Tips om hvordan du løser vanlige lydproblemerHer er løsninger på noen vanlige problemer med datamaskinens lydkvalitet, spesielt fra høyttalerne.

Vis alle

Jeg kan ikke høre lyd fra datamaskinen.

Det er noen enkle ting du kan sjekke først:

 • Kontroller at datamaskinen har et lydkort.

  Du må være logget på som administrator for å utføre disse trinnene.

  1. Åpne Enhetsbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Enhetsbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  2. Utvid kategorien Lyd-, video- og spillkontrollere. Hvis et lydkort står oppført, er det installert. Hvis ingen lydkort står oppført, må du installere et. Se Installere eller fjerne et lydkort.

   Obs!   

   • Hvis du mener du har installert et lydkort, men ikke kan se det i kategorien Lyd-, video- og spillkontrollere, utvider du kategorien Andre enheter og kontrollerer eventuelle enheter som er oppført der.

  3. Hvis det står et gult spørsmålstegn ved siden av navnet på lydkortet, kan det være problemer. Høyreklikk navnet på lydkortet, og klikk deretter Egenskaper.

  4. Klikk kategorien Generelt, og se deretter i Enhetsstatus-boksen for å identifisere problemer med lydkortet.

 • Kontroller at høyttalerne er koblet til en strømkilde som fungerer, og at de er slått på.

 • Kontroller at høyttalerne er koblet riktig til datamaskinen.

  Finn ledningen på høyttalerne som kobles til datamaskinen. Kontroller at høyttalerledningen er koblet til høyttalerne og den riktige utgangen på datamaskinen. Hvis for eksempel ledningen er 3 mm tykk, burde det være en rund utgang for den på baksiden av datamaskinen. Hvis det er en USB-ledning, kan den kobles til en USB-port på datamaskinen.

 • Kontroller at høyttalervolumet ikke er dempet eller skrudd ned for lavt.

  1. Åpne Volumkontroll ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd, Lydenheter og -temaer og deretter Juster systemvolum.

  2. Under Hovedvolum flytter du glidebryteren opp eller ned for å øke eller senke volumet.

  Obs!   

  • Enkelte bærbare PCer har en ekstern volumkontroll på utsiden av dekslet. Sjekk den eksterne volumkontrollen hvis du bruker en bærbar PC.

 • Kontroller at hodetelefonen ikke er koblet til uttaket på lydkortet eller datamaskinen (med mindre du vil bruke hodetelefonen i stedet for høyttalerne). Når du setter inn hodetelefoner, vil de fleste datamaskiner automatisk koble ut lyden til høyttalerne.

Hvis ikke disse trinnene løste problemet, bør du se dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen og høyttalerne, eller gå til produsentens webområde.

Lyden fra høyttalerne er knitrete eller forvrengt.

 • Kontroller at høyttalerne er koblet riktig til datamaskinen.

  Finn ledningen på høyttalerne som kobles til datamaskinen. Kontroller at høyttalerledningen er koblet til høyttalerne og den riktige utgangen på datamaskinen. Hvis for eksempel ledningen er 3 mm tykk, burde det være en rund utgang for den på baksiden av datamaskinen. Hvis det er en USB-kabel, kan den kobles til en USB-port på datamaskinen.

Hvis ikke disse trinnene løste problemet, bør du se dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen og høyttalerne, eller gå til produsentens webområde.

Jeg har et lydkort i datamaskinen, men Windows gjenkjenner det ikke.

For at Windows skal gjenkjenne lydkortet må du finne og installere en kompatibel driver for lydkortet. Mange lydkort krever driverprogramvare for å fungere ordentlig. Kontroller at du har installert alle programvareplatene som fulgte med enheten. Hvis du ikke har en plate eller programvaren på platen ikke løser problemet, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Kontroller at driveren til lydkortet er tilgjengelig via Windows Update. Hvis du vil ha mer informasjon, se Installere Windows-oppdateringer.

 2. Hvis Windows Update ikke finner en driver for lydkortet, går du til webområdet til lydkortprodusenten og ser etter en tilgjengelig driver. Hvis en driver er tilgjengelig der, laster du den ned. Hvis ikke, tar du kontakt med produsenten.

 3. Åpne Enhetsbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Enhetsbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 4. I Enhetsbehandling ser du etter et lydkort under Lyd-, video- og spillkontrollere og bekrefter at Windows ikke gjenkjenner kortet ditt.

 5. Lukk Enhetsbehandling.

 6. Åpne Kontrollpanel ved å klikke på Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter velge Kontrollpanel.

 7. I søkeboksen i Kontrollpanel skriver du inn legg til maskinvare.

 8. Klikk Installer drivere for eldre enheter med veiviseren for ny maskinvare. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

Jeg har funnet en ny driver for lydkortet, men er ikke sikker på hvordan den installeres.

Windows Update kan søke etter oppdaterte drivere og installere dem automatisk, men dersom du allerede har en ny driver du vil installere, kan du gjøre det selv. Utdaterte drivere kan føre til lydproblemer, så det er lurt å installere den nyeste driveren for lydkortet. Gjør følgende:

 1. Åpne Enhetsbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Enhetsbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. Se etter lydkortet ditt under Lyd-, video- og spillkontrollere i Enhetsbehandling, og dobbeltklikk enhetens navn.

 3. Klikk kategorien Driver, og klikk deretter Oppdater driver.

Jeg har problemer med å installere lydkortet mitt og lurer på om det er kompatibelt med Windows Vista.

Hvis du vil finne ut om maskinvaren er kompatibel med Windows Vista, går du til webområdet Windows Vista Upgrade Advisor. Dette webområdet inneholder informasjonen som brukte å være på Windows liste over kompatibel maskinvare (HCL).

Jeg har problemer med å få en bærbar musikkspiller, mikrofon eller annen lydenhet til å fungere med datamaskinen.

Du kan bruke inngangen på lydkortet til å koble en bærbar musikkspiller, mikrofon eller annen lydinnenhet til datamaskinen.

Inngangen på lydkortet er imidlertid dempet som standard. Dette betyr at hvis du plugger en lydenhet inn i kontakten, kommer det ikke lyd fra datamaskinen før du aktiverer lyd for denne inngangen (linje inn).

Bilde av portene på baksiden av et lydkort
De fleste lydkort har minst én utgang for å koble til høyttalere og én inngang for å koble til en lydinnenhet.

Slik aktiverer du lyd for inngangen:

 1. Åpne Lydenheter og -temaer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Maskinvare og lyd og deretter Lyd.

 2. Klikk kategorien Avspilling, klikk Høyttalere og klikk deretter Egenskaper.

 3. Klikk kategorien Nivåer, og deretter klikker du Demp-knappen under InngangBilde av Demp-knappen for å aktivere lyd for inngangen.
Bilde av dialogboksen Høyttaleregenskaper
Inngangen er dempet som standard