Oppdateringssenter


Få den siste oppdateringspakken eller oppdateringen for din versjon av Windows

En oppdateringspakke er en Windows-oppdatering som ofte kombinerer tidligere utgitte oppdateringer som gjør Windows mer pålitelig. Oppdateringspakker, som leveres gratis på denne siden, kan inkludere sikkerhets- og ytelsesforbedringer og støtte for nye typer maskinvare. Sørg for å installere den siste oppdateringspakken for å holde Windows oppdatert. Det tar omtrent en halv time å installere oppdateringspakker, og du må starte datamaskinen på nytt omtrent halvveis i installasjonen.

Den anbefalte (og enkleste) fremgangsmåten for å få tak i oppdateringer, som oppdateringspakker, er å aktivere Windows Update for Windows 8, Windows 7 og Windows Vista, eller automatiske oppdateringer for Windows XP og la Windows varsle deg når oppdateringer du trenger, er klare til å bli installert.

Finn ut hvordan du kontrollerer hvilken versjon av Windows og oppdateringspakken du kjører.


Windows 8.1 er en oppdatering til Windows 8.

Finn ut mer om Windows 8.1.