Still inn et TV-signal i Windows Media Center


Visste du at du kan se på og spille inn direktesendte TV-programmer på datamaskinen din? Alt du trenger er Windows Media Center, et TV-signal og en kompatibel TV-mottaker. Hvis du vil lære hvordan TV-signaler og TV-mottakere fungerer sammen, kan du se TV på datamaskinen: Forstå TV-signaler og TV-mottakere.

Hvis du ikke har brukt Media Center tidligere, kan du se Komme i gang med Windows Media Center for å få en introduksjon.

Det finnes ulike typer TV-signaler avhengig av hvor du befinner deg, og det er avgjørende at TV-mottakeren er kompatibel med TV-signalet du forsøker å få tilgang til. Her ser du noen vanlige situasjoner relatert til TV-signaler. Disse kan hjelpe deg med å finne ut hvilket signal du har, og hvilken mottaker du trenger. (Se dokumentasjonen som fulgte med mottakeren, eller besøk produsentens webområde for å avgjøre hvilke signaler mottakeren kan håndtere.)

TV-mottakeren støtter dette signalet
Signalet kommer fra
Du har følgende muligheter

NTSC

Analog kabel

Konfigurer TV-signalet direkte fra et kabel-TV-uttak eller fra en digital-TV-boks ved hjelp av en IR-sender

ATSC

Antenne

Konfigurer signalet direkte fra antennen (se avsnittet nedenfor om søking etter signalstyrke)

ClearQAM

Digital kabel

Konfigurer TV-signalet direkte fra et kabel-TV-uttak eller fra en digital-TV-boks ved hjelp av en IR-sender

Merk: De tilgjengelige kanalene avhenger av hvor du befinner deg, og det er godt mulig at du må legge til noen kanaler manuelt i Media Center for å kunne motta dem. Se Se på TV i Windows Media Center Vanlige spørsmål for mer informasjon om hvordan du legger til kanaler.

OCUR-kabel (digital HD-kabel)

Digital kabel

Konfigurer TV-signalet direkte fra et kabel-TV-uttak eller fra en digital-TV-boks ved hjelp av en IR-sender

Konfigurer et digitalt kabel-signal med en digital kabelmottaker og et CableCARD (kun tilgjengelig i USA)

Se TV-signaler som støttes av Windows Media Center hvis du vil ha mer informasjon om signaltyper.

Hvis du har flere TV-mottakere koblet til eller installert på datamaskinen din, kan det være mulig å konfigurere flere TV-signaler. Dette gjør at du kan spille inn programmer på forskjellige kanaler samtidig. Du kan til og med motta to ulike signaltyper, ved hjelp av en hybridmottaker. Det kan imidlertid hende at Media Center ikke får tilgang til begge signalene samtidig.

Hvis du vil ha mer informasjon om TV-mottakere, kan du se TV på datamaskinen: Forstå TV-signaler og TV-mottakere og Hva bør jeg vite før jeg legger til TV-mottakere som jeg vil bruke med Windows Media Center?

Vis alle

Slik konfigurerer du et TV-signal fra et kabel-TV-uttak i veggen eller en TV-antenne

Hvis TV-signalet kommer fra et kabel-TV-uttak i veggen eller en luftantenne, følger du disse trinnene for å konfigurere det i Media Center:

 1. Koble TV-signalkabelen til TV-IN-kontakten på en kompatibel TV-mottaker på din Media Center-PC.

  Hvis PCen har mer enn én mottaker, kan du bruke en kabelsplitter for å fordele TV-signalet, og deretter koble det til hver mottaker. Dette gjør det mulig å spille inn flere programmer samtidig, eller du kan se på et direktesendt program mens du spiller inn et annet program. Hvis du vil motta et TV-signal ved å bruke flere mottakere, må hver mottaker ha et TV-signal tilkoblet, og signalet må være det samme for hver mottaker.

 2. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, og deretter klikker du Konfigurer TV-signal.

 3. Hvis du ser en melding om at endring av innstillingene vil påvirke TV-innspilling, betyr dette at du allerede har konfigurert et signal. Hvis du vil gå gjennom konfigurasjonsprosessen på nytt, klikk Ja.

 4. Følg trinnene for å konfigurere TV-signalet. Disse trinnene varierer avhengig av hvilken type mottaker eller mottakere du har, samt av hvilken type programmering du abonnerer på.

 5. Hvis du ser din mottaker eller mottakere oppført som forventet på skjermen Resultat av TV-signalgjenkjenning, klikk Ja, konfigurer TVen med disse resultatene, og klikk deretter Neste.

  Hvis en TV-mottaker ikke vises på denne skjermen, må du sørge for at den er riktig koblet til datamaskinen og at du har installert de riktige driverne. Hvis du vil ha mer informasjon, se Oppdatere en driver for maskinvare som ikke fungerer skikkelig.

 6. På skjermen TV-signalleverandør, går du gjennom listen og klikker den signalleverandøren som svarer best til ditt sted og tjeneste, og deretter klikker du Neste.

 7. Klikk Fullfør.

Slik søker du etter flere kanaler eller kontrollerer signalstyrken for en digital TV-mottaker:

Hvis du konfigurerte en digital TV-mottaker under konfigurasjonsprosessen, kan du søke etter flere tilgjengelige kanaler. Du kan også kontrollere signalstyrken for hver kanal, og slå av kanaler som ikke mottar et sterkt signal.

 • I oppstartsskjermbildet i Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker TV-signal, og deretter gjør du ett av følgende:

  • Klikk Søk etter flere kanaler, og følg deretter instruksjonene. Media Center søker etter flere kanaler som kan være tilgjengelig for TV-mottakeren din.

  • Klikk Signalstyrke for digital-TV-antenne, og følg deretter instruksjonene. Media Center søker hver kanal individuelt og viser kanalens signalstyrke. På skjermen Juster digital-TV-antenne og velg kanaler kan du fjerne avmerkingen ved siden av kanaler med lavt eller ingen signal slik at de ikke vises i TV-guiden.

Obs!

 • Selv om det kan virke som om Media Center har fullført søket etter flere kanaler, kan det fremdeles kjøre i bakgrunnen. Hvis du ikke ser de kanalene som du forventet i løpet av dette søket, er det best å vente 15 minutter før du prøver å søke på nytt.

Slik konfigurerer du et TV-signal fra en digital-TV-mottaker og en IR-sender

Mange kabel- eller satellittabonnenter har en kabelboks (også kalt set-top-boks) eller satellittmottaker. Du kan konfigurere TV-signalet til å gå via en av disse enhetene på vei til Media Center-PCen.

Kabelbokser og satellittmottakere kan inkludere kanaler som er enten standard eller HD (High Definition). I Media Center vil et digitalt HD-signal som sendes via en av disse boksene, konverteres til et standard analogsignal.

 1. Koble kabelen fra kabelkilden (vegguttak) til kabelinngangskontakten på kabelboksen eller satellittmottakeren.

  Hvis du har to kabelbokser eller to satellittmottakere som du vil bruke med Media Center, kan du bruke en splitter til å fordele TV-signalet fra vegguttaket til boksene. Hver kabelboks eller satellittmottaker må ha et TV-signal koblet til kabelinngangskontakten.

 2. Koble en kabel fra utgangskontakten på kabelboksen eller satellittmottakeren til TV-IN-kontakten på den aktuelle TV-mottakeren på Media Center-PCen.

  Hvis PCen har mer enn én TV-mottaker, må du sørge for at hver mottaker har et eget TV-signal koblet til TV-IN-kontakten. (Dette betyr at du trenger en kabelboks eller satellittmottaker for hver TV-mottaker du har på Media Center-PCen.)

 3. Koble en IR-forsterker til datamaskinen og set-top-boksen. (En IR-forsterker er en liten, infrarød enhet som leveres med mange Media Center-fjernkontroller og TV-mottakere. Hvis du vil ha mer informasjon, se i dokumentasjonen som fulgte med IR-forsterkeren.)

 4. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, og deretter Konfigurer TV-signal.

 5. Følg trinnene for å koble til et TV-signal, avhengig av hvilken type mottaker eller mottakere som kabelen er koblet til, samt hvilken programtype du abonnerer på.

Slik konfigurerer du et digitalt kabel-TV-signal med en digital kabelmottaker (gjelder bare for USA)

Hvis du har en digital kabeltjeneste fra din lokale kabelleverandør, og du har en spesielt sertifisert PC som er merket som kompatibel med digital kabel, kan du eventuelt kunne se på og spille inn digital kabel-TV i Media Center. Du trenger et par ting for å kunne gjøre dette: en digital kabelmottaker, som er en enhet som leveres med de fleste datamaskiner som er kompatible med digital kabel, og et CableCARD, som er en enhet som må settes inn i den digitale kabelmottakeren for å kunne motta digital kabel. Et CableCARD-kort fungerer som en erstatning for en digital set-top-boks, og kan fås bare fra en deltagende digital kabelleverandør. Med det riktige CableCARD-kortet satt inn i en kompatibel digital kabelmottaker, kan du se på digitale kabelkanaler (både standard og HD) som er tilgjengelige mot abonnement fra kabelleverandøren.

Se Digitale kabelmottakere: vanlige spørsmål for mer informasjon om digitale kabelmottakere, inkludert hvordan du kjører Digital Cable Advisor for å sørge for at datamaskinen oppfyller minstekravene for digital kabel.

Vi anbefaler at du samarbeider med en kabeltekniker fra tjenesteleverandøren for å konfigurere en digital kabelmottaker og et signal. Mange av trinnene nedenfor bør utføres av dem.

 1. Hvis datamaskinen er klar for digital kabel, følger du instruksjonene fra datamaskinprodusenten for å konfigurere den digitale kabelmottakeren.

 2. Skriv ned UnitAddress og CableCARD S/N (serienummer) fra utsiden av CableCARD-kortet. (Du trenger disse numrene for å kunne utføre aktiveringsprosessen i trinn 7.)

 3. Sett CableCARD-kortet inn i den digitale kabelmottakeren. (Dette trinnet utføres vanligvis av en tekniker fra din digitale kabelleverandør.)

 4. Koble kabelen fra kabelkilden (vegguttak) til TV-IN-kontakten på den digitale kabelmottakeren. (Dette trinnet utføres vanligvis av en tekniker fra din digitale kabelleverandør.)

 5. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker Konfigurer TV-signal, og deretter følger du trinnene for å konfigurere signalet.

 6. Kontakt tjenesteleverandøren for å koble CableCARD-kortet til den digitale kabelmottakeren. Dette aktiverer begge, slik at du kan motta digitalt kabelinnhold. Du vil bli bedt om følgende informasjon av tjenesteleverandøren:

  • CableCARD ID: Dette nummeret rapporteres i Windows Media Center på siden Ring kabelselskapet. (Eksempel: 000-298-933-268-5)

  • Host ID (Verts-ID): Dette nummeret rapporteres i Windows Media Center på siden Ring kabelselskapet. (Eksempel: 029-000-000-104-7)

  • Data ID: Dette nummeret rapporteres i Windows Media Center på siden Ring kabelselskapet. (Eksempel: 132-028-947-08)

  • UnitAddress (enhetsadresse): Du finner dette nummeret på utsiden av CableCARD-kortet. (Eksempel: 000-02989-33268-246)

  • CableCARD S/N: Du finner dette nummeret på utsiden av CableCARD-kortet. (Eksempel: NG3549TA0113)

Obs!  

 • Hvis du har en digital kabelmottaker (eller en annen digital mottakertype) men ingen digital kabeltjeneste, kan du kanskje bruke en antenne til å se på og spille inn HDTV (High Definition-TV) som kringkastes gjennom luften (også kalt ATSC), standard TV og digitale kabelkanaler som ikke er krypterte (som for eksempel "rene QAM"-kanaler).

 • Noen eksklusive digitale kabelkanaler kan inneholde beskyttet innhold som ikke kan spilles inn.

Slik beholder du innstillingene for TV-signal fra Windows Vista

Hvis du har oppgradert datamaskinen fra Windows Vista til Windows 7, har du mulighet til å lagre TV-signalinnstillingene før du oppgraderer.

 1. Klikk StartBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. Hvis Media Center oppdager TV-signalinnstillinger, får du se en velkomstmelding som spør om du vil konfigurere TVen med de samme innstillingene. Klikk Ja, bruk de tidligere TV-innstillingene, og klikk deretter OK.

 3. Når Media Center har tatt i bruk de tidligere TV-innstillingene, klikker du Fullfør.

Merknader

 • Hvis du får se en melding om at TV-konfigureringen var mislykket, bør du sjekke at du har den nyeste driveren for TV-mottakeren. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du laster ned og installerer den nyeste driveren, se Oppdatere en driver for maskinvare som ikke fungerer skikkelig.

 • Hvis du har installert den nyeste driveren for TV-mottakeren, og Media Center fremdeles ikke får til å konfigurere signalet ved hjelp av denne metoden, kan du prøve å konfigurere TV-signalet uten å bruke innstillingene fra Windows Vista.

Slik åpner du feilsøkeren for TV-mottaker i Windows

Hvis du har problemer med å konfigurere TV-signalet, kan du prøve å bruke feilsøking for konfigurering av TV-mottaker til å finne og løse vanlige problemer automatisk.

 • Åpne feilsøking for TV Tuner ved å klikke StartBilde av Start-knappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv feilsøking i søkeboksen, og klikk deretter Feilsøking. Klikk Vis alle i venstre rute, og klikk deretter Konfigurer TV-tuner.

Merknader

 • Det kan hende du blir bedt om å installere et program kalt PlayReady mens du konfigurerer. Med PlayReady kan du spille av beskyttet betalings-TV-innhold fra tjenesteleverandøren, i Media Center.

 • Hvis du får en feilmelding mens du konfigurerer TV-mottakeren, f.eks. vedrørende nedlasting eller installering av PlayReady, kan det hende du må begynne konfigureringen på nytt igjen for at TV-signalet skal fungere.Trenger du mer hjelp?