Slå ReadyBoost på eller av for en lagringsenhet


ReadyBoost kan gjøre datamaskinen raskere ved å bruke lagringsplass på de fleste USB-flash-enheter og flash-minnekort.

Se denne videoen for å lære hvordan du slår Readyboost av eller på for en lagringsenhet (1.32)

Slik slår du ReadyBoost av og på:

 1. Sett inn en flash-enhet eller et flash-minnekort i datamaskinen.

 2. Klikk Øk hastigheten på systemet under Generelle alternativer i dialogboksen Autokjør.

 3. I dialogboksen Egenskaper klikker du kategorien ReadyBoost, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil slå av ReadyBoost, klikker du Ikke bruk denne enheten.

  • Hvis du vil bruke maksimalt tilgjengelig plass på flash-enheten eller -minnekortet for ReadyBoost, klikker du Dediker denne enheten til ReadyBoost. Windows lar filer som allerede er lagret på enheten være igjen, men resten brukes til å øke systemhastigheten.

  • Hvis du vil bruke mindre enn maksimalt tilgjengelig plass på enheten for ReadyBoost, klikker du Use this device (Bruk denne enheten), og deretter flytter du glidebryteren for å velge mengden tilgjengelig plass på enheten du vil bruke.

 4. Klikk OK.

  Bilde av kategorien ReadyBoost
  Flytt glidebryteren for å velge hvor mye plass du vil bruke til å øke systemhastigheten.

Obs!

 • Hvis Autokjør ikke åpnes, kan det hende at det er deaktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, se Feilsøke problemer med Autokjør.

 • Hvis ReadyBoost skal gjøre datamaskinen raskere, må flash-enheten eller -minnekortet ha minst 1 gigabyte (GB) tilgjengelig plass. Hvis enheten eller kortet ikke har tilstrekkelig ledig plass for ReadyBoost, vises en melding der du blir bedt om å frigjøre plass. For å få best mulig resultat kan du bruke en flash-enhet eller et flash-minnekort med minst dobbel så mye tilgjengelig plass som minne (RAM) i datamaskinen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan ReadyBoost fungerer og hvilke flash-minneenheter som fungerer med det, se Bruke minnet i en lagringsenhet til å gjøre datamaskinen raskere.Trenger du mer hjelp?