Aktivere eller deaktivere Windows-funksjonerNoen programmer og funksjoner som følger med Windows, for eksempel IIS (Internet Information Services), må aktiveres før du kan bruke dem. Visse andre funksjoner er som standard aktivert, men kan deaktiveres hvis de ikke brukes.

Hvis du skulle deaktivere en funksjon i eldre versjoner av Windows, måtte du avinstallere den helt fra datamaskinen. I denne versjonen av Windows blir funksjonene lagret på harddisken, slik at du kan aktivere dem igjen hvis du ønsker det. Hvis en funksjon deaktiveres, blir den ikke avinstallert, og mengden harddiskplass som brukes til Windows-funksjoner blir heller ikke redusert.

Gjør følgende hvis du vil aktivere eller deaktivere funksjoner i Windows:

  1. Klikk StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, Programmer, og klikk deretter Aktiver eller deaktiver Windows-funksjoner. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.
  2. Du kan aktivere en Windows-funksjon ved å merke av for funksjonen. Du kan deaktivere Windows-funksjonen ved å fjerne avmerkingen. Klikk OK.

Bilde av dialogboksen Windows-funksjoner
Mapper kan inneholde både merkede og umerkede funksjoner

Noen Windows-funksjoner er gruppert sammen i mapper, og noen mapper inneholder undermapper med flere funksjoner. Hvis en avmerkingsboks er delvis avmerket eller nedtonet, betyr det at noen av elementene i mappen er aktivert, mens andre er deaktivert. Du kan vise innholdet i en mappe ved å dobbeltklikke den.

Obs! 

  • I Windows Server 2008 R2 kan du bruke Server Manager til å aktivere eller deaktivere funksjoner i Windows.Trenger du mer hjelp?