Opprette et hjemmenettverk


Før du starter: Hvis du må finne ut hva slags nettverk du skal konfigurere eller hvilken maskinvare og hvilke kabler du trenger, se Hva trenger jeg for å opprette et hjemmenettverk?. Emnet har informasjon om de forskjellige nettverkstypene (kalles også nettverksteknologier), og maskinvarekrav for hver enkelt type. Hvis du vil vite mer om prosessen for å konfigurere et nettverk, se Begynn her for å konfigurere et hjemmenettverk i Windows 7.

Når du vet hvilken type nettverk du vil ha, og du har nødvendig maskinvare, finnes det fire trinn du må følge:

 1. Installere den nødvendige maskinvaren.

 2. Konfigurere en Internett-tilkobling (valgfritt).

 3. Koble til datamaskinene.

 4. Kjøre veiviseren for å konfigurere et nettverk (bare for trådløse nettverk).

Hvert av disse trinnene beskrives detaljert senere i denne artikkelen.

Start ved å konfigurere bare én datamaskin for å sikre at nettverket fungerer før du prøver å legge til flere datamaskiner eller enheter.

Obs!

 • Informasjonen i denne artikkelen er skrevet for personer som har en bredbåndstilkobling – vanligvis DSL, kabel eller fiberoptisk tilkobling (FiOS) – til Internett i stedet for en oppringt tilkobling. Du må imidlertid ha en Internett-tilkobling for å konfigurere et nettverk.

Installere maskinvaren

Installer nettverkskortene i alle datamaskinene som må ha dem, eller koble dem til datamaskinene. (Følg installasjonsinstruksjonene i informasjonen som fulgte med hvert enkelt kort.)

Konfigurere eller kontrollere en Internett-tilkobling (valgfritt)

Du må ikke ha en Internett-tilkobling for å konfigurere et nettverk, selv om de fleste vil bruke nettverket til å dele en Internett-tilkobling. Hvis du vil konfigurere en Internett-tilkobling, må du ha et kabel- eller DSL-modem og en konto hos en Internett-leverandør. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva trenger jeg for å koble til Internett?

Hvis du allerede har en Internett-tilkobling, må du bare kontrollere at tilkoblingen fungerer. Dette gjør du ved å åpne webleseren og gå til et webområde som du vanligvis ikke besøker. (Hvis du går til et webområde du besøker ofte, kan det hende at noen av websidene er lagret på datamaskinen og vises riktig, selv om det er feil med tilkoblingen.) Tilkoblingen fungerer hvis webområdet åpnes og det ikke vises noen feilmeldinger.

Slik deler du en Internett-tilkobling

Du kan dele en Internett-tilkobling mellom to eller flere nettverksmaskiner. Hvis du vil gjøre dette, kan du bruke en mellomliggende enhet, som er en enhet plassert mellom Internett-tilkoblingen og datamaskinen, eller du kan konfigurere Deling av Internett-tilkobling. Hvis du har flere Internett-tilkoblinger, må du kanskje betale en avgift til Internett-leverandøren. Be Internett-leverandøren om informasjon om dette.

Bruke en mellomliggende enhet. Du kan bruke en ruter eller en kombinert ruter og et modem for å dele en Internett-tilkobling. Hvis du bruker en ruter, kobler du til både modemet og datamaskinen med Internett-tilkoblingen, og deretter kontrollerer du Internett-tilkoblingen på nytt. Informasjonen som fulgte med ruteren, skal inneholde tilkoblingsinstruksjoner. Hvis du bruker en kombinert ruter og et modem, kobler du den til en vilkårlig datamaskin. Kontroller informasjonen som fulgte med enheten for mer detaljerte tilkoblingsinstruksjoner.

Merk!

 • Ruteren og modemet må være slått på for å kunne bruke Internett-tilkoblingen fra alle datamaskinene på nettverket.

Konfigurere en delt Internett-tilkobling. Hvis du vil dele en Internett-tilkobling uten å bruke en ruter, kan du konfigurere en delt Internett-tilkobling på datamaskinen som er koblet til modemet. Datamaskinen må ha to nettverkskort: ett for å koble til modemet og ett for å koble til den andre datamaskinen.

Koble til datamaskinene

Det finnes flere måter å koble til datamaskiner. Konfigurasjonen er avhengig av typen nettverkskort, modem og Internett-tilkobling du har. Det er også avhengig av om du vil dele en Internett-tilkobling mellom alle datamaskinene på nettverket. Følgende avsnitt beskriver kort noen tilkoblingsmetoder.

Vis alle

Ethernet-nettverk

Du må ha en hub, svitsj eller ruter for å kunne koble deg til datamaskiner ved å bruke en Ethernet-tilkobling. (Hvis du vil ha informasjon om maskinvaretypene, se Hva er forskjellen på huber, svitsjer, rutere og tilgangspunkt?)

Hvis du vil dele en Internett-tilkobling, må du bruke en ruter. Koble ruteren til datamaskinen som er koblet til modemet (hvis du ikke allerede har gjort dette).

Bilde av et Ethernet-nettverk med en kabelbasert ruter og en delt Internett-tilkobling
Ethernet-nettverk med kablet ruter og delt Internett-tilkobling

Hvis hjemmet eller kontoret har en kablet Ethernet-tilkobling, konfigurerer du datamaskinene i rommene som har Ethernet-kontakter, og deretter kobler du dem direkte til Ethernet-kontaktene.

Bilde av et Ethernet-nettverk i et hjem med innebygde Ethernet-kabler
Ethernet-nettverk som bruker kabler for innebygd Ethernet

Trådløse nettverk

Hvis du har et trådløst nettverk, kjører du veiviseren for å konfigurere et nettverk (se nedenfor) på datamaskinen som er koblet til ruteren. Veiviseren leder deg gjennom prosessen med å legge til andre datamaskiner og enheter på nettverket.

Bilde av et trådløst nettverk med en delt Internett-tilkobling
Trådløst nettverk med en delt Internett-tilkobling

HomePNA-nettverk

Hvis du har et HPNA-nettverk, må du ha et HPNA-nettverkskort (vanligvis eksternt) i hver enkelt datamaskin, og en telefonkontakt i hvert av rommene der det finnes en datamaskin. Følg instruksjonene som følger med HomePNA-kort.

Powerline-nettverk

Hvis du har et Powerline-nettverk, må du ha et Powerline-nettverkskort (vanligvis eksternt) i hver enkelt datamaskin, og et strømuttak i hvert av rommene der det finnes en datamaskin. Følg instruksjonene som følger med Powerline-kort.

Slå på alle datamaskinene og enhetene, som skrivere, som du vil skal være en del av nettverket. Hvis nettverket er kablet (Ethernet, HomePNA eller Powerline), skal det være konfigurert og klart til bruk. Du bør teste nettverket (se nedenfor) for å kontrollere at alle datamaskinene og enhetene er riktig tilkoblet.

Kjøre veiviseren for å konfigurere et nettverk

Hvis nettverket er kablet, vil du bli tilkoblet når du kobler til Ethernet-kablene. Hvis nettverket er trådløst, kjører du veiviseren for å konfigurere et nettverk på datamaskinen som er koblet til ruteren.

 • Åpne Installer nettverk ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, klikk Nettverks- og delingssenter, klikk Konfigurer en ny tilkobling eller et nytt nettverk og klikk deretter Installer et nytt nettverk.

  Veiviseren leder deg gjennom prosessen med å legge til andre datamaskiner og enheter på nettverket. Hvis du vil ha mer informasjon, se Legge til en enhet eller datamaskin på et nettverk.

Aktivere deling på nettverket

Hvis du vil dele filer og skrivere på nettverket, må du kontrollere at typen nettverksplassering er angitt til Privat eller Arbeid, og at nettverksgjenkjenning og fildeling er aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, se Velge en nettverksplassering og Aktivere eller deaktivere nettverksgjenkjenning.

Teste nettverket

Det er en god idé å teste nettverket for å sikre at alle datamaskinene og enhetene er tilkoblet og fungerer som de skal. Hvis du vil teste nettverket, gjør du følgende på hver enkelt datamaskin:

 • Klikk Start-knappen Bilde av startknappen, klikk brukernavnet ditt, og klikk deretter Nettverk i ruten til venstre.

Det skal nå vises ikoner for datamaskinen du er logget på, og alle de andre datamaskinene og delte skriverne på nettverket.

Merk!

 • Hvis du ikke ser ikoner i Nettverk-mappen, kan det være at nettverksgjenkjenning og fildeling er slått av. Hvis du vil ha mer informasjon, se Aktivere eller deaktivere nettverksgjenkjenning.

 • Det kan ta flere minutter før datamaskiner som kjører tidligere versjoner av Windows, blir synlige i Nettverk-mappen.

Endre TCP/IP-innstillinger

Hvis du må endre TCP/IP-innstillinger for nettverket, se Endre TCP/IP-innstillinger.

Koble til den bærbare datamaskinen fra arbeid til hjemmenettverket

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker bærbare datamaskinen fra arbeid på hjemmenettverket, se Bytte mellom nettverk hjemme og på arbeidsplassen.Trenger du mer hjelp?