Hvis du noen gang har hatt behov for tilgang til viktige filer i en delt mappe på nettverket, men ikke fått det fordi den bærbare datamaskinen var koblet fra nettverket, forstår du behovet for frakoblede filer. Med frakoblede filer kan du få tilgang til kopier av nettverksfilene selv når datamaskinen ikke er koblet til nettverket.

Å arbeide med frakoblede filer er lett. Du velger ganske enkelt filene (eller mappene) på nettverket som du vil gjøre tilgjengelig i frakoblet modus. Windows oppretter automatisk en kopi av hver fil på datamaskinen din. Disse kopiene kalles frakoblede filer. Du kan arbeide med disse filene selv når du ikke er koblet til nettverket, og neste gang du kobler til, vil Windows automatisk synkronisere de frakoblede filene med de opprinnelige filene i nettverksmappen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker frakoblede filer, se Arbeide med nettverksfiler når du er frakoblet.

Bilde som viser en bærbar datamaskin som åpner en nettverksfil når den er koblet til nettverket
Du har tilgang til nettverksfiler når du er koblet til nettverket der filene er lagret.
Bilde som viser en bærbar datamaskin som åpner en lokal kopi av en nettverksfil når den ikke er koblet til nettverket
Du har tilgang til lokale kopier av nettverksfiler når du ikke er koblet til nettverket.

Grunner til å bruke frakoblede filer

Frakoblede filer gir flere fordeler hvis du jobber med filer lagret i delte nettverksmapper. Ved å arbeide med frakoblede filer, kan du gjøre følgende:

  • Vær upåvirket av nedetid i nettverket. Når du bruker frakoblede filer, har det ikke noe å si om nettverket går ned eller om nettverksmappen du bruker, blir utilgjengelig. Hvis noe slikt skjer, vil Windows automatisk åpne frakoblede kopier av filer lagret på datamaskinen din istedenfor filer i nettverksmappen, og du kan fortsette å arbeide uten avbrudd.

  • Arbeide med filer mens du er borte fra nettverket. Når du kobler fra nettverket, mister du vanligvis muligheten til å åpne filer som er lagret på nettverket. Med frakoblede filer kan du koble fra nettverket og fremdeles ha kopier av alle nettverksfilene du har gjort tilgjengelig i frakoblet modus. Dette er spesielt nyttig hvis du reiser med en bærbar datamaskin.

  • Enkel synkronisering med nettverksfiler. Hver gang du vil synkronisere med den siste versjonen av filer i en nettverksmappe, kan du gjøre det ved å trykke på en knapp.

  • Bli mer effektiv når du arbeider med en langsom tilkobling. Når du er koblet til et nettverk med en langsom tilkobling, kan det å jobbe med filer i en delt nettverksmappe være tidkrevende og lite effektivt. For å få ting til å gå raskere kan du enkelt bytte til å jobbe med frakoblede kopier av nettverksfilene dine når som helst.

Sørge for at de frakoblede filene er synkrone

Når du angir at en nettverksfil eller -mappe skal gjøres tilgjengelig i frakoblet modus, lages det automatisk en kopi i Windows av den filen eller mappen på datamaskinen. Hver gang du kobler deg til nettverksmappen igjen vil Windows synkronisere filene med de i nettverksmappen. Du kan også synkronisere dem manuelt når du måtte ønske det.

Det er egentlig alt du trenger å vite for å kunne synkronisere de frakoblede filene. For de nysgjerrige har vi imidlertid noen flere detaljer:

  • Hvis du arbeider i frakoblet modus og gjør endringer i frakoblede filer fra en nettverksmappe, vil Windows automatisk synkronisere de endringene du har gjort i filene den neste gangen du kobler deg til den nettverksmappen igjen.

  • Hvis du jobber i frakoblet modus mens noen andre endrer en fil i en delt nettverksmappe vil Windows synkronisere de endringene med den frakoblede filen på datamaskinen din neste gang du kobler til den nettverksmappen. Hvis du også har endret filene siden sist du koblet til nettverksmappen, oppstår det en synkroniseringskonflikt, og Windows spør deg hvilken versjon du vil beholde.

    Avhengig av størrelsen på harddisken din kan det hende du må behandle diskplassen de frakoblede filene dine bruker. Hvis du vil ha mer informasjon, se Behandle diskplass for frakoblede filer.Trenger du mer hjelp?