Konfigurere sperrefunksjoner


Hvis datamaskinen er tilkoblet et domene, er ikke sperrefunksjonene tilgjengelige.

Du kan bruke sperrefunksjonene til å styre barnas bruk av datamaskinen. Du kan for eksempel angi tidsbegrensninger for når barna kan bruke datamaskinen, hva slags spill de kan spille og hvilke programmer de kan kjøre.

Hvis du vil se en video, se Bilde av en Spill av-knappVideo: Bruke sperrefunksjoner.

Når sperrefunksjonene blokkerer tilgang til et spill eller program, vises et varsel om at programmet er blokkert. Barnet kan klikke en kobling i varslet for å be om tilgang til spillet eller programmet. Du kan tillate tilgang ved å skrive inn din kontoinformasjon.

Du må ha din egen administratorbrukerkonto for å kunne konfigurere sperrefunksjoner for barnet. Før du starter, må du kontrollere at hvert av barna du vil konfigurere sperrefunksjoner for, har en standard brukerkonto. Sperrefunksjonene kan bare brukes for standard brukerkontoer. Hvis du vil ha mer informasjon om brukerkontoer og hvordan du konfigurerer dem, se Hva er en brukerkonto?

I tillegg til kontrollene som Windows inneholder, kan du installere tilleggskontroller, for eksempel webfiltrering og aktivitetsrapportering, fra en separat tjenesteleverandør. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hvordan legger jeg til sperrefunksjoner?

Slik slår du på sperrefunksjonene for en standard brukerkonto

  1. Åpne Sperrefunksjoner ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel og deretter klikke Konfigurer sperrefunksjoner for alle brukere under Brukerkontoer og familiesikkerhet.‌ ‌ Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  2. Klikk den standard brukerkontoen du vil konfigurere sperrefunksjoner for. Hvis det ikke er konfigurert en standard brukerkonto ennå, klikker du Opprett en ny brukerkonto for å konfigurere en ny konto.

  3. Klikk På, fremtving gjeldende innstillinger under Sperrefunksjoner.

  4. Når du har slått på sperrefunksjonene for barnets standard brukerkonto, kan du justere følgende individuelle innstillinger som du vil ha kontroll over:

    • Tidsbegrensninger. Du kan angi tidsbegrensninger for å styre når barna kan logge på datamaskinen. Tidsbegrensningene forhindrer at barn logger på i de angitte tidsrommene. Du kan angi forskjellige tidsrom for hver enkelt ukedag. Hvis de er logget på når den tilmålte tiden er over, logges de automatisk av. Hvis du vil ha mer informasjon, se Kontrollere når barn kan bruke datamaskinen.

    • Spill. Du kan styre tilgang til spill, velge en aldersklassifisering, velge innholdstypene du vil blokkere, og tillate eller blokkere uklassifiserte eller bestemte spill. Hvis du vil ha mer informasjon, se Velg hvilke spill barn kan spille.

    • Tillat eller blokker spesifikke programmer. Du kan forhindre at barn kjører programmer du ikke vil at de skal kjøre. Hvis du vil ha mer informasjon, se Unngå at barn bruker bestemte programmer.