Noen ganger er det enklere å vise noen hva som finnes på skjermen enn å forklare det. Ved hjelp av Windows kan du ta et skjermbilde slik at du kan lagre, skrive ut eller dele det du ser. Dette kalles å ta et skjermbilde eller en skjerminnspilling.

Du kan ta et skjermbilde og automatisk lagre det som en fil, ta et skjermbilde uten å lagre det som en fil, eller ta et skjermbilde av bare ett vindu (i stedet for hele skjermen).

Vis alle

Slik tar du et skjermbilde og lagrer det som en fil

 1. Trykk Windows-logotasten Windows-logotasten+PrtScn. Eller, hvis du bruker en tavle-PC, trykker du Windows-logoknappen Windows-logoknapp+ Volum ned-knappen.

  Skjermen tones ned et øyeblikk når skjermen kopieres og lagres som en fil i Skjermbilder-mappen (som finnes i Bilder-mappen).

  Skjermbilder-mappe
  Skjermbilder-mappen

Slik tar du et skjermbilde (uten å lagre det)

 1. Trykk PrtScn.

  Det kopieres et bilde av skjermen, og du kan lime det inn hvor som helst.

Slik tar du et skjermbilde av bare ett vindu

 1. Trykk eller klikk vinduet du vil kopiere.

 2. Trykk Alt+PrtScn.

  Det kopieres et bilde av vinduet, og du kan lime det inn hvor som helst.

Obs!

 • På enkelte tastaturer kan det hende at PrtScn er skrevet som PrtSc eller med andre forkortelser.

 • Enkelte bærbare PCer og andre enheter har ikke en PrtScn-tast eller bruker kanskje en annen tastekombinasjon til å ta skjermbilder. Se håndboken som fulgte med den bærbare datamaskinen eller enheten hvis du vil ha mer informasjon.

 • En annen måte å ta et skjermbilde på, er å bruke Utklippsverktøy i Windows. Hvis du vil vite mer, kan du se Bruke utklippsverktøyet til å ta skjermbilder.
Trenger du mer hjelp?