Vise teksting for hørselshemmede eller undertekster i Windows Media Center


Teksting for hørselshemmede er tekstgjengivelser av lyd i et TV-program. Teksting for hørselshemmede kan for eksempel vise dialog i et program, i tillegg til informasjon som ikke er tale, for eksempel musikk og lydeffekter. Denne teksten blir kringkastet sammen med TV-signalet fra leverandøren av TV-tjenester. Du kan aktivere teksting for hørselshemmede i Windows Media Center hvis du er døv eller hørselshemmet, eller hvis du bare ønsker å holde volumet nede og lese med.

Teksting er en mer generell term som brukes til å beskrive den uttalte lyden i en film. Tekstingen vises ofte på et annet språk enn lyden. Hvis du ser på en DVD som inneholder alternativer for teksting, kan du slå dem på i Media Center.

Som standard vises teksting for hørselshemmede og teksting automatisk i Media Center når lyden dempes. Du kan endre denne innstillingen hvis du vil.

Vis alle

Slik slår du teksting av eller på for TV-programmer:

Media Center viser teksting for hørselshemmede som kringkastes av leverandøren av TV-tjenester. Hør med leverandøren din for å finne ut om de kringkaster teksting for hørselshemmede for TV-programmene du vil se.

  1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV og klikker deretter Teksting for hørselshemmede.

  2. Under Visning av teksting for hørselshemmede klikker du pluss- (+) eller minusknappen (-) for å velge , Av eller På når dempet, og deretter klikker du Lagre.

Obs!

  • På når dempet, som viser teksting for hørselshemmede bare når volumet er dempet, er standardinnstillingen.

Slik endrer du utseendet på teksting for hørselshemmede for TV-programmer:

Du kan endre utseendet på teksting for hørselshemmede, for eksempel tekststørrelsen eller tekstfargen.

  1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV og klikker deretter Teksting for hørselshemmede.

  2. Klikk Avansert, og klikk deretter Bruk de egendefinerte innstillingene for å justere innstillingene.

  3. Klikk pluss- (+) og minusknappene (-) for å endre noen av innstillingene, og klikk deretter Lagre.

Obs!

  • Det kan vises flere alternativer, avhengig av hvilken type TV-signal du mottar. Du kan for eksempel ha muligheten til å angi det foretrukne språket for digitale TV-kanaler.

Slik slår du teksting på eller av for DVDer:

  1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker DVD, og deretter klikker du Teksting.

  2. Klikk pluss- (+) og minusknappene (-) for å velge , Av eller På når dempet, og klikk deretter Lagre.Trenger du mer hjelp?