Konfigurere eller endre innstillinger for automatisk sikkerhetskopiering


Sikkerhetskopiering bidrar til å sørge for at filer ikke blir skadet eller går tapt for godt. Med automatisk sikkerhetskopiering trenger du ikke huske å sikkerhetskopiere filene. Du kan endre innstillingene for automatisk sikkerhetskopiering (for eksempel hvor ofte du sikkerhetskopierer, lagringstypen du bruker, eller filene du sikkerhetskopierer) når du vil.

Slik konfigurerer du automatisk sikkerhetskopiering:

Hvis du ikke har brukt Windows Sikkerhetskopiering tidligere, vil veiviseren for Windows Sikkerhetskopiering automatisk planlegge sikkerhetskopieringer for deg. Du kan endre denne tidsplanen.

  1. Åpne Sikkerhetskopiering og gjenoppretting ved å klikke StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

  2. Klikk Konfigurer sikkerhetskopiering, og følg deretter instruksjonene i veiviseren. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

Slik endrer du automatisk sikkerhetskopiering:

  1. Åpne Sikkerhetskopiering og gjenoppretting ved å klikke StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

  2. Klikk Endre innstillinger. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

Obs!

  • Hvis det skal utføres en planlagt sikkerhetskopiering og datamaskinen er avslått, i hvilemodus eller i dvalemodus, vil Windows Sikkerhetskopiering hoppe over sikkerhetskoperingen og vente til neste planlagte sikkerhetskopering.

  • Hvis målet for sikkerhetskoperingen ikke er tilgjengelig når Windows Sikkerhetskopiering forsøker å utføre sikkerhetskoperingen, vil du få en feilmelding. Du kan enten endre målet for sikkerhetskoperingen, forsøke å sikkerhetskopere på nytt eller vente til neste planlagte sikkerhetskopering.

  • Hvis målet for sikkerhetskoperingen er en nettverksressurs og den ikke er tilgjengelig, eller hvis nettverkslegitimasjonen din har utløpt når Windows Sikkerhetskopiering forsøker å opprette en sikkerhetskopi, vil du få en feilmelding. Du kan enten angi brukernavnet og passordet ditt på nytt eller forsøke å sikkerhetskopiere på nytt.

  • Hvis målet for sikkerhetskopien er kryptert av BitLocker, må det låses opp når det er tid for den planlagte sikkerhetskopieringen. Hvis den er låst, vil du få en feilmelding. Du må da låse opp stasjonen og forsøke sikkerhetskopieringen på nytt.Trenger du mer hjelp?