Klokken på datamaskinen brukes til å registrere tiden når du oppretter eller endrer filer på datamaskinen. Du kan endre klokkeslettet og tidssonen.

 1. Åpne Dato og klokkeslett ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Klokke, språk og område og deretter klikke Dato og klokkeslett.

 2. Klikk kategorien Dato og klokkeslett, og klikk deretter Endre dato og klokkeslett. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 3. Gjør ett eller flere av følgende i dialogboksen Innstillinger for dato og klokkeslett:

  • Hvis du vil endre timen, merker du den og klikker pilene for å øke eller redusere verdien.

  • Hvis du vil endre minuttene, merker du dem og klikker pilene for å øke eller redusere verdien.

  • Hvis du vil endre sekundene, merker du dem og klikker pilene for å øke eller redusere verdien.

 4. Når du har endret tidsinnstillingene, klikker du OK.

 5. Hvis du vil endre tidssone, klikker du Endre tidssone.

 6. I dialogboksen Tidssoneinnstillinger klikker du den aktuelle tidssonen i listen og klikker deretter OK.

  Obs!

  • Hvis sommertid brukes i tidssonen, og du vil at klokken på datamaskinen skal justeres automatisk for sommertid, kontrollerer du at det er merket av for Juster klokken automatisk for sommertid.

 7. Klikk OK.

Vis alle

Angi flere klokker

Opptil tre klokker kan vises i Windows: En for lokaltid og to for klokkeslett i andre tidssoner. Etter at du har konfigurert flere klokker, kan du se dem ved å klikke eller peke på klokken i oppgavelinjen.

 1. Åpne Dato og klokkeslett ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Klokke, språk og område og deretter klikke Dato og klokkeslett.

 2. Klikk kategorien Tilleggsklokker.

 3. Merk av for Vis denne klokken ved siden av hver klokke. Velg en tidssone fra listen, skriv inn et navn på klokken (opptil 15 tegn), og klikk OK.

Synkronisere med en tidsserver på Internett

Du kan synkronisere klokken på datamaskinen med en tidsserver på Internett. Klokken på datamaskinen oppdateres da i samsvar med klokken på tidsserveren. Dette kan forhindre at klokken på datamaskinen blir unøyaktig. Klokken oppdateres vanligvis en gang i uken, og du må være koblet til Internett for at synkroniseringen skal fungere.

Obs!

 • Hvis datamaskinen er på et domene, kan du ikke synkronisere klokken med en tidsserver på Internett.

 1. Åpne Dato og klokkeslett ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Klokke, språk og område og deretter klikke Dato og klokkeslett.

 2. Klikk kategorien Internett-klokke, og klikk deretter Endre innstillinger. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 3. Klikk Synkroniser automatisk med en tidsserver på Internett, velg en tidsserver, og klikk deretter OK.Trenger du mer hjelp?