Start-menyen er den viktigste inngangsporten til datamaskinens programmer, mapper og innstillinger. Den kalles en meny fordi den har en liste med valg, på samme måte som en restaurantmeny. Og som "Start" indikerer, er det ofte stedet du går til for å starte eller åpne ting.

Bilde av Start-menyen
Start-menyen

Bruk Start-menyen til å utføre disse vanlige aktivitetene:

 • Starte programmer

 • Åpne vanlig brukte mapper

 • Søke etter filer, mapper og programmer

 • Justere datamaskininnstillinger

 • Få hjelp med Windows-operativsystemet

 • Slå av datamaskinen

 • Logge av fra Windows eller bytte til en annen brukerkonto

Komme i gang med Start-menyen

Klikk StartBilde av Start-knappen i nedre venstre hjørne av skjermen for å åpne Start-menyen. Du kan også trykke Windows-tasten Bilde av Windows-logotasten på tastaturet.

Start-menyen har tre grunnleggende deler:

 • Den store venstre ruten viser en kort liste over programmer på datamaskinen. Datamaskinprodusenten kan tilpasse denne listen, så nøyaktig utseende vil variere. Hvis du klikker Alle programmer, vises en komplett liste over programmer (mer om dette senere).

 • Nederst i venstre rute er søkeboksen, der du kan se etter programmer og filer på datamaskinen ved å skrive inn søketermer.

 • Høyre rute gir tilgang til vanlige mapper, filer, innstillinger og funksjoner. Det er også her du går for å logge av Windows eller slå av datamaskinen.

Åpne programmer fra Start-menyen

En av de vanligste måtene å bruke Start-menyen på, er å åpne programmer som er installert på datamaskinen. Hvis du skal åpne et program som vises i venstre rute på Start-menyen, klikker du det. Programmet åpnes, og Start-menyen lukkes.

Hvis du ikke ser programmet du er ute etter, klikker du Alle programmer nederst i venstre rute. Venstre rute viser en lang liste med programmer i alfabetisk rekkefølge, etterfulgt av en liste med mapper.

Et klikk på ett av programikonene starter programmet, og Start-menyen lukkes. Hva er det i mappene? Flere programmer. Klikk for eksempel Tilbehør, så ser du en liste over programmene som er lagret i den mappen. Klikk et program for å åpne det. Gå tilbake til programmene du så da du først åpnet Start-menyen ved å klikke Tilbake nær bunnen av menyen.

Hvis du noen gang er usikker på hva et program gjør, beveger du markøren over ikonet eller navnet. Da vises en boks som ofte inneholder en beskrivelse av programmet. Hvis du for eksempel peker på Kalkulator, vises denne meldingen: "Utfører grunnleggende aritmetiske oppgaver med en kalkulator på skjermen." Dette trikset fungerer også for elementer i Start-menyens høyre rute.

Du legger kanskje merke til at listen over programmer i Start-menyen, endres over tid. Dette skjer av to grunner. Først og fremst fordi nye programmer installeres og legges til i Alle programmer-listen. Dessuten identifiserer Start-menyen hvilke programmer du bruker mest, og plasserer dem i venstre rute for raskere tilgang.

Søkeboksen

Søkeboksen er en av de mest anvendelige metodene for søk på datamaskinen. Det har ikke noe å si om du ikke vet nøyaktige hvor elementene ligger – med søkeboksen finner du alle programmer og alle mapper i din personlige mappe (som inkluderer Dokumenter, Bilder, Musikk, Skrivebord og andre vanlige plasseringer). Den søker også i e-postmeldinger, lagrede direktemeldinger, avtaler og kontakter.

Bilde av søkeboksen på Start-menyen
Start-menyens søkeboks

Når du vil bruke søkeboksen, åpner du Start-menyen og begynner å skrive. Du trenger ikke å klikke i boksen først. Mens du skriver, vises søkeresultatene ovenfor søkeboksen i venstre rute av Start-menyen.

Et program, en fil eller en mappe vises i søkeresultatet i følgende tilfeller:

 • Et ord i tittelen er i samsvar med eller begynner med søketermen.

 • En del av teksten i det aktuelle innholdet – for eksempel teksten i et tekstbehandlingsdokument – er i samsvar med eller begynner med søketermen.

 • Et ord i en egenskap for filen, for eksempel forfatteren, er i samsvar med eller begynner med søketermen. (Hvis du vil ha mer informasjon om filegenskaper, se Endre egenskaper for en fil.)

Klikk et hvilket som helst søkeresultat for å åpne det. Eller klikk fjerneknappen Bilde av fjerneknappen for søkeboksen på Start-menyen for å fjerne søkeresultatene og gå tilbake til hovedlisten over programmer. Du kan også klikke Se flere resultater for å søke i hele datamaskinen.

I tillegg til å søke programmer, filer og mapper og kommunikasjon, vil søkeboksen også søke gjennom dine favoritter på Internett og de loggede webområdene du har besøkt. Hvis noen av disse websidene omfatter søkeordet, vises de under en overskrift kalt "Filer".

Hva finnes i den høyre ruten?

Høyre rute på Start-menyen inneholder koblinger til deler av Windows som du sannsynligvis vil bruke ofte. Her er de, fra øverst til nederst:

 • Personlig mappe. Åpner den personlige mappen, som har navnet til den som er logget på Windows. Hvis for eksempel gjeldende bruker er Molly Clark, vil mappen ha navnet Molly Clark. Denne mappen vil videre inneholde brukerspesifikke filer, inkludert mappene Mine dokumenter, Min musikk, Mine bilder og Mine filmer.

 • Dokumenter. Åpner Dokumentbibliotek hvor du kan få tilgang til og åpne tekstfiler, regneark, presentasjoner og andre typer dokumenter.

 • Bilder. Åpner biblioteket Bilder hvor du kan få tilgang til og vise digitale bilder og grafikkfiler.

 • Musikk. Åpner biblioteket Musikk hvor du kan få tilgang til og spille musikk og andre lydfiler.

 • Spill. Åpner mappen Spill hvor du får tilgang til alle spillene på datamaskinen.

 • Datamaskin. Åpner et vindu hvor du får tilgang til diskstasjoner, kameraer, skrivere, skannere og annen maskinvare som er koblet til datamaskinen.

 • Kontrollpanel. Åpner Kontrollpanel hvor du kan tilpasse utseende og funksjonalitet til datamaskinen, installere eller avinstallere programmer, konfigurere nettverkstilkoblinger og administrere brukerkontoer.

 • Enheter og skrivere. Åpner et vindu hvor du kan vise informasjon om skriveren, musen og andre enheter som er installert på datamaskinen.

 • Standardprogrammer. Åpner et vindu er du kan velge hvilket program du vil at Windows skal bruke til handlinger som websurfing.

 • Hjelp og støtte. Åpner Windows Hjelp og støtte der du kan bla gjennom og søke i hjelpeemner om hvordan du bruker Windows og datamaskinen din. Se Få hjelp.

Nederst i høyre rute finner du knappen Avslutt. Klikk knappen Avslutt for å slå av datamaskinen.

Hvis du klikker pilen ved siden av knappen Avslutt, vises en meny med flere alternativer for å bytte bruker, logge av, starte på nytt eller avslutte datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Logge av fra Windows og Slå av en datamaskin: vanlige spørsmål.

Bilde av Avslutt-knappen med menyen utvidet
Klikk knappen Avslutt for å slå av datamaskinen, eller klikk pilen for flere alternativer.

Tilpasse Start-menyen

Du kan kontrollere hvilke elementer som vises på Start-menyen. Du kan for eksempel feste ikoner for favorittprogrammene dine, på Start-menyen for enklere tilgang, eller fjerne programmer fra listen. Du kan også skjule eller vise visse elementer i høyre rute. Se Tilpasse Start-menyen for mer informasjon.Trenger du mer hjelp?