Forstå automatiske oppdateringer i Windows


Her finner du svar på noen vanlige spørsmål om å oppdatere Windows automatisk.

Vis alle

Hvorfor bør jeg oppdatere Windows automatisk?

Når du bruker automatisk oppdatering, trenger du ikke å søke etter oppdateringer på Internett eller bekymre deg om at svært viktige løsninger for Windows kanskje mangler på datamaskinen. Windows ser automatisk etter de nyeste oppdateringene for datamaskinen. Windows kan installere oppdateringer automatisk eller bare gi deg beskjed om dem, avhengig av hvilke Windows Update-innstillinger du velger. Hvis du ikke aktiverte automatisk oppdatering da du først begynte å bruke datamaskinen, kan du fremdeles aktivere det nå. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå automatisk oppdatering på eller av.

Hvor ofte bør jeg se etter oppdateringer?

Hvis du ikke bruker automatisk oppdatering, bør du se etter oppdateringer minst én gang i uken. Microsoft gir vanligvis ut viktige oppdateringer den andre eller fjerde tirsdagen i måneden. Oppdateringer kan imidlertid utgis når som helst.

Hvis du aktiverte automatisk oppdatering, blir de fleste sikkerhets-, stabilitets- og kompatibilitetsoppdateringene lastet ned og installert automatisk. Det er imidlertid mange oppdateringer som ikke installeres automatisk. Dette omfatter valgfrie oppdateringer og oppdateringer som krever at du må godkjenne nye bruksvilkår. Du må gå til Windows Update for å se etter oppdateringer som må installeres manuelt.

Hvor mye koster det å oppdatere Windows automatisk?

Windows Update-tjenesten er gratis. Det er imidlertid mulig at du må betale for bruken av Internett for tiden det tar å laste ned oppdateringene. Dette avhenger av hva slags telefon- eller Internett-abonnement du har.

Hvor lang tid tar det å laste ned en oppdatering?

Dette avhenger av hva slags Internett-tilkobling du har og hvor store og mange oppdateringer datamaskinen har bruk for. Oppdateringer lastes ned automatisk i bakgrunnen når du er på Internett og forstyrrer ikke andre nedlastinger som pågår. Hvis du kobler fra, fortsetter oppdateringen i bakgrunnen neste gang du logger på Internett.

Hva slags oppdateringer får jeg?

Windows Update sorterer programvareoppdateringer ut fra viktighet. Det finnes tre kategorier for oppdateringer: viktige, anbefalte og valgfrie.

Viktige oppdateringer. Viktige oppdateringer gjør datamaskinen sikrere og mer stabil, slik at både datamaskinen og personvernet sikres. Disse oppdateringene inkluderer sikkerhetsoppdateringer og kritiske oppdateringer samt forbedringer av stabiliteten.

Anbefalte oppdateringer. Anbefalte oppdateringer holder programvaren oppdatert, og sørger for at datamaskinen får best mulig ytelse. Hvis du valgte alternativet Bruk anbefalte innstillinger da du konfigurerte Windows Update, vises anbefalte oppdateringer sammen med viktige oppdateringer. Hvis du valgte Bare installer viktige oppdateringer, vises anbefalte oppdateringer sammen med valgfrie oppdateringer. Anbefalte oppdateringer omfatter programvareoppdateringer og nye eller forbedrede funksjoner.

Valgfrie oppdateringer. Valgfrie oppdateringer omfatter oppdateringer og programvare som du kan installere manuelt, som nye programmer eller prøveversjoner av programmer fra Microsoft, og valgfrie enhetsdrivere fra Microsofts partnere.

Hvordan ser jeg hvilke oppdateringer som er blitt installert?

Windows Update fører en oppdateringslogg, slik at du kan se hvilke oppdateringer som er blitt installert, og på hvilket tidspunkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese artikkelen Se hvilke Windows-oppdateringer som er installert.

Kommer Windows til å spørre meg før systemet starter på nytt etter en oppdatering eller starter systemet på nytt automatisk?

Windows Update varsler deg hvis du må starte datamaskinen på nytt for å installere oppdateringer og gir deg valget om å starte på nytt med én gang eller om du vil utsette omstarten. Hvis du er borte fra datamaskinen i lengre tid, starter Windows datamaskinen automatisk på nytt. Windows gjør dette for å bidra til at alle de siste sikkerhetsoppdateringene og andre viktige oppdateringer lastes ned til rett tid for å gjøre datamaskinen mer sikker.

Hvis du er en systemadministrator og vil kontrollere når Windows starter på nytt, kan du bruke Gruppepolicy for å hindre at datamaskiner starter på nytt automatisk.

Hvordan bestemmer Windows hvilke oppdateringer datamaskinen trenger?

Windows Update inneholder programvareverktøy som innhenter informasjon om datamaskinen, som merke, modell og Windows-versjon og annen Microsoft-programvare datamaskinen kjører. Microsoft bruker den informasjonen for å installere bare de oppdateringene datamaskinen trenger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Slå automatisk oppdatering på eller av og Endre hvordan Windows installerer eller varsler deg om oppdateringer.

Blir jeg varslet hvis det har oppstått problemer og viktige oppdateringer ikke er blitt installert?

Ja. Windows Update varsler deg hvis sikkerhetsoppdateringer eller andre viktige oppdateringer ikke kan installeres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Feilsøke problemer med å installere oppdateringer.

Jeg har problemer med å installere oppdateringer. Hva bør jeg gjøre?

Windows har et innebygd feilsøkingsprogram for Windows Update som automatisk kan finne og løse vanlige problemer med Windows Update.Trenger du mer hjelp?