Oppgavelinjen er den lange vannrette linjen nederst i skjermbildet. I motsetning til skrivebordet som kan bli tilslørt av åpne vinduer, er oppgavelinjen synlig nesten hele tiden. Den har tre hoveddeler:

  • Startknappen Bilde av startknappen, som åpner Start-menyen. Se Start-menyen (oversikt).
  • Den midtre delen som viser hvilke programmer og filer som er åpne, og som du kan bruke til å bytte raskt mellom dem.

  • Systemstatusfeltet med klokke og ikoner (små bilder) som viser status for bestemte programmer og datamaskininnstillinger.

Du kommer antagelig til å bruke den midtre delen av oppgavelinjen mest, så vi tar for oss den først.

Hold orden på vinduene

Hvis du åpner mer enn ett program eller én fil om gangen, får du raskt en stabel åpne vinduer på skrivebordet. Fordi vinduer ofte dekker hverandre eller tar opp hele skjermen, kan det av og til være vanskelig å se hvilke som ligger under og å huske hva du allerede har åpnet.

Det er der oppgavelinjen kommer inn i bildet. Når du åpner et program, en mappe eller en fil, oppretter Windows en tilsvarende knapp på oppgavelinjen. Knappen viser et ikon som representerer det åpne programmet. På bildet nedenfor er to programmer åpne – Kalkulator og Minesveiper – og begge har sin egen knapp på oppgavelinjen.

Bilde av Kalkulator og Minesveiper på skrivebordet og de tilsvarende knappene på oppgavelinjen
Hvert program har sin egen knapp på oppgavelinjen

Legg merke til at knappen på oppgavelinjen for Minesveiper er uthevet. Det viser at Minesveiper er det aktive vinduet, det vil si at det ligger foran alle andre åpne vinduer og er klart for interaktiv bruk.

For å bytte til et annet program klikker du programmets oppgavelinjeknapp. I dette eksempelet vil et klikk på oppgavelinjeknappen for Kalkulator bringe dette vinduet fram i front.

Bilde av Kalkulator foran Minesveiper, der knappen for Kalkulator på oppgavelinjen er uthevet
Klikk en oppgavelinjeknapp for å bytte til dette vinduet

Å klikke oppgavelinjeknapper er en av flere måter å bytte mellom vinduer på. Hvis du vil ha mer informasjon, se Arbeide med vinduer.

Minimere og gjenopprette vinduer

Når et vindu er aktivt (oppgavelinjeknappen ser ut som den er uthevet), vil et klikk på oppgavelinjeknappen minimere vinduet. Det vil si at vinduet blir borte fra skrivebordet. Et vindu lukkes ikke og innholdet i det slettes ikke selv om det minimeres, det bare fjernes midlertidig fra skrivebordet.

På bildet nedenfor er Kalkulator minimert, men ikke lukket. Du kan se at det fortsatt kjører fordi det har en knapp på oppgavelinjen.

Bilde av Kalkulator minimert på oppgavelinjen
Når du minimerer kalkulatoren, er det bare kalkulatorens oppgavelinjeknapp som vises

Du kan også minimere et vindu ved å klikke minimeringsknappen i øvre høyre hjørne av vinduet.

Bilde av musepeker som peker på minimeringsknappen for et vindu
Minimeringsknapp (venstre)

Når du skal gjenopprette et minimert vindu (gjøre det synlig på skrivebordet), klikker du dets oppgavelinjeknapp. Hvis du vil ha mer informasjon om disse knappene, se Arbeide med vinduer.

Se forhåndsvisninger av de åpne vinduene

Når du beveger musepekeren over en oppgavelinjeknapp, vises et lite bilde med en miniatyrversjon av det tilhørende vinduet. Denne forhåndsvisningen, som kalles et miniatyrbilde, er veldig nyttig. Hvis et av vinduene inneholder en videoavspilling, kan du se den avspilles i forhåndsvisningen.

Obs!

  • Du kan bare se miniatyrbilder hvis Aero kan kjøre på datamaskinen og du kjører et Windows 7-tema.

Systemstatusfeltet

Systemstatusfeltet til høyre på oppgavelinjen, har en klokke og en gruppe ikoner. Det ser slik ut.

Bilde av systemstatusfeltet
Systemstatusfeltet, helt til høyre på oppgavelinjen

Disse ikonene viser status for noe på datamaskinen eller gir aksess til bestemte innstillinger. Hvilket ikonsett du ser avhenger av hvilke programmer eller tjenester du har installert og hvordan datamaskinprodusenten har satt opp maskinen.

Nå du beveger pekeren til et bestemt ikon, får du se navnet på ikonet eller status for en innstilling. Hvis du for eksempel peker på volumikonet Bilde av volumkontrollikonet i systemstatusfeltet på oppgavelinjen, vises gjeldende volumnivå for datamaskinen. Hvis du peker på nettverksikonet Bilde av nettverksikonet i systemstatusfeltet på oppgavelinjen, vises opplysninger som viser om du er koblet til et nettverk, tilkoblingshastigheten og signalstyrken.

Hvis du dobbeltklikker et ikon på systemstatusfeltet, åpnes vanligvis programmet eller innstillingen som er knyttet til det. Hvis du for eksempel dobbeltklikker volumikonet, åpnes volumkontrollene. Hvis du dobbeltklikker nettverksikonet, åpnes nettverks- og delingssenteret.

Av og til kan et ikon på systemstatusfeltet vise et lite popup-vindu (kalt varsling) for å varsle deg om noe. Etter at du for eksempel har lagt til en ny maskinvareenhet til datamaskinen, kan du få se dette.

Bilde av et varsel med meldingen "Enhetsdriverprogrammet er installert"
Systemstatusfeltet viser en melding når ny maskinvare er installert
Klikk Lukk-knappen Bilde av en lukkeknapp for en melding i øvre høyre hjørne av varslingen for å fjerne den. Hvis du ikke gjør noe, vil varslingen tones bort etter noen sekunder.

For å unngå rot skjuler Windows ikoner på systemstatusfeltet når de ikke er brukt på en stund. Når ikoner er skjult, kan du klikke Vis skjulte ikoner for å vise de skjulte ikonene midlertidig.

Bilde av systemstatusfeltet og knappen Vis skjulte ikoner
Klikk Vis skjulte ikoner for å vise alle ikoner på systemstatusfeltet

Tilpasse oppgavelinjen

Du kan tilpasse oppgavelinjen på mange måter, slik at du får den slik du foretrekker. Du kan for eksempel flytte hele oppgavelinjen til venstre, høyre eller til toppen av skjermbildet. Du kan gjøre oppgavelinjen større, få Windows til å skjule den automatisk når du ikke bruker den, og du kan legge verktøylinjer på den.Trenger du mer hjelp?