Skru skjermbeskytteren på eller av


En skjermbeskytter er et bilde eller mønster som beveger seg rundt på dataskjermen når du ikke har brukt musen eller tastaturet i et angitt tidsrom. Skjermbeskyttere ble opprinnelig brukt til å forhindre skader på eldre monokromskjermer, men nå brukes de til å tilpasse datamaskinen eller forbedre sikkerheten ved hjelp av passordbeskyttelse. Hvis du vil vite mer, se Bruke Windows-passordet som passord for skjermbeskytteren. og Endre skjermbeskytteren.

Se denne videoen for å lære hvordan du slår skjermbeskytteren av eller på (1.00)

Slå en skjermbeskytter på eller av

  1. Åpne Skjermbeskytterinnstillinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv skjermbeskytter i søkeboksen, og klikk deretter Slå skjermbeskytter på eller av.

  2. Gjør ett av følgende:

    • For å deaktivere en skjermbeskytter går du til listen Skjermbeskytter, klikker (Ingen) og deretter OK.

    • For å aktivere en skjermbeskytter går du til listen Skjermbeskytter, velger et alternativ og klikker deretter OK.

Obs!  

  • Du kan innstille Windows slik at datamaskinen låses etter en periode uten aktivitet selv hvis du velger å slå av skjermbeskytteren. Dette gjør du ved å merke av i avkrysningsruten Vis påloggingsskjerm ved gjenopptakelse og så klikke OK. Du kan også bestemme hvor mange minutter du vil at Windows skal vente før påloggingsskjermen vises.Trenger du mer hjelp?