Gjenopprette datamaskinen fra en sikkerhetskopi av en systemavbildning


Du kan bruke en systemavbildning til å gjenopprette innholdet på datamaskinen hvis harddisken eller selve datamaskinen slutter å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon om filsystembilder, se Hva er en systemavbildning?

Advarsel!  

 • Når du gjenoppretter datamaskinen fra en systemavbildningavbildning, er det en fullstendig gjenoppretting. Du kan ikke velge enkeltelementer som skal gjenopprettes, og alle gjeldende programmer, systeminnstillinger og filer erstattes med de fra systemavbildningen.

Før du begynner, må du kontrollere at det flyttbare mediet der sikkerhetskopien er lagret, er tilgjengelig hvis dette er aktuelt. Kontroller også at disken du bruker til å gjenopprette sikkerhetskopien, har like stor lagringsplass eller har mer plass enn den disken som du sikkerhetskopierte.

Vis alle

Gjenopprette ved hjelp av Kontrollpanelet for gjenoppretting (anbefales)

Hvis datamaskinen fortsatt fungerer og du har tilgang til Kontrollpanel, eller hvis du vil gjenopprette sikkerhetskopien av systemavbildningen til en annen datamaskin, gjør du følgende:

 1. Åpne Gjenoppretting ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv gjenoppretting i søkeboksen, og klikk deretter Gjenoppretting.

 2. Klikk Avanserte gjenopprettingsmetoder.

 3. Kilkk Bruk en systemavbildning du har opprettet tidligere, til å gjenopprette datamaskinen, og følg trinnene.

Slik gjenoppretter du ved å bruke forhåndsinstallerte gjenopprettingsalternativer:

Hvis du ikke har tilgang til kontrollpanelet og du ikke har en installasjonsplate for Windows eller en gjenopprettingsplate, bruker du denne metoden for å gjenopprette datamaskinen din:

 1. Start datamaskinen på nytt ved å trykke på av/på-knappen på datamaskinen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis datamaskinen har bare ett operativsystem installert, holder du nede F8-tasten når datamaskinen starter på nytt. Du må trykke F8 før Windows-logoen vises. Hvis Windows-logoen vises, må du prøve på nytt.

  • Hvis datamaskinen har mer enn ett operativsystem installert, bruker du piltastene til å merke operativsystemet du vil starte. Trykk deretter F8.

 3. I skjermbildet Avanserte oppstartsalternativer bruker du piltastene til å merke Reparer datamaskinen, og deretter trykker du Enter.

 4. Velg et tastaturoppsett, og klikk deretter Neste.

 5. Velg et brukernavn, skriv inn passordet, og klikk deretter OK.

 6. På menyen Alternativer for systemgjenoppretting velger du Systembildegjenoppretting , og deretter følger du instruksjonene.

Gjenopprette ved hjelp av en installasjonsplate for Windows eller en gjenopprettingsplate

Hvis du ikke har tilgang til kontrollpanelet, kan du gjenopprette datamaskinen ved hjelp av en installasjonsplate for Windows eller en gjenopprettingsplate (hvis du har en).

 1. Sett inn installasjonsplaten eller gjenopprettingsplaten.

 2. Start datamaskinen på nytt ved å trykke på av/på-knappen på datamaskinen.

 3. Trykk en tast for å starte datamaskinen fra installasjonsplaten eller gjenopprettingsplaten hvis du blir bedt om det.

  Hvis datamaskinen ikke er konfigurert til å starte fra en CD eller DVD, slår du opp i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen. Du må kanskje endre BIOS-innstillingene på datamaskinen. Se datamaskinprodusentens hjemmeside for informasjon om hvilke innstillinger som skal endres. Hvis du vil ha mer informasjon om BIOS, se BIOS: vanlige spørsmål.

 4. Velg språkinnstillingene, og klikk deretter Neste.

 5. Klikk Reparer datamaskinen.

  Dette trinnet gjelder kun hvis du bruker en installasjonsplate for Windows.

 6. Velg et gjenopprettingsalternativ, og klikk deretter Neste.Trenger du mer hjelp?