Tips for å fikse vanlige driverproblemer


Når maskinvare som er installert i eller koblet til en datamaskin, ikke virker slik den skal, skyldes dette ofte et driverproblem. Maskinvare og enheter krever drivere for å fungere skikkelig med en datamaskin.

Her er løsninger på noen vanlige driverproblemer.

Du kan også prøve å kjøre et feilsøkingsprogram for å diagnostisere og løse vanlige problemer med maskinvaren og enhetene.

Slik kjører du et feilsøkingsprogram for maskinvare og enheter

 1. Klikk denne knappen:

  Bilde av en Reparer-knapp

  Løs problemet

 2. Klikk Kjør, og følg deretter instruksjonene i veiviseren.

Vis alle

Jeg har nettopp installert en ny maskinvareenhet, og den fungerer ikke som den skal.

Du kan forsøke flere ting:

 • Kontroller at maskinvareenheten er kompatibel med datamaskinen og Windows-versjonen du har. Hvis ikke enheten er kompatibel, må du finne riktig driver. Se dokumentasjonen som fulgte med enheten. Du kan også søke etter enheten på Windows 7 Compatibility Center-nettsiden. På dette webområdet finner du en omfattende liste over datamaskiner og enheter som har blitt testet for kompatibilitet med Windows 7.

 • Mange enheter krever spesielle drivere for å fungere som de skal. Kontroller at du har installert alle programvareplatene som fulgte med enheten.

 • Start datamaskinen på nytt. Det er mulig at du må starte datamaskinen på nytt hvis driveren krever det eller driveren ikke ble riktig installert.

 • Hvis enheten er en USB-enhet, kobler du den fra, og deretter kobler du den til en annen USB-port. Windows burde nå oppdage enheten og installere driverne. Du får en melding hvis driverne ikke ble installert riktig.

 • Oppdaterte drivere kan være tilgjengelige via Windows Update. Når du sjekker Windows Update, kan du klikke Vis tilgjengelige oppdateringer for å se om en oppdatert driver er tilgjengelig for enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, se Oppdatere en driver for maskinvare som ikke fungerer skikkelig.

Jeg har nettopp installert nye drivere for maskinvaren fra Windows Update og vil være sikker på at jeg mottar fremtidige oppdateringer.

Det er viktig å stille inn Windows til å laste ned og installere oppdateringer automatisk. Selv om du har stilt inn Windows Update til å installere viktige oppdateringer for datamaskinen automatisk, er det likevel mulig at systemet ikke er konfigurert til å installere alle oppdaterte drivere det finner for maskinvaren. Hvis du vil hente alle tilgjengelige driveroppdateringer for maskinvaren, angir du at Windows skal installere anbefalte oppdateringer.

Slik angir du at Windows skal installere anbefalte oppdateringer

 1. Åpne Windows Update ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Update i søkeboksen, og klikk deretter Windows Update i resultatlisten.

 2. Klikk Endre innstillinger i venstre rute.

 3. Under Viktige oppdateringer klikker du et element i listen:

  Bilde av automatiske installasjonsalternativer for Windows Update
  Du kan bestemme hvilke oppdateringer som skal lastes ned og installeres automatisk.
 4. Under Anbefalte oppdateringer merker du av for Inkluder anbefalte oppdateringer ved nedlasting, installering eller varsling av oppdateringer, og klikker deretter OK. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  Du kan tillate at andre installerer oppdateringer ved å merke av for Tillat at alle brukere installerer oppdateringer på denne datamaskinen.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Forstå automatiske oppdateringer i Windows og Hente anbefalte drivere og oppdateringer for maskinvare automatisk.

Obs!

 • Du kan angi at viktige og anbefalte oppdateringer skal installeres automatisk i Windows, eller at bare viktige oppdateringer skal installeres automatisk. Valgfrie oppdateringer blir ikke lastet ned eller installert automatisk. Hvis du vil hente alle tilgjengelige oppdateringer for enhetene, må du jevnlig sjekke Windows Update for valgfrie oppdateringer.

Enheten min fungerer ikke lenger.

Du kan forsøke flere ting:

 • Oppdaterte drivere kan være tilgjengelige via Windows Update. Når du sjekker Windows Update, kan du klikke Vis tilgjengelige oppdateringer for å se om en oppdatert driver er tilgjengelig for enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, se Installere Windows-oppdateringer i Windows 7.

 • Dersom du ikke kan finne en ny driver via Windows Update eller produsentens nettside, kan du forsøke å reinstallere programvaren som kom sammen med enheten, og som kan inneholde drivere.

  Hvis du vil ha mer informasjon, se Oppdatere en driver for maskinvare som ikke fungerer skikkelig.

Jeg kan ikke koble til Internett for å oppdatere driverne.

Problemer med internett-tilkoblingen skyldes oftest frakoblede kabler eller at rutere eller modem ikke fungerer riktig. For informasjon om hvordan man fikser disse vanlige problemene, se Hvorfor kan jeg ikke koble til Internett?