Bytte mellom nettverk hjemme og på arbeidsplassen


Hvis du vil ta med en bærbar datamaskin hjem fra arbeid og koble den til hjemmenettverket, må du kanskje endre noen innstillinger på datamaskinen.

Bruke Internett

Hvis du bare vil bruke internett hjemmefra, kobler du den bærbare datamaskinen fra arbeid til hjemmenettverket.

Vis alle

Slik kobler du til et Ethernet-hjemmenettverk

 • Koble den ene enden av en Ethernet-kabel til den bærbare datamaskinen, og den andre enden til huben, svitsjen eller ruteren. Nå skal du umiddelbart få tilgang til Internett.

Slik kobler du til et trådløst hjemmenettverk

Den bærbare datamaskinen må ha et trådløst nettverkskort.

 1. Slå på den bærbare datamaskinen.

 2. Åpne Koble til nettverk ved å klikke nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i Systemstatusfeltet.

 3. Velg det trådløse hjemmenettverket i listen, og skriv deretter om nødvendig inn nettverkssikkerhetsnøkkelen.

  Nå skal du være koblet til det trådløse nettverket og ha Internett-tilgang.

Obs!  

 • Hvis hjemmenettverket er trådløst, anbefaler vi at du bruker en nettverkssikkerhetsnøkkel. Hvis du ikke gjør det, kan du risikere at hackere får uautorisert tilgang til den bærbare datamaskinen, eller at den utsettes for skadelig programvare. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hvorfor bør jeg sikre det trådløse nettverket?

Hvis du har problemer med å koble deg til nettverket eller få tilgang til Internett, se Hvorfor kan jeg ikke koble til et nettverk? eller Hvorfor kan jeg ikke koble til Internett?

Aktivere fil- og skriverdeling

For å få tilgang til delte filer og skrivere på nettverket må du først aktivere fil- og skriverdeling. Den enkleste måten å gjøre dette på er ved å opprette eller bli medlem i en hjemmegruppe.

Bruk en hjemmegruppe for å dele filer og skrivere

Når du konfigurerer en datamaskin med denne versjonen av Windows, opprettes en hjemmegruppe automatisk. Du kan også opprette en hjemmegruppe ved å gjøre følgende:

 1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, og klikk deretter Nettverks- og delingssenter.

 2. Klikk Velg alternativer for hjemmegruppe og deling .

 3. Følg instruksjonene for å opprette eller bli medlem i en hjemmegruppe.

Obs!

 • Hvis datamaskinen din tilhører et domene, vil du ikke kunne dele filer og skrivere med en hjemmegruppe. Du har fortsatt tilgang til filer og skrivere som andre har delt.

 • Hjemmegrupper er ikke tilgjengelig i Windows  Server 2008 R2.

Å dele filer og skrivere uten å bruke en hjemmegruppe

Vi anbefaler at du bruker en hjemmegruppe til å dele filer og skrivere, fordi det er en mye enklere måte å sette opp deling på. Se avsnittet "Bruke en hjemmegruppe for å dele filer og skrivere" ovenfor for mer informasjon.

 1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, og klikk deretter Nettverks- og delingssenter.

 2. Hvis nettverket ditt er oppført som et Offentlig nettverk, klikk Offentlig nettverk. Klikk deretter Hjemmenettverk eller Arbeidsnettverk.

Hvis datamaskinen din kjører Windows 7 og er med i et domene, vil du kanskje ikke kunne endre nettverksplasseringen til Hjemme eller Arbeid. I så fall klikker du Endre avanserte innstillinger for deling i ruten til venstre og sørger for at de følgende alternativene er slått på:

Obs!

 • Hvis du vil bruke passordbeskyttet deling, må du ha nøyaktig de samme brukerkontoene og passordene på begge datamaskinene. Dette er vanligvis ikke tilfelle hvis du bruker en bærbar datamaskin på jobb og en stasjonær hjemmedatamaskin. (Alternativet passordbeskyttet deling er ikke tilgjengelig i domenenettverk.)

Bruke en skriver

For å bruke en skriver som er tilkoblet en hjemmedatamaskin fra din bærbare datamaskin, må du først slå på nettverksgjenkjenning (hvis skriveren er tilkoblet en datamaskin som kjører Windows 7), og deretter kontrollere at skriveren er delt.

Vis alle

Slik kontrollerer du om en skriver er delt eller konfigurerer skriverdeling

 1. Logg på en datamaskin som er en del av hjemmenettverket og er koblet til skriveren.

 2. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 3. Høyreklikk på skriveren du vil dele, klikk Skriveregenskaper og klikk deretter kategorien Deling.

  Hvis skriveren er delt, merkes Del denne skriveren. Hvis dette alternativet ikke er merket, klikker du Del denne skriveren og deretter OK.

For å bruke en delt skriver, må du legge skriveren til på den bærbare datamaskinen din.

Slik legger du til en skriver

 1. Åpne veiviseren for skriver ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Maskinvare og lyd, klikke Skrivere og deretter klikke Legg til skriver.

 2. Velg Legg til en nettverks-, Bluetooth- eller trådløs skriver og følger deretter instruksjonene i veiviseren.

Dele filer og mapper

Du kan dele filer og mapper på to måter: med enkel fildeling: Legge filene eller mappene i en delt fellesmappe på nettverket, eller fildeling på stedet: Merke de enkelte filene eller mappene som skal deles, uten å flytte dem fra gjeldende plassering.

Vis alle

Slik konfigurerer du deling på datamaskiner som kjører Windows XP

Hvis noen av hjemmedatamaskinene kjører en versjon av Windows XP tidligere enn Windows XP med Service Pack 2 (SP2), må du oppgradere dem før du kan konfigurere deling.

 1. Kjør veiviseren for nettverksinstallasjon på hver hjemmedatamaskin, hvis ikke du allerede har gjort det.

 2. Når du blir bedt om det, velger du å aktivere fildeling. Dette oppretter en Delte dokumenter-mappe på hver datamaskin. Filene i denne mappen er tilgjengelige for alle på nettverket.

Merknader

 • Klikk Start, Mine dokumenter og deretter Delte dokumenter for å åpne Delte dokumenter-mappen.

 • I Windows XP kan du ikke dele individuelle filer. Du må dele hele mappen. Hvis du vil dele mapper med innhold uten å flytte dem til Delte dokumenter-mappen, går du til plasseringen for mappen du vil dele, høyreklikker mappen og klikker deretter Deling og sikkerhet. Klikk Del denne mappen i kategorien Deling, og klikk deretter Bruk.

Slik konfigurerer du deling på datamaskiner som kjører Windows Vista

Delte dokumenter-mappen er erstattet av fellesmappen i Windows Vista.

 1. I Nettverks- og delingssenteret klikk chevronen Bilde av chevronikonet ved siden av Deling av fellesmappe, og klikk deretter ett av følgende alternativer:
  • Aktiver deling slik at alle med nettverkstilgang kan åpne filer

  • Aktiver deling slik at alle med nettverkstilgang kan åpne, endre og opprette filer

 2. Klikk Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  Filene i fellesmappen er nå tilgjengelige for alle på nettverket.

Obs!

 • Gjør følgende for å åpne fellesmappen: I Dokumentmappen klikker du på pilen ved siden av Mapper nederst i den venstre ruten, og klikker deretter Felles.

 • Hvis du vil dele filer eller mapper uten å flytte dem inn i denne mappen, går du til plasseringen for filen eller mappen du vil dele, høyreklikker filen eller mappen, klikker Del og følger deretter trinnene i veiviseren.

Slik konfigurerer du deling på datamaskiner som kjører Windows 7

Fellesmappen har blitt erstattet med individuelle fellesmapper for hver filtype (Dokumenter, Bilder, Musikk og Videoer) i Windows 7

 1. Åpne Avanserte innstillinger for deling ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, klikk Nettverks- og delingssenter og klikk deretter Endre avanserte innstillinger for deling i den venstre ruten.

 2. Klikk chevronen Bilde av chevronikonet for å utvide den gjeldende nettverksprofilen.
 3. Under Deling av fellesmappe klikker du ett av de følgende alternativene:

  • Aktiver deling slik at alle med nettverkstilgang kan lese og skrive filer i fellesmappene

  • Deaktiver deling av fellesmapper (brukere som er logget på denne datamaskinen, har fremdeles tilgang til disse mappene)

 4. Klikk Lagre endringer. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  Filene i fellesmappene er nå tilgjengelige for alle på nettverket ditt.

Obs!

 • Gjør følgende for å åpne fellesmappene:

  1. Klikk StartBilde av startknappen, og klikk deretter brukerkontonavnet ditt.
  2. Dobbeltklikk på mappen Dokumenter, Bilder, Musikk eller Videoer. Dobbeltklikk deretter på Felles dokumenter, Felles bilder, Felles musikk eller Felles videoer.

 • Hvis du vil dele filer eller mapper uten å flytte dem inn i en fellesmappe, går du til plasseringen for filen eller mappen du vil dele, høyreklikker filen eller mappen, klikker Del og følger deretter trinnene i veiviseren.

Bruke nettverksdatamaskiner

Før du kan få tilgang til en annen nettverksdatamaskin, må du vite navnet på den.

Vis alle

Slik søker du etter et datamaskinnavn

 1. Åpne System ved å klikke StartBilde av startknappen, høyreklikke Datamaskin og deretter klikke Egenskaper.

 2. Navnet vises under Innstillinger for datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppe .

Få tilgang til en hjemmedatamaskin fra den bærbare datamaskinen din

Hvis du vil ha tilgang til filer på en hjemmedatamaskin, kan du enten logge på som gjest (det vil si at du bare har tilgang til filer i fellesmappene), eller, hvis du har en brukerkonto på den aktuelle datamaskinen, kan du bruke kontoen din for å logge på. Hvis du vil ha mer informasjon om brukerkontoer, se Brukerkontoer: vanlige spørsmål. Gjør følgende for å få tilgang til en annen datamaskin:

 1. Åpne Nettverk ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, og klikk deretter Vis nettverksdatamaskiner og -enheter under Nettverks- og delingssenter.

 2. Hvis du har en hjemmegruppe, dobbeltklikker du på Hjemmegruppe. Deretter dobbeltklikker du på datamaskinen du vil ha tilgang til.

 3. Hvis du ikke har en hjemmegruppe, dobbeltklikker du på en datamaskins ikon for å vise filene og mappene du har tilgang til .

Obs!

 • Hvis brukernavnet og passordet for datamaskinen du er logget på, ikke er det samme som for datamaskinen du prøver å få tilgang til, vil du kanskje bli bedt om å skrive inn påloggingsinformasjon.

 • Hvis den andre datamaskinen er konfigurert til å tillate tilgang for alle på nettverket, kobles du automatisk til den, men bare som gjest. Dette betyr at du kun har tilgang til filene i fellesmappene. Du kan koble til en annen datamaskin på nettverket automatisk ved hjelp av påloggingsinformasjonen din ved å lagre passordene. Hvis du vil ha mer informasjon, se Lagre passord, sertifikater og annen legitimasjon for automatisk pålogging.

Få tilgang til den bærbare datamaskinen din fra en hjemmedatamaskin

 1. Åpne Nettverk ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, og klikk deretter Vis nettverksdatamaskiner og -enheter under Nettverks- og delingssenter.

 2. Dobbeltklikk ikonet for den bærbare datamaskinen din.

 3. Når du blir bedt om å logge på, skriver du inn arbeidsdomenet ditt og brukernavnet atskilt med en omvendt skråstrek (for eksempel: domene\brukernavn), og skriver deretter inn passordet du bruker for å logge deg på på jobb.

  Det åpnes en mappe som inneholder de delte filene og mappene på den bærbare datamaskinen.Trenger du mer hjelp?