Personvernerklæring

Personvernerklæring for Microsoft Security Essentials

Sist oppdatert: april 2013

Microsoft arbeider med å ta vare på personvernet og levere produkter som gir deg best mulig ytelse, kraft og brukervennlighet for personlig databehandling. Denne personvernerklæringen forklarer mange av praksisene for datainnsamling og -bruk av Microsoft Security Essentials ("produktet"). Den gjelder ikke for andre nettsteder, produkter eller tjenester fra Microsoft, enten de er nettbaserte eller ikke.

Produktet bidrar til å beskytte PCen mot skadelig programvare (malware), for eksempel virus, spionprogrammer og annen potensielt skadelig programvare.

Det har tre metoder for å beskytte PCen mot skadelig programvare og annen potensielt uønsket programvare:

  • Sanntidsbeskyttelse. Produktet varsler deg når skadelig programvare, spionprogrammer eller annen potensielt uønsket programvare prøver å installere eller kjøre på PCen. Det varsler også når programmer prøver å endre viktige Windows-innstillinger.

  • Søkealternativer. Du kan bruke produktet til å søke etter trusler, virus, spionprogrammer og annen potensielt uønsket programvare som kan være installert på PCen, planlegge regelmessige søk og fjerne all skadelig programvare som oppdages under et søk, automatisk.

  • Oppdaging. Hvis det oppdages skadelig programvare på datamaskinen, blir bestemte tiltak implementert for å fjerne den skadelige programvaren og beskytte datamaskinen mot ytterligere infeksjon. Etter at den skadelige programvaren er fjernet, kan det også hende at produktet tilbakestiller enkelte innstillinger i Windows, for eksempel standard hjemmeside og søkeleverandør.

Innsamling og bruk av personlige opplysninger

Når vi trenger informasjon som identifiserer deg personlig eller tillater oss å kontakte deg, vil vi be om dette eksplisitt. Den personlige informasjonen vi samler inn fra deg, brukes av Microsoft og selskapets kontrollerte datterselskaper og tilknyttede selskaper til å formidle tjenesten(e) eller utføre overføringen(e) du har bedt om eller godkjent, og den kan også brukes til å be om tilleggsinformasjon om tilbakemelding som du gir om produktet eller tjenesten du bruker, til å formidle informasjon om kritiske oppdateringer og varslinger som gjelder den forhåndsutgitte programvaren, eller å forbedre produktet eller tjenesten (for eksempel spørsmål om feilrapporterings- og undersøkelsesskjemaet).

Personlige opplysninger du oppgir, blir ikke overført til tredjeparter uten ditt samtykke, unntatt som beskrevet i denne erklæringen. Vi leier av og til inn andre selskaper som leverer begrensede tjenester på våre vegne, for eksempel besvarelse av kundespørsmål om produkter og tjenester, eller utføring av statistiske analyser av våre tjenester. Vi vil bare gi disse selskapene de personlige opplysningene de trenger for å yte tjenesten, og de har ikke tillatelse til å bruke opplysningene til noe annet formål.

Microsoft kan åpne eller fremlegge informasjon om deg og innholdet i kommunikasjonen din, for å: (a) etterkomme lovgivning eller svare på lovmessige forespørsler eller juridisk prosedyre; (b) beskytte Microsofts rettigheter eller eiendom eller våre kunder, innbefattet håndhevelse av avtaler eller retningslinjer som styrer din bruk av tjenesten; eller (c) handle i god tro om at slik tilgang eller fremlegging er nødvendig for å ivareta den personlige sikkerheten til Microsofts ansatte, kunder eller offentligheten. Det kan også hende at vi legger frem personlige opplysninger som en del av en firmatransaksjon, for eksempel en fusjon eller salg av aktiva.

Innsamling og bruk av informasjon om datamaskinen din

Denne programvaren inneholder Internett-aktiverte funksjoner som samler inn bestemt standardinformasjon fra datamaskinen ("standard datamaskininformasjon"), og sender den til Microsoft. Standard datamaskininformasjon omfatter bestemt informasjon om datamaskinprogramvaren og -maskinvaren, for eksempel IP-adresse, operativsystemversjon, nettleserprogramvare og -versjon. Personverndetaljene for hver produktfunksjon som er nevnt i denne personvernerklæringen, beskriver hvilken tilleggsinformasjon som samles inn, og hvordan den brukes.

Informasjon som samles inn av eller sendes inn til Microsoft kan lagres og behandles i USA eller et hvilket som helst annet land der Microsoft eller dets tilknyttede selskaper, datterselskaper eller tjenesteleverandører driver virksomhet. Microsoft følger Safe Harbor-prinsippene, som er utviklet av det amerikanske handelsdepartement (Department of Commerce) angående innsamling, bruk og oppbevaring av data fra Den europeiske union, EØS og Sveits.

Anbefalte innstillinger

Hvis du velger de anbefalte innstillingene under installasjonen, aktiveres sanntidsbeskyttelse og automatisk søk ukentlig klokken 02:00 på søndager.

Sikkerheten for dine opplysninger

Microsoft arbeider for å beskytte sikkerheten til dine opplysninger. Vi bruker en rekke forskjellige sikkerhetsteknologier og -prosedyrer som er med på å beskytte opplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk eller fremlegg.

Mer informasjon

Microsoft ser frem til kommentarer fra dere angående denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om denne erklæringen eller du mener at vi ikke har overholdt den, kan du kontakte oss ved å fylle ut vårt nettskjema. Hvis du har tekniske eller mer generelle spørsmål, kan du gå til http://support.microsoft.com for å finne ut mer om Microsofts Kundestøtte.

Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA · 425-882-8080

Bestemte funksjoner

Kategorien Historikk

Hva denne funksjonen gjør: Denne funksjonen viser en liste over all skadelig programvare eller potensielt skadelig programvare som produktet fant på PCen, og handlingene som ble utført da disse programmene ble funnet. Informasjonen som vises i kategorien Historikk, gjelder for elementer som ble oppdaget for alle brukere, ikke per bruker.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres: En liste over all skadelig programvare eller potensielt skadelig programvare som produktet fant på datamaskinen, samt handlingene som ble utført på disse elementene, er lagret på datamaskinen. Disse listene inkluderer aktiviteten i produktet for alle lokale brukere på datamaskinen. Listene sendes til Microsoft som en del av MAPS.

Valg og kontroll: Logglister kan slettes av administratoren for den lokale datamaskinen. Alle elementer vises som standard for alle brukere. Hvis du vil tillate at bare administratoren for den lokale datamaskinen kan vise alle elementer, velger du kategorien Avansert i kategorien Innstillinger, og deretter fjerner du merket for Tillat at alle brukere viser de fullstendige historikkresultatene.

Microsoft Update

Hva denne funksjonen gjør: Produktet aktiverer automatisk oppdatering fra Windows Update og Microsoft Update for å bidra til at datamaskinen har de nyeste oppdateringene av Windows-programvare og annen Microsoft-programvare. Dette betyr at programvare som bruker Windows og Microsoft Update, påvirkes av denne endringen. Microsoft Update er svært viktig når det gjelder å formidle de nyeste oppdateringene av definisjonen på trusler om skadelig programvare for produktet.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres: Hvis du vil ha mer informasjon om Windows Update og Microsoft Update, kan du se personvernerklæringen for Update Services på http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Valg og kontroll: Windows Update og Microsoft Update er aktivert som standard slik at du har de gjeldende oppdateringene av programvare- og virussignaturer. Hvis du senere vil deaktivere oppdateringer, kan du gjøre dette i Windows-innstillingene. Finn ut hvordan du gjøre dette ved å se personvernerklæringen for Update Service på http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Automatisk søk etter skadelig programvare

Hva denne funksjonen gjør: Produktet inkluderer en funksjon for automatisk søk, som søker på datamaskinen og varsler deg hvis skadelig programvare oppdages. Du kan slå automatisk søk på eller av og endre hyppighet og type søk ved hjelp av kategorien Settings i produktet. Du kan også velge hvilke handlinger som utføres automatisk på programvare som produktet finner under et planlagt søk. Når det gjelder alvorlige trusler eller trusler med høy alvorsgrad, blir bestemte tiltak som standard implementert for å fjerne den skadelige programvaren og beskytte datamaskinen mot ytterligere infeksjon. Etter at den skadelige programvaren er fjernet, kan det også hende at produktet tilbakestiller enkelte innstillinger i Windows, for eksempel standard hjemmeside og søkeleverandør. Når det gjelder trusler med lav eller middels alvorsgrad, blir du bedt om å iverksette et tiltak. Hvis du vil endre handlingene som utføres som et svar på disse truslene, kan du se delen Valg og kontroll nedenfor.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres: En liste over all skadelig programvare eller potensielt skadelig programvare som produktet fant på datamaskinen, samt handlingene som ble utført på disse elementene, er lagret på datamaskinen. Disse listene inkluderer aktiviteten i produktet for alle lokale brukere på datamaskinen. Listene sendes til Microsoft som en del av MAPS.

Valg og kontroll: Du kan slå automatisk søk av ved hjelp av kategorien Settings i produktet, selv om dette ikke anbefales. Du kan også konfigurere handlingene som utføres for hvert trusselnivå, i panelet Settings i produktet.

Sanntidsbeskyttelse

Hva denne funksjonen gjør: Sanntidsbeskyttelsen i produktet varsler deg når virus, spionprogrammer eller annen potensielt uønsket programvare prøver å installeres eller kjøre på PCen. Når det gjelder alvorlige trusler eller trusler med høy alvorsgrad, blir bestemte tiltak som standard implementert for å fjerne den skadelige programvaren og beskytte datamaskinen mot ytterligere infeksjon. Etter at den skadelige programvaren er fjernet, kan det også hende at produktet tilbakestiller enkelte innstillinger i Windows, for eksempel standard hjemmeside og søkeleverandør. Når det gjelder trusler med lav eller middels alvorsgrad, blir du bedt om å iverksette et tiltak. Hvis du vil endre handlingene som utføres som et svar på disse truslene, kan du se delen Valg og kontroll nedenfor.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres: En liste over all skadelig programvare eller potensielt skadelig programvare som produktet fant på datamaskinen, samt handlingene som ble utført på disse elementene, er lagret på datamaskinen. Disse listene inkluderer aktiviteten i produktet for alle lokale brukere på datamaskinen. Listene sendes til Microsoft som en del av MAPS.

Valg og kontroll: Du kan deaktivere sanntidsbeskyttelse ved hjelp av kategorien Settings i produktet, selv om dette ikke anbefales. Du kan også konfigurere handlingene som utføres for hvert trusselnivå, i panelet Settings i produktet.

Skallutvidelse

Hva denne funksjonen gjør: Skallutvidelse er et søkeverktøy som du kan bruke til å velge bestemte filer og/eller mapper og søke i dem ved hjelp av produktet.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres: En liste over all skadelig programvare eller potensielt skadelig programvare som produktet fant på datamaskinen, samt handlingene som ble utført på disse elementene, er lagret på datamaskinen. Disse listene inkluderer aktiviteten i produktet for alle lokale brukere på datamaskinen. Listene sendes til Microsoft som en del av MAPS.

Valg og kontroll: Skallutvidelsesfunksjonen er et manuelt verktøy du kan velge å bruke eller ikke.

Microsoft Active Protection Service (MAPS)

Hva denne funksjonen gjør: Microsoft Active Protection Service (MAPS) kan bidra til å beskytte PCen bedre ved å laste ned nye signaturer for nylig oppdaget skadelig programvare automatisk, og ved å overvåke sikkerhetsstatusen for PCen. MAPS rapporterer skadelig programvare og andre former for potensielt uønsket programvare og feil som har oppstått i produktet, til Microsoft. Hvis en MAPS-rapport inkluderer detaljer om skadelig eller potensielt uønsket programvare som produktet kanskje kan fjerne, laster MAPS ned den nyeste signaturen for å utføre dette. MAPS kan også finne "falske positive" (der noe som opprinnelig ble identifisert som skadelig programvare, ikke viser seg å være det likevel) og løse disse.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres: Denne funksjonen sender rapporter om feil, skadelig programvare og potensielt uønsket programvare til Microsoft. Disse rapportene inkluderer informasjon om de aktuelle filene eller appene, som filnavn, kryptografisk hash-kode, leverandør, størrelse og datostempler. I tillegg kan MAPS samle inn fullstendige URL-adresser for å indikere opprinnelsen til filen, som av og til kan inneholde personlige opplysninger som søkeord eller data som er skrevet inn på skjemaer. MAPS kan også samle inn IP-adressene som potensielt skadelige filer kobler til. Rapporter kan også inkludere handlingene du utførte da produktet varslet deg om at programvare var oppdaget. MAPS-rapporter inkluderer denne informasjonen for å hjelpe Microsoft med å måle hvor effektivt produktet er til å oppdage og fjerne skadelig programvare og potensielt uønsket programvare.

Hvis både produktet og MAPS er aktivert på PCen, sendes MAPS-rapporter automatisk til Microsoft når produktet:

  • finner programvare eller endringer på PCen av programvare som ennå ikke har blitt analysert med hensyn til risiko

  • utfører handlinger mot skadelig programvare (som en del av den automatiske reparasjonen) umiddelbart etter oppdaging

  • fullfører et planlagt søk og utfører automatisk på programvare det finner, i henhold til innstillingene dine

  • finner en feil eller et annet problem

Hvis MAPS rapporterer ny skadelig programvare til Microsoft som produktet kan fjerne, lastes nye signaturer automatisk ned til datamaskinen, og på den måten beskyttes datamaskinen raskere mot potensielle trusler.

Microsoft bruker feilrapporter for å bidra til at produktet fungerer som beregnet – for å hjelpe til å beskytte datamaskinen mot potensielle trusler.

Du kan bli med i MAPS med et standard eller avansert medlemskap. Som standard blir du spurt om standardmedlemskap. Standardmedlemsrapporter inneholder informasjonen som beskrives i denne delen. Avanserte medlemsrapporter er mer omfattende og kan av og til inneholde personlige opplysninger fra for eksempel filbaner og delvise minnedumper. Disse rapportene, sammen med rapporter fra andre brukere som deltar i MAPS, hjelper forskerne våre med å oppdage nye trusler raskere. Definisjoner av skadelig programvare blir deretter opprettet for apper som oppfyller analysekriteriene, og de oppdaterte definisjonene gjøres tilgjengelig for alle brukerne gjennom Windows Update.

Rapporter sendes til Microsoft i kryptert format, for å ta vare på personvernet ditt.

Produktet sender jevnlig MAPS en del informasjon om sikkerhetsstatusen for PCen, for å bidra til å oppdage og reparere enkelte typer skadelige infeksjoner. Denne informasjonen inkluderer informasjon om PCens sikkerhetsinnstillinger og loggfiler som beskriver driverne og annen programvare som lastes under oppstart av PCen. Et nummer som identifiserer PCen din entydig, sendes også.

Bruk av informasjon: MAPS-rapporter brukes til å forbedre programvare og tjenester fra Microsoft. Rapportene kan også brukes til statistiske formål eller andre test- eller analyseformål og til å generere definisjoner. Bare Microsofts ansatte, kontraktører, partnere og leverandører som trenger rapportene i forretningsøyemed, får tilgang til dem. MAPS samler ikke inn personlige opplysninger utilsiktet. I den utstrekning MAPS samler inn personlige opplysninger, bruker ikke Microsoft opplysningene til å identifisere deg eller kontakte deg.

Valg og kontroll: Du kan velge MAPS-medlemskap – standard eller avansert – når som helst ved hjelp av kategorien Settings i produktet. Vær oppmerksom på at MAPS bare fungerer hvis produktet har blitt aktivert på datamaskinen.

Når produktet oppgraderes, vil Microsoft respektere innstillingene dine til du foretar en endring.

Automatisk eksempelsending

Hva denne funksjonen gjør: Produktet inneholder funksjonalitet som kan identifisere visse filer som potensielt uønskede, og kan be om mer informasjon for å foreta en analyse. Som beskrevet nedenfor vil denne funksjonen automatisk sende slike filer uten å spørre deg hver gang en slik handling anbefales.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres: Denne funksjonen sender spesifikke filer fra PCen som produktet mistenker kan være uønsket programvare. Rapporten brukes til nærmere analyse. Disse rapportene kan inkludere informasjon om de aktuelle filene eller appene, som filnavn, kryptografisk hash-kode, leverandør, størrelse og datostempler. Rapporter kan også inkludere handlingene du utførte da produktet varslet deg om at programvare var oppdaget.

Eksempelsendingsrapporter kan sendes automatisk til Microsoft når produktet finner programvare eller endringer på PCen av programvare som ennå ikke er blitt analysert med hensyn til risiko, når følgende er aktivert:

  • Automatisk eksempelsending

  • MAPS

Microsoft bruker eksempelsendingsrapporter for å bidra til at produktet fungerer som beregnet – for å hjelpe til med å beskytte datamaskinen mot potensielle trusler.

Rapporter sendes til Microsoft i kryptert format, for å ta vare på personvernet ditt.

Bruk av informasjon: Eksempelsendingsrapporter brukes til å forbedre programvare og tjenester fra Microsoft. Rapportene kan også brukes til statistiske formål eller andre test- eller analyseformål og til å generere definisjoner. Bare Microsofts ansatte, underleverandører, partnere og leverandører som trenger rapportene i forretningsøyemed, får tilgang til dem. Eksempelsendingsrapporter samler ikke inn personlige opplysninger utilsiktet. I den utstrekning eksempelsendingsrapporter samler inn personlige opplysninger, bruker ikke Microsoft opplysningene til å identifisere deg eller kontakte deg.

Valg og kontroll: Når du installerer programmet første gang, vil du automatisk bli meldt inn i denne funksjonen som standard under installasjonen. Du kan unngå dette ved å fjerne merket for alternativet for aktivering av automatisk innsending av eksempler under installasjonen, eller du kan deaktivere funksjonene senere via produktinnstillingene. Du deaktiverer denne funksjonen ved å gå til kategorien Innstillinger i produktet, velge Avansert i feltet til venstre, og fjerne merket for alternativet for å sende inn fileksempler automatisk når mer analyse er nødvendig. Automatiske eksempelsendinger fungerer bare når produktet er aktivert på datamaskinen, og du er registrert i MAPS på et grunnleggende eller avansert nivå.

Under en oppgradering kan det hende du blir spurt om du vil aktivere automatisk eksempelsending. Microsoft vil respektere innstillingene dine til du foretar en endring.

Program for forbedret kundeopplevelse (CEIP)

Hva denne funksjonen gjør: Programmet for forbedret kundeopplevelse (CEIP) samler inn standardinformasjon om maskinvarekonfigurasjonen, og hvordan du bruker programvaren og tjenestene til å identifisere trender og bruksmønstre. CEIP samler også inn typen og antallet feil du oppdager, programvare- og maskinvareytelse og hastigheten på tjenester. Vi samler ikke inn navn, adresse eller annen kontaktinformasjon.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres: Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonen som samles inn, behandles eller sendes av CEIP, kan du se personvernerklæringen for CEIP på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=52097.

Bruk av informasjon: Vi bruker denne informasjonen til å forbedre kvaliteten, påliteligheten og ytelsen for programvaren og tjenestene fra Microsoft.

Valg/kontroll: CEIP er som standard deaktivert. Du får muligheten til å registrere deg for CEIP under installasjonen. Hvis du velger å registrere deg og senere ombestemmer deg, kan du deaktivere CEIP når som helst ved hjelp av dialogboksen for deaktivering av CEIP under kjøring. På Help-menyen åpner du koblingen Customer Experience Improvement Program og velger Don’t Join.