Konfigurere sperrefunksjoner


Hvis datamaskinen er koblet til et domene, er ikke sperrefunksjonene tilgjengelige.

Du kan bruke sperrefunksjonene til å styre barnas bruk av datamaskinen. Du kan for eksempel angi tidsbegrensninger for når barna kan bruke datamaskinen, hva slags spill de kan spille, og hvilke programmer de kan kjøre.

Når sperrefunksjonene blokkerer tilgang til et spill eller program, vises en varsling om at programmet er blokkert. Barnet kan klikke en kobling i varslingen for å be om tilgang til spillet eller programmet. Du kan gi barnet tilgang ved å skrive inn kontoopplysningene dine.

Du må ha din egen administratorbrukerkonto for å kunne konfigurere sperrefunksjoner for barnet. Før du starter, må du kontrollere at hvert av barna du vil konfigurere sperrefunksjoner for, har en standard brukerkonto. Sperrefunksjonene kan bare brukes for standard brukerkontoer. Hvis du vil ha mer informasjon om brukerkontoer og hvordan du konfigurerer dem, kan du se Hva er en brukerkonto?

I tillegg til kontrollene som er i Windows, kan du installere tilleggskontroller, for eksempel webfiltrering og aktivitetsrapportering, fra en separat tjenesteleverandør. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hvordan legger jeg til sperrefunksjoner?

Slik aktiverer du sperrefunksjonene for en standard brukerkonto:

  1. Åpne Sperrefunksjoner ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel og deretter klikke Konfigurer sperrefunksjoner for alle brukere under Brukerkontoer og familiesikkerhet.‌ ‌ Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  2. Klikk den standard brukerkontoen du vil konfigurere sperrefunksjoner for. Hvis en standard brukerkonto ikke er konfigurert ennå, klikker du Opprett en ny brukerkonto for å opprette en ny konto.

  3. Klikk På, fremtving gjeldende innstillinger under Sperrefunksjoner.

  4. Når du har aktivert sperrefunksjonene for barnets standard brukerkonto, kan du justere følgende individuelle innstillinger du vil ha kontroll over:

    • Tidsbegrensninger. Du kan angi tidsbegrensninger for å styre når barna kan logge på datamaskinen. Tidsbegrensningene forhindrer at barn logger på i de angitte tidsrommene. Du kan angi forskjellige tidsrom for hver enkelt ukedag. Hvis de er logget på når den avsatte tiden er over, logges de av automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kontrollere når barn kan bruke datamaskinen.

    • Spill. Du kan styre tilgang til spill, velge en aldersklassifisering, velge innholdstypene du vil blokkere, og tillate eller blokkere uklassifiserte eller bestemte spill. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velg hvilke spill barn kan spille.

    • Tillat eller blokker bestemte programmer. Du kan forhindre at barn kjører programmer du ikke vil de skal kjøre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Unngå at barn bruker bestemte programmer.Trenger du mer hjelp?