Første gang du lagrer en fil må du opprette et navn for filen, og velge hvor du ønsker å lagre den. Hvis du åpner en fil og ønsker å lagre en separat kopi i stedet for å erstatte filen du åpnet, må du også lagre filen med et nytt navn eller lagre den på en annen plassering.

De fleste apper lagrer filer på en standardplassering. Appene du for eksempel bruker til å arbeide med dokumenter kan oppgi OneDrive som standardplassering for lagring. Når du lager filene på OneDrive, kan du åpne dem fra en hvilken som helst enhet, selv om noe skjer med PCen din. Du kan imidlertid alltid lagre filene på en annen plassering hvis du ønsker det.

Slik lagrer du en fil fra en skrivebordsapp

Når du bruker en skrivebordsapp og trykker eller klikker for å lagre en fil, vises dialogboksen Lagre som.

Dialogboksen Lagre som
Dialogboksen Lagre som

Gjør følgende for å velge lagringsalternativer.

 1. Bruk adresselinjen eller ruten til venstre for å velge en annen plassering der filen skal lagres:

  På adresselinjen kan du trykke eller klikke en del av banen for å gå opp til plasseringen, eller du kan skrive inn hele banen til en mappe (for eksempel E:\FraMor).

  I ruten til venstre kan du trykke eller klikke en plassering for å vise innholdet, eller trykke eller klikke en pil for å utvide en plassering. Hvis du ikke ser ruten til venstre, trykker eller klikker du Bla gjennom mapper nederst i venstre hjørne av dialogboksen Lagre som for å vise den.

 2. Skriv inn et navn for filen i Filnavn-boksen.

 3. Enkelte apper kan lagre flere filtyper. Hvis du ser boksen Filtype, kan du bruke den til å velge ønsket filtype.

 4. Avhengig av appen og filtypen du lagrer, kan det hende du kan legge til filegenskaper som merker når du lagrer filen. Du kan for eksempel legge til merker og andre egenskaper i Microsoft Office-dokumenter, bilder (for eksempel JPEG-filer) og musikk (for eksempel MP3-filer). Du kan bruke disse egenskapene til å søke etter og organisere filene.

 5. Trykk eller klikk Lagre når du er ferdig.

Obs! 

 • Hvis dialogboksen Lagre som vises når du skal skrive ut et dokument, er det fordi Microsoft XPS Document Writer eller et annet "skriv til fil"-alternativ ble valgt i stedet for en virkelig skriver. Når du skal skrive ut fra en app, åpner du appens utskriftsalternativer og kontrollerer at skriveren, og ingen "skriv til fil"-alternativer, er valgt.

Slik lagrer du en fil fra andre apper

Hvilke alternativer du har for å lagre en fil
Hvilke alternativer du har for å lagre en fil

Slik lagrer du en fil (for eksempel et e-postvedlegg) fra en app som E-post

 1. Hvis du vil velge en annen plassering, trykker eller klikker du toppteksten i øvre venstre hjørne på skjermen.

  Tips!

  • Du kan åpne plasseringen der gjeldende mappe er lagret, ved å trykke eller klikke Gå opp.

 2. Skriv inn et navn på filen.

 3. Enkelte apper kan lagre flere filtyper. Hvis du ser boksen, kan du bruke den til å velge ønsket filtype.

 4. Trykk eller klikk knappen nede til høyre for å lagre filen (navnet på knappen kan variere avhengig av hvilken app du bruker).

Obs! 

 • Når du skal lagre en fil, kan det hende noen av filene som er på plasseringen, ikke blir vist. Du ser bare filtypene appen kan lagre og åpne.

 • Du kan ikke bruke Filutforsker til å lagre filer. Du må bruke en app. Vanligvis åpner og lagrer du en fil i appen som ble brukt til å opprette den.

 • Både PCen og OneDrive har Dokumenter- og Bilder-mapper du kan lagre filer i. De to mappene er ikke relatert. Hvis du lagrer filer i Dokumenter-mappen på PCen, blir de ikke lastet opp til OneDrive.
Trenger du mer hjelp?