Spill av elementer i tilfeldig rekkefølge eller gjenta dem i Windows Media Player


Elementer som du spiller i Windows Media Player, vises i listeruten i avspillingsmodus og i spillerbiblioteket. Du kan endre rekkefølgen som elementene spilles i, ved å slå på funksjonen for tilfeldig rekkefølge. Du kan også velge å gjenta avspilling av elementene. Når du slår på gjentatt avspilling, vil alle elementer i listeruten spilles av én gang og så begynne på nytt. Du kan også slå på både tilfeldig og gjentatt avspilling samtidig. Det er ikke er mulig å spille av DVDer i tilfeldig eller gjentatt rekkefølge.

Visningsrekkefølgen i listeruten endres ikke ved at du slår på tilfeldig eller gjentatt avspilling. Hvis du vil spille av én fil gjentatte ganger, må du fjerne alle elementer i listeruten unntatt den du vil spille av.

Høyreklikk en åpen plass i spilleren i avspillingsmodus, og klikk deretter Vis liste for å vise listeruten. Klikk kategorien Spill av i spillerbiblioteket for å vise listeruten.

Se denne videoen for å lære hvordan du bruker tilfeldig rekkefølge og gjentatt avspilling i Windows Media Player (0.53)

Spill av elementer i tilfeldig rekkefølge eller gjenta dem i Windows Media Player

  • Hvis du vil aktivere tilfeldig rekkefølge eller gjentatt avspilling, gjør du ett eller begge av følgende:

    • Klikk Aktiver tilfeldig rekkefølgeBilde av knappen Aktiver tilfeldig rekkefølge for å spille av elementer i tilfeldig rekkefølge.
    • Klikk Aktiver gjentakelseBilde av knappen Aktiver gjentakelse for å gjenta elementer.

    Tilfeldig og gjentatt avspilling forblir aktiv til du klikker dem igjen for å slå dem av.

Obs!

  • I avspillingsmodus kan det hende du må endre størrelse på vinduet for å vise knappene Aktiver tilfeldig rekkefølge og Aktiver gjentakelse.

Hvis du vil ha informasjon om de forskjellige modiene og funksjonene i Windows Media Player, se Komme i gang med Windows Media Player. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du redigerer en spilleliste ved å bruke kommandoen Spill av liste i tilfeldig rekkefølge, se Opprette eller endre en vanlig spilleliste i Windows Media Player.Trenger du mer hjelp?