Systemgjenoppretting: vanlige spørsmål


Her er svar på noen vanlige spørsmål om Systemgjenoppretting.

Vis alle

Hvordan fungerer Systemgjenoppretting?

Systemgjenoppretting bruker gjenopprettingspunkt til å returnere systemfiler og -innstillinger til tilstanden fra et tidligere tidspunkt, uten å påvirke personlige filer. Gjenopprettingspunkter opprettes automatisk hver dag, og like før viktige systemhendelser som installasjon av et program eller en enhetsdriver. Du kan også opprette et gjenopprettingspunkt manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon om Systemgjenoppretting, se Hva er Systemgjenoppretting?

Slik åpner du Systemgjenoppretting

Før du starter systemgjenoppretting, må du lagre åpne filer og lukke alle programmer. Når du bekrefter gjenopprettingspunktet, starter Systemgjenoppretting datamaskinen på nytt.

  • Åpne Systemgjenoppretting ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Systemgjenoppretting i søkeboksen, og klikk deretter Systemgjenoppretting i resultatlisten. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

Kan jeg angre endringene fra Systemgjenoppretting?

Ja. Hver gang du bruker Systemgjenoppretting, opprettes det først et gjenopprettingspunkt slik at endringer kan angres hvis de ikke retter opp problemet. Hvis du bruker Systemgjenoppretting når datamaskinen er i sikkermodus, kan du ikke angre gjenopprettingsoperasjonen. Du kan imidlertid kjøre Systemgjenoppretting på nytt og prøve et annet gjenopprettingspunkt, hvis det finnes.

Angre endringene fra Systemgjenoppretting

  1. Åpne Systemgjenoppretting ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Systemgjenoppretting i søkeboksen, og klikk deretter Systemgjenoppretting i resultatlisten. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  2. Klikk Angre systemgjenoppretting, og klikk deretter Neste.

  3. Gå gjennom dine valg, og klikk deretter Fullfør.

Hvilke filer endres under en systemgjenoppretting?

Systemgjenoppretting påvirker Windows-systemfiler, programmer og registerinnstillinger. Det kan også endre skript, satsvise filer og andre typer kjørbare filer som er opprettet med en brukerkonto på datamaskinen. Det påvirker ikke personlige filer som e-post, dokumenter eller fotografier, og kan derfor ikke brukes til å gjenopprette en slettet fil. Hvis du har sikkerhetskopier av filene dine, kan du gjenopprette filene fra en sikkerhetskopi.

Hvordan velger jeg et gjenopprettingspunkt?

Systemgjenoppretting anbefaler automatisk det siste gjenopprettingspunktet som ble opprettet før en viktig endring, for eksempel installasjon av et program. Du kan også velge i en liste over gjenopprettingspunkter. Prøv å bruke gjenopprettingspunkter opprettet like før datoen og klokkeslettet du begynte å legge merke til problemer. Beskrivelsene av gjenopprettingspunktene som opprettes automatisk, svarer til navnet på en hendelse, for eksempel at Windows Update er i ferd med å installere en oppdatering. Systemgjenoppretting returnerer datamaskinen til tilstanden før gjenopprettingspunktet du valgte.

Hvor lenge lagres gjenopprettingspunkter?

Gjenopprettingspunkter lagres helt til harddiskplassen som er reservert for Systemgjenoppretting, er fylt opp. Når nye gjenopprettingspunkter opprettes, slettes de gamle. Hvis du slår av Systembeskyttelse (funksjonen som oppretter gjenopprettingspunkter) på en disk, slettes alle gjenopprettingspunkter fra den disken. Når Systembeskyttelse aktiveres igjen, opprettes nye gjenopprettingspunkter. Hvis du vil ha mer informasjon om systembeskyttelse, se Hva er systembeskyttelse?.

Hva om problemet ikke rettes opp etter Systemgjenoppretting?

Hvis problemet ikke rettes opp etter en Systemgjenoppretting, kan du angre opprettingsoperasjonen eller prøve å velge et annet gjenopprettingspunkt. Hvis Systemgjenoppretting ikke viser noen gjenopprettingspunkter du kan velge, må du forsikre deg om at systembeskyttelse er aktivert, og du bør ha minst 300 MB ledig plass på harddisken hvis den er på 500 MB eller mer. Hvis harddisken er mindre enn 300 MB, bør du ha minst 50 MB ledig diskplass. Hvis Systemgjenoppretting ikke retter problemet, kan du også forsøke en avansert gjenopprettingsmetode. Hvis du vil ha mer informasjon, se Velge en avansert gjenopprettingsmetode.Trenger du mer hjelp?