Slå Brukerkontokontroll på eller av


Brukerkontokontroll kan hjelpe deg med å forhindre uautoriserte endringer på datamaskinen. Brukerkontokontroll varsler deg når endringer som krever tillatelser på administratornivå, skal gjøres på datamaskinen. Disse endringstypene kan påvirke sikkerheten til datamaskinen, eller de kan påvirke innstillingene til andre personer som bruker datamaskinen. Vi anbefaler at du lar Brukerkontokontroll være på for å hjelpe deg med å sikre datamaskinen.

Se denne videoen for å lære hvordan du slår Brukerkontokontroll (UAC) av eller på (1.11)

Slik slår du Brukerkontokontroll (UAC) av eller på:

  1. Åpne Innstillinger for brukerkontokontroll ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv brukerkontokontroll i søkeboksen, og klikk deretter Endre innstillinger for brukerkontokontroll.

  2. Gjør ett av følgende:

    • Hvis du vil slå av Brukerkontokontroll, flytter du glidebryteren til posisjonen Aldri varsle og klikker deretter OK. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse. Du må starte datamaskinen på nytt for at Brukerkontokontroll skal slås av.

    • Hvis du vil slå på Brukerkontokontroll, flytter du glidebryteren for å velge når du vil varsles, og deretter klikker du OK. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

    Hvis du vil ha mer informasjon om varslingsalternativer, se Hva er innstillinger for brukerkontokontroll?Trenger du mer hjelp?