Oppdateringer: vanlige spørsmål


Her er svar på noen vanlige spørsmål om oppdateringer. Hvis du vil lære hvordan du gjør dette, se Installere Windows-oppdateringer i Windows 7. Hvis du vil ha informasjon om oppdateringer og personvern, les personvernerklæringen for Windows Update på Internett.

Vis alle

Hva er oppdateringer?

Oppdateringer er tillegg til programvare som kan forhindre eller løse problemer, forbedre hvordan datamaskinen fungerer, eller forbedre bruken av datamaskinen.

Hva er programvarevarsler?

Programvarsler gir deg regelmessig informasjon om nye programmer som kan bedre din opplevelse av datamaskinen og Internett. Du kan velge om du vil motta detaljerte varsler som gir deg informasjon om når et nytt program kan lastes ned og installeres. Når du mottar et varsel, kan du se gjennom hva som tilbys og få mer informasjon. Hvis du liker det du ser, kan du installere programmene. Varselet vises en kort stund, og du kan lukke meldingen hvis du ikke er interessert. Slik slår du på eller av programvarevarsler:

 1. Åpne Windows Update ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Update i søkeboksen, og klikk deretter Windows Update i resultatlisten.

 2. Klikk Endre innstillinger i ruten til venstre.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil slå på Microsofts programvarevarsler, velger du avmerkingsboksen Vis meg detaljerte varsler når ny Microsoft-programvare er tilgjengelig.

  • Hvis du vil slå av Microsofts programvarevarsler, fjerner du avmerkingen i boksen Vis meg detaljerte varsler når ny Microsoft-programvare er tilgjengelig.

 4. Klikk OK.

Hvor finner jeg oppdateringer?

Gå til Windows Update i Kontrollpanel for å velge Windows-oppdateringer, også for programmer som leveres med Windows.

 1. Åpne Windows Update ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Update i søkeboksen, og klikk deretter Windows Update i resultatlisten.

 2. Klikk Se etter oppdateringer i venstre rute.

Vi anbefaler at du aktiverer automatisk oppdatering, slik at Windows kan installere nye oppdateringer etter hvert som de blir tilgjengelige. Hvis du vil ha mer informasjon, se Slå automatisk oppdatering på eller av.

Hvis du vil se etter oppdateringer for Microsoft Office System og annen Microsoft-programvare, kan du gå til webområdet Microsoft Update. Når du aktiverer Microsoft Update, åpner denne koblingen Windows Update, der du kan se etter nye Microsoft-oppdateringer. Gå til den enkelte utgiver eller produsents webområde for å finne oppdateringer til andre programmer og enheter som du bruker.

Hvordan lar jeg alle brukere på min datamaskin installere oppdateringer?

Som standard tillater Windows kun brukere med administratorkonto å installere oppdateringer. Du kan også la brukere med standard brukerkonto få lov til å installere oppdateringer. Dette kan være praktisk hvis du bruker en familiedatamaskin der de fleste brukerne har standard konto. Da vil du oppnå bedre sikkerhet på Internett og kontroll over datamaskinen. Med dette alternativet kan du velge om du vil tillate standardbrukere uten administratorkonto å installere oppdateringer manuelt.

Slik velger du at alle brukere skal tillates å installere oppdateringer:

 1. Åpne Windows Update ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Update i søkeboksen, og klikk deretter Windows Update i resultatlisten.

 2. Klikk Endre innstillinger i ruten til venstre.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil tillate at standardbrukere installerer oppdateringer, velger du avmerkingsboksen Tillat at alle brukere installerer oppdateringer på denne datamaskinen.

  • Hvis du vil hindre at standardbrukere installerer oppdateringer, velger du avmerkingsboksen Tillat at alle brukere installerer oppdateringer på denne datamaskinen.

Hvis du bruker automatisk oppdatering for viktige eller anbefalte oppdateringer, installeres disse oppdateringene uansett om gjeldende bruker er administrator eller ikke.

Hva innebærer de ulike typene oppdateringer?

Oppdateringer betegnes som viktige, anbefalte, valgfrie og fremhevet. Dette betyr de:

 • Viktige oppdateringer gir betydelige fordeler, for eksempel forbedret sikkerhet, personvern og stabilitet. Slike oppdateringer bør installeres når de blir tilgjengelige. De kan installeres automatisk med Windows Update.

 • Anbefalte oppdateringer kan løse ikke-kritiske problemer og forbedre bruken av datamaskinen. Selv om disse oppdateringene ikke håndterer grunnleggende problemer på datamaskinen eller i Windows-programvaren, kan de være nyttige forbedringer. Disse oppdateringene kan installeres automatisk.

 • Valgfrie oppdateringer er oppdateringer, drivere eller ny programvare fra Microsoft som forbedrer bruken av datamaskinen. Disse kan kun installeres manuelt.

Windows Update kan levere følgende oppdateringer avhengig av type oppdatering som skal utføres:

 • Sikkerhetsoppdateringer. Dette er en reparasjonsfil for en sikkerhetsrelatert svakhet i et spesifikt produkt. Sikkerhetsproblemer vurderes etter alvorlighetsgrad, og er angitt på Microsofts sikkerhetsoppslagstavle som kritiske, viktige, moderate eller lave.

 • Kritiske oppdateringer. En reparasjonsfil for et spesifikt problem som reparerer en kritisk, men ikke sikkerhetsrelatert feil.

 • Oppdateringspakker. Et testet sett med hurtigreparasjoner, sikkerhetsoppdateringer, kritiske oppdateringer og andre oppdateringer, i tillegg til reparasjoner på problemer som er oppdaget internt etter at produktet ble lansert. Oppgraderingspakkene kan også inneholde et begrenset antall endringsforespørsler fra kundene.

Trenger jeg å laste ned og installere oppdateringer?

Ja. Oppdateringer trer ikke i kraft før de er installert, men for å kunne installere oppdateringene, må du først laste dem ned til datamaskinen. Du kan velge om Windows automatisk skal laste ned og installere oppdateringer, laste ned oppdateringene automatisk og varsle deg slik at du kan installere dem selv, eller bare varsle deg slik at du både kan laste ned og installere de nye oppdateringene selv. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre hvordan Windows installerer eller varsler deg om oppdateringer.

Windows Update fører en oppdateringslogg, slik at du kan se hvilke oppdateringer som har blitt installert, og på hvilket tidspunkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese artikkelen Se hvilke Windows-oppdateringer som er installert.

Hvilke typer oppdateringer kan Windows installere automatisk?

Du kan angi at viktige og anbefalte oppdateringer skal installeres automatisk, eller at bare viktige oppdateringer skal installeres automatisk. Viktige oppdateringer gir betydelige fordeler, som for eksempel forbedret sikkerhet og stabilitet. Anbefalte oppdateringer kan løse ikke-kritiske problemer og forbedre bruk av datamaskinen. Valgfrie oppdateringer blir ikke lastet ned eller installert automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon, se Slå automatisk oppdatering på eller av og Endre hvordan Windows installerer eller varsler deg om oppdateringer.

Slik installerer du drivere og andre valgfrie oppdateringer

 1. Åpne Windows Update ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Update i søkeboksen, og klikk deretter Windows Update i resultatlisten.

 2. Klikk Se etter oppdateringer i venstre rute, og vent mens Windows søker etter de nyeste oppdateringene for datamaskinen.

 3. Hvis du får en melding som forteller deg at viktige eller valgfrie oppdateringer er tilgjengelige, klikker du en av meldingene for å vise og velge oppdateringene du skal installere.

 4. Velg de valgfrie oppdateringene du ønsker, og klikk OK. Deretter klikker du Installer oppdateringer. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre hvordan Windows installerer eller varsler deg om oppdateringer og Installere Windows-oppdateringer i Windows 7.

Hvor ofte bør jeg oppdatere datamaskinen og programmene?

Så ofte som mulig. Oppdateringer er den beste metoden for å forebygge og løse kjente problemer, og de kan også øke sikkerheten for datamaskinen. Den enkleste måten å installere oppdateringer på for Windows, er å aktivere automatisk oppdatering. Windows vil installere nye oppdateringer så snart de blir tilgjengelige. Hvis du vil ha mer informasjon, se Slå automatisk oppdatering på eller av.

Hva skjer hvis jeg glemmer å installere en oppdatering?

Da kan datamaskinen være i fare, eller du kan oppleve unødvendige problemer med Windows eller programmene. Skadelig programvare sendes ut hele tiden. De utnytter sårbare punkter i Windows eller andre programmer til å få adgang til opplysninger eller datamaskinen din. Windows Update og andre programvareoppdateringer korrigerer denne sårbarheten så snart den oppdages. Hvis du utsetter eller ikke installerer oppdateringer, kan datamaskinen bli sårbar overfor disse truslene.

Kan jeg motta oppdateringer automatisk?

Når det gjelder Windows og programmer som leveres sammen med Windows, er svaret ja. Det er bare å aktivere automatisk oppdatering. Hvis du vil ha mer informasjon, se Slå automatisk oppdatering på eller av. Når det gjelder andre programmer, kan du gå til hver enkelt utgiver eller produsents webområde for å se om du kan motta oppdateringer automatisk.

Hvor mye koster det å oppdatere?

Oppdateringer fra Microsoft for Microsoft-produkter er gratis som del av vedlikeholds- og supporttjenestene. Når det gjelder andre produkter, bør du konsultere hver enkelt programvareutgiver eller maskinvareprodusent for å finne ut om oppdateringene er gratis. Vær oppmerksom på at du kanskje må betale for Internett-bruken når du laster ned og installerer oppdateringer. Beløpet vil avhenge av hva slags Internett-tilkobling du bruker. Dette gjelder alle utgivere og produsenter.

Hvorfor må jeg installere noen oppdateringer separat, enten før eller etter andre oppdateringer?

Som oftest fordi disse oppdateringene krever at du starter datamaskinen på nytt før de kan tre i kraft. Du kan for eksempel bli nødt til å installere en oppdatering for Windows Update før du kan se etter andre oppdateringer til datamaskinen. Andre ganger kan en oppdatering være en ny versjon eller en ny oppdateringspakke for programvare som for øyeblikket kjører. For å være sikker på at datamaskinen er klar til å installere disse oppdateringene, må du først installere alle viktige oppdateringer for datamaskinen. Etter at du har installert de viktige oppdateringene, vil Windows spørre om du vil installere den frittstående oppdateringen alene.

Jeg deler datamaskinen med andre. Får alle de samme oppdateringene?

Ja. Oppdateringene gjelder for Windows og programmene, uansett hvem som bruker dem.

Jeg har hjemmenettverk. Kan jeg oppdatere alle datamaskinene mine samtidig?

Nei. Du må aktivere automatisk oppdatering eller se etter oppdateringer for hver enkelt datamaskin. Datamaskiner som for eksempel kjører forskjellige versjoner av Windows, trenger forskjellige oppdateringer. Windows gjenkjenner hvilke oppdateringer som gjelder i hvert enkelt tilfelle, men du kan for eksempel ikke bruke oppdateringer for Windows XP på en datamaskin som kjører Windows 2000.

Kan jeg fjerne oppdateringer?

Du kan fjerne noen oppdateringer, men ikke dem som virker inn på viktige filer i operativsystemet. Du bør bare fjerne en oppdatering hvis du er sikker på at den forårsaker problemer.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Fjerne en oppdatering.

Hvorfor er det en oppdatering jeg ikke får installert?

Det kan være en rekke årsaker til at en oppdatering mislykkes. Windows Update må kunne skanne datamaskinen for å finne ut hvilke oppdateringer som trengs, laste ned oppdateringene og så installere oppdateringene. Hvis noe går galt i denne prosessen, kan det føre til at oppdateringen ikke blir installert på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om en feil, klikker du Hjelp i feilmeldingen. Hvis du ikke finner et eget emne om feilen, se Feilsøke problemer med å installere oppdateringer for mer informasjon.

Hvis du fortsatt får en feil, kan du se denne automatiske feilsøkingsløsningen på webområdet Microsoft Kundestøtte eller gå til webområdet Microsoft Answers hvis du vil ha mer hjelp.Trenger du mer hjelp?