Skrive uten å bruke tastaturet (Skjermtastatur)


I stedet for å bruke det fysiske tastaturet til å skrive inn og angi data kan du bruke Skjermtastatur. Skjermtastatur viser et visuelt tastatur med alle standardtastene. Du kan velge taster ved å bruke musen eller en annen pekeenhet, eller du kan bruke én enkelt tast eller en gruppe med taster til å bla gjennom tastene på skjermen.

Se denne videoen for å lære hvordan du kan skrive uten å bruke tastaturet (1.21)

Slik skriver du uten å bruke tastaturet:

 • Åpne Skjermtastatur ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Alle programmer, klikke Tilbehør, klikke Hjelpemiddel og deretter klikke Skjermtastatur.

Vis alle

Endre hvordan du angir informasjon med Skjermtastatur

 1. Åpne Skjermtastatur ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Alle programmer, klikke Tilbehør, klikke Hjelpemiddel og deretter klikke Skjermtastatur.

 2. Klikk Alternativer, og velg deretter hvilken modus du vil bruke under For å bruke skjermtastaturet:

  Skrivemodus Beskrivelse
  Skrivemodus

  Klikk på taster

  Beskrivelse

  I klikkemodus klikker du på skjermtastene for å skrive inn tekst.

  Skrivemodus

  Beveg over taster

  Beskrivelse

  I pekerfølsomt modus bruker du musen eller styrespaken til å peke på en tast i et forhåndsdefinert tidsrom. Det merkede tegnet skrives inn automatisk.

  Skrivemodus

  Skann gjennom taster

  Beskrivelse

  I skannemodus skanner Skjermtastatur tastaturet kontinuerlig og uthever områder der du kan skrive inn tastaturtegn ved å trykke på en hurtigtast, bruke en bryterbasert inndataenhet eller bruke en enhet som simulerer museklikk.

Obs!

 • Hvis du bruker enten Beveg over taster-modus eller Skann gjennom taster-modus og ved en feiltagelse minimerer skjermtastaturet, kan du gjenopprette det ved å bevege musen over det i oppgavelinjen (for Beveg-modus) eller ved å trykke skannetasten (for Skann-modus).

 • Hvis du bruker museklikk for å velge en tast i Skann gjennom taster-modus, må musepekeren være over skjermtastaturet.

 • Tastaturutformingen endres i skjermtastaturet avhengig av språket som vises i det aktive programmet.

Angi bruk av hørbare klikk i Skjermtastatur

Du kan få Skjermtastatur til å spille av et hørbart klikk når du trykker en tast.

 1. Åpne Skjermtastatur ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Alle programmer, klikke Tilbehør, klikke Hjelpemiddel og deretter klikke Skjermtastatur.

 2. Klikk Alternativer, velg avmerkingsboksen Bruk klikkelyd og klikk deretter OK.

Bruke numerisk tastatur i skjermtastatur

Du kan bruke et numerisk tastatur for å angi tall med skjermtastatur.

 1. Åpne Skjermtastatur ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Alle programmer, klikke Tilbehør, klikke Hjelpemiddel og deretter klikke Skjermtastatur.

 2. Klikk Alternativer, velg avmerkingsboksen Slå på numerisk tastatur og klikk deretter OK.

Aktivere tekstforutsigelse i Skjermtastatur

Når tekstforutsigelse er aktivert, vil skjermtastaturet vise en liste over ord du muligens skriver inn, etter hvert som du skriver.

 1. Åpne Skjermtastatur ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Alle programmer, klikke Tilbehør, klikke Hjelpemiddel og deretter klikke Skjermtastatur.

 2. Klikk Alternativer, velg avmerkingsboksen Bruk tekstforutsigelse og klikk deretter OK.

  Hvis du ikke ønsker automatisk å legge til et mellomrom etter at du har satt inn et ord med tekstforutsigelse, fjerner du merket for Sett inn mellomrom etter forutsagte ord og klikker OK.

Obs!

 • Tektsforutsigelse er bare tilgjengelig på engelsk, fransk, italiensk, tysk og spansk. Hvis du vil aktivere tekstforutsigelse for et språk, må du først installere ekstra språkfiler for det språket. Hvis du vil ha mer informasjon, se Installere eller endre visningsspråk.

 • Tekstforutsigelse er ikke inkludert i Windows 7 Home Basic.Trenger du mer hjelp?