Endre størrelse på oppgavelinjen


Du kan endre størrelse på oppgavelinjen for å gi mer plass til knapper og verktøylinjer.

Se denne videoen for å lære hvordan du endrer størrelsen på oppgavelinjen (00:55)

Slik endrer du størrelsen på oppgavelinjen

  1. Høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen. Hvis det er merket av for Lås oppgavelinjen, er oppgavelinjen låst. Lås den opp ved å klikke Lås oppgavelinjen for å fjerne avmerkingen.

  2. Pek på kanten av oppgavelinjen til pekeren endres til en tohodet pilBilde av en pil som angir at du kan endre størrelsen på oppgavelinjen, og dra deretter kantlinjen til oppgavelinjen får ønsket størrelse.


Trenger du mer hjelp?