Du kan bruke Windows Media Player til å kopiere sanger fra lyd-CDer til datamaskinen. Dette kalles ripping.

Under rippeprosessen komprimerer spilleren hver sang og lagrer dem på harddiskensom Windows Media Audio-filer (WMA), MP3-filer eller WAV-filer ,og deretter legges de til i spillerbiblioteket. Se Komme i gang med Windows Media Player hvis du vil ha mer informasjon om spillerbiblioteket.

Bilde av "ripping pågår"
Rippe en musikk-CD

Når du har rippet CD-samlingen din, kan du bruke spilleren til følgende:

Se denne videoen for å lære hvordan du ripper musikk fra en CD (1.00)
Vis alle

Slik ripper du musikk fra en CD:

Hvis Windows Media Player ikke er åpen, åpnes den i avspillingsmodus når en lyd-CD settes inn i CD-stasjonen. Hvis spillerbiblioteket er åpent når du setter inn en CD, blir det værende åpent. Du kan rippe en CD og justere rippeinnstillingen i begge modi. Klikk Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek eller Bytt til avspilling for å Bilde av modusknappen Bytt til avspilling veksle mellom modiene.
Bilde av rippekontroller
Rippekontroller i spillerbiblioteket

Hvis du vil ha mer informasjon om avspillingsmodus og spillerbiblioteket, se Komme i gang med Windows Media Player. Hvis du vil ha mer informasjon om å rippeinnstillingene, se Endre innstillinger for ripping av musikk.

Slik ripper du musikk fra en CD:

 1. Kontroller at du er koblet til Internett før du begynner, for å få best mulig resultat.

  Når datamaskinen er koblet til Internett, prøver spilleren å hente medieinformasjon om sporene som rippes, fra en database på Internett. Spilleren legger deretter til informasjonen i filene under ripping.

  Vær oppmerksom på at du kan rippe en CD når datamaskinen ikke er koblet til Internett. Spilleren kan da imidlertid ikke identifisere navnet på CDen, artisten som laget den, eller navnene på sangene, før du kobler til Internett.

 2. Sett inn en lyd-CD i CD-stasjonen.

 3. (Valgfritt) Hvis du vil velge et annet format (for eksempel MP3 i stedet for WMA) eller en annen bithastighet (for eksempel 192 kbps i stedet for kbps) for filene som opprettes ved ripping, klikker du Rippeinnstillinger-menyen i spillerbiblioteket og klikker deretter Format eller Lydkvalitet.

 4. (Valgfritt) Hvis du ikke vil rippe alle sangene, fjerner du merket for sangene du ikke vil rippe i spillerbiblioteket.

 5. Klikk Ripp CDBilde av Ripp CD-knappen i avspillingsmodus i avspillingsmodus eller Ripp CD i spillerbiblioteket for å begynne rippingen.

  Når sangene er rippet, kan du søke etter dem og spille dem av i spillerbiblioteket.

  Obs!

  • Player lagrer rippede sanger i musikkbiblioteket på datamaskinen. Hvis du sletter musikkbiblioketeket eller fjerner alle plasseringer fra det, kan du ikke rippe musikk fra en CD. Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til og fjerne plasseringer i musikkbiblioteket, kan du se Legge til elementer i Windows Media Player-biblioteket Hvis du vil ha mer informasjon om gjenoppretting av et slettet bibliotek, kan du se Biblioteker: vanlige spørsmål.

  • Det kan hende du blir bedt om å legge til manglende medieinformasjon manuelt når rippingen er fullført. Se trinnene nedenfor hvis du vil lære hvordan du legger til eller redigerer medieinformasjon når rippingen er fullført. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du redigerer medieinformasjon, se Legge til eller endre medieinformasjon i Windows Media Player.

Slik legger du til medieinformasjon etter ripping

 1. Koble til Internett.

  Hvis medieinformasjonen mangler fordi du ikke var koblet til Internett under rippingen, vil medieinformasjonen for sporene som nylig ble rippet, vanligvis vises så snart du kobler til Internett. Hvis ikke den gjør det, eller hvis informasjonen er feil, fortsetter du med følgende trinn for å legge til eller redigere informasjonen. Hvis du ikke har tilgang til Internett, kan du redigere medieinformasjonen manuelt.

 2. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 3. Gå til albumet du nettopp rippet i spillerbiblioteket.

 4. Høyreklikk albumet, og klikk deretter Søk etter albuminformasjon.

 5. Hvis det vises en feilmelding om at du må endre personverninnstillingene dine, gjør du følgende:

  1. Klikk Organiser, klikk Alternativer, og klikk deretter kategorien Personvern.

  2. Merk av for Oppdater musikkfiler ved å hente medieinformasjon fra Internett

  3. Gjenta trinn 3 og 4.

 6. Gjør ett av følgende:

  • Hvis riktig album- eller artistinformasjon vises i søkeresultatene, velger du riktig oppføring. Følg så instruksjonene på siden for automatisk å oppdatere albumgrafikken og medieinformasjonen. Hvis riktig albuminformasjon ikke vises i søkeresultatene, følger du instruksjonene på siden for å søke på nytt med andre søkekriterier eller legge til medieinformasjonen manuelt.

  • Hvis ønsket albuminformasjon vises med et generelt musikkikon som albumgrafikk, er ikke albumgrafikken tilgjengelig for nedlasting.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du redigerer medieinformasjon, se Legge til eller endre medieinformasjon i Windows Media Player.

Obs!

 • Uautorisert bruk og/eller kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale kan være brudd på lovgivningen om opphavsrett i USA og/eller andre land/regioner. Opphavsrettsbeskyttet materiale omfatter, men er ikke begrenset til, programvare, dokumentasjon, grafikk, tekster, fotografier, utklippsbilder, animasjoner, film og videoklipp, samt lyd og musikk (inkludert MP3-kodet materiale). Brudd på amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett kan føre til og alvorlig sivil- og/eller strafferettslig forfølgelse.Trenger du mer hjelp?