Synkronisere ved å bruke kofferten


Du kan bruke Koffert til å synkronisere filer på to forskjellige datamaskiner, selv om datamaskinene ikke er på samme nettverk. Hvis datamaskinene ikke er på det samme nettverket, kan du bruke et flyttbart medium til å kopiere filer fra én datamaskin til en annen, arbeide med de filene på den andre datamaskinen, og deretter bruke Koffert til å synkronisere endringene tilbake til den opprinnelige datamaskinen.

Vis alle

Klargjøre Koffert for synkronisering

 1. Åpne mappen du vil opprette en ny Koffert i.

 2. Høyreklikk et tomt område i mappevinduet, velg Ny, og klikk deretter Koffert.

 3. En ny Koffert vises. Skriv inn et navn for kofferten, og kopier deretter alle filer du vi synkronisere, til kofferten.

  Obs!  

  • Du kan også opprette en koffert på skrivebordet ved å høyreklikke et tomt område på skrivebordet. Deretter velger du Ny og klikker Koffert.

Synkronisere med Koffert over en nettverkstilkobling

 1. Kopier kofferten over nettverket til den andre datamaskinen.

 2. Utfør alle ønskede endringer på filene på begge datamaskinene.

 3. Når du er klar til å synkronisere alle endringene, høyreklikk kofferten og velg deretter Oppdater alle.

Synkronisere med Koffert via flyttbart medium

 1. Kopier kofferten til et slettbart medium.

 2. Fjern mediet fra den første datamaskinen og sett det inn i den andre datamaskinen.

 3. Gjør alle ønskede endringer på filene i kofferten på det flyttbare mediet. Ikke kopier kofferten fra det flyttbare mediet til den andre datamaskinen.

 4. Synkroniser endringene med den første datamaskinen ved å fjerne mediet fra den andre datamaskinen og sette det inn i den første datamaskinen.

 5. Fra den første datamaskinen, åpne mappen på det flyttbare mediet, høyreklikk kofferten, og klikk deretter Oppdater alle for å synkronisere alle utførte endringer.

Obs!  

 • Når du bruker Koffert med flyttbare medier, blir ikke filene i kofferten synkronisert med den andre datamaskinen. Du får ganske enkelt mulighet til å arbeide med disse filene på en annen datamaskin, for så å synkronisere endringene med den første datamaskinen.

 • Koffert fungerer ikke sammen med Synkroniseringssenter.