Slå av datamaskinen på riktig måte


Når du er ferdig med å bruke datamaskinen, er det viktig at du slår den av på riktig måte, ikke bare for å spare strøm, men også for å bidra til datamaskinens sikkerhet og for å sørge for at dataene lagres. Det er tre måter å slå av datamaskinen på: Du kan trykke Av/på-knappen på selve datamaskinen, du kan bruke knappen Avslutt (Av og til også kalt av/på-knappen) på Start-menyen og, hvis du har en bærbar maskin, kan lukke du dekslet på den.

Bruke knappen Avslutt på Start-menyen

For å slå av datamaskinen via Start-menyen, klikker du Start-knappen Bilde av startknappen og deretter Avslutt i nedre høyre hjørne på Start-menyen.

Når du klikker Avslutt, lukkes alle åpne programmer sammen med Windows. Skjermen og datamaskinen slås deretter helt av. Arbeidet ditt lagres ikke automatisk når du slår av. Derfor må du lagre filene først.

Bilde av Avslutt-knappen med menyen utvidet
Klikk pilen ved siden av knappen Avslutt for flere alternativer.

Endre innstillingene for knappen Avslutt

Knappen Avslutt slår som standard av datamaskinen. Men du kan endre hva som skjer når du klikker på denne knappen.

 1. Åpne Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Oppgavelinje og Start-meny.

 2. Klikk fanen Start-meny.

 3. Klikk et element i listen Av/på-knapphandling, og klikk deretter OK.

Obs!

 • Hvis du er koblet til et nettverksdomene, er det mulig at innstillinger som er gjort av den nettverksansvarlige (Gruppepolicy-innstillinger), hindrer deg i å utføre de foregående trinnene.

Knappen Avslutt kan også oppføre seg på en annen måte. Hvis du har konfigurert datamaskinen til å motta automatiske oppdateringer og oppdateringer er klare for installering, vises knappen Avslutt slik:

Bilde av Avslutt-knappen når du kan installere oppdateringer og slå av datamaskinen
Knappen Avslutt (installer oppdateringer og slå av)

I dette tilfellet, hvis du klikker knappen Avslutt, installerer Windows oppdateringene og slår av datamaskinen når installasjonen er fullført.

Merk

 • Det tar lengre tid å starte datamaskinen etter at den er slått av enn å reaktivere den fra hvilemodus.

Bruke hvilemodus

Du kan sette datamaskinen i hvilemodus i stedet for å slå den av. Når datamaskinen er i hvilemodus, slås skjermen av og viften i datamaskinen stoppes. Vanligvis blinker en lampe på yttersiden av datamaskindekslet for å vise at datamaskinen er i hvilemodus. Hele prosessen tar bare noen få sekunder.

Fordi Windows husker det du holdt på med, trenger du ikke å lukke noen programmer eller filer før du setter datamaskinen i hvilemodus. Det er imidlertid alltid lurt å lagre arbeidet før du setter datamaskinen i en strømsparende tilstand. Neste gang du starter datamaskinen (og eventuelt skriver inn passord) vil skjermbildet se ut akkurat som det gjorde da du slo av maskinen.

Når du skal reaktivere datamaskinen, trykker du Av/på-knappen på datamaskindekslet. Fordi du slipper å vente på at Windows skal starte, reaktiveres datamaskinen i løpet av noen sekunder, og du kan gjenoppta arbeidet nesten umiddelbart.

Merk

 • Når datamaskinen er i hvilemodus, bruker den svært lite strøm til å opprettholde arbeidet ditt i minnet. Ikke vær bekymret hvis du bruker en bærbar datamaskin: Batteriet blir ikke utladet. Når datamaskinen har vært i hvilemodus i flere timer eller hvis batteriet er i ferd med å bli utladet. lagres arbeidet ditt på harddisken. Deretter slår maskinen seg helt av og bruker ikke strøm.

Når bør den slås av

Selv om å sette datamaskinen i hvilemodus er den raskeste måten å slå den av på og hvilemodus er det beste alternativet for å gjenoppta arbeidet raskt, finnes det tilfeller der du må slå den helt av:

 • Når du skal legge til eller oppgradere maskinvare i maskinen – som for eksempel å installere minne, en diskstasjon, et lydkort eller et skjermkort. Slå av datamaskinen og trekk ut strømledningen før du oppgraderer.

 • Når du kobler til en skriver, skjerm, ekstern stasjon eller annen maskinvare som ikke skal kobles til via en USB-port eller IEEE 1394-port på datamaskinen. Slå av datamaskinen før du kobler til enheten.

Merk

 • Når du skal koble til maskinvare som bruker en USB-kabel, trenger du ikke å slå av datamaskinen først. De fleste nye enheter bruker USB-kabel. En USB-kabel ser slik ut:

  Bilde av en USB-kabel
  USB-kabel

Hvis du har en bærbar datamaskin: Lukk dekslet

På bærbare datamaskiner er det en enda enklere måte å slå av på: Lukk dekslet. Du kan velge om datamaskinen skal gå i hvilemodus, avslutte eller gå i en annen strømsparingstilstand. Se Endre hva som skjer når du lukker dekslet på den bærbare datamaskinen.

Hvis du vil, kan du slå av den bærbare datamaskinen ved å trykke Av/på-knappen på den. Se Endre hva som skjer når du trykker på/av-knappen på datamaskinen.Trenger du mer hjelp?