for ES-gatewayserver.

  1. Åpne Tilkobling til eksternt skrivebord ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn mstsc i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke mstsc.

  2. Trykk eller klikk Vis alternativer, trykk eller klikk kategorien Avansert, og trykk eller klikk deretter Innstillinger under Koble til fra hvor som helst.

  3. Velg Bruk disse innstillingene for ES-gatewayserver, og skriv deretter inn servernavnet (be systemansvarlig om disse opplysningene).

  4. Velg ett av følgende under Påloggingsmetode:

   • La meg velge senere. Dette alternativet lar deg velge hvordan du vil logge på når du kobler til.

   • Be om passord (NTLM). Du blir bedt om passord når du kobler til.

   • Smartkort. Du blir bedt om å sette inn et smartkort når du kobler til.

  5. Du kan bidra til at tilkoblingen går raskere ved å merke av for Omgå ES-gatewayserver for lokale adresser.

   Vi anbefaler dette alternativet for hvis gatewayserveren er i et annet nettverk enn det du er i, kan du ikke koble til PCer i nettverket.

  6. Trykk eller klikk OK, trykk eller klikk kategorien Generelt, skriv inn navnet på PCen du vil koble til, og trykk eller klikk deretter Koble til. (Du kan også skrive inn IP-adressen i stedet for navnet på PCen.)

Hvordan åpner jeg startskjermen og perlene når jeg kobler til en ekstern Windows 8.1 PC fra en Windows 8.1-PC?

Bruk tilkoblingslinjen som vises øverst på skjermen, til å åpne startskjermen, perlene og de nylig brukte appene for den eksterne PCen samt for å bruke Tilkobling til eksternt skrivebord side ved side med andre apper.
Perler-meny på tilkoblingslinjen
Perler-meny på tilkoblingslinjen

Obs! 

 • Hvis vinduene Tilkobling til eksternt skrivebord ikke er maksimert, må du klikke ikonet for Tilkobling til eksternt skrivebord øverst til venstre i vinduet for å vise Start-skjermen, perler og andre alternativer.

Hvorfor kan jeg ikke koble til ved hjelp av Tilkobling til eksternt skrivebord?

Her er noen mulige løsninger på vanlige problemer du kan støte på når du skal koble til en ekstern PC. Hvis disse løsningene ikke fungerer, kan du søke etter mer hjelp på nettstedet for Microsoft-fellesskapet.

 • Kan ikke finne den eksterne PCen. Hvis du ser denne feilen, tar du kontakt med systemansvarlig på den eksterne PCen for å kontrollere at du har riktig PC-navn, og deretter kontrollerer du at du har angitt riktig navn. Hvis du fremdeles ikke kan koble til, skriver du inn IP-adressen på den eksterne PCen i stedet for PC-navnet.

 • Det er et problem med nettverket. Kontroller at:

  • ruteren er slått på (bare hjemmenettverk).

  • Ethernet-kabelen er koblet til nettverkskortet (bare kabelbaserte nettverk).

  • trådløsbryteren på PCen er slått på (bare bærbare datamaskiner i trådløse nettverk).

  • nettverkskortet fungerer riktig.

  Hvis problemet vedvarer, kontakter du personen som konfigurerte nettverket.

 • Porten for Eksternt skrivebord kan være blokkert av en brannmur. Hvis du bruker Windows-brannmur, gjør du følgende:

  1. Åpne Windows-brannmuren ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke mot høyre hjørne øverst på skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn brannmur i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Windows-brannmur.

  2. Trykk eller klikk Slipp en app eller funksjon gjennom Windows-brannmuren.

  3. Trykk eller klikk Endre innstillinger. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

  4. Merk av for Eksternt skrivebord under Tillatte apper og funksjoner, og trykk eller klikk deretter OK.

  Hvis du bruker en annen brannmur, kontroller at porten for Eksternt skrivebord (vanligvis 3389) er åpen.

 • Eksterne tilkoblinger er kanskje ikke konfigurert på den eksterne PCen. Hvis du skal rette opp dette, ser du under spørsmålet "Hvordan kobler jeg til en annen PC med Tilkobling til eksternt skrivebord?" i dette hjelpeemnet.

 • Den eksterne PCen tillater kanskje at bare PCer som er konfigurert for nettverksnivågodkjenning, kobles til. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se under spørsmålet "Hvilke typer tilkoblinger for eksternt skrivebord bør jeg tillate?" i dette hjelpeemnet.

 • Den eksterne PCen er kanskje slått av. Du kan ikke koble til en PC som er slått av, eller er i hvile- eller dvalemodus, så du må kontrollere at innstillingene for disse modiene på den eksterne PCen er angitt til Aldri (dvalemodus er ikke tilgjengelig på alle PCer). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Strømplaner: vanlige spørsmål.

Obs! 

 • Hvis du kan se påloggingsskjermbildet på den eksterne PCen, men du kan ikke logge på, kan det hende at du ikke er blitt lagt til i brukergruppen for eksternt skrivebord eller en hvilken som helst gruppe med administratorrettigheter på den eksterne PCen. Be systemansvarlig om å gjøre dette for deg.

Hvordan endrer jeg innstillingene for Tilkobling til eksternt skrivebord?

Du kan endre ulike innstillinger for den eksterne tilkoblingen, inkludert størrelsen på skrivebordet, lyden og tilkoblingshastigheten til den eksterne PCen.

 1. Åpne Tilkobling til eksternt skrivebord ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn mstsc i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke mstsc.

 2. Skriv inn navnet på PCen du vil koble til.

 3. Før du kobler til, trykker eller klikker du Vis alternativer og gjør deretter ønskede endringer i kategoriene Visning, Lokale ressurser, Programmer, Opplevelse og Avansert.

 4. Hvis du ønsker å lagre disse innstillingene for fremtidige tilkoblinger, trykker eller klikker du kategorien Generelt, og trykker eller klikker deretter Lagre.

 5. Trykk eller klikk Koble til.

Hvorfor er det umulig å endre noen av innstillingene for Tilkobling til eksternt skrivebord?

Det kan hende at systemansvarlig administrerer disse innstillingene. Spør systemansvarlig hvis du vil ha mer informasjon.

Hvilke typer tilkoblinger til eksternt skrivebord bør jeg tillate?

Før du eller noen andre kan koble til en ekstern PC, må du velge riktig tilkoblingsinnstilling på den eksterne PCen. Hvis du vil endre de eksterne innstillingene, følger du disse trinnene:

 1. Åpne System ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, bevege musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn System i søkeboksen, og trykke eller klikke System.

 2. Klikk Eksterne innstillinger. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

Det er to alternativer for eksterne innstillinger:

 • Ikke tillat eksterne tilkoblinger til denne datamaskinen. Dette hindrer at noen kan koble seg til PCen din eksternt.

 • Tillat eksterne tilkoblinger til denne datamaskinen. Dette tillater eksterne tilkoblinger på PCen.

  Hvis du vet at personer som kobler til PCen din, kjører Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1 på sin PC, merker du av for Tillat tilkoblinger fra datamaskiner som kjører Eksternt skrivebord med godkjenning på nettverksnivå (anbefales). Disse versjonene av Windows bruker nettverksnivågodkjenning, som er en godkjenningsmetode som fullføres før du oppretter en fullstendig tilkobling, og påloggingsskjermbildet vises. Dette kan bidra til å beskytte den eksterne PCen mot hackere og skadelig programvare.