Synkronisere manuelt i Windows Media Player


Hvis du har en stor musikksamling i Windows Media Player-biblioteket eller begrenset lagringskapasitet på den bærbare enheten, kan det være lurt å synkronisere enheten manuelt. Hver gang du vil oppdatere mediene på enheten, må du opprette en liste over filer og spillelister du vil synkronisere. Hvis du vil opprette et tilfeldig utvalg sanger, kan du ordne listen i tilfeldig rekkefølge før du synkroniserer. Elementer du har synkronisert tidligere, blir værende på enheten til du sletter dem manuelt, eller du kan bruk formateringsfunksjonen for å fjerne alle tidligere synkroniserte data.

Bilde av "synkronisering pågår"
Synkronisere en enhet

Hvis du vil ha mer informasjon om automatisk og manuell synkronisering, se Konfigurere en enhet til å synkronisere i Windows Media Player. Hvis du vil ha mer informasjon om Player-biblioteket, se Komme i gang med Windows Media Player.

Vis alle

Slik legger du til elementer i en enhet

 1. Slå på enheten, og koble den deretter til datamaskinen.

 2. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 3. Gå til spillerbiblioteket, klikk kategorien Synkronisering, og gjør ett eller begge av følgende:

  • Hvis du vil legge til elementer, drar du filer, albumer eller spillelister til listeruten.

   Hold nede Skift mens du merker for å merke flere påfølgende elementer. Når du skal merke flere atskilte elementer, trykker du og holder nede Ctrl mens du merker.

  • Hvis du vil fjerne et element fra listen, høyreklikker du elementet i listeruten, og deretter klikker du Fjern fra liste.

 4. I listeruten kontrollerer du at listen over elementer som skal synkroniseres, inneholder de ønskede elementene, og at det er plass til alle på enheten.

 5. Klikk Start synkronisering.

Merk!

 • Statuslinjen øverst i listeruten angir sammenlagt lagringskapasitet, brukt lagringsplass, og hvor stor lagringsplass elementene i synkroniseringslisten tar på enheten (hvis du synkroniserer den). Du kan klikke statuslinjen for å kontrollere fremdriften for synkroniseringen i detaljruten.

 • Hvis flere enn én enhet er koblet til datamaskinen, klikker du en bestemt enhet i navigasjonsruten, og deretter klikker du kategorien Synkronisering.

Slik sletter du elementer fra en enhet

 1. Slå på enheten, og koble den deretter til datamaskinen.

 2. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 3. I navigasjonsruten klikker du pilen ved siden av enheten, og deretter klikker du medietype i listen under enheten (for eksempel Musikk) for filen eller filene du vil slette.

 4. I detaljruten høyreklikker du en fil du vil fjerne, og deretter velger du Slett.

  Hvis du vil slette flere elementer, kan du spare tid ved å velge en gruppe elementer før du høyreklikker. Hold nede Skift mens du merker for å merke flere påfølgende elementer. Når du skal merke flere atskilte elementer, trykker du og holder nede Ctrl mens du merker.

Slik spiller du av musikk i tilfeldig rekkefølge på en enhet

Hvis du vil overføre et tilfeldig utvalg musikk til enheten fra spillerbiblioteket, kan du bruke funksjonen Musikk i tilfeldig rekkefølge. Slik gjør du det:

 1. Slå på enheten, og koble den deretter til datamaskinen.

 2. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 3. Klikk kategorien Synkronisering i spillerbiblioteket.

 4. Klikk Alternativer for synkroniseringBilde av knappen Alternativer for synkronisering, velg navnet på enheten, og klikk deretter Spill av liste i tilfeldig rekkefølge.

Obs!

 • Funksjonen Musikk i tilfeldig rekkefølge sletter alle tidligere synkroniserte filer før den nye, tilfeldige listen legges til.

Slik formaterer du en enhet

Hvis du vil slette alle tidligere data fra enheten og forberede den for synkronisering med spilleren, bruker du formateringsfunksjonen.

 1. Slå på enheten, og koble den deretter til datamaskinen.

 2. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 3. I spillerbiblioteket klikker du kategorien Synkronisering, klikker Alternativer for synkroniseringBilde av knappen Alternativer for synkronisering, velger navnet på enheten, og deretter klikker du Formater.

  Vær oppmerksom på at spilleren ikke kan brukes til å formatere alle enheter. Se dokumentasjonen for enheten hvis du vil ha mer informasjon.

  Advarsel!  

  • Formatering sletter alle data på enheten.Trenger du mer hjelp?